Wojna na śmierć i życie

Wojna na śmierć i życie

Dodano:   /  Zmieniono: 
Rozmowa z Walterem Laqueurem
Wprost: "Jeżeli Walter Laqueur ma rację, to Zachód walczy o przetrwanie" - napisał recenzent pańskiej książki "No End to War". Zgadza się pan z taką interpretacją?
Walter Laqueur: Sadzę, niestety, że jest słuszna. To, co zdarzyło się do tej pory, to jedynie początek. Najbardziej obawiam się chwili, w której terroryści będą dysponowali bronią masowej zagłady - może za pięć, a może za dziesięć lat. Zagrożeniem nie jest po prostu terroryzm. Terroryzm istniał zawsze. Zagrożeniem może być garstka osób mających dostęp do wyrafinowanej broni. Nie przewiduję zresztą, że będzie to broń masowej zagłady - nuklearna, biologiczna czy chemiczna. Zaawansowana technologicznie broń już jest dostępna, a to oznacza, że przy kolejnym ataku mogą zginąć nie tysiące, lecz dziesiątki tysięcy ludzi.
- Unika pan podania jednej definicji terroryzmu.
- Ludzie od pięćdziesięciu lat próbują bezskutecznie zrozumieć, czym jest terroryzm, bo jest to zjawisko, które przybierało różne formy w zależności od miejsca i epoki. Co mają wspólnego rosyjscy rewolucjoniści z końca XIX wieku czy dziewiętnastowieczni anarchiści z Al-Kaidą? Terroryzm to wykorzystywanie przemocy albo groźby użycia przemocy w celu osiągnięcia pewnych celów politycznych lub ideologicznych. Nie można powiedzieć nic ponadto. Terroryzm jest jak pornografia - nie sposób go dokładnie zdefiniować, ale jeśli się zobaczy akt terroryzmu, wiadomo, czym jest.
- Terroryzm stał się zjawiskiem globalnym w latach 90. - lokalne konflikty przerodziły się w ogólnoświatową kampanię. Co spowodowało tę zmianę?
- Już w latach 70. ugrupowania terrorystyczne współpracowały z sobą. Różne organizacje w Europie i na Bliskim Wschodzie wymieniały informacje i pomagały sobie nawzajem. Terroryści niemieccy szkolili się na przykład w obozach treningowych na Bliskim Wschodzie. Były to jednak odizolowane wypadki.
Współpraca sieci terrorystycznych na większą skalę rozpoczęła się wraz z działalnością Osamy bin Ladena. W 1988 r. powstała Al-Kaida (Baza), wówczas głęboko zakonspirowana organizacja. Poza tym wojna w Afganistanie wpłynęła na rozwój międzynarodowej siatki terrorystycznej. Tysiące ochotników z wielu krajów brało udział w walce i kiedy wojna się skończyła, wszyscy oni stali się, by tak rzec, bezrobotni. Nie mogli wrócić do rodzinnych krajów, bo nikt ich tam nie chciał; stali się więc najemnikami i "rezerwistami" walczącego islamu. Byli gotowi na wszystko i skłonni do podjęcia dalszej walki. Wraz z powstaniem siatki Al-Kaidy - zdolnej do koordynacji międzynarodowych komórek organizacji - terroryzm islamski stał się dominującą i najbardziej niebezpieczną formą terroryzmu. Pozostałe ugrupowania stanowią jedynie marginalne zagrożenie. Sam Osama bin Laden, który w 1996 r. wraz ze swoją świtą stał się persona non grata w Sudanie i przeniósł się do Afganistanu, znalazł się tam pod ideologicznym wpływem Ajmana al-Zawahiriego. Al-Zawahiri uważa, że aby ustanowić społeczeństwo islamskie rządzone prawem Koranu, trzeba złamać potęgę Zachodu. Rządy islamu i ostateczny pokój można osiągnąć jedynie poprzez dżihad, świętą wojnę wypowiedzianą całemu Zachodowi. W 1998 r. ustanowiono Światowy Front Islamu - sygnatariuszem tej deklaracji był m.in. szejk Abu Hamza al-Misri z Pakistanu, którego pozycja religijna pozwoliła na ogłoszenie fatwy, deklaracji wojny przeciw Ameryce, określonej mianem Wielkiego Szatana.
- Jak finansowana jest działalność ugrupowań terrorystycznych?
