Rozważny szeryf

Rozważny szeryf

Dodano:   /  Zmieniono: 
Nie ma czegoś takiego jak jednolity świat islamu O polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych mogę dziś mówić wyłącznie w kontekście mojej nadziei, że Ameryka nie zaangażuje się w nowe wojny. Wojna jest niebezpieczna, niszcząca i kosztowna. Powinna być zawsze ostatnim z możliwych wyborów. Oczywiście są sytuacje, w których nie ma innego wyjścia. Takim przykładem była interwencja w Afganistanie - w pełni usprawiedliwiona, ponieważ USA stały się celem nie sprowokowanej agresji Al-Kaidy. Warto przy okazji przypomnieć, że USA wielokrotnie padały ofiarą ataków terrorystycznych i najczęściej nie odpowiadały na nie militarnie. W Libanie w 1983 r. podłożono ładunek wybuchowy pod ambasadę USA w Bejrucie i wysadzono baraki marines (siły amerykańskie wraz z koalicją międzynarodową tworzyły tam misję pokojową). Zginęło 241 żołnierzy, ale nie sprowokowało to militarnego odwetu USA. Byliśmy atakowani przez Hamas i Hezbollah, Organizację Wyzwolenia Palestyny i zamachowców libijskich. Nasze placówki dyplomatyczne zostały zaatakowane w Nairobi; nasze samoloty były porywane przez terrorystów. Wiedzieliśmy już wtedy, kto za tym stoi. Mistrzem owej gry był m.in. Jaser Arafat, cichy architekt takich ataków jak porwanie statku "Achille Lauro". USA wytrzymały naprawdę wiele bez uciekania się do poważnych retorsji.
Prezydent Clinton zdecydował się na użycie rakiet wobec Afganistanu oraz w Sudanie i były to słuszne posunięcia. Według mnie, powinien jednak sięgnąć po bardziej radykalne środki, kiedy w 1993 r. pierwszy raz zaatakowano World Trade Center. Wracam do przeszłości, by jasno podkreślić, że Ameryka nie jest nierozważnym rewolwerowcem rodem z westernów. Atak z 11 września 2001 r. nie był odosobniony. Nie odpowiadaliśmy siłą na całkiem pokaźną serię zamachów, które powtarzały się przez ponad dwie dekady. Zadaniem rządu jest obrona kraju i jego obywateli. Nie broniliśmy ich skutecznie przed terroryzmem, aż nastąpił 11 września 2001 r.

Najpierw imperium zła
Wielokrotnie zadaję sobie pytanie, czy gdy byłam członkiem administracji prezydenta Reagana, zwracaliśmy na problem terroryzmu dostateczną uwagę. Poruszaliśmy ten temat wielokrotnie. Byłam nie tylko członkiem rządu, ale należałam też do tzw. National Security Planning Group, elitarnej i zamkniętej grupy w obrębie Biura Doradcy ds. Bezpieczeństwa Narodowego, której zadaniem było koncentrowanie się na najważniejszych zagrożeniach i planach dotyczących bezpieczeństwa i polityki zagranicznej. Poruszaliśmy podczas naszych rozmów kwestie terroryzmu, ale byliśmy skoncentrowani na dwu sprawach: na zagrożeniu, jakie stanowił Związek Sowiecki, oraz na podejmowanych przez Moskwę próbach stworzenia strategicznych przyczółków na półkuli zachodniej.
Wiedzieliśmy, ile sowieckich rakiet balistycznych jest nieustannie w nas wycelowanych. To przesłaniało inne problemy. Reagowaliśmy więc na zamachy terrorystyczne różnymi metodami, ale tylko w wypadku Grenady, gdy zagrożono uprowadzeniem prawie sześciuset amerykańskich studentów, doszło do interwencji militarnej. Trzeba przy tym pamiętać, że był to atak w obrębie amerykańskiej strefy wpływów, na dodatek wspierany przez ZSRR, mający na celu utrzymanie przy władzy grup lewackich, które obaliły reżim przyjazny Ameryce, atak na zachodniej półkuli, którą za wszelką cenę chcieliśmy wykluczyć ze strefy wpływów Związku Sowieckiego.
Ronald Reagan, który pamiętał doskonale doświadczenia prezydenta Cartera związane z uwięzieniem amerykańskich dyplomatów w Teheranie, był wyczulony na to, jaki wymiar polityczny mają ataki terrorystyczne i porwania obywateli amerykańskich. Wielokrotnie rozważał ewentualne rozwiązania kryzysu, jakim byłoby na przykład wzięcie amerykańskich zakładników. Nigdy jednak nie rozważaliśmy poważnie wojny.
W czasach prezydenta Reagana wierzyliśmy, że nie należy się uciekać do użycia siły. Ale jeśli było to już konieczne, to uzasadnione stawało się użycie siły maksymalnej, druzgocącej przewagi militarnej. Taka była doktryna sekretarza obrony Caspara Weinbergera. Uderzenie na Grenadę było więc potężne i efektowne.
W żadnej innej sytuacji nie rozważaliśmy poważnie militarnej odpowiedzi na jakiekolwiek prowokacje, z wyjątkiem prowokacji ZSRR. Żywiliśmy przekonanie, że zagrożeniem są wrogie rządy, a nie pozbawione przywództwa luźnie struktury organizacyjne terroryzmu.

