Strzelanie pod Sejmem

Strzelanie pod Sejmem

Dodano:   /  Zmieniono: 
Kodeks postępowania honorowego w życiu publicznym Z dumnego hasła Polaków "Bóg, honor, ojczyzna" nic nie zostało. Bóg został odesłany na emeryturę ze starego portfela: Bóg zrobił swoje, Bóg może odejść. Ojczyzna wyszła z mody i nie wiadomo, czy kiedyś wróci. Po epoce internacjonalizmu proletariackiego nadeszła epoka internacjonalizmu europejskiego. Dumę z bycia Polakiem zastąpił wstyd z bycia zacofanym ciemnogrodzianinem. Lada dzień zwykły patriotyzm zostanie zastąpiony patriotyzmem konstytucyjnym Unii Europejskiej. Połączą nas z resztą Europy w całość duchową wspólne przepisy. Będziemy przeżywać wzruszenia zbiorowe zgodnie z dyrektywą określającą wielkość i odstęp zębów w grzebieniu. Honor natomiast się wyprowadził. Został wyeksmitowany. Nie ma już dziś ludzi honoru, zwłaszcza w polityce i okolicach. Nie ma ludzi honorowych, są tylko drażliwi. Popełnianie występków nie jest uważane za postępowanie niehonorowe, za to ujawnianie łajdactw narusza drażliwość, wrażliwość i godność obwinionych. Słowo "honor" jest jednak w obiegu, bo ładnie i szlachetnie brzmi. Każdy chętnie przypisuje sobie posiadanie honoru, choć nie jako cnoty osobistej, tylko jako jednego z praw człowieka, przynależnego z natury i niezbywalnego w żadnych okolicznościach. Ludzie uważają też dziś, że to nie oni są strażnikami własnego honoru. Ich honoru powinni strzec inni, w pierwszej kolejności przeciwnicy polityczni i media. Honorowość to nie jest sposób własnego postępowania, tylko to, co mówią i piszą inni.
Kodeks karny zamiast honorowego
W zacofanych czasach strzelano sobie w łeb z powodu wyrzutów sumienia, by uratować rodzinę przed wzgardą czy uniknąć publicznego potępienia. Dziś uważa się honor za uratowany, jeśli na skutek zręczności prawnej i pozaprawnej sprawa uległa przedawnieniu. Kilka tygodni temu miałem szczerą ochotę wysłać do Kancelarii Prezydenta RP depeszę z gratulacjami. Było to po ogłoszeniu przez prokuratora krajowego Karola Napierskiego, że prowadzone od dziewięciu lat bez żadnych rezultatów śledztwo przeciwko ministrowi Markowi Ungierowi w sprawie nadużyć w Juventurze przedawniło się. Wielki sukces. Świetnie. Honor ministra został uratowany prawie tak samo skutecznie, jak gdyby śledztwo umorzono ze względu na znikomą szkodliwość społeczną czynu. Należały się gratulacje za uratowanie honoru ministra Ungiera.
Miarą honoru jest dzisiaj rejestr skazanych. Każdy, kto tam jeszcze nie figuruje, spełnia wszystkie kryteria bycia człowiekiem honorowym.
W przedwojennym kodeksie honorowym Władysława Boziewicza wymieniona jest cała lista ludzi niehonorowych; są to między innymi denuncjanci, homoseksualiści, ci, którzy łamią słowo honoru, zeznający fałsz, piszący anonimy, oszczercy, notoryczni alkoholicy, ci, którzy nie płacą w terminie długów, lichwiarze, paskarze, szantażyści, paszkwilanci, ludzie przywłaszczający sobie nieprawnie tytuły, godności lub odznaczenia. Dziś zamiast kodeksu honorowego mamy tylko kodeks karny. I to on jako jedyne kryterium przyzwoitości narzuca normy honorowego postępowania. Postępowanie honorowe polega zaś nie na tym, by nie popełniać czynów zakazanych przez kodeks karny, lecz na tym, by nie dać się przyłapać, nie dopuścić do udowodnienia winy, nie ponieść odpowiedzialności i wykręcić się sianem. Spryt i cwaniactwo to starsi bracia współczesnego honoru, patroni spokojnego sumienia.