- Niektóre państwa przychylne fundamentalistom islamskim opłacały ich operacje, głównie przez swoje służby wywiadowcze. Część pieniędzy pochodziła z działalności legalnej. Poza tym oficjalne organizacje pozarządowe, takie jak Muslim World League i International Islamic Relief Organization, które miały status prawny i były uznawane przez ONZ, służyły za pralnie pieniędzy pozyskiwanych nielegalnie.
Od lat 70. istnieją również silne związki między międzynarodowym przemytem i handlem narkotykami a organizacjami terrorystycznymi. Takie metody finansowania wykorzystują m.in.: IRA, terroryści kolumbijscy, Armia Wyzwolenia Kosowa (KLA), kurdyjska grupa PKK. W Afganistanie pod rządami talibów organizacje terrorystyczne zajęły się biznesem narkotykowym na masową skalę. Zaangażowanie w narkobiznes przybrało różne formy: od przemytu narkotyków do Europy i USA po pobieranie haraczy za ochronę upraw. Kolosalne dochody z tych źródeł pozwoliły terrorystom na zakup zaawansowanej technologicznie broni i zaangażowanie w kosztowne operacje.
- Porównuje pan postawę niektórych państw europejskich wobec terroryzmu do appeasementu lat 30. i ustępliwości Europy wobec Niemiec hitlerowskich.
- To porównanie dotyczy tylko jednego aspektu - chodzi raczej o podobieństwo postaw psychologicznych niż politycznych. W latach 30. pewne kraje liczyły na to, że ustępstwa wobec Hitlera i Mussoliniego zagwarantują im pokój. Europa zachowuje się dziś podobnie - nieustannie rozważa, czy aby na pewno należało się angażować w wojnę w Afganistanie, czy wojna z Irakiem jest konieczna. Czasem można w ten sposób okupić bezpieczeństwo, ale jeżeli pobudki, które kierują wrogiem, są ideologiczne lub religijne, nie można liczyć na to, że polityka ustępstw pomoże.
W sytuacjach ekstremalnych państwo zawiesza demokratyczne wolności i prawa jednostek i po prostu zabija terrorystów (a czasem też niewinne osoby postronne), tak jak to się stało w Ameryce Łacińskiej w latach 70. Wywołuje to protesty organizacji humanitarnych i społeczności międzynarodowej, ale terroryści nie żyją.
- Dlaczego właśnie USA stały się Wielkim Szatanem w oczach fundamentalistów islamskich?
- Ponieważ to potężny kraj. Gdyby Ameryka była słaba, fundamentaliści nie przywiązywaliby do niej wielkiej wagi. Skupienie się na Ameryce wynikało również z założenia, że jest to państwo demokratyczne i nie posunie się do radykalnych akcji odwetowych.
Ujgurowie, mniejszość muzułmańska w Chinach, czują się prześladowani, ale nie odważą się na radykalne protesty. Zdają sobie sprawę, że akcja odwetowa Chińczyków byłaby niebezpieczna i mogłaby się skończyć ich przesiedleniem. Z kolei w Związku Sowieckim muzułmanie nie odważali się angażować w akcje terrorystyczne w ZSRR. Dzisiaj, atakując Rosję, ryzykują znacznie mniej. Tak samo było w Hiszpanii za czasów dyktatury Franco.
- Prezydent Bush stwierdził, że obecna wojna w Iraku jest wojną o polityczną przyszłość Bliskiego Wschodu, który powinien przyjąć ustrój demokratyczny. Tymczasem eksperci zajmujący się tym regionem - m.in. Zbigniew Brzeziński - ostrzegają, że proces demokratyzacji państw islamskich powinien postępować powoli, istnieje bowiem zagrożenie, że największe szanse na wygranie wyborów w Arabii Saudyjskiej czy Algierii mieliby islamscy fundamentaliści.
- Brzeziński ma całkowitą rację, zresztą wszyscy zajmujący się Bliskim Wschodem mówią to samo. W najlepszym wypadku możemy mieć nadzieję na jakiś rodzaj oświeconej dyktatury w typie rządów Atatürka, prowadzącej stopniowo ku demokracji.
Obawiam się, że polityka amerykańska względem Środkowego Wschodu, choć pełna dobrych intencji i idealizmu, opiera się na przesadnie optymistycznej ocenie sytuacji na Bliskim Wschodzie.
