Rok bandytów i znachorów

Rok bandytów i znachorów

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rekomendacje "Wprost" do Nagrody Złamanego Grosza 2003 Gdyby Grzegorzowi W. Kołodce dano dłużej pokierować naszymi finansami, spełniłaby się jego wizja, że jedynym ratunkiem dla Polski jest nasycenie gospodarki (która jest jak wyschnięta gąbka) Amazonką złotówek. Wódz Samoobrony Andrzej Lepper natychmiast uruchomiłby w tym celu gigantyczną drukarnię pieniędzy. Wzbogaceni dzięki zastosowaniu takiej ekonomii Polacy z największą ochotą oddawaliby władzy na realizację innych chorych pomysłów 85 proc. swoich dochodów (jak chciałby poseł Witold Hatka z LPR). W tej sytuacji zbladłby pewnie zamysł wicepremiera i ministra infrastruktury Marka Pola, aby wartość naszych przyszłych emerytur z II filaru powiększać w najbardziej dochodowym segmencie polskiej gospodarki, jakim jest niewątpliwie kolejnictwo. Mimo że Kołodko już nie rządzi, a wicepremier Pol zajął się przede wszystkim uroczystym otwieraniem - po kolei - wszystkich kilometrów nowych autostrad, to gospodarczych szkodników i hiperignorantów nie ubywa. Autor najgłupszego z projektów - wybrany przez czytelników "Wprost" - zostanie, jak przed rokiem, uhonorowany ustanowioną przez nasz tygodnik Nagrodą Złamanego Grosza. Przypomnijmy, że ubiegłorocznym laureatem został Marek Pol za pomysł wprowadzenia płatnych winiet za korzystanie z dróg krajowych.
Czy Polska jest pod względem ekonomicznej głupoty wyjątkiem? Nie! Nasi sąsiedzi z południa (nie mówiąc o tych ze wschodu, a i na zachodzie co nieco by się znalazło) robią wiele, aby nam dorównać. Na Węgrzech na nagrodę złamanego fillera zapracował sobie László Csaba, minister finansów, który w następstwie wysokich podwyżek dla sfery budżetowej dopuścił do 10-procentowego deficytu w ubiegłorocznym budżecie, a w tym roku ustanowił rekord, wykonując z nawiązką - 109 proc.! - roczny plan deficytu w trzy kwartały. Złamanym halerzem musieliby się podzielić: w Czechach premier Vladimír �Spidla i na Słowacji prezydent Rudolf Schuster. Ten pierwszy prowadzi politykę "jak na nasze zamówienie". Zdecydował mianowicie - jak Csaba na Węgrzech - o znaczącym podniesieniu płac (rosną w tym roku realnie o 6 proc.), co przyniosło opłakane skutki dla konkurencyjności czeskiej gospodarki. Rudolf Schuster, słowacki hamulcowy, zawetował zaś ustawę wprowadzającą liniowy podatek dochodowy i był bliski zastopowania słowackiej reformy podatkowej.
A oto rekomendacje do Nagrody Złamanego Grosza 2003:
 1. Gąbka ministra
  Tylko ze względów historycznych przypominamy, że formalnie to nie minister finansów Grzegorz W. Kołodko, lecz wiceminister finansów Ryszard Michalski wpadł na pomysł drukowania pieniędzy. W Ministerstwie Finansów obowiązuje bowiem zasada, że jeśli pomysł spodoba się ministrowi, zostaje zgłoszony jako jego (chyba że nie wypali; wtedy podpisuje się pod nim prawdziwy autor; dziś już wiemy, że zupełnie nieudana abolicja podatkowa była koncepcją Ireny Ożóg, a Grzegorz W. Kołodko od początku był przeciw). Pomysł drukowania pieniędzy bardzo się wicepremierowi spodobał. 12 stycznia w wywiadzie dla radiowej Trójki powiedział: "Polska gospodarka jest jak wyschnięta gąbka, którą trzeba byłoby nasycić nie tyle wodą, ile pieniądzem, żeby ożywić ten krwiobieg, jakim są finanse. Dlatego polskiej gospodarce potrzeba więcej pieniądza". Brzmi to jak recepta szalonego znachora planującego leczenie stanu przedzawałowego miażdżycą.