Nadzieja Busha
Osią polityki zagranicznej obecnej administracji jest koncepcja nazwana szerszym Bliskim Wschodem. Nie uważam, by dobre relacje prezydenta Busha z Moskwą były częścią politycznego targu związanego z bliskowschodnią polityką Białego Domu. Jest wiele powodów, dla których George W. Bush stara się utrzymywać dobre relacje z Rosją. Faktem jest jednak, że na przykład w sprawie Czeczenii Bush przyjął zasadę tolerancji wobec Rosji, a nawet zgody na używanie przez Rosjan siły pod pozorem zapobiegania aktom terroryzmu. Prezydent sformułował stanowczą doktrynę dotyczącą ewentualnych ataków na Amerykę, co zdeterminowało jego myślenie o terroryzmie w ogóle. W tej sytuacji Putinowi udało się przekonać Busha, że i Rosja jest zagrożona przez międzynarodowy terroryzm. Administracja amerykańska dąży do trwałego wyeliminowania źródeł tego zagrożenia, do zniszczenia grup terrorystycznych na Bliskim Wschodzie. Byłoby też niewątpliwie lepiej, gdyby kraje tego regionu stały się demokratyczne.

Narzucanie demokracji
Byłam autorką i propagatorem tezy politycznej, zgodnie z którą szerzenie demokracji daje nadzieję na pokój, ponieważ kraje demokratyczne nie są skłonne do prowadzenia wojen. Była to doktryna, którą współtworzyłam jeszcze w latach Reagana. Uważaliśmy, że demokratyczne kraje dążą do "demokratycznego pokoju". Naszym najważniejszym argumentem na rzecz demokracji w ogóle była właśnie nadzieja na pokój. Sformułowałam tę doktrynę na początku lat 80. i nadal głęboko wierzę, że jest słuszna. Nie sądzę jednak, aby narzucenie demokracji - szczególnie w krajach Bliskiego Wschodu - było możliwe. Oczywiście, o ile nie jest się okupantem. Po II wojnie światowej okupowaliśmy Niemcy i tam udało się stworzyć demokrację. Zapewne Polacy lepiej niż ktokolwiek inny zdają sobie sprawę, jak ważne jest to, że Niemcy stały się krajem demokratycznym. Nie wiem jednak, czy w krajach Bliskiego Wschodu jest możliwe zbudowanie przy udziale USA demokracji na fundamencie spontanicznych, lokalnych trendów. W moim najnowszym eseju, który ukaże się na rynku amerykańskim po świętach, staram się zwrócić uwagę, że kształtowanie się ustroju demokratycznego to długi proces. Wiem, że wykrystalizowanie się takiego systemu w krajach arabskich będzie trudne. Na Bliskim Wschodzie przykładem demokracji był jedynie, w pewnym okresie, Liban. Sądzę jednak, że kultury, społeczności, tradycje tego regionu nie są zbyt życzliwie nastawione do importowanej demokracji. Zwróćmy też uwagę, że Liban był nie tylko jedynym krajem bliskowschodnim, w którym panowała demokracja; to również kraj arabski, w którym jest największa populacja chrześcijan w tym regionie. Nie wolno tego pominąć w rozważaniach nad rozwojem pluralizmu i demokracji na Bliskim Wschodzie.
