Allah pod kościołem

Allah pod kościołem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Liczba muzułmanów w Europie będzie coraz szybciej rosnąć Żołnierze Allaha, powstańcie i walczcie! Nadchodzą trudne czasy, bądźcie więc twardzi. I wiedzcie, że wasza solidarność i współpraca zmierzające do wyzwolenia świętości islamskich stanowią słuszny krok na drodze ku zjednoczeniu społeczności muzułmańskiej" - to fragment "Deklaracji wojny z Amerykanami okupującymi ziemię dwóch świętych meczetów", opublikowanej przez bin Ladena w 1996 r. Bin Laden wezwał muzułmanów do dżihadu, czyli świętej wojny, a jego odezwa ma formę fatwy, a więc oficjalnej odezwy opartej na prawie muzułmańskim. Teza, że islam jest religią pokoju i terroryzm nie ma z nią nic wspólnego, wydaje się ryzykowna. Przecież to religijni muzułmańscy ekstremiści od dwóch dekad systematycznie atakują wojskowe i cywilne obiekty, i to nie tylko amerykańskie. I nawet jeżeli z dystansem można traktować twierdzenie Paula Johnsona, brytyjskiego historyka, że islam jest religią imperialistyczną, w Koranie można bez trudu odnaleźć wersety nawołujące do nawracania niewiernych siłą - do skutku, czyli do przejścia na islam.
Dżihad, czyli wojna wszystkich wojen
Pojęcie dżihadu nie ma jednoznacznie wojennego znaczenia. Słowo to oznacza "zmagać się", i muzułmanie rozumieją je również jako przezwyciężanie doczesnych pokus (tzw. wielki dżihad). Jak zauważa prof. Caesar F. Farah w książce "Islam", "chociaż Koran nie zalicza dżihadu w rozumieniu 'świętej wojny' do dogmatów, jest pewien hadis, który pozwala interpretować dżihad jako zalecenie podejmowania 'czynnych batalii', a to sformułowanie niewątpliwie niesie konotacje wojenne". Mahomet przede wszystkim nauczał, że w wierze najważniejsze są pobożność i przestrzeganie zasad moralnych. Odpowiedni stopień pobożności można jednak osiągnąć nie tylko usilną pracą nad sobą, ale też uczestnictwem w najświętszej wojnie - wojnie wszystkich wojen (dżihad al-akbar), co oznaczało także prowadzenie działań zbrojnych. Nauczając, że walka zbrojna i zadawanie śmierci innym jest rzeczą złą, Mahomet podkreślał, że tolerowanie ucisku jest jeszcze gorsze. W ten sposób dżihad w rozumieniu walki zbrojnej stał się jednym ze świętych obowiązków muzułmanina.
Bernard Lewis w książce "Język polityczny islamu" upatruje w obowiązku dżihadu uniwersalizmu objawienia Mahometa. Słowa i przesłanie Allaha są adresowane do wszystkich, zatem wszyscy mają obowiązek poddać się woli Allaha, i trzeba się starać nawrócić lub pokonać tych, którzy nie są wyznawcami prawdziwej wiary. Obowiązek ten spoczywa na wyznawcach zawsze i wszędzie, w każdym miejscu i w każdym czasie. Należy się z niego wywiązywać, póki cały świat nie pokłoni się w kierunku Mekki w rytualnej modlitwie salat i nie zawoła: Allah akbar (przytaczam za Paulem L. Williamsem, "Al-Kaida. Bractwo terroru").
Kluczowym pojęciem islamu jest hidżra, co oznacza "emigrację", "wywędrowanie" i nawiązuje do ucieczki (emigracji) Mahometa z Mekki do Medyny. Islamski bojownik biorący udział w świętych walkach korzystał z takiej emigracji, aby walczyć za wiarę lub się schronić przed prześladowaniami. Hidżra oznacza także odrzucenie. Głównie w takim znaczeniu to pojęcie jest wykorzystywane przez islamskich fundamentalistów, którzy wskazują na konieczność odrzucenia zachodniej kultury, na potrzebę ucieczki od niej. Zasada ta funkcjonuje nie tylko w krajach muzułmańskich, ale obowiązuje także społeczności muzułmańskie osiadłe w państwach zachodnich.