 2. Zjeść ciastko dwa razy
  Wiceminister finansów Ryszard Michalski powiedział w połowie stycznia 2003 r., że Ministerstwo Finansów chce wspólnie z NBP utworzyć z części tzw. rezerwy rewaluacyjnej (7 mld zł z 27 mld zł) "fundusz odnawialny na finansowanie różnych przedsięwzięć". A przecież rezerwa rewaluacyjna jest jedynie zapisem księgowym skupionych walut. Większość dolarów tworzących niemal 30-miliardową rezerwę dewizową NBP skupiono w połowie lat 90. (płacono wówczas mniej więcej 3 zł za dolara). Wydano na nie zatem prawie 90 mld zł, a wedle obecnego kursu ich wartość wynosi około 120 mld zł. Różnica tych dwóch wielkości jest księgowana jako "rezerwa rewaluacyjna" (ściślej: "rezerwa na pokrycie ryzyka zmian kursu złotego do walut obcych"). "Wydanie" tych pieniędzy jest więc niemożliwe, bo w następstwie skupienia walut został wyemitowany pieniądz krajowy będący ich równowartością. Pomysł wydatkowania "rezerwy na pokrycie" oznacza zatem chęć skonsumowania już zjedzonego ciasteczka. W praktyce oznaczałoby to emitowanie pieniądza, którego jedynym "pokryciem" byłaby wydajność maszyn drukarskich.
 3. Emerytury z kolei
  Wicepremier i minister infrastruktury Marek Pol zaproponował "nowoczesne narzędzia finansowania kolei". Stwierdził mianowicie, że "w długoterminowe inwestycje w infrastrukturę kolejową powinny się włączyć fundusze emerytalne". Oznacza to, że za klika lat emerytury będą wypłacane w parowozach, węglarkach, drezynach oraz karbidzie używanym przez kolejarzy do lamp sygnalizacyjnych. Zwłaszcza ten ostatni produkt wydaje się atrakcyjny. Starzy Polacy pamiętają jeszcze przepis na "karbidówkę" pędzoną masowo podczas niemieckiej okupacji.
 4. Lepiej, czyli drożej
  W Senacie RP konferowano 18 lutego 2003 r. nad zakazaniem przemysłowego tuczu trzody. Podczas konferencji prof. Henryk Jasiorowski, prezes Krajowego Związku Hodowców Bydła Mięsnego, podkreślił, że koncentracja produkcji wywołuje negatywne skutki społeczne, bo prowadzi do ogromnych oszczędności nakładów pracy, co z kolei powoduje zwiększenie bezrobocia na wsi. Senator Marian Kozłowski z ubolewaniem dodał, iż "rząd nie ma i nie będzie miał wpływu na cenę zbytu, gdyż wszystkie nowoczesne zakłady są w rękach kapitału obcego i to one dyktują cenę, a nie działają w interesie polskiej wsi i rolnictwa". Najtrafniejsze wnioski wyciągnął z tych rozmów Andrzej Lepper, który zauważył, że skoro "ogromne oszczędności nakładów pracy" są skutkami "bardzo negatywnymi", a niskie ceny żywności dyktowane przez (wrogi nam) zagraniczny kapitał nie są "w interesie polskiej wsi i rolnictwa", to oczywiste jest, że tuczu przemysłowego trzeba zakazać. A wtedy będzie lepiej - czyli drożej.
 5. 54=33
  Grzegorz W. Kołodko udowodnił, że 54 równa się 33. Wpisał do projektu budżetu deficyt w wysokości 54 mld zł, a jednocześnie uznał, że ten deficyt wynosi 33 mld zł. Było to możliwe dzięki:
  a) potraktowaniu zasobów NBP (rezerwa rewaluacyjna) jak dochodu Ministerstwa Finansów,
  b) pominięciu w wydatkach 12 mld zł, które budżet musi przekazać do otwartych funduszy emerytalnych.
  Gdyby zaproponowaną metodę sporządzania bilansu upowszechnić, w Polsce nie byłoby deficytowych firm ani niezadowolonych ludzi. Wystarczy bowiem, że każda kopalnia wykaże w sprawozdaniach jako dochód wartość rozpoznanych złóż węgla i przestanie traktować jako koszty (co zresztą de facto czyni) składki emerytalne. Kowalski może do dochodów doliczyć wartość nagrobka teściowej i odjąć od wydatków rachunki za telefon.
 6. Pieniądz bezgotówkowy wydrukowany
  21 czerwca 2003 r. wódz Samoobrony Andrzej Lepper poinformował, że jego partia rusza w teren, aby "prezentować program gospodarczy, przewidujący m.in. przejęcie kontroli nad NBP, wykorzystanie rezerw centralnych oraz dodruk pieniędzy". Tydzień później ów program został skonkretyzowany i nabrał nowych kształtów. W "Sygnałach dnia" przewodniczący Samoobrony wytłumaczył, że "dodruk pieniędzy" nie musi oznaczać faktycznego dodruku, ale "na przykład uruchomienie kredytów bezgotówkowych dla głównych działów w gospodarce. To robią państwa, które przeżywają kryzys, a kryzys przeżywa dzisiaj cała piętnastka".
  Nowa propozycja jest zdecydowanie lepsza, gdyż oznacza, że nie trzeba będzie ponosić kosztów papieru, farby i amortyzacji maszyn. Przetestowana jest także logistyczna strona przedsięwzięcia, bo - jak pamiętamy - Andrzej Lepper i inni działacze jego partii kredyty już brali.