- Pisze pan, że "nawet garstka wioskowych idiotów" mogłaby przeprowadzić atak na World Trade Center, ponieważ nikt nie tropił zamachowców. Amerykański wywiad zawiódł?
- Oczywiście, że zawiódł. Nie wolno się jednak skupiać wyłącznie na jego odpowiedzialności. Wywiad nie dysponował wystarczającymi środkami ani społecznym i politycznym mandatem do podjęcia pewnych kroków. Nie był przygotowany, nie miał właściwych ludzi, którzy znaliby języki i kulturę państw islamskich. Dysponował zaledwie garstką osób, którym udało się infiltrować pewne grupy fundamentalistów islamskich. Poza tym zarówno media, jak i eksperci akademiccy minimalizowali lub kompletnie ignorowali niebezpieczeństwo. Stworzyli klimat, w którym nie zwracano uwagi na zagrożenie terroryzmem.
Problem zignorowania sygnałów ostrzegawczych przez administracje amerykańską ująłbym tak: zagrożenie atakami terrorystycznymi nie było priorytetem; nie spodziewano się, że ewentualne zamachy nastąpią w USA. Przypuszczano raczej, że w jakiś sposób zostaną zaatakowane amerykańskie interesy poza terytorium Ameryki.
- Czy Bliski Wschód jest dziś wylęgarnią terroryzmu?
- Tak, ale nie zawsze tak było i w przyszłości może się to zmienić. Błędem jest postrzeganie fundamentalizmu islamskiego jako jedynego zagrożenia. Terroryzm może się stać narzędziem dowolnego ugrupowania o ekstremalnych poglądach. Zawsze mogą się znaleźć małe sekty, które żyją w przekonaniu, że ludzkość jest grzeszna i trzeba ją ukarać.
- Gdzie leżą przyszłe pola bitew?
- Nie sposób tego przewidzieć. Terroryzm nie jest ruchem masowym jak faszyzm. Kilkadziesiąt osób wystarczy, by stworzyć ugrupowanie terrorystyczne. Należy jednak z uwagą przyglądać się temu, co dzieje się w Kaszmirze, na Kaukazie i w Azji Środkowej. W Europie potencjalną bazą terrorystów są Bałkany.


Walter Laqueur urodził się 26 maja 1921 r. we Wrocławiu. Jest historykiem i historykiem idei, znawcą zagadnień związanych z terroryzmem, jednym z najwybitniejszych ekspertów w tej dziedzinie. Wykładał na wielu prestiżowych uczelniach amerykańskich, m.in. Harvard University, University of Chicago, Georgetown University. Był dyrektorem Instytutu Historii Współczesnej w Londynie, współwydawcą pism naukowych "Washington Papers" i "Survey", jest redaktorem naczelnym "Journal of Contemporary History". Przez wiele lat pracował w Center for Strategic and International Studies. W Polsce ukazała się jego "Historia Europy 1945-1992" (Wydawnictwo Puls, Londyn 1993). Jest honorowym obywatelem Wrocławia.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2003 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2003 (1099)

 • Na stronie - Huśtawka na karuzeli 28 sty 2008 Podobno jesteśmy tak zbudowani, że brakuje nam tego, czego mamy dosyć. Z tego powodu zapewne listonosze spędzają urlop na wczasach wędrownych, górnicy pod kołdrą, a konie jeżdżą na wczasy w siod-le. W PRL żyliśmy jak na huśtawce, co było nie do zniesienia. Po 1989 roku... 3
 • Peryskop 28 sty 2008 Dwa kilogramy Polski Nie więcej niż dwa kilogramy - tyle mogą ważyć świąteczne paczki wysyłane do polskich żołnierzy w Iraku. W paczkach nie może być alkoholu i leków. Edyta Gąsiorowska ze Szczecina, żona chorążego Jacka... 6
 • Dossier 28 sty 2008 Donald TUSK wicemarszałek Sejmu RP, lider Platformy Obywatelskiej "To, że SLD nie pali się do skrócenia kadencji Sejmu, zaczyna być coraz bardziej zrozumiałe. Kiedyś premier Miller powiedział, że dziwi się karpiom,... 7