ONZ przeprowadziła interesujące badania nad rozwojem krajów muzułmańskich w ogóle oraz krajów arabskich. Można z tego studium wywnioskować, że nie ma w istocie czegoś takiego jak świat islamu. Istnieje znaczna różnica kulturowa między krajami muzułmańskimi w Azji a światem arabskim. Uważam, że państwa azjatyckie mają wszelkie szanse na stworzenie stabilnej demokracji. W krajach arabskich, w których kobiety, czyli połowa populacji, nie mają prawa do edukacji, znacznie łatwiej jest utrzymać system represyjny. Jeżeli nie kształci się połowy społeczeństwa, nie sposób czerpać znacznych korzyści z jego pracy, ale też łatwiej je utrzymać w niewoli. Sytuacja na Bliskim Wschodzie na długo pozostanie więc poważnym problemem.
Sądzę, że kurs polityki zagranicznej prezydenta Busha nie zmieni się w nadchodzących latach. Nie wiem, jakie wnioski prezydent wyciągnął z rozwoju sytuacji w Iraku. Zapewne pod wieloma względami była to trudna lekcja. Wiele osób z tej administracji wierzyło, że Amerykanie zostaną przywitani z otwartymi ramionami. Że po rządach tak krwawego tyrana jak Saddam zostaniemy uznani za wyzwolicieli. Jestem niemal pewna, że George W. Bush miał nadzieję, że Irakijczycy będą naturalnie aspirowali do jakiejś formy rządów demokratycznych. Nie sądzę, by w obecnej sytuacji prezydent był skłonny do podjęcia kolejnej interwencji militarnej, na przykład w Iranie. Nigdy nie byłam zwolenniczką radykalnych rozwiązań militarnych - wyjąwszy skrajne sytuacje.
Zostaliśmy jednak zaatakowani przez terrorystów i nie zapomnimy długo wstrząsu, jakim był 11 września. Zagrożenie terroryzmem nie zniknie. Pola bitew będą wszędzie tam, gdzie zostaniemy zaatakowani. Na szczęście wygląda na to, że w tej chwili organizacje terrorystyczne mają niewielu znaczących przywódców.
W najbliższych latach największym wyzwaniem dla Ameryki na arenie międzynarodowej będzie terroryzm. Nie Chiny, Rosja czy Korea Północna. I nie sądzę, by był to terroryzm wspierany przez jakieś mocarstwo - Rosję lub Chiny. Będzie to terroryzm rozproszonych grup, które trzeba będzie odnaleźć, zanim dojdzie do konfrontacji. Kiedyś głównym obiektem ataków był Izrael. Teraz to Stany Zjednoczone stały się dla terrorystów pierwszym, najważniejszym celem.