 7. Huzia na bogatych!
  Gdy lider SLD Leszek Miller przedstawiał koncepcję zmniejszenia ciężarów fiskalnych i wprowadzenia podatku liniowego, koalicyjna Unia Pracy ogłaszała, że chciałaby (ale sama się boi) podwyższyć podatki i zwiększyć ich progresję. Chciałaby także ustanowienia "wysokich podatków od spadków", by przeciwdziałać nie uzasadnionej koncentracji bogactwa. Unia Pracy na swym posiedzeniu szczegółów planu - niestety - nie sprecyzowała. Na szczęście w sukurs UP przyszedł niezależny ekonomista, czyli Ryszard Bugaj, domagając się w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej", aby najwyższą stawkę podatkową podnieść do 50 proc. Tropem Bugaja poszła też posłanka SLD Anna Filek, która zaapelowała: "Mam nadzieję, że elity wyznają zasadę, że szlachectwo zobowiązuje, i będą gotowe zapłacić od dochodów 50 proc. podatku". Połowę swoich dochodów fiskusowi oddawałyby osoby, które zarabiają ponad 250 tys. zł rocznie. SLD na szczęście odrzucił owe bzdury. Posłankę Filek postanowił przelicytować podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów poseł Witold Hatka z Ligi Polskich Rodzin. Zgłosił wniosek, by dochody przekraczające rocznie 192 tys. zł obłożyć 85-procentowym podatkiem.
 8. Tanie drogie rudery
  Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (którym kieruje Marek Bryx) przygotował projekt ustawy zamrażającej do 2009 r. wysokość czynszów w mieszkaniach kwaterunkowych. Po jej uchwaleniu nasze "mieszkalnictwo" rozłoży się zupełnie, a kwaterunkowe domy popadną w jeszcze większą niż dotychczas ruinę.
 9. KRUS(zenie) zdrowego rozsĄdku
  Czy można upowszechnić najtańszy (dla ubezpieczających się, rzecz jasna) polski system ubezpieczeniowy KRUS (przypomnijmy, że wypłaca on emerytury polskim rolnikom)? Można! Fundusz emerytalno-rentowy będący częścią KRUS w 94 proc. składa się z dotacji budżetowych! W 2002 r. podatnicy dołożyli do niego ponad 15 mld zł, czyli średnio po 700 zł. A "składka na KRUS" wynosi 159,90 zł kwartalnie. "Składka na ZUS", którą płaci pracownik zarabiający średnią krajową, to 1300 zł kwartalnie. Co trzeba zrobić, aby płacić mniej? Odpowiedź jest prosta - trzeba zostać rolnikiem. A do tego wystarczy mieć działkę o powierzchni hektara lub zajmować się jednym z tzw. działów produkcji rolnej. W tym drugim wypadku mamy do wyboru produkcję roślinną (uprawę w szklarni lub ogrzewanym tunelu foliowym) lub hodowlaną (na przykład hodowlę zwierząt laboratoryjnych, dżdżownic, jedwabników, "organizmów odżywiających się owadami", czyli nietoperzy albo rosiczek). Jeżeli nie lubimy nietoperzy lub dżdżownic, możemy się zająć hodowlą rasowych psów, kotów albo... rybek akwariowych. Aby opłacić KRUS i zaoszczędzić w ciągu roku 4500 zł, wystarczy jeden rasowy pies lub akwaria o łącznej pojemności 700 litrów! Winą za kuriozalny polski system ubezpieczeń dla rolników obarczamy wszystkie (dosłownie) partie chłopskie i jej prominentnych działaczy.
 10. Nowy domek dla KNUiFE
  Powszechne towarzystwa emerytalne i firmy ubezpieczeniowe będą mieć w przyszłym roku o kilkanaście milionów złotych wyższe koszty. Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (którą kieruje Jan Monkiewicz) chce podnieść pobierane od nich opłaty, by zbudować sobie nową siedzibę. Dziennikarze dotarli do pisma rozesłanego do towarzystw emerytalnych i firm ubezpieczeniowych, w którym urząd informuje o planowanym przejściowym zwiększeniu wysokości składek dla urzędu nadzoru w 2004 r. Kilkanaście milionów złotych dodatkowych wpływów ma pomóc w sfinansowaniu rozbudowy siedziby Komisji Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych. Teraz urząd znajduje się w dwóch budynkach, a ma być jeden, większy.
 11. Wibrator dla niemowląt
  Wibratory, dmuchane lale, sztuczne pochwy, penisy i wiele innych seksualnych gadżetów jest objętych zerową stawką podatku VAT. Dlaczego? Bo zostały zakwalifikowane do grupy artykułów higienicznych dla niemowląt. O takim, a nie innym przyporządkowaniu towarów z sex-shopów zdecydował Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych GUS (którym kieruje Tadeusz Toczyński). Czy można to zmienić? Teoretycznie sami przedsiębiorcy z branży erotycznej mogliby się zwrócić do GUS o zmianę kwalifikacji.