 • Poczta 28 sty 2008 Równi i równiejsi Stronami (podmiotami, sygnatariuszami) Unii Europejskiej nie są obywatele, lecz reprezentujące ich państwa. Całkowicie nieuzasadnione jest zatem uzależnianie liczby głosów w radzie unii od liczby... 11
 • Kadry 28 sty 2008 11
 • M&M 28 sty 2008  KAŻDEMU WEDŁUG POTRZEB Czym choinka bez bombek, czym bez psa pancerni, tym bez wkładu Leppera intelekt Jaskierni. 12
 • Playback 28 sty 2008 12
 • Macocha Śnieżki uniewinniona 28 sty 2008 Według najnowszych badań baśniofilów, Królewna Śnieżka nie padła ofiarą złej macochy, ale rodzonej matki. Podczas międzynarodowego kongresu filologów w Poczdamie Heinrich Dickerdoff, prezes Europejskiego... 12
 • Fotoplastykon 28 sty 2008 14
 • Germania 28 sty 2008 Niemcy rządzące Europą - o to chodzi w zamieszaniu wokół europejskiej konstytucji Niemcy odegrały kluczową rolę w budowie Europy, więc nadszedł czas, by teraz bronić Niemiec" - powiedział przed rozpoczęciem brukselskiego szczytu premier Szwecji Göran Persson. Obrona Niemiec... 16
 • Eurofikcja 28 sty 2008 Mistyfikacje zamiast realiów są podstawą jednoczenia Europy Komentarze zachodniej prasy na temat obecnego stanu integracji europejskiej mogą wprawić polskiego czytelnika w stan pomieszania. Mało jest w nich triumfalistycznej retoryki o jedności Europy, a stosunkowo wiele... 20
 • Praktyczna pani 28 sty 2008 Danuta Hübner będzie najlepszym komisarzem Unii Europejskiej - dla Francji i Niemiec Oklaskami przyjęli brukselscy urzędnicy w listopadzie 2001 r. nominację Danuty Hübner na stanowisko szefa Urzędu Komitetu Integracji Europejskiej. "Nareszcie ktoś, o kim marzyliśmy jako o... 23
 • Duma Polski 28 sty 2008 Powiedzmy sobie szczerze: mało kto wpada w entuzjazm, gdy dowiaduje się, że jesteśmy z Polski. Nawet przychylność jest raczej wyjątkiem. Funkcjonariusze straży granicznej i celnicy na lotniskach na widok polskiego paszportu zazwyczaj przybierają zatroskane miny i wzmagają... 26
 • Wojny Kisiela 28 sty 2008 Nagrody Kisiela 2003: socjalizm nie, wypaczenia tak Wojna nie przychodzi wtedy, gdy gotowi są na nią wszyscy, lecz wtedy, gdy gotowi są na nią niektórzy" - pisał Stefan Kisielewski. Gotowi na wojnę ze skorumpowanym państwem, głupotą i populizmem są na pewno - a nawet już ją... 32
 • Konstytucja Buzka 28 sty 2008 Lekarstwo na raka biurokracji ponad 80 lat temu znalazł przodek premiera Jerzego Buzka. Trzeba je tylko zastosować Trzech Buzków z pokolenia dziadków premiera Jerzego Buzka znalazło się w "Wielkiej encyklopedii powszechnej". W światowej metalurgii metali kolorowych... 36
 • Alfabet koalicji 28 sty 2008 Anita Błochowiak - zrobiła w SLD chyba największą karierę: od Panny Nikt do znanej amatorki toalet i mocnych wrażeń. Posłanka SLD zasłynęła nie tylko dzięki pedałom i ich kolorowym skarpetkom. Wcześniej wykazała się... 40
 • Alfabet opozycji 28 sty 2008 Amfetamina - specyfik popularny w kołach zbliżonych do Ligi Polskich Rodzin. Handlował nim pewien młody ligowiec, a poseł Gabriel Janowski (już, niestety, nie w lidze) czerpał zeń energię i natchnienie do swych licznych przygód.... 42
 • Ubodzy krezusi 28 sty 2008 Miliony zarabiane przez mistrzów sportu to propagandowa bzdura "Trzy miliony dolarów w trzy lata zarobi polski nastolatek" - napisały gazety, gdy koszykarz Maciej Lampe podpisał kontrakt z New York Knicks. Lampe tych milionów nigdy nie zobaczy. Milion musi oddać Realowi... 44