20 przykazań (nie)honorowych
Postanowiłem zostać Boziewiczem XXI wieku i sporządzić kodeks postępowania honorowego w życiu publicznym. Postęp moralny i etyczny, jaki dokonał się w III Rzeczypospolitej, wymusił trochę odmienne od tradycyjnego spisywanie zasad honorowego postępowania. Wszelkie dawne kodeksy prawne i obyczajowe stanowiły kompendium zasad, wedle których należy postępować, i spisy postępków zakazanych, ja natomiast zająłem się postępowaniem honorowym od strony praktyki. To całkiem nowe podejście: praktyka jako kryterium honoru. Wszystko, co praktykowane, jest pożyteczne, wszystko, co pożyteczne, jest szlachetne. Trzeba znać wszystkie chwyty, by wyjść z honorem na swoje.
Oto główne zasady postępowania honorowego praktykowane powszechnie w dzisiejszej Polsce:

1. Człowiek honoru dokłada wszelkich starań, by nie dać się przyłapać na czynach niehonorowych.
2. Przyłapany, przypisuje swoje niehonorowe postępowanie mistyfikacji, spiskowi, manipulacji, odwetowi sił wrogich Polsce i całej ludzkości.
3. Nigdy do niczego się nie przyznaje.
4. Niczego nie pamięta. Pamięć jest wrogiem honoru.
5. Niczego nie wie. Wiedza jest szkodliwa, niewiedza to polisa ubezpieczenia na honor.
6. Rżnie głupa. Głupota jest cnotą powszechną i honorową i budzi rozczulenie publiczności.
7. Czeka cierpliwie na przedawnienie, wskazując, że do czasu prawomocnego wyroku zatwierdzonego przez Trybunał Europejski nie tylko jest niewinny, ale pozostaje też człowiekiem honoru, czego nikomu kwestionować nie wolno.
8. Dowodzi, że zarzucane mu postępki są faktami medialnymi, to znaczy nigdy nie zostały popełnione, lecz tylko opisane, sfilmowane i sfotografowane przez media.
9. Choruje fizycznie, a w sytuacjach krytycznych także psychicznie. Choroba jest podpórką honoru - im cięższa, tym tęższa. Ludzie bezdusznie zarzucający choremu występki sami tracą honor.
10. Sugeruje, że zarzuty zostały zainspirowane przez służby specjalne, instytucje nadal moralnie wątpliwe, nawet jeśli sam ma nad nimi nadzór.
11. Dowodzi, że do fundamentów praworządności należy to, aby informacje tajne pozostały tajne do dnia Sądu Ostatecznego, jeśli dotyczą jego i jego przyjaciół.
12. Domaga się utajnienia wszystkiego, co mogłoby godzić w jego honor, i odtajnienia wszystkiego, co narusza honor jego oskarżycieli. Wszystkie swoje postępki uważa za tajne specjalnego przeznaczenia.
13. Przyciśnięty do muru dąsa się i obraża. Tak mu nakazuje honor.
14. Jest sarkastyczny. Sarkazm najlepszym sojusznikiem honoru.
15. Twierdzi stanowczo, że dalsze badanie jego sprawy przez odpowiednie organa prowadzi do kryzysu państwa, złamania zasad ustrojowych i naruszenia honoru wszystkich Polaków.
16. Odpowiada pytaniem na pytanie. "Co pan robił wczoraj?". "A jak się panu wydaje?". Jest to sposób na dowiedzenie zręczności i integralności wewnętrznej.
17. Jako świadek zachowuje się jak oskarżony, jako obwiniony uważa się tylko za świadka. Taką zamianę ról dyktuje mu honor.
18. Chętnie występuje publicznie, ubolewając nad upadkiem dobrych obyczajów, brutalizacją życia politycznego i uwiądem honoru, ale nigdy własnego.
19. Uważa, że honor wraz z nim ma także przynależność partyjną.
20. A w ogóle jak człowiek ma honor, immunitet i poparcie, wszyscy mogą go pocałować w dupę.

Honorowe honoraria
Jak pewnie Państwo zauważyli, niektóre z praktykowanych zasad postępowania honorowego niczym nie różnią się od taktyki stosowanej przez pospolitych przestępców odpowiadających przed sądem za rozboje i kradzieże. To nie moja wina. Jest to rezultat przemian społecznych, homogeniczności społeczeństwa, w którym wszystko się przemieszało, a honor sięgnął bruku, a nawet rynsztoka.
Teraz trzeba będzie poprawić słowniki. Wyrzucić z nich podstawowe określenia honoru: dobre imię, cześć własną, uczciwość, reputację. Wpisać w to miejsce spryt, cwaniactwo, chytrość, sprawne unikanie odpowiedzialności. Pozostałe znaczenia honoru - oznaki czci, poważania, a także zaszczyty i stanowiska - mogą zostać. Im kto jest cwańszy na wyższym stanowisku, tym większe przecież przysługują mu honory. A także, oczywiście, honoraria.