 12. Dwuręki bandyta
  Cała Polska zastanawia się, komu zawdzięczamy ustawę o grach losowych, powszechnie odbieraną jako dotowanie mafii. Ustalenie, "kto za tym stał", jest obowiązkiem prokuratury. My możemy tylko stwierdzić, że za kształt ustawy formalnie są odpowiedzialni: posłanka SLD Anita Błochowiak, która podpisała się pod osławioną poprawką w sprawie podatku od automatów do gry, poseł PSL Jan Kubik, przewodniczący komisji rozpatrującej ustawę, oraz 253 posłów głosujących za wprowadzeniem poprawki: w tym 192 z SLD, 34 z PSL, 13 z UP, 6 z SKL, 5 z PLD, 2 z PBL (Polski Blok Ludowy) i 1 z Samoobrony (pozostali posłowie byli przeciw).
 13. Bezręki bandyta
  To znaczy nieczynny parkomat. Szkód poczynił niewiele, mniej niż bandyta jednoręki, czyli automat do gier losowych. Co najmniej na 10 dni zablokował większość polskich miast i o kilka milionów złotych uszczuplił ich kasy. O tym, że parkomaty w miastach wprowadzono w sposób naruszający konstytucję, przesądził 10 grudnia 2002 r. Trybunał Konstytucyjny. Trybunał był jednak łaskawy i postanowił, że jego wyrok wejdzie w życie za rok, czyli 30 listopada 2003 r. Przez rok Marek Pol, wicepremier i minister infrastruktury, nie potrafił przygotować stosownego projektu ustawy (prace nad nowelizacją ustawy o drogach publicznych zostały wstrzymane w momencie opracowywania tzw. ustawy winietowej) i doprowadzić do jej uchwalenia. Ostateczne nastąpiło to dopiero 14 listopada, a prezydent podpisał dokument 21 listopada. Ponieważ ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, obowiązuje od 9 grudnia. I dopiero od tego momentu miasta mogą wydawać rozporządzenia wykonawcze. W efekcie wydajnej pracy naszego ulubionego wicepremiera posiadaczom samochodów zafundowano dwa tygodnie bezpłatnego parkowania, a normalny bałagan w ruchu miejskim powiększono do horrendalnych rozmiarów.
 14. Niech się mury (graniczne) pną do góry
  W Zwardoniu trwa w najlepsze budowa platformy odpraw celnych, mimo że 30 kwietnia 2004 r. w związku z przystąpieniem Polski i Słowacji do Unii Europejskiej zostaną zniesione odprawy celne między obu krajami. Budowa pochłonie co najmniej 80 mln zł. Rozpoczęto ją w 2001 r., gdy terminy unijnej akcesji były już właściwie pewne. Za graniczną fortyfikację polsko-słowacką odpowiada wojewoda śląski Lechosław Jarzębski.
 15. Wino przeciwpożarowe
  Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (którym kieruje Wojciech Olejniczak) chce narzucić nielicznym polskim winiarzom (nie mylić ich z wytwórcami wina marki wino) biurokratyczne chomąto w postaci zezwoleń, opinii, pozwoleń i nakazów, a wszystko po to, by "wprowadzić" nasze nieliczne winnice i winiarnie do Unii Europejskiej. Ewentualna produkcja rodzimego wina (prawdziwego, z winogron) będzie wymagać kilkudziesięciu zezwoleń, w tym zgody komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej.


Jak głosować?
Aby wskazać swojego kandydata do Nagrody Złamanego Grosza 2003, należy wysłać SMS pod numer 7303. W treści musi się znaleźć słowo "grosz" oraz - po kropce - numer propozycji, na którą oddajemy głos. Jeśli więc naszym faworytem jest pomysł wprowadzenia nowych ustaleń dotyczących działalności polskich winiarzy, należy wysłać SMS o treści: grosz. 15. Głos można również oddać na stronie www.wprost.pl/zlamanygrosz/. Głosowanie potrwa od 17 grudnia 2003 r. do 18 stycznia 2004 r.
Dla uczestników głosowania za pomocą SMS-ów przygotowaliśmy atrakcyjne nagrody (m.in. skórzane portfele VIP Collection, komputerowe kursy języka angielskiego, leksykony, breloczki Pierre Cardin).