 • Oskarżona Grażyna K. 28 sty 2008 Po wyroku NSA oczyszczającym Romana Kluskę wydawało się, że polowanie na biznesmenów zostało przynajmniej ograniczone. Nic z tego! Teraz obiektem polowania z nagonką została Grażyna Kulczyk. Ona oraz należąca do niej firma Fortis powinny być jak najszybciej ukarane - głosi... 48
 • Nałęcz - Rozwiązać państwo! 28 sty 2008 Nasi politycy już dzień po przegranych wyborach szukają rewanżu na rywalach Posłowie Prawa i Sprawiedliwości oraz Ligi Polskich Rodzin zgłosili wnioski o skrócenie kadencji Sejmu, czyli o natychmiastowe rozwiązanie parlamentu. Takie propozycje są często przedstawiane w... 48
 • Wydarzenia - Polska 2003 28 sty 2008 Adam Małysz jako pierwszy skoczek w historii po raz trzeci z rzędu zdobywa Puchar Świata, a do tego dwa złote medale mistrzostw świata: jeden za wszystkich Powołano sejmową komisję śledczą do zbadania afery Rywina: rywinoterapia PSL występuje z koalicji z... 50
 • Powiedzenia roku 28 sty 2008 My jesteśmy partią godną, jesteśmy partią o bardzo dużym zapleczu społecznym i nasz elektorat oczekuje od nas postawy godnej tego poparcia, jakie mamy w narodzie JERZY JASKIERNIA szef klubu SLD Rząd próbuje przekonać Wysoką Izbę,... 50
 • Wydarzenia - świat 2003 28 sty 2008 "Stara Europa" wypowiada zimną wojnę USA: przepaść atlantycka Autorka bestsellerowych wspomnień Hillary Clinton mierzy w Biały Dom: first Mrs. President? Epidemia SARS na Dalekim Wschodzie: tygrysia dżuma 52
 • Lista nieobecności 28 sty 2008 POLSKA Roman Andrzejewski Żył 65 lat Biskup włocławski, krajowy duszpasterz wsi. Z zamiłowania - filolog klasyczny. 16 lat dojeżdżał maluchem z Włocławka do Lublina, by na KUL wykładać literaturę antyczną. Zmarł z powodu... 54
 • Giełda i wektory 28 sty 2008 Hossa Świat Kruszenie muru Polskie Centrum Handlowe powstaje w Berlinie. Inwestorem jest szwedzki SEB-Bank oraz niemiecka firma Grundstucksges - dowiedział się "Wprost". W siedmiopiętrowym budynku znajdą się polskie sklepy,... 58
 • Klub pięciu kontynentów 28 sty 2008 25 najbogatszych emigrantów z Polski Barbara Piasecka-Johnson (162. miejsce na liście najzamożniejszych ludzi świata "Forbesa") nadal jest najbogatszą emigrantką polskiego pochodzenia. Jej majątek w ciągu roku zmalał jednak aż o 200 mln dolarów. W 2002 r. wyprzedziła drugiego... 60
 • Mitomania globalna 28 sty 2008 Pięć najbardziej szkodliwych mitów ekonomicznych We współczesnym świecie popełniono tak wiele błędów gospodarczych, że trudno wybrać najpoważniejsze lub najśmieszniejsze. Pięć koncepcji (i ich twórcy) ma jednak zasługi szczególne. Co gorsza, koncepcje te (teoria, że... 70
 • Manifest kapitalistyczny 28 sty 2008 Własność prywatna, czyli tajemnica powstania nowoczesnej cywilizacji Kiedy w 1848 r. Marks i Engels wypowiedzieli w "Manifeście komunistycznym" wojnę własności prywatnej, uderzyli w samo serce - nie tylko kapitalizmu. Także w serce współczesnej cywilizacji. Bo wszędzie - jak... 72
 • Rok bandytów i znachorów 28 sty 2008 Rekomendacje "Wprost" do Nagrody Złamanego Grosza 2003 Gdyby Grzegorzowi W. Kołodce dano dłużej pokierować naszymi finansami, spełniłaby się jego wizja, że jedynym ratunkiem dla Polski jest nasycenie gospodarki (która jest jak wyschnięta gąbka) Amazonką złotówek. Wódz... 76
 • Filantropia spekulacyjna 28 sty 2008 Jak upada George Soros - "piąte mocarstwo świata" Niespełna 74-letni George Soros kreuje się na współczesnego Zorro. Jednego dnia jest bezlitosnym spekulantem, wygrywającym finansowe stracia z najpotężniejszymi państwami (w 1992 r. w ciągu kilku dni doprowadził do spadku... 82