Islamem w Europę
Na niepokój powodowany narastającą falą islamskiego terroryzmu nakładają się obawy związane z islamizacją Europy. Nie tylko szybko rośnie liczba imigrantów muzułmańskich na Starym Kontynencie, ale też wzrasta liczba Europejczyków przechodzących na islam. To drugie zjawisko stanowi najbardziej jaskrawy dowód na osłabienie (czy wręcz zanikanie) poczucia tych wartości kulturowych, które stanowiły źródło i oparcie dla rozwoju europejskiej cywilizacji.
We Francji, gdzie w największych miastach powstały już dzielnice arabskie, liczbę imigrantów muzułmańskich szacuje się na 5 mln, w Niemczech - na 3 mln. Mamy tu zresztą do czynienia nie tylko z osobami bezpośrednio przesiedlającymi się z krajów islamskich, ale też z drugim, a nawet trzecim pokoleniem muzułmanów osiadłych w Europie. Wśród tej społeczności, zachowującej swą tożsamość kulturową i religijną opartą na Koranie, niemało jest osób sfrustrowanych niższym od Europejczyków standardem życia. Dominuje tam niechęć (a czasem wręcz nienawiść) do Zachodu, z jego zdradliwym postępem technicznym oraz kulturą i polityką zagrażającą - według nich - islamowi. Trudno się więc dziwić, że terrorystyczne organizacje islamskie werbują bojowników głównie w tych środowiskach.

Islamskie wyprawy krzyżowe
Musi budzić zdumienie, że mimo niezadowolenia i ucisku, jakiego rzekomo muzułmanie doznają od Zachodu, tak wielu się tam osiedla. Zauważmy, że prawie wszyscy islamscy fundamentaliści przyjmują wrogą postawę wobec tego, co według nich jest przejawem zachodniej polityki i kultury. Dążą jednak do poznania zachodniej nauki i przejęcia zachodniej technologii. Muzułmanie krytykują Zachód za jego zeświecczenie, choć właśnie dzięki temu mogą tu korzystać z wolności wyznania. Mają pełne prawo praktykować swą religię, choć ten przywilej nie zawsze jest dany zachodnim przybyszom w krajach muzułmańskich.
Chrześcijanie nie uważają już religii za powód do wszczynania wojen. Tymczasem, jak zauważa Peter Partner w książce "Wojownicy Boga", współcześni islamscy fundamentaliści stanowczo utrzymują, że polityka państw wyrosłych z kultury chrześcijańskiej jest nadal warunkowana doświadczeniami i ideami wypraw krzyżowych.
I odpowiedzią na to ma być właśnie dżihad. Gdy dodamy do tego hidżrę, umacniającą postawę agresywnego odrzucenia kultury Zachodu, wojowniczość islamu wydaje się faktem.
Ocena postawy wielkiego szatana, czyli USA, dokonana w kontekście islamskiej wojowniczości, prowadzi do zaskakujących wniosków. W otwarte konflikty, w których jakąś rolę odgrywał wątek religijny, Stany Zjednoczone angażowały się praktycznie po stronie muzułmanów, choć oczywiście nie ze względów religijnych. Chodzi tu o szkolenie i dozbrajanie mudżahedinów podczas interwencji sowieckiej w Afganistanie (jednym z przeszkolonych przez CIA bojowników był Osama bin Laden) oraz militarną interwencję w nowej Jugosławii (ciekawe, że przed interwencją albańską UCK - Wyzwoleńczą Armię Kosowa - uznawano za organizację terrorystyczną).

Dechrystianizacja Zachodu
Na świecie islam wyznaje około 1,3 mld osób - w krajach Unii Europejskiej mamy około 20 mln muzułmanów (wraz z nawróconymi). Liczba muzułmanów w Europie będzie coraz szybciej rosnąć, a jednocześnie będzie maleć liczba urodzeń wśród Europejczyków.
Z tymi problemami, często podsycanymi przez muzułmańskich integrystów, władze państw unii nie potrafią sobie radzić. Przykładem może być żałosna próba podjęta przez francuski parlament w lutym 2004 r., kiedy przyjęto tzw. ustawę o laickości, zakazującą noszenia w szkołach publicznych "symboli i strojów, które w sposób ostentacyjny podkreślałyby religijną przynależność ucznia". Oczywiście, zakaz ma dotyczyć wszystkich symboli religijnych (w tym chrześcijańskich), nie dotyczy zaś symboli politycznych ani wolnomularskich. Wspomniany akt prawny ma już wielu zwolenników także poza Francją. Oprócz oczywistego naruszenia swobód religijnych obywateli, ustawa ta wcale nie uderza w islamskich fundamentalistów. Wręcz przeciwnie - tylko wzmacnia ich wojowniczość.