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2003 (1099)

 • Na stronie - Huśtawka na karuzeli28 sty 2008Podobno jesteśmy tak zbudowani, że brakuje nam tego, czego mamy dosyć. Z tego powodu zapewne listonosze spędzają urlop na wczasach wędrownych, górnicy pod kołdrą, a konie jeżdżą na wczasy w siod-le. W PRL żyliśmy jak na huśtawce, co było nie do...3
 • Peryskop28 sty 2008Dwa kilogramy Polski Nie więcej niż dwa kilogramy - tyle mogą ważyć świąteczne paczki wysyłane do polskich żołnierzy w Iraku. W paczkach nie może być alkoholu i leków. Edyta Gąsiorowska ze Szczecina, żona chorążego Jacka Gąsiorowskiego z...6
 • Dossier28 sty 2008Donald TUSK wicemarszałek Sejmu RP, lider Platformy Obywatelskiej "To, że SLD nie pali się do skrócenia kadencji Sejmu, zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe. Kiedyś premier Miller powiedział, że dziwi się karpiom, które głosują...7
 • Poczta28 sty 2008Równi i równiejsi Stronami (podmiotami, sygnatariuszami) Unii Europejskiej nie są obywatele, lecz reprezentujące ich państwa. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem uzależnianie liczby głosów w radzie unii od liczby...11
 • Kadry28 sty 200811
 • M&M28 sty 2008 KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB Czym choinka bez bombek, czym bez psa pancerni, tym bez wkładu Leppera intelekt Jaskierni.12
 • Playback28 sty 200812
 • Macocha Śnieżki uniewinniona28 sty 2008Według najnowszych badań baśniofilów, Królewna Śnieżka nie padła ofiarą złej macochy, ale rodzonej matki. Podczas międzynarodowego kongresu filologów w Poczdamie Heinrich Dickerdoff, prezes Europejskiego Stowarzyszenia Baśni,...12
 • Fotoplastykon28 sty 200814
 • Germania28 sty 2008Niemcy rządzące Europą - o to chodzi w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji Niemcy odegrały kluczową rolę w budowie Europy, więc nadszedł czas, by teraz bronić Niemiec" - powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu premier Szwecji...16
 • Eurofikcja28 sty 2008Mistyfikacje zamiast realiów są podstawą jednoczenia Europy Komentarze zachodniej prasy na temat obecnego stanu integracji europejskiej mogą wprawić polskiego czytelnika w stan pomieszania. Mało jest w nich triumfalistycznej retoryki o jedności...20
 • Praktyczna pani28 sty 2008Danuta Hübner będzie najlepszym komisarzem Unii Europejskiej - dla Francji i Niemiec Oklaskami przyjęli brukselscy urzędnicy w listopadzie 2001 r. nominację Danuty Hübner na stanowisko szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Nareszcie...23
 • Duma Polski28 sty 2008Powiedzmy sobie szczerze: mało kto wpada w entuzjazm, gdy dowiaduje się, że jesteśmy z Polski. Nawet przychylność jest raczej wyjątkiem. Funkcjonariusze straży granicznej i celnicy na lotniskach na widok polskiego paszportu zazwyczaj przybierają...26
 • Wojny Kisiela28 sty 2008Nagrody Kisiela 2003: socjalizm nie, wypaczenia tak Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są na nią wszyscy, lecz wtedy, gdy gotowi są na nią niektórzy" - pisał Stefan Kisielewski. Gotowi na wojnę ze skorumpowanym państwem, głupotą i populizmem...32
 • Konstytucja Buzka28 sty 2008Lekarstwo na raka biurokracji ponad 80 lat temu znalazł przodek premiera Jerzego Buzka. Trzeba je tylko zastosować Trzech Buzków z pokolenia dziadków premiera Jerzego Buzka znalazło się w "Wielkiej encyklopedii powszechnej". W światowej...36
 • Alfabet koalicji28 sty 2008Anita Błochowiak - zrobiła w SLD chyba największą karierę: od Panny Nikt do znanej amatorki toalet i mocnych wrażeń. Posłanka SLD zasłynęła nie tylko dzięki pedałom i ich kolorowym skarpetkom. Wcześniej wykazała się szczególną predylekcją...40
 • Alfabet opozycji28 sty 2008Amfetamina - specyfik popularny w kołach zbliżonych do Ligi Polskich Rodzin. Handlował nim pewien młody ligowiec, a poseł Gabriel Janowski (już, niestety, nie w lidze) czerpał zeń energię i natchnienie do swych licznych przygód. Warto...42
 • Ubodzy krezusi28 sty 2008Miliony zarabiane przez mistrzów sportu to propagandowa bzdura "Trzy miliony dolarów w trzy lata zarobi polski nastolatek" - napisały gazety, gdy koszykarz Maciej Lampe podpisał kontrakt z New York Knicks. Lampe tych milionów nigdy nie zobaczy....44