Powrót do honoru
Za ponurych czasów sanacji też były afery - z finansowaniem partii z budżetu, z monopolem drożdżowym, z zakupem masek gazowych dla wojska. Politycy, wówczas jeszcze ludzie honoru, oskarżani przez media nie wrzeszczeli o deptaniu ich godności, tylko po cichu rozmyślali o honorze i czynili mu zadość, ustępując ze stanowiska. Polityk dzisiejszy, nawet siedząc w kryminale, śle oświadczenia do prasy w obronie godności własnej.
Przed wojną ludzie honoru oddawali się pod sąd boży, strzelając się z tymi, których uważali za oszczerców, albo przywracali sobie status człowieka honorowego, paląc sobie w łeb. Dziś nawet tłumaczenie się z błędów, nie zaraz wykroczeń, jest poniżej godności polityka. Godność w tym fachu znaczy mieć zawsze rację przeciw całemu światu.
A może by tak wrócić do starych, dobrych obyczajów? Odbudować tradycyjne pojęcie honoru? Wpisać do regulaminu sądowego pojedynki jako obowiązkowy sposób regulowania kontrowersji i sporów? Jeśli jeden poseł podejrzewa drugiego o przekręty, a trzeci zarzuca czwartemu krętactwa, straż marszałkowska powinna ich wyprowadzić na tyły gmachu sejmowego. Marszałek odlicza dwanaście kroków, wręcza po kałaszu z magazynkiem i proszę bardzo, do ostatniej krwi. Kluby parlamentarne sekundują, a doktor Balicki stwierdza oficjalnie zgon, póki i jego nie zastrzelą. Wtedy weźmie się jakiegoś weterynarza z PSL.
Gdyby taki obyczaj się upowszechnił, ludzie zaczęliby dbać o honor, swój, cudzy i całego kraju, a mniej się użalać nad podeptaną godnością.


Poczet niehonorowy
Wyboru dokonała kapituła w składzie:
Krzysztof Skiba, Michał Figurski, Janusz Zaorski, Marcin Wolski, Wojciech Malajkat, Bogusław Kaczyński, Dorota Stalińska, Maciej Kuroń, Wojciech Mann
1. ANDRZEJ PĘCZAK
W luksusowym mercedesie, którego dostał od lobbysty Marka Dochnala, chciał mieć firanki, przyciemniane szyby oraz telewizor. Dodatkowo negocjował kartę na paliwo, pensję dla szofera i miejsce na parkingu hotelu Sheraton. Szczyt bezczelności osiągnął, gdy zażądał, by wożono go z aresztu na posiedzenia Sejmu oraz dostarczano stenogramy z posiedzeń.

2. ALEKSANDRA JAKUBOWSKA
Utrzymuje, że nigdy nie była w grupie trzymającej władzę. Kluczyła
w zeznaniach przed sejmową komisją, tłumacząc, że "kobieta zmienną jest". W areszcie siedzi jej mąż, podejrzewany o udział w aferze korupcyjnej w Opolu.
Zarzuty w tej sprawie postawiono również siostrze i siostrzenicy Jakubowskiej. Sama zainteresowana twierdzi, że padła ofiarą spisku.

3. LESZEK MILLER
SLD pod jego rządami osiągnął najniższy poziom poparcia. Gdy w dół szły także notowania jego gabinetu, robił dobrą minę do złej gry. Podczas przesłuchań przed komisją śledczą badającą aferę Rywina wyzywał posła Ziobrę od zer. Stając przed komisją ds. Orlenu, zmieniał zeznania, aż wreszcie schronił się w szpitalu.

4. ANDRZEJ LEPPER
Pomówił Andrzeja Olechowskiego, Pawła Piskorskiego, Włodzimierza Cimoszewicza oraz Jerzego Szmajdzińskiego o przyjmowanie łapówek. Według niego, w Klewkach (woj. warmińsko-mazurskie) lądowali talibowie. Notorycznie nie stawia się w sądzie. Obserwując wybory na Białorusi, orzekł
- wbrew temu, co mówili zachodni obserwatorzy
- że odbyły się one zgodnie z prawem.

5. MARIUSZ ŁAPIŃSKI
Według Trybunału Konstytucyjnego, system opieki zdrowotnej, jaki stworzył Łapiński, jest niezgodny z konstytucją. Obecny bałagan w służbie zdrowia zawdzięczamy jemu. Gdy był ministrem zdrowia, jego współpracownicy byli zamieszani w kilkanaście afer, w wyniku których skarb państwa stracił kilka milionów złotych.

6. JÓZEF OLEKSY
Od kilku lat sąd lustracyjny nie jest w stanie ustalić, czy był on tajnym współpracownikiem służb PRL. Żona Maria zasiadała w radach nadzorczych spółek zamieszanych w aferę Orlenu.

7. JERZY JASKIERNIA
Skutecznie lobbował w parlamencie na rzecz przepisów korzystnych dla właścicieli tzw. jednorękich bandytów. Asystentem i przyjacielem Jaskierni jest Maciej Skórka, posiadacz tysięcy takich maszyn.