Efekt może być taki, że z publicznego obiegu będzie eliminowana symbolika chrześcijańska, tak silnie wpisana w tradycje europejskiej cywilizacji. Podcinając własne korzenie, nie tylko narażamy się na utratę tożsamości, ale sami przygotowujemy podatny grunt dla idei oraz wartości obcych nam kulturowo i nierzadko wrogich. Nie można zapominać, że mimo różnic między poszczególnymi odłamami islamu, do ich cech wspólnych należy uznanie Koranu za główne źródło wiedzy, upolitycznienie religii oraz niechęć do zachodniej cywilizacji.
Więcej możesz przeczytać w 33/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 33/2004 (1133)

 • Wprost od czytelników 15 sie 2004 Kompleks Kotańskiego Model terapii wymyślony przez Marka Kotańskiego być może nie jest doskonały, ale trudno jest wskazać skuteczniejsze metody leczenia narkomanów ("Kompleks Kotańskiego", nr 25). Według mnie, jedyną... 3
 • Na stronie - Drogopol 15 sie 2004 Jeśli można coś kupić tanio, dlaczego nie kupić tego drożej albo nawet jeszcze drożej? Nie ma takiej usługi, która nie mogłaby być jeszcze tańsza - mawia Grek Stelios Haji-Ioannou, szef koncernu easyGroup (właściciela taniej linii lotniczej easyJet), i bez przerwy wymyśla... 3
 • Skaner 15 sie 2004 Gra hańby Dokładnie w 65. rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej niemiecki producent gier komputerowych zaplanował premierę gry "Codename: Panzers". Zaczyna się ona od napaści... Polski na hitlerowskie Niemcy. A obrońcy... 6
 • Dossier 15 sie 2004 ANDRZEJ KAJETAN WRÓBLEWSKI fizyk "Nasi politycy wciąż od głowy wyżej cenią sobie muskuły. Nauka, ich zdaniem, to luksus" "Gazeta Wyborcza" AGATA WRÓBEL sztangistka "Chciałabym mieć dwoje dzieci.... 7
 • Kadry 15 sie 2004 8
 • Sawka 15 sie 2004 8
 • Licznik 15 sie 2004 1 cel mają letnie pielgrzymki - Jasną Górę 8 grup przybiegło w tym roku na Jasną Górę 19 dni trwa najdłuższa pielgrzymka piesza (koszalińsko-kołobrzeska) 49 grup przyjechało na Jasną Górę na rowerach 50... 9
 • Playback 15 sie 2004 11
 • M&M 15 sie 2004  KRAJOBRAZ PO ROCZNICY Pytano po rocznicy człowieka młodego, czy zna datę powstania. Rzekł, zezując bacznie: - O powstaniu warszawskim nie wiem nic pewnego. Lecz jak tak będą rządzić, to wkrótce się zacznie. 11
 • Poczta 15 sie 2004 Sitwokracja W ramce "Sitwokracja", zamieszczonej w artykule "Ruch Oporu Obywatelskiego" (nr 24), pojawiła się nieprawdziwa informacja - której źródłem była "Gazeta w Opolu" - o tym, iż w... 11
 • Ryba po polsku - Czy kosmos jest lewicowy 15 sie 2004 Lewicowy analfabeta po lewicowej szkole to ideał współczesności Żyjemy w dziwnym świecie rozpadającym się na część lewicową i prawicową. Wszystko, co tylko istnieje, jest albo lewicowe, albo prawicowe. Nawet skłonności seksualne. Prowadzi to czasem do ideologicznego... 13
 • Z życia koalicji 15 sie 2004 Oburzył się Piaskowy Dziadek za posądzenia, że Leszek Miller kupił jego zeznania przed rywinową komisją śledczą za specjalną emeryturę 1600 zł miesięcznie. W jednym się z Bolesławem Sulikiem zgadzamy - kwota jest nieodpowiednia.... 14
 • Z życia opozycji 15 sie 2004 Jakiś czas temu pisaliśmy, że Jan Krzysztof Bielecki wraca do polityki i kręci się koło Platformy Obywatelskiej. Tymczasem prezes Pekao SA wcale się nie kręci, tylko jest przez środowisko Donalda Tuska najnormalniej w świecie lansowany... 15
 • Fotoplastykon 15 sie 2004 Henryk Sawka www.przyssawka.pl 16