 • Oskarżona Grażyna K.28 sty 2008Po wyroku NSA oczyszczającym Romana Kluskę wydawało się, że polowanie na biznesmenów zostało przynajmniej ograniczone. Nic z tego! Teraz obiektem polowania z nagonką została Grażyna Kulczyk. Ona oraz należąca do niej firma Fortis powinny być jak...48
 • Nałęcz - Rozwiązać państwo!28 sty 2008Nasi politycy już dzień po przegranych wyborach szukają rewanżu na rywalach Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin zgłosili wnioski o skrócenie kadencji Sejmu, czyli o natychmiastowe rozwiązanie parlamentu. Takie propozycje są...48
 • Wydarzenia - Polska 200328 sty 2008Adam Małysz jako pierwszy skoczek w historii po raz trzeci z rzędu zdobywa Puchar Świata, a do tego dwa złote medale mistrzostw świata: jeden za wszystkich Powołano sejmową komisję śledczą do zbadania afery Rywina: rywinoterapia...50
 • Powiedzenia roku28 sty 2008My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie JERZY JASKIERNIA szef klubu SLD Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę, że...50
 • Wydarzenia - świat 200328 sty 2008"Stara Europa" wypowiada zimną wojnę USA: przepaść atlantycka Autorka bestsellerowych wspomnień Hillary Clinton mierzy w Biały Dom: first Mrs. President? Epidemia SARS na Dalekim Wschodzie: tygrysia dżuma52
 • Lista nieobecności28 sty 2008POLSKA Roman Andrzejewski Żył 65 lat Biskup włocławski, krajowy duszpasterz wsi. Z zamiłowania - filolog klasyczny. 16 lat dojeżdżał maluchem z Włocławka do Lublina, by na KUL wykładać literaturę antyczną. Zmarł z powodu niewydolności układu...54
 • Giełda i wektory28 sty 2008Hossa Świat Kruszenie muru Polskie Centrum Handlowe powstaje w Berlinie. Inwestorem jest szwedzki SEB-Bank oraz niemiecka firma Grundstucksges - dowiedział się "Wprost". W siedmiopiętrowym budynku znajdą się polskie sklepy, restauracje,...58
 • Klub pięciu kontynentów28 sty 200825 najbogatszych emigrantów z Polski Barbara Piasecka-Johnson (162. miejsce na liście najzamożniejszych ludzi świata "Forbesa") nadal jest najbogatszą emigrantką polskiego pochodzenia. Jej majątek w ciągu roku zmalał jednak aż o 200 mln dolarów....60
 • Mitomania globalna28 sty 2008Pięć najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych We współczesnym świecie popełniono tak wiele błędów gospodarczych, że trudno wybrać najpoważniejsze lub najśmieszniejsze. Pięć koncepcji (i ich twórcy) ma jednak zasługi szczególne. Co gorsza,...70
 • Manifest kapitalistyczny28 sty 2008Własność prywatna, czyli tajemnica powstania nowoczesnej cywilizacji Kiedy w 1848 r. Marks i Engels wypowiedzieli w "Manifeście komunistycznym" wojnę własności prywatnej, uderzyli w samo serce - nie tylko kapitalizmu. Także w serce współczesnej...72
 • Rok bandytów i znachorów28 sty 2008Rekomendacje "Wprost" do Nagrody Złamanego Grosza 2003 Gdyby Grzegorzowi W. Kołodce dano dłużej pokierować naszymi finansami, spełniłaby się jego wizja, że jedynym ratunkiem dla Polski jest nasycenie gospodarki (która jest jak wyschnięta gąbka)...76
 • Filantropia spekulacyjna28 sty 2008Jak upada George Soros - "piąte mocarstwo świata" Niespełna 74-letni George Soros kreuje się na współczesnego Zorro. Jednego dnia jest bezlitosnym spekulantem, wygrywającym finansowe stracia z najpotężniejszymi państwami (w 1992 r. w ciągu kilku...82
 • Santa Claus na procesorach28 sty 2008Za elektroniczne gadżety Amerykanie płacą o jedną trzecią mniej niż Polacy W tym roku pod choinką co drugi Amerykanin znajdzie elektroniczny supergadżet. Supernowoczesny. I supertani. Sprzedawane w tym roku w Ameryce telefony komórkowe coraz...85
 • Załatwione odmownie - Podglebie cywilizacji28 sty 2008Putinowska koalicja jest "wydmuszką", zza której wygląda twarz kolejnego samodzierżcy Aresztowanie rosyjskiego miliardera Chodorkowskiego, tak jak wcześniejsze aresztowania innych biznesmenów, wstrząsnęło moskiewską giełdą. Zachwiało też...86
 • Balcerowicz wprost - Na tle liderów28 sty 2008To liberalne reformy zredukowały w Polsce szkodliwą interwencję państwa i dały ludziom wolność Wbrew populistycznym atakom Polska generalnie nie zmarnowała lat, które upłynęły od upadku socjalizmu. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych m.in....88