 • Santa Claus na procesorach 28 sty 2008 Za elektroniczne gadżety Amerykanie płacą o jedną trzecią mniej niż Polacy W tym roku pod choinką co drugi Amerykanin znajdzie elektroniczny supergadżet. Supernowoczesny. I supertani. Sprzedawane w tym roku w Ameryce telefony komórkowe coraz bardziej przypominają komputery... 85
 • Załatwione odmownie - Podglebie cywilizacji 28 sty 2008 Putinowska koalicja jest "wydmuszką", zza której wygląda twarz kolejnego samodzierżcy Aresztowanie rosyjskiego miliardera Chodorkowskiego, tak jak wcześniejsze aresztowania innych biznesmenów, wstrząsnęło moskiewską giełdą. Zachwiało też zaufaniem zachodniego biznesu do... 86
 • Balcerowicz wprost - Na tle liderów 28 sty 2008 To liberalne reformy zredukowały w Polsce szkodliwą interwencję państwa i dały ludziom wolność Wbrew populistycznym atakom Polska generalnie nie zmarnowała lat, które upłynęły od upadku socjalizmu. Świadczą o tym wyniki badań prowadzonych m.in. przez Bank Światowy i... 88
 • 2x2=4 - Smutne refleksje o stanie państwa 28 sty 2008 Społeczeństwo obywatelskie przegrywa u nas z centralistyczną mentalnością Centralizm ma się u nas znowu coraz lepiej, a państwo coraz gorzej. Wydatki budżetowe na administrację, i to głównie centralną, wzrastają najszybciej. Ich hierarchia wewnętrzna jest oczywiście wątpliwa... 89
 • Supersam 28 sty 2008 Domowa filharmonia Przezroczysty i głęboki - tak określa się dźwięk wydobywający się ze wzmacniacza Unison Research S2K. Odbiór muzyki płynącej z kolumn jest identyczny jak w sali koncertowej. Wzmacniacz równie dobrze jak... 90
 • Front Jedności Zblatowanych 28 sty 2008 Gdyby politycy mieli honor, okolice Sejmu byłyby usiane zwłokami samobójców i ofiar pojedynków Pojawiła się nowa harmonia społeczna. Coraz częściej słyszy się o towarzyskich imprezach, w których zgodnie uczestniczą politycy, gwiazdy rozrywki, znani gangsterzy i... 92
 • Polska królowa 28 sty 2008 Matka belgijskiej księżniczki Matyldy urodziła się w tym samym szpitalu co Aleksander Kwaśniewski Nareszcie królową będzie prawdziwa Belgijka łącząca podzielonych Flamandów i Walonów - tak w 1999 r. komentowano ślub Matyldy d'Udekem d'Acoz z następcą tronu księciem Filipem.... 96
 • Ład chaosu 28 sty 2008 Norman Foster kontra Frank Gehry Wielkie bryły geometryczne wcinają się w starą zabudowę miast, często budząc lęk, że nowa architektura to tylko agresja i chaos. Norman Foster, jeden z najsłynniejszych w świecie architektów, świadomie przeciwstawia się chaosowi, cierpliwie... 100
 • Policja duchowa 28 sty 2008 Czy anioły ingerują w nasze życie? Jeśli wierzysz w istnienie aniołów i nie uznajesz ich za takie same twory wyobraźni jak trole, centaury czy hobbity - nie musisz się wstydzić. Z badań Instytutu Gallupa wynika, że w anioły wierzy 72 proc. Amerykanów. Nawet w mocno... 104
 • Komisja Śledcza Satyryków 28 sty 2008 obcy z konstelacji LWA Kiedy zwykła logika i dedukcja zawodzą, jedynym sposobem wytłumaczenia zjawisk niepojętych bywa magia, metafizyka lub fantastyka. Ponieważ wiele wskazuje na to, że w końcowym werdykcie sądu okaże się, iż Rywin z propozycją korupcyjną posłał się sam, a... 108