8. MAREK UNGIER
Od kilku lat w warszawskiej prokuraturze prowadzone jest przeciw niemu śledztwo. Dotyczy niegospodarności w spółce Juventur. Prokuratura postawiła mu zarzuty zaocznie, bo do tej pory nie został przesłuchany.

9. WŁODZIMIERZ CZARZASTY
Jako sekretarz KRRiT kombinował przy ustawie medialnej. Kręcił przed komisją śledczą i - podobnie jak Jakubowska - wypierał się przynależności do grupy trzymającej władzę. Jego rozmowy z Robertem Kwiatkowskim w lipcu 2002 r. miały dotyczyć wyłącznie dzieci, a nie spraw związanych z mediami.

10. ROMAN JAGIELIŃSKI
Stworzył w Sejmie klub zwany "szambo". Należą do niego posłowie wyrzuceni z macierzystych klubów, m.in. Andrzej Jagiełło, Krzysztof Rutkowski, Janusz Lisak. Przez chwilę był tam także Mariusz Łapiński.

11. ROBERT KWIATKOWSKI
Były szef TVP zamieszany w aferę Rywina. Wiele razy dzwonił do Rywina przed pamiętnym spotkaniem w Agorze i po nim. Twierdzi jednak, że z propozycją Rywina nie ma nic wspólnego. Za czasów jego prezesury telewizja publiczna wspięła się na szczyt lizusostwa wobec SLD.

12. MARIA ZBYROWSKA
Posłanka Samoobrony. Zasłynęła ogromną liczbą procesów sądowych. Sali sądowej unika jednak jak ognia.

13. ANDRZEJ KUCZERA
Jako szef Platformy Obywatelskiej w Rudzie Śląskiej próbował kupić przychylność dziennikarza "Gazety Wyborczej", wrzucając mu do torby 200 zł.

Jak głosowali członkowie kapituły
KRZYSZTOF SKIBA muzyk i satyryk
1. Maria Zbyrowska
2. Andrzej Pęczak
3. Marek Ungier

MICHAŁ FIGURSKI szef Radia 94
1. Andrzej Pęczak
2. Leszek Miller
3. Aleksandra Jakubowska

JANUSZ ZAORSKI reżyser
1. Aleksandra Jakubowska
2. Leszek Miller
3. Andrzej Kuczera

MARCIN WOLSKI satyryk
1. Roman Jagieliński
z zespołem
2. Józef Oleksy
3. Andrzej Lepper

WOJCIECH MALAJKAT aktor
1. Andrzej Pęczak
2. Andrzej Lepper
3. Jerzy Jaskiernia

BOGUSŁAW KACZYŃSKI krytyk muzyczny
1. Andrzej Pęczak
2. Leszek Miller

DOROTA STALIŃSKA aktorka
1. Andrzej Pęczak
2. Mariusz Łapiński
3. Aleksandra Jakubowska

MACIEJ KUROŃ kucharz
1. Aleksandra Jakubowska
2. Robert Kwiatkowski
3. Włodzimierz Czarzasty

WOJCIECH MANN dziennikarz
1. Andrzej Pęczak
2. Leszek Miller
3. Aleksandra JakubowskaWięcej możesz przeczytać w 52/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 52/2004 (1152)