 • Polnisch verboten! 15 sie 2004 Cóż to byłby za skandal, gdyby Niemcom na Śląsku zabroniono rozmawiać z dziećmi po niemiecku Prawo do "swobodnego posługiwania się językiem ojczystym w życiu prywatnym i publicznym", zapisane w traktacie polsko-niemieckim z 1991 r., jest w Republice Federalnej Niemiec - w... 18
 • Gest Schrödera 15 sie 2004 Przeprosiny Niemców będą coś warte dopiero wtedy, gdy RFN zapłaci odszkodowania swoim uciekinierom Zdumiewający jest optymizm, z jakim polscy politycy i komentatorzy powitali zapewnienia Gerharda Schrödera o sprzeciwie jego rządu wobec roszczeń odszkodowawczych wypędzonych i... 22
 • Unia Sprawiedliwości 15 sie 2004 Prawo i Sprawiedliwość stało się Unią Wolności bis Te same wady i te same zalety, ten sam elektorat, te same metody uprawiania polityki, podobnie nieomylni liderzy - Prawo i Sprawiedliwość stało się nieoczekiwanie Unią Wolności bis. I... 26
 • Wiadomości kontra Informacje 15 sie 2004 SLD przegrywa wojnę o telewizję Szykuje się wielka wojna między stacjami telewizyjnymi. Ale tym razem nie będzie to młócka na "Bary" i "Big Brothery" - telewizja publiczna, Polsat i TVN powalczą o widza publicystyką i informacją. Konkurencja wymusi kres telewizji lizusowskich... 28
 • Nałęcz - Trzy sierpnie 15 sie 2004 Powstańcy warszawscy mieli swych poprzedników w sierpniu 1914 r. i naśladowców w sierpniu 1980 r. Sześćdziesiąta rocznica wybuchu powstania warszawskiego obchodzona była z takim rozmachem, że zupełnie przesłoniła dziewięćdziesiątą rocznicę niepodległościowego czynu Józefa... 31
 • Giełda 15 sie 2004 Hossa Świat Globalna fuzja UFJ Holdings Inc., czwarty co do wielkości bank Japonii, stoi przed wyborem partnera, z którym przeprowadzi fuzję. Konkurentami do połączenia są Sumitomo Mitsui oraz Mitsubishi Tokyo. Niezależnie od tego,... 32
 • Petroharacz 15 sie 2004 300 zł dopłacił każdy polski kierowca do firmy dwóch Ukraińców z Cypru 34
 • Orlen wzięty! 15 sie 2004 Minister skarbu Jacek Socha odzyskał kontrolę nad samym sobą Zmieniając 5 sierpnia cały skład rady nadzorczej PKN Orlen, przedstawiciele Ministerstwa Skarbu Państwa triumfalnie obwieścili, że skarb państwa "odzyskał kontrolę na Orlenem". Dość dziwne to oświadczenie, bo... 40
 • Zielona książeczka czekowa 15 sie 2004 Największy kapitał na wojnie w Iraku zbija Muammar Kaddafi Wściekły pies pustyni" - jak nazwał Kaddafiego były prezydent USA Ronald Reagan - nie mógł wybrać lepszego momentu, by dokonać wolty i ogłosić, że zrywa z awanturniczą polityką wspierania międzynarodowego terroryzmu.... 42
 • Akcja Sochy 15 sie 2004 Ministerstwo Skarbu przygotowuje zamach na wolny rynek Władza lubi ciasteczka, którymi są dla niej agencje, fundusze, spółki skarbu państwa, środki budżetowe wydawane na zamówienia publiczne, czyli wszelkie możliwości pozyskiwania dochodów i przywilejów. Władza... 46
 • Balcerowicz wprost - Antyrodzinne pułapki 15 sie 2004 Rozbudowane systemy świadczeń socjalnych grożą ubożeniem społeczeństwa Na rzeczywistość społeczną warto patrzeć z punktu widzenia występujących w niej bodźców, w tym bodźców patologicznych. Bodźce patologiczne powodują, że zachowania mało produktywne lub wręcz szkodliwe są w... 48
 • 2 x 2 = 4 - Skutki upływu krwi 15 sie 2004 Komunizm zdegradował inteligencję do "inteligencji pracującej" Obchody rocznicy powstania warszawskiego przywołują tragizm tego narodowego zrywu, zdradę i cynizm Stalina, zimne wyrachowanie Zachodu, bezbrzeżną głupotę Franklina (nie Theodore'a) Roosevelta, okrucieństwo... 49