 • 2x2=4 - Smutne refleksje o stanie państwa28 sty 2008Społeczeństwo obywatelskie przegrywa u nas z centralistyczną mentalnością Centralizm ma się u nas znowu coraz lepiej, a państwo coraz gorzej. Wydatki budżetowe na administrację, i to głównie centralną, wzrastają najszybciej. Ich hierarchia...89
 • Supersam28 sty 2008Domowa filharmonia Przezroczysty i głęboki - tak określa się dźwięk wydobywający się ze wzmacniacza Unison Research S2K. Odbiór muzyki płynącej z kolumn jest identyczny jak w sali koncertowej. Wzmacniacz równie dobrze jak muzykę...90
 • Front Jedności Zblatowanych28 sty 2008Gdyby politycy mieli honor, okolice Sejmu byłyby usiane zwłokami samobójców i ofiar pojedynków Pojawiła się nowa harmonia społeczna. Coraz częściej słyszy się o towarzyskich imprezach, w których zgodnie uczestniczą politycy, gwiazdy rozrywki,...92
 • Polska królowa28 sty 2008Matka belgijskiej księżniczki Matyldy urodziła się w tym samym szpitalu co Aleksander Kwaśniewski Nareszcie królową będzie prawdziwa Belgijka łącząca podzielonych Flamandów i Walonów - tak w 1999 r. komentowano ślub Matyldy d'Udekem d'Acoz z...96
 • Ład chaosu28 sty 2008Norman Foster kontra Frank Gehry Wielkie bryły geometryczne wcinają się w starą zabudowę miast, często budząc lęk, że nowa architektura to tylko agresja i chaos. Norman Foster, jeden z najsłynniejszych w świecie architektów, świadomie...100
 • Policja duchowa28 sty 2008Czy anioły ingerują w nasze życie? Jeśli wierzysz w istnienie aniołów i nie uznajesz ich za takie same twory wyobraźni jak trole, centaury czy hobbity - nie musisz się wstydzić. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że w anioły wierzy 72 proc....104
 • Komisja Śledcza Satyryków28 sty 2008obcy z konstelacji LWA Kiedy zwykła logika i dedukcja zawodzą, jedynym sposobem wytłumaczenia zjawisk niepojętych bywa magia, metafizyka lub fantastyka. Ponieważ wiele wskazuje na to, że w końcowym werdykcie sądu okaże się, iż Rywin z propozycją...108
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głos mają ryby28 sty 2008Piotrusiu! Wróciłem właśnie z Końskich, miasta w Świętokrzyskiem, gdzie nagrywaliśmy kolejny odcinek "Podróży kulinarnych". Pobyt niezwykle miły i owocny. Wyobraź sobie, że w powiecie koneckim we wsi Kołoniec, opisywanej przez Reymonta w relacji z...112
 • Druga płeć - Mężowi pod choinkę28 sty 2008Każdy mąż chciałby przynajmniej raz dziennie usłyszeć, że jest dla swojej żony bohaterem Jeden z amerykańskich dowcipów brzmi tak: "Oto nadszedł długo oczekiwany moment - właśnie otwarto Centrum Idealnego Męża. W tym supernowoczesnym markecie...114
 • Testament Ericha Kocha28 sty 2008"Wprost" dotarł do sensacyjnych zapisków Ericha Kocha, osławionego gauleitera Prus Wschodnich. Wynika z nich między innymi, że Bursztynową Komnatę, przedmiot targów o własne życie z władzami komunistycznej Polski, Koch mógł ukryć w Krasnem, w swym...116
 • Zwycięzca pustyni28 sty 2008Dawida Josefa Gryna Ben Guriona droga z ziemi polskiej do ziemi obiecanej Trudno sobie wyobrazić nowoczesny Izrael bez geniuszu i pracowitości Dawida Ben Guriona. Godne podkreślenia jest przy tym, że w pierwszym rządzie Państwa Izrael, stworzonym...120
 • Know-how28 sty 2008Nowe dzieci Urana Posługując się teleskopem Hubble'a, naukowcy odkryli dwa niewielkie księżyce Urana. W ten sposób liczba znanych naturalnych satelitów tej planety zwiększyła się do 24. Księżyce mają odpowiednio 12 i 16...122
 • Boski podręcznik28 sty 2008Czy Biblia może być przewodnikiem po starożytności? Cudów opisanych w Księdze Wyjścia, które - wedle Biblii - pomogły uciekającym z egipskiej niewoli Izraelitom, nie trzeba tłumaczyć interwencją Stwórcy. Jak dowodzi prof. Colin Humphreys, fizyk z...124
 • Strachy na Lachy28 sty 2008Duchy, czyli zaburzenia pola magnetycznego i infradźwięki? Duchy opanowały muzeum przemyskiego Zamku Kazimierzowskiego! Nie mający ochoty na spotkania ze zjawami pracownicy muzeum ogłosili strajk i odmówili pracy w nocy. W tym czasie w zamkowych...130
 • Dno skarbów28 sty 2008762 metry do 4 miliardów dolarów Gdy 27 grudnia 1693 r. w pierwszy rejs wyruszał okręt HMS "Sussex" z 80 działami na pokładzie, żaden z 560 członków załogi - z wyjątkiem admirała sir Francisa Wheelera - nie domyślał się, jaki jest docelowy port...134