 • Na stronie - System św. Aleksandra31 gru 2004Życzę wszystkim, aby nie znajdowali więcej pod choinką św. Aleksandra z furą niechcianych prezentów System św. Mikołaja tym mniej więcej różni się od systemu św. Aleksandra, czym rozdawanie prezentów od ich zabierania. Właśnie z powodu...3
 • Skaner31 gru 2004Warszawskie wigilie Mamy nową świecko-świętą tradycję - organizowanie wigilijnych spotkań od parlamentu, przez partie, po firmy i fundacje. Tylko w Warszawie od połowy grudnia zorganizowano ponad 200 wigilijnych spotkań. "Życzę nam wszystkim,...8
 • Dossier31 gru 2004Komisja odwaliła kamień, który leżał przykryty od kilkunastu lat. Robaczki zaczynają atakować, ale nie zmienia to faktu, że światło zostało wpuszczone "Rzeczpospolita" ROMAN GIERTYCH wiceprzewodniczący komisji ds. Orlenu Jedno...9
 • Sawka31 gru 200410
 • Kadry31 gru 200411
 • Playback31 gru 200415
 • M&M31 gru 2004CZAS DOBRYCH ŻYCZEŃ Politycy i Czytelnicy!!! Mniej patologii na lewicy, mniej socjalizmu na prawicy, mniej zakłamania na mównicy, a w sercach więcej "grubej kreski" życzy Wam z duszy:15
 • Poczta31 gru 2004PUŁAPKI PO POLSKU W "Pułapkach po polsku" (nr 31) prof. Leszek Balcerowicz słusznie zauważył, że wypłacanie ogromnych sum w ramach socjalistycznego systemu emerytur jest ogromnym ciężarem dla budżetu. Uczciwy system polega na tym, że...15
 • Nałęcz - Test przyzwoitości31 gru 2004Pretorianie Giertycha zapewne nie wiedzą, że Celiński egzamin z przyzwoitości zdał już w PRL Prawica z niezmordowanym posłem Romanem Giertychem nie posiada się z oburzenia, że Andrzej Celiński zna Jana Kulczyka i nawet jest z nim po imieniu. Ową...16
 • Ryba po polsku - Grupa trzymająca prezenty31 gru 2004Zamiast prezentów pod choinką możemy znaleźć raport o wypadkach korupcji wśród Mikołajów Święta. To samo, co zawsze. Bóg się rodzi. Trzeba robić zakupy. "Gazeta Wyborcza" rozdaje siano. Antyklerykałowie dzielą się opłatkiem. Ateiści idą na...17
 • Fotoplastykon31 gru 200418
 • Układ Prezia31 gru 2004Wiele tropów w aferze Orlenu prowadzi do Pałacu Prezydenckiego Aleksander Kwaśniewski (przez współpracowników zwany Preziem) mógłby odgrywać rolę ojca chrzestnego nieformalnej grupy, która chciała oddać Rosjanom kontrolę nad polskim sektorem...20
 • Tyrania postępu31 gru 2004Postępowa Europa robi z chrześcijan kozły ofiarne, gdy nie radzi sobie z problemami Właśnie jesteśmy świadkami powstawania nowych standardów w myśleniu lewicy o katolicyzmie. Są one nowe w stosunku do praktyk z ostatnich lat, ale korzeniami...22
 • Biała flaga Belki31 gru 2004Czy fakty ujawnione przez "Wprost" uniemożliwią rządowi Belki oddanie Eureko kontroli nad PZU? Jesteście całkowicie otoczeni, poddajcie się!"- tymi słowami w 2003 r. iracki minister informacji Muhammad Said as-Sahaf straszył Amerykanów, gdy ich...24
 • Strzelanie pod Sejmem31 gru 2004Kodeks postępowania honorowego w życiu publicznym Z dumnego hasła Polaków "Bóg, honor, ojczyzna" nic nie zostało. Bóg został odesłany na emeryturę ze starego portfela: Bóg zrobił swoje, Bóg może odejść. Ojczyzna wyszła z mody i nie wiadomo, czy...26
 • Telewizja rządzi!31 gru 200450 najbardziej wpływowych Polaków Kto się często pokazuje, ten naprawdę istnieje - to prawda stara niczym cywilizacja. Potwierdzają to wyniki ankiety, która wyłoniła 50 Polaków mających największy wpływ na opinię publiczną, przeprowadzonej przez...30
 • Polsko-Niemiecka Republika Federalna31 gru 2004Niemcy osiedlają się na wyspie Wolin i polskiej części Uznamu, Polacy prą na niemieckie wybrzeże Bałtyku Prezydent Szczecina Marian Jurczyk nie chce zagranicznych inwestorów. Zrobił wszystko, by omijali miasto z daleka. I omijają. Ale wbrew...46
 • Mazgaje Europy31 gru 2004Im bardziej się Polak biczuje, tym głośniej bywa obwoływany sumieniem narodu i potężnym umysłem Moi amerykańscy znajomi po dłuższym pobycie w Polsce byli wyraźnie zaskoczeni. Wcześniej mieli o naszym kraju nikłe wyobrażenie i - jak to zwykle bywa...52