 • Supersam 15 sie 2004 Opiekuńcze volvo Nowe kombi volvo V50 jest nie tylko przestronne, ale i szybkie. W modelu T5 silnik ma pojemność 2521 cm3, osiąga moc 220 KM i pozwala na rozpędzenie auta do 240 km/h; przyspieszenie do 100 km/h zabiera mu jedynie 6,9 s. W... 50
 • Igrzyska megagwiazd 15 sie 2004 Amerykańscy sportowcy jadą do Aten po sukces, polscy - by wziąć udział Michael Phelps ma tylko 19 lat, a już jest milionerem i kandydatem na gwiazdę igrzysk olimpijskich w Atenach. Jako jedyny pływak w historii pobił pięć rekordów świata podczas tej samej imprezy - na... 52
 • Kasa na medal 15 sie 2004 Café Wprost - czat "Wprost", Polsatu i radiowej Trójki 58
 • Mity greckie 15 sie 2004 Szlachetna rywalizacja antycznych olimpijczyków to wyłącznie złudzenie barona de Coubertina Pięć kół olimpijskich, starożytne rzekomo graffiti "odkryte" na kamiennym bloku w Delfach przez Lynn i Graya Poole'ów, w rzeczywistości wyryto dopiero w 1936 r. na potrzeby słynnego... 60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Pizza po kaszubsku 15 sie 2004 Piotrusiu! Jeżdżę właśnie po Polsce wzdłuż i wszerz, wypatrując lokalnych zakorzenionych w historii specjałów. Słowa te kreślę akurat z Kaszub. Nie znad morza, a z jezior i lasów. Szyldów kaszubskich, nawet dwujęzycznych (bo chyba zgodzisz się, że kaszubski to nie gwara, lecz... 63
 • Piłka w koronie 15 sie 2004 Futbol totalny Realu Madryt Real Madryt, najsłynniejszy klub świata, a może raczej największy piłkarsko-medialno-popkulturowy cyrk kontynentu, zawita w tym tygodniu do Polski, by w meczu o awans do Ligi Mistrzów zmierzyć się z Wisłą Kraków. Do Krakowa przyjadą wielkie... 64
 • Druga płeć - Dziwna książka w słusznej sprawie 15 sie 2004 Za aborcją prawie zawsze stoi mężczyzna W sporze o aborcję jestem po stronie kobiet - pisze w "Milczeniu owieczek" Kazimiera Szczuka, aby za chwilę postawić pytanie: kto jest naszym adwersarzem? I bez wahania odpowiedzieć - patriarchat. Przyznam, że bardzo pojemne i... 66
 • Know-how 15 sie 2004 Ultradźwiękowe gryzonie Nie tylko nietoperze i delfiny posługują się ultradźwiękami. Badania kanadyjskich zoologów z University of Manitoba w Winnipeg wykazały, że potrafią to także wiewiórki ziemne (Spermophilus... 67
 • Leczenie lekarza rynkiem 15 sie 2004 Najwyżej 5 proc. polskich lekarzy ma szansę na pracę za granicą Absolwenci polskich akademii medycznych i ich starsi koledzy po fachu muszą się wyleczyć z mitu profesjonalizmu zdobytego względnie tanim kosztem. - Niestety, większość z nich, nawet na skalę europejską, potrafi... 68
 • Apetyt na człowieka 15 sie 2004 Kanibalizm zakodowany w ludzkich genach? W Niemczech mieszka dziś ponad 800 kanibali porozumiewających się przez Internet - zapewnił policję Armin Meiwes, technik komputerowy z Rotenburga pod Fuldą, który zamordował i częściowo zjadł 42-letniego berlińczyka Bernda Jurgena... 72
 • Giganty oceanów 15 sie 2004 Ważąca kilkanaście ton kałamarnica potrafi zatopić duży jacht Ocean bez potworów jest jak spanie bez snów - twierdził amerykański pisarz John Steinbeck. W dawnych czasach żeglarze opowiadali mrożące krew w żyłach historie o strasznych stworzeniach z morskich głębin,... 74
 • Bez granic 15 sie 2004 Twierdza Wolności Nowojorczykom zwrócono symbol ich miasta - Statuę Wolności. Od ubiegłego tygodnia pierwszy raz od zamachów 11 września 2001 r. mogą ją zwiedzać. Wysoki na 107 m posąg, wzniesiony z okazji setnej rocznicy... 76
 • Amnezja Putina 15 sie 2004 Dlaczego Rosjanie mordują pamięć o zbrodni katyńskiej Wielki bal zdobywców Kremla mógłby być imprezą ciekawą, ale na pewno nie masową. Zaproszenia trafiłyby do przedstawicieli zaledwie trzech narodów - Francuzów, Tatarów i Polaków. Nikomu innemu nie udało się zdobyć twierdzy... 78