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Głos mają ryby 28 sty 2008 Piotrusiu! Wróciłem właśnie z Końskich, miasta w Świętokrzyskiem, gdzie nagrywaliśmy kolejny odcinek "Podróży kulinarnych". Pobyt niezwykle miły i owocny. Wyobraź sobie, że w powiecie koneckim we wsi Kołoniec, opisywanej przez Reymonta w relacji z pielgrzymki do Częstochowy,... 112
 • Druga płeć - Mężowi pod choinkę 28 sty 2008 Każdy mąż chciałby przynajmniej raz dziennie usłyszeć, że jest dla swojej żony bohaterem Jeden z amerykańskich dowcipów brzmi tak: "Oto nadszedł długo oczekiwany moment - właśnie otwarto Centrum Idealnego Męża. W tym supernowoczesnym markecie klientki będą wybierać... 114
 • Testament Ericha Kocha 28 sty 2008 "Wprost" dotarł do sensacyjnych zapisków Ericha Kocha, osławionego gauleitera Prus Wschodnich. Wynika z nich między innymi, że Bursztynową Komnatę, przedmiot targów o własne życie z władzami komunistycznej Polski, Koch mógł ukryć w Krasnem, w swym dawnym latyfundium. Nikt jej... 116
 • Zwycięzca pustyni 28 sty 2008 Dawida Josefa Gryna Ben Guriona droga z ziemi polskiej do ziemi obiecanej Trudno sobie wyobrazić nowoczesny Izrael bez geniuszu i pracowitości Dawida Ben Guriona. Godne podkreślenia jest przy tym, że w pierwszym rządzie Państwa Izrael, stworzonym przez Ben Guriona, sześciu... 120
 • Know-how 28 sty 2008 Nowe dzieci Urana Posługując się teleskopem Hubble'a, naukowcy odkryli dwa niewielkie księżyce Urana. W ten sposób liczba znanych naturalnych satelitów tej planety zwiększyła się do 24. Księżyce mają odpowiednio 12 i 16... 122
 • Boski podręcznik 28 sty 2008 Czy Biblia może być przewodnikiem po starożytności? Cudów opisanych w Księdze Wyjścia, które - wedle Biblii - pomogły uciekającym z egipskiej niewoli Izraelitom, nie trzeba tłumaczyć interwencją Stwórcy. Jak dowodzi prof. Colin Humphreys, fizyk z Cambridge University, do... 124
 • Strachy na Lachy 28 sty 2008 Duchy, czyli zaburzenia pola magnetycznego i infradźwięki? Duchy opanowały muzeum przemyskiego Zamku Kazimierzowskiego! Nie mający ochoty na spotkania ze zjawami pracownicy muzeum ogłosili strajk i odmówili pracy w nocy. W tym czasie w zamkowych pomieszczeniach słychać... 130
 • Dno skarbów 28 sty 2008 762 metry do 4 miliardów dolarów Gdy 27 grudnia 1693 r. w pierwszy rejs wyruszał okręt HMS "Sussex" z 80 działami na pokładzie, żaden z 560 członków załogi - z wyjątkiem admirała sir Francisa Wheelera - nie domyślał się, jaki jest docelowy port żaglowca będącego największą... 134
 • Bez granic 28 sty 2008 Kontrrewolucjonista Mikołaj Są jeszcze enklawy prawdziwej wolności. Kubańczycy i w tym roku nie będą obchodzić Bożego Narodzenia. W 1969 r. Fidel Castro wykreślił je z listy świąt. Władze są zobowiązane do usuwania z ulic wszystkich... 138
 • Zarząd Europy 28 sty 2008 Jak w piekle Dantego, tak i w Unii Europejskiej można wyodrębnić siedem kręgów władzy Unia Europejska to z pun-ktu widzenia struktury zarządzania twór przedziwny, bardziej przypominający ZSRR niż nowoczesną demokrację zachodnią. Władza skupiona jest w rękach garstki nie... 140
 • Wojna na śmierć i życie 28 sty 2008 Rozmowa z Walterem Laqueurem 146
 • Menedżerowie śmierci 28 sty 2008 Do największych sponsorów terroryzmu należą dziś Arabia Saudyjska i Unia Europejska Cherlawy i schorowany Osama bin Laden, główny animator największych zamachów na wolny świat, nie jest typem nieustraszonego bojownika. Nie ma też charyzmy przywódcy politycznego ani... 148