 • Alfabet koalicji31 gru 2004Belka Marek - nieobecny premier. Cudowne dziecko Prezia, przepchnięte na siłę przez Sejm dzięki dietetykom i czerwonym. Obecnie zniknął i nie wiadomo, gdzie przebywa. Jego nieobecność ozdrowieńczo podziałała na gospodarkę, politykę, hodowlę...54
 • Alfabet opozycji31 gru 2004barbarzyńcy - zwani inaczej Samoobroną. Jedna z dwóch głównych sił, która wzięła udział w kolejnej polskiej wojnie na górze. Wojnę wygrali jednak złodzieje, czyli Platforma Obywatelska. Dom Ojczysty - formacja...56
 • Wydarzenia 2004 - Polska31 gru 2004WYDARZENIA Niskie loty orła Adam Małysz przegrywa Puchar Świata. Wszyscy obrońcy Rywina Lew Rywin skazany przez sąd. Sejm przyjmuje raport posła Zbigniewa Ziobry. Jak przeżyć śmierć służby zdrowia? Trybunał Konstytucyjny uznaje powołanie...60
 • Wydarzenia 2004 - Świat31 gru 2004WYDARZENIA ROKU 2004 Euro Big Brother Polacy po raz pierwszy wybierają posłów do europarlamentu. Car Władimir Prezydent Rosji wybrany na długo przed wyborami. Zdejmowanie białej flagi Europejska pseudokonstytucja. Gilotyna dżihadu...64
 • Lista nieobecności31 gru 2004Zdzisław Ambroziak żył 60 lat Dziennikarz sportowy, były siatkarz. Przez wiele lat był komentatorem telewizyjnym i felietonistą. Od 1987 r. zatrudniony w redakcji sportowej TVP. W latach 1996-2001 - stały współpracownik Eurosportu, od 2001...68
 • Lista nieobecności31 gru 2004Jaser Arafat żył 75 lat Przywódca Palestyńczyków, "ojciec narodu" i współtwórca Autonomii Palestyńskiej. Kapłan terroru, ale i laureat Pokojowej Nagrody Nobla - za podpisanie z Izraelem porozumienia pokojowego...70
 • Giełda31 gru 2004Hossa Świat Sprint Verizonu 40 mld USD może zapłacić Verizon, drugi operator komórkowy w USA, za przejęcie konkurencyjnej firmy Sprint. Połączone sieci z 65 mln abonentów prześcignęłyby lidera rynku Cingular Wireless. Na transakcję...72
 • Wojna trzech światów31 gru 2004Europa nie pozwala się bogacić - dlatego przegrywa z nowoczesnym światem, jak przed wiekami Chiny mandarynów Jeszcze niedawno wierzyliśmy, że główna walka na świecie odbywa się między pierwszym światem - rozwiniętych krajów kapitalistycznych,...74
 • Liniowiec Millera31 gru 2004Ekipa premiera Millera rok temu wprowadziła w Polsce podatek quasi-liniowy To kuriozalny pomysł, naruszenie jednego z filarów socjaldemokratycznej tożsamości. Podatek liniowy pogłębia przecież społeczne nierówności" - grzmiał Tadeusz Iwiński,...84
 • Czerwony Roma31 gru 2004Roman Abramowicz, najbogatszy człowiek Europy Środkowej i Wschodniej, jest już wart 5 proc. PKB Rosji Podmoskiewska dacza Romana Abramowicza była kiedyś przeznaczona dla marszałka Związku Radzieckiego Dmitrija Jazowa, byłego ministra obrony. -...86
 • Bicz Pola31 gru 200410 najgorszych pomysłów gospodarczych 2004 roku Inspektor skarbowy uzbrojony lepiej niż komandos, darmowe mieszkania od PiS, polski rekord do "Księgi rekordów Guinnessa" w kategorii budowania autostrad na terenach nizinnych - to tylko niektóre...90
 • Indeks Krakusa31 gru 2004Jak bogaci się Polak - indeks siły nabywczej "The Big Mac Index" - sprzedawana w Wielkiej Brytanii książka, napisana przez Li Lian Onga, ekonomistę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kosztuje 47,5 funta (około 290 zł). To jedna z...94
 • Załatwione odmownie - Sacrum i ekonomia31 gru 2004Rozwinęły się te cywilizacje Zachodu, w których religie nie przeszkadzały w zajmowaniu się ziemskimi sprawami W XVIII-XIX wieku w podbitej przez carską Rosję Jakucji mieszkańcy często domagali się od miejscowych "czynowników", aby ci...96
 • Balcerowicz wprost - Ukraina w przemianach31 gru 2004Walka Ukraińców o praworządność jest jednocześnie walką o zdrowy rozwój kraju Należę do milionów Polaków, którzy z napięciem, sympatią i podziwem śledzą pokojową walkę Ukraińców o uczciwość, demokrację i praworządność w ich państwie. Zdajemy...100
 • 2 x 2 = 4 - Panem et circenses31 gru 2004Gospodarce potrzeba większej odporności na wygłupy polityków Władcy starożytnego Rzymu wiedzieli, że plebsowi trzeba dać tyle chleba i igrzysk, żeby był zadowolony, a przynajmniej siedział cicho. W tamtych niedemokratycznych czasach była to...101