 • Upokorzenie w kłamstwie 15 sie 2004 Silni nie obawiają się prawdy, nawet gdy świadczy o ich winie Zachodzę w głowę, co przeszkodziło Rosji dać Polakom należną satysfakcję w sprawie tak bolesnej i znamiennej jak zbrodnia katyńska. Łatwe do przewidzenia umorzenie sprawy przez moskiewski sąd uznane będzie... 80
 • Góra nienawiści 15 sie 2004 Wzgórze Świątynne w Jerozolimie przypomina wulkan przed wybuchem Cachi Hanegbi, minister bezpieczeństwa wewnętrznego Izraela, długo ociągał się z udzieleniem wywiadu telewizyjnej Dwójce. Słusznie podejrzewał, że dziennikarze dowiedzieli się już o nocnych aresztowaniach... 83
 • Allah pod kościołem 15 sie 2004 Liczba muzułmanów w Europie będzie coraz szybciej rosnąć Żołnierze Allaha, powstańcie i walczcie! Nadchodzą trudne czasy, bądźcie więc twardzi. I wiedzcie, że wasza solidarność i współpraca zmierzające do wyzwolenia świętości islamskich stanowią słuszny krok na drodze ku... 84
 • Menu 15 sie 2004 Europa Architektura 2 kwietnia - 29 sierpnia. Retrospektywa Jorna Utzona, Kopenhaga (Dania). Wystawa szkiców i makiet oraz fotografii prezentujących zrealizowane projekty (m.in. słynny gmach opery w Sydney) światowej sławy architekta.... 86
 • 10 tysięcy w jednym 15 sie 2004 Umarł walkman, niech żyje iPod! Christina ma 21 lat i studiuje na Uniwersytecie Stanforda, co w oczywisty sposób czyni ją miłośniczką iPodów. iPody podbijają bowiem całe Stany Zjednoczone, ale najpierw szturmem wzięły uniwersyteckie kampusy. - Mając iPod, możesz nosić z sobą... 88
 • Medytacje na trąbce 15 sie 2004 Stańko uwodzi jazzową Amerykę Gdyby Tomasz Stańko był Amerykaninem i miał ciemny kolor skóry, to z pewnością on, a nie Wynton Marsalis prowadziłby od lat w corocznych prestiżowych ankietach "Down Beatu" czy "Playboya" na najlepszego trębacza świata. W przeciwieństwie do wielu... 92
 • Morderca obrazów 15 sie 2004 Jest większy niż Dali i Picasso razem wzięci - mówią Hiszpanie o Joanie Miró Zapowiadał, że zamorduje malarstwo, a stał się jednym z największych XX-wiecznych odnowicieli tej dziedziny sztuki. Joan Miró (1893-1983) połączył surrealizm z malarstwem starych mistrzów... 93
 • Bóg fotografii 15 sie 2004 Bresson uczynił więcej dla fotografii niż Andy Warhol dla popkultury Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty" - napisał o Henri Cartier-Bressonie wydawca i krytyk fotografii Roger Therond. Tuż po zakończeniu II wojny światowej, w obozie dla tzw. dipisów w Dessau, ofiara nazizmu nagle... 94
 • Sława i chała 15 sie 2004 Film Osada z puentą Mija już pięć lat od momentu, gdy urodzony w Indiach scenarzysta i reżyser M. Night Shyamalan wstrząsnął światowym kinem. Wystarczyło niewiele - nakręcić dobry horror ("Szósty zmysł") z... 96
 • Ueorgan Ludu 15 sie 2004 TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 33 (98) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 9 sierpnia 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Warszawski Sierpień W tym trudnym dla Warszawy czasie Rosjanie nie przeprawiają się przez Wisłę - na... 97
 • Skibą w mur - Zaparcie Czarneckiego 15 sie 2004 Pisarze do śmietników! Politycy do pamiętników! W przyrodzie funkcjonują różne sposoby czytania książek. Jedne powieści czyta się z zapartym tchem, inne z zatkanym nosem. Są takie, które czyta się z wypiekami na twarzy lub z kobietą na plecach. Bywają lektury, które czyta się... 98