 • Bez granic28 sty 2008Kontrrewolucjonista Mikołaj Są jeszcze enklawy prawdziwej wolności. Kubańczycy i w tym roku nie będą obchodzić Bożego Narodzenia. W 1969 r. Fidel Castro wykreślił je z listy świąt. Władze są zobowiązane do usuwania z ulic wszystkich świątecznych...138
 • Zarząd Europy28 sty 2008Jak w piekle Dantego, tak i w Unii Europejskiej można wyodrębnić siedem kręgów władzy Unia Europejska to z pun-ktu widzenia struktury zarządzania twór przedziwny, bardziej przypominający ZSRR niż nowoczesną demokrację zachodnią. Władza skupiona...140
 • Wojna na śmierć i życie28 sty 2008Rozmowa z Walterem Laqueurem146
 • Menedżerowie śmierci28 sty 2008Do największych sponsorów terroryzmu należą dziś Arabia Saudyjska i Unia Europejska Cherlawy i schorowany Osama bin Laden, główny animator największych zamachów na wolny świat, nie jest typem nieustraszonego bojownika. Nie ma też charyzmy...148
 • Polska na równiku28 sty 2008Władze Wyspy Bożego Narodzenia życzą ci wesołych świąt Welcome to Christmas Is' - wita przybyszów schludny barak portu lotniczego. Po betonowej płycie lotniska spacerują kraby, za płotem stoją wpatrzone w samolot i pasażerów gromadki kobiet z...152
 • Menu28 sty 2008Świat Grecki obłęd El Greco za życia nie zrobił wielkiej kariery. Jego styl wydawał się tak dziwny XVI-wiecznym odbiorcom, że krążyły plotki o rzekomym obłędzie i wadzie wzroku malarza. Nie zdobył uznania Filipa II, musiał opuścić hiszpański...156
 • Bestsellery 200328 sty 2008KINO reż. Peter Weir Pan i WŁadca: Na krańcu świata CinePix Kolejna oscarowa kreacja Russela Crowe'a. Tym razem wciela się w dowódcę brytyjskiej fregaty z początku XIX wieku - Jacka Aubreya. Przez dwa oceany ściga większy i lepiej uzbrojony...158
 • Antyamerykańska obsesja28 sty 2008Kultura staje się dekadencka, gdy przejawia skłonność do krytykowania innych kultur, a samą siebie gloryfikuje W inspirowanej przez Francję europejskiej retoryce "kulturową wyjątkowość" zastępuje "kulturowa różnorodność". W rzeczywistości oba te...162
 • Arcydzieła nijakości28 sty 2008Polscy pisarze nie potrafią zdobywać serc czytelników Witold Gombrowicz powiedział kiedyś, że narodzinom arcydzieła towarzyszy wrzawa, entuzjazm, dźwięk dzwonów. Praktyka pokazuje, że bywa inaczej. Arcydzieła Cypriana Kamila Norwida, Bolesława...166
 • DVDmania28 sty 2008Nowy gatunek telewizyjny, serial na żądanie, powstał dzięki technologii DVD To technika w największym stopniu decyduje obecnie o nowych gatunkach w kulturze popularnej. Nie byłoby blogów jako nowego rodzaju pamiętnikarstwa, gdyby nie komputery i...168
 • Ostra jazda28 sty 2008Rozmowa z KIEFEREM SUTHERLANDEM, kanadyjskim aktorem, odtwórcą głównej roli w serialu "24 godziny"170
 • Przebój na zabój28 sty 2008Superhit przychodzi jak policja, czyli nieproszony Dlaczego jedna piosenka staje się przebojem, a druga - nie, mimo że obie są do kitu? Jak to się dzieje, że tę samą piosenkę nucą w kółko jak ogłupiali zarówno pani ze sklepu, jak i traktorzysta,...172
 • Lwowska kopalnia obrazów28 sty 2008Po raz pierwszy od ponad 60 lat można w Polsce oglądać arcydzieła naszego malarstwa ze Lwowa Można tam zobaczyć obrazy Tycjana, Goi i Rubensa, a przed wojną był jeszcze Rembrandt. Można podziwiać prace Marcello Bacciarellego, Jana Matejki, Józefa...175
 • Kalendarz Sawki 200328 sty 2008178
 • Maliny narwane do picia28 sty 2008Nawet najwięksi twórcy mieli większy kłopot, żeby zrobić dobrą reklamę, niż namalować kolejny obraz John Cleese, jeden z członków Latającego Cyrku Monty Pythona, powtarza, że stworzenie dobrej, zabawnej reklamy jest trudniejsze niż napisanie...180
 • Organ Ludu28 sty 2008TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 51/52 (64/65) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 15 grudnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ballada klerykalno-postĘpowa (zamiast kolędy). Słowa i muzyka - ludowe1) Jak to premier w sondażach...181
 • Skibą w mur - Potwory i spółka28 sty 2008Polityków wiele łączy z bohaterami filmów dla dzieci, na przykład umiejętność wychodzenia z najgorszych wpadek bez szwanku Zawsze miałem podejrzenia, że politycy to postaci z filmów animowanych. Długoletnia obserwacja tej tajemniczej grupy...182