 • Supersam31 gru 2004Piękno z morza Bogactwo morskiego świata wykorzystały laboratoria Phytomer do stworzenia kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Zestaw regenerujący OgenAge z aktywnymi składnikami wody morskiej przeznaczony jest dla cery dojrzałej - ujędrnia...102
 • Globalna Wigilia31 gru 2004Boże Narodzenie to najmocniejszy brand cywilizacji Zachodu "Pierwszym reklamodawcą nowożytnej Europy był Jezus, który polecił głosić 'dobrą nowinę' wszystkim narodom. Podczas tej kampanii reklamowej jej twórcy i wykonawcy popełnili wiele błędów,...104
 • Niezbędnik człowieka myślącego31 gru 2004Ośmiu myślicieli, których naprawdę warto czytać Jakich współczesnych autorów politycznych warto czytać w pierwszym rzędzie? Ano takich - brzmi moja odpowiedź - którzy nie mieszczą się w schematach, jakie narzuca nam dominujący folklor...112
 • Mieszańcy Europy31 gru 2004Kim są Polacy? Nigdzie indziej nie spotkałem tylu fascynujących typów twarzy" - stwierdził niedawno David Lynch, amerykański reżyser. Dlatego casting do jednego ze swoich nowych filmów postanowił zrobić w Polsce. Lynch zauważył to, co kaznodzieja...116
 • Biały raj31 gru 2004Wielu Amerykanów traktuje Alaskę jak zagranicę Na co dzień nie dochodzi tu do żadnych awantur, dlatego policja w ogóle tu nie zagląda. W ostatnich kilku dekadach święte prawo spokoju naruszono w Manley Hot Springs tylko raz. Jakiś szaleniec...120
 • Niech będzie pokój!31 gru 2004Ludzie przychodzą na świat pod znakiem szalom i odchodzą z tego świata z modlitwą o szalom Słowo "szalom" ("pokój") wiele razy pojawia się w Starym Testamencie. Księga Ksiąg wręcz oddycha nadzieją na "szalom". W książce Szlomo Mandelkerna...123
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Dzień niejedzenia małych braci31 gru 2004Drogi Przyjacielu! Znowu Boże Narodzenie i znowu w mediach te same, jak zawsze w grudniu, opowieści o karpiu, kutii i kluskach z makiem. Kolejne wersje tej samej opowieści, skąd się wzięła choinka i kim był Święty Mikołaj. Tymczasem wciąż...124
 • Druga płeć - Harpie 200431 gru 2004Kobiety harpie to "drapieżne, żarłoczne ptaszyska, demony wichury i burzy, budzące wstręt i przerażenie" Z buddyjskiego punktu widzenia to, co żeńskie, kojarzone jest z mądrością i przestrzenią (patrz intuicja), to, co męskie, łączy się z...126
 • Ekran osobisty - Zagraj mi, mamo!31 gru 2004Któregoś dnia Zygmunt wręczył mi grubą kopertę. "To ta lista, o którą prosiłeś. Z najlepszymi płytami" Przedświąteczne porządki to rytuał silniejszy niż będące zawsze w zasięgu myśli samousprawiedliwienia: jestem zmęczony, w pracy wszystko...127
 • Bransoletka Zofii31 gru 2004Ciała córki gen. Sikorskiego nie znaleziono - może w czasie katastrofy gibraltarskiej nie było jej jednak w samolocie To był prawdopodobnie najdziwniejszy wypadek lotniczy w dziejach świata.128
 • Dziadek Mróz kontra Święty Mikołaj31 gru 2004Świąt Bożego Narodzenia nie udało się zlikwidować nawet w okresie stalinizmu Choinki, które na przełomie roku 1949 i 1950 stanęły w urzędach, halach fabrycznych i szkolnych świetlicach, zupełnie nie przypominały bożonarodzeniowych drzewek, do...132
 • Know-how31 gru 2004Lodowa głodówka Dziesiątki tysięcy piskląt pingwinów na Antarktydzie mogą umrzeć z głodu. Ogromna góra lodowa o powierzchni 3 tys. km2 zablokowała dorosłym ptakom dostęp do wybrzeża, gdzie zdobywały pokarm dla siebie i...136
 • Teoria strun w zupie31 gru 2004Ostateczna teoria wszystkiego pozwoli poznać myśli Boga Astronomia osiąga kres swych możliwości - oświadczył pod koniec XIX wieku amerykański uczony Simon Newcomb. Ten sam błąd na początku wieku XX popełnił twórca termodynamiki lord Kelvin: w...138
 • Genialni odkrywcy odkrytego31 gru 2004Graham Bell nie wynalazł telefonu, Ludwik Pasteur nie był odkrywcą bakterii! Niech pan tu przyjdzie, panie Watson, jest mi pan potrzebny" - te słowa w grudniu 1876 r. powiedział przez telefon do swojego asystenta Alexander Graham Bell. Nie była...142