 • Polska na równiku 28 sty 2008 Władze Wyspy Bożego Narodzenia życzą ci wesołych świąt Welcome to Christmas Is' - wita przybyszów schludny barak portu lotniczego. Po betonowej płycie lotniska spacerują kraby, za płotem stoją wpatrzone w samolot i pasażerów gromadki kobiet z dziećmi. We znaki daje się... 152
 • Menu 28 sty 2008 Świat Grecki obłęd El Greco za życia nie zrobił wielkiej kariery. Jego styl wydawał się tak dziwny XVI-wiecznym odbiorcom, że krążyły plotki o rzekomym obłędzie i wadzie wzroku malarza. Nie zdobył uznania Filipa II, musiał opuścić... 156
 • Bestsellery 2003 28 sty 2008 KINO reż. Peter Weir Pan i WŁadca: Na krańcu świata CinePix Kolejna oscarowa kreacja Russela Crowe'a. Tym razem wciela się w dowódcę brytyjskiej fregaty z początku XIX wieku - Jacka Aubreya. Przez dwa oceany ściga większy i lepiej... 158
 • Antyamerykańska obsesja 28 sty 2008 Kultura staje się dekadencka, gdy przejawia skłonność do krytykowania innych kultur, a samą siebie gloryfikuje W inspirowanej przez Francję europejskiej retoryce "kulturową wyjątkowość" zastępuje "kulturowa różnorodność". W rzeczywistości oba te określenia przysłaniają... 162
 • Arcydzieła nijakości 28 sty 2008 Polscy pisarze nie potrafią zdobywać serc czytelników Witold Gombrowicz powiedział kiedyś, że narodzinom arcydzieła towarzyszy wrzawa, entuzjazm, dźwięk dzwonów. Praktyka pokazuje, że bywa inaczej. Arcydzieła Cypriana Kamila Norwida, Bolesława Prusa czy Fiodora Dostojewskiego... 166
 • DVDmania 28 sty 2008 Nowy gatunek telewizyjny, serial na żądanie, powstał dzięki technologii DVD To technika w największym stopniu decyduje obecnie o nowych gatunkach w kulturze popularnej. Nie byłoby blogów jako nowego rodzaju pamiętnikarstwa, gdyby nie komputery i Internet. Nie byłoby poezji... 168
 • Ostra jazda 28 sty 2008 Rozmowa z KIEFEREM SUTHERLANDEM, kanadyjskim aktorem, odtwórcą głównej roli w serialu "24 godziny" 170
 • Przebój na zabój 28 sty 2008 Superhit przychodzi jak policja, czyli nieproszony Dlaczego jedna piosenka staje się przebojem, a druga - nie, mimo że obie są do kitu? Jak to się dzieje, że tę samą piosenkę nucą w kółko jak ogłupiali zarówno pani ze sklepu, jak i traktorzysta, dyrektor banku, gwiazda... 172
 • Lwowska kopalnia obrazów 28 sty 2008 Po raz pierwszy od ponad 60 lat można w Polsce oglądać arcydzieła naszego malarstwa ze Lwowa Można tam zobaczyć obrazy Tycjana, Goi i Rubensa, a przed wojną był jeszcze Rembrandt. Można podziwiać prace Marcello Bacciarellego, Jana Matejki, Józefa Brandta, Jacka Malczewskiego,... 175
 • Kalendarz Sawki 2003 28 sty 2008 178
 • Maliny narwane do picia 28 sty 2008 Nawet najwięksi twórcy mieli większy kłopot, żeby zrobić dobrą reklamę, niż namalować kolejny obraz John Cleese, jeden z członków Latającego Cyrku Monty Pythona, powtarza, że stworzenie dobrej, zabawnej reklamy jest trudniejsze niż napisanie nawet najlepszego skeczu. Cleese... 180
 • Organ Ludu 28 sty 2008 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 51/52 (64/65) Rok wyd. 2 WARSZAWA, poniedziałek 15 grudnia 2003 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Ballada klerykalno-postĘpowa (zamiast kolędy). Słowa i muzyka - ludowe1) Jak to premier w sondażach... 181
 • Skibą w mur - Potwory i spółka 28 sty 2008 Polityków wiele łączy z bohaterami filmów dla dzieci, na przykład umiejętność wychodzenia z najgorszych wpadek bez szwanku Zawsze miałem podejrzenia, że politycy to postaci z filmów animowanych. Długoletnia obserwacja tej tajemniczej grupy zawodowej zdawała się potwierdzać... 182