 • Sondowanie Tytana31 gru 2004Powrót do przeszłości Ziemi Nigdy dotychczas próbnik nie lądował tak daleko od Ziemi i nigdy jeszcze nie badał tak mało poznanego miejsca w Układzie Słonecznym. Pod koniec grudnia od krążącej przez ostatnie pół roku dookoła Saturna sondy Cassini...146
 • Jad wyborczy31 gru 2004W 1936 r. NKWD otruło pisarza Maksyma Gorkiego w czasie jego procesu Gdyby ktoś chciał zabić Juszczenkę, powinien użyć cyjanku, który jest bardzo skuteczny. Stosowanie dioksyn, które dopiero za 20 lat mogą doprowadzić u otrutego do rozwoju...148
 • Bez granic31 gru 2004Polowanie na emira Hamad bin Khalifa al-Thani, emir Kataru, znany jest z nietypowych pasji. Pierwsza to zamiłowanie do demokracji i wprowadzanie jej w kraju, drugą są polowania na egzotyczne ptaki. Obie, jak się ostatnio przekonał, zwłaszcza gdy...150
 • Rozważny szeryf31 gru 2004Nie ma czegoś takiego jak jednolity świat islamu O polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych mogę dziś mówić wyłącznie w kontekście mojej nadziei, że Ameryka nie zaangażuje się w nowe wojny. Wojna jest niebezpieczna, niszcząca i kosztowna....152
 • Wojna o pokój31 gru 2004Dzięki zwycięstwu Polaków komunizm na Węgrzech upadł w ciągu 10 miesięcy, w Czechosłowacji - w ciągu 10 dni, a w Rumunii - w ciągu 10 godzin Prezentowana przez George'a Busha wizja wolnego, demokratycznego Iraku - i jego potencjalnego znaczenia...156
 • Wolny rynek pomarańczy31 gru 2004Ukraińscy biznesmeni mają dość zbójeckiego państwa "Twij prezydent!" - krzyczy wielki plakat przed lotniskiem w Dniepropietrowsku. Nie chodzi jednak ani o kończącego drugą kadencję prezydenta Leonida Kuczmę, który pochodzi z tego przemysłowego...158
 • Arystokracja wywiadu31 gru 2004Nigdy nie poznamy wszystkich tajemnic, które Jaser Arafat przekazał CIA Działają sami. Ich nazwisk nie ma na żadnej liście tajnych agentów. Dbają o anonimowość bardziej niż inni uczestnicy gry wywiadowczej. To agenci wpływu. Superszpiedzy....162
 • Murowana granica31 gru 2004Mur na granicy USA i Meksyku powstał, by powstrzymać falę nielegalnych imigrantów i przemytników To złowieszczy, rasistowski mur. Budujecie nowy apartheid" - groził Izraelczykom Saud al-Fajsal, saudyjski minister spraw zagranicznych. "Ten mur,...166
 • Menu31 gru 2004Wydarzenia Krótko po Wolsku "Bydlęta klękają" Zamach na Świętą Rodzinę z wosku państwa Beckhamów uświadomił nam złożoność materii. Z jednej strony garstka nas, tradycjonalistów obchodzących Boże Narodzenie, z drugiej...170
 • Personal TV31 gru 2004Telewizja XXI wieku jest mozaiką symultanicznie rozgrywanych atrakcji Przestajemy oglądać telewizję jak telewizję. Zaczynamy po niej surfować jak po Internecie i... wybierać sobie z niej tylko te kawałki (nie tylko programu, ale i ekranu), na...174
 • Seks pod ziemią31 gru 2004Superseriale przyszłością telewizji Czy twoja wagina jest w przewodnikach po Nowym Jorku? Powinna tam być - najgorętsze miejsce w mieście. Zawsze otwarte". Ten fragment dialogu z serialu "Seks w wielkim mieście" jest powtarzany niczym dialogi z...178
 • Kod Czartoryskich31 gru 2004Gdzie jest zagrabiony przez hitlerowców "Portret młodzieńca" Rafaela - dziennikarskie śledztwo "Wprost" Jakie jest najcenniejsze dzieło sztuki w polskich zbiorach, którego nie udało się odnaleźć po wojnie? Takie pytanie zadano w 1945 r....180
 • Sława i chała 200431 gru 2004Znacznie więcej chały niż sławy - to najkrótsza recenzja z tegorocznej produkcji kulturalnej. Po stronie chały były spektakularne porażki, nadęte do granic wytrzymałości balony, w których puste wnętrze ukryto za kolorową i nachalną machiną...182
 • Bestsellery 200431 gru 2004Literatura Faktu, Kino, DVD, Beletrystyka, Muzyka, Komiksy186
 • Kalendarz Sawki 200431 gru 2004190
 • Skibą w mur - Do zatrzymania jeden krok31 gru 2004Rozwija nam się moda na zatrzymywanie ważnych osób. Wsadzanie do kicia jest dziś niesamowicie trendy. Gazety niemal codziennie informują o zatrzymaniu jakiegoś urzędnika państwowego czy przedsiębiorcy. Dzień bez zatrzymania wydaje się dniem...194