Jeane Kirkpatrick
Tłumaczyła i opracowała
Marta Fita-Czuchnowska
Więcej możesz przeczytać w 52/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 52/2004 (1152)

 • Na stronie - System św. Aleksandra 31 gru 2004 Życzę wszystkim, aby nie znajdowali więcej pod choinką św. Aleksandra z furą niechcianych prezentów System św. Mikołaja tym mniej więcej różni się od systemu św. Aleksandra, czym rozdawanie prezentów od ich zabierania. Właśnie z powodu funkcjonowania u nas systemu św.... 3
 • Skaner 31 gru 2004 Warszawskie wigilie Mamy nową świecko-świętą tradycję - organizowanie wigilijnych spotkań od parlamentu, przez partie, po firmy i fundacje. Tylko w Warszawie od połowy grudnia zorganizowano ponad 200 wigilijnych spotkań. "Życzę nam... 8
 • Dossier 31 gru 2004 Komisja odwaliła kamień, który leżał przykryty od kilkunastu lat. Robaczki zaczynają atakować, ale nie zmienia to faktu, że światło zostało wpuszczone "Rzeczpospolita" ROMAN GIERTYCH wiceprzewodniczący komisji ds.... 9
 • Sawka 31 gru 2004 10
 • Kadry 31 gru 2004 11
 • Playback 31 gru 2004 15
 • M&M 31 gru 2004 CZAS DOBRYCH ŻYCZEŃ Politycy i Czytelnicy!!! Mniej patologii na lewicy, mniej socjalizmu na prawicy, mniej zakłamania na mównicy, a w sercach więcej "grubej kreski" życzy Wam z duszy: 15
 • Poczta 31 gru 2004 PUŁAPKI PO POLSKU W "Pułapkach po polsku" (nr 31) prof. Leszek Balcerowicz słusznie zauważył, że wypłacanie ogromnych sum w ramach socjalistycznego systemu emerytur jest ogromnym ciężarem dla budżetu. Uczciwy system polega na... 15
 • Nałęcz - Test przyzwoitości 31 gru 2004 Pretorianie Giertycha zapewne nie wiedzą, że Celiński egzamin z przyzwoitości zdał już w PRL Prawica z niezmordowanym posłem Romanem Giertychem nie posiada się z oburzenia, że Andrzej Celiński zna Jana Kulczyka i nawet jest z nim po imieniu. Ową znajomością LPR-owscy katoni... 16
 • Ryba po polsku - Grupa trzymająca prezenty 31 gru 2004 Zamiast prezentów pod choinką możemy znaleźć raport o wypadkach korupcji wśród Mikołajów Święta. To samo, co zawsze. Bóg się rodzi. Trzeba robić zakupy. "Gazeta Wyborcza" rozdaje siano. Antyklerykałowie dzielą się opłatkiem. Ateiści idą na pasterkę. Feministki dostają od... 17
 • Fotoplastykon 31 gru 2004 18
 • Układ Prezia 31 gru 2004 Wiele tropów w aferze Orlenu prowadzi do Pałacu Prezydenckiego Aleksander Kwaśniewski (przez współpracowników zwany Preziem) mógłby odgrywać rolę ojca chrzestnego nieformalnej grupy, która chciała oddać Rosjanom kontrolę nad polskim sektorem paliwowym. Taki wniosek nie wprost... 20
 • Tyrania postępu 31 gru 2004 Postępowa Europa robi z chrześcijan kozły ofiarne, gdy nie radzi sobie z problemami Właśnie jesteśmy świadkami powstawania nowych standardów w myśleniu lewicy o katolicyzmie. Są one nowe w stosunku do praktyk z ostatnich lat, ale korzeniami sięgają do najgorszych tradycji... 22
 • Biała flaga Belki 31 gru 2004 Czy fakty ujawnione przez "Wprost" uniemożliwią rządowi Belki oddanie Eureko kontroli nad PZU? Jesteście całkowicie otoczeni, poddajcie się!"- tymi słowami w 2003 r. iracki minister informacji Muhammad Said as-Sahaf straszył Amerykanów, gdy ich czołgi wjeżdżały do Bagdadu.... 24
 • Strzelanie pod Sejmem 31 gru 2004 Kodeks postępowania honorowego w życiu publicznym Z dumnego hasła Polaków "Bóg, honor, ojczyzna" nic nie zostało. Bóg został odesłany na emeryturę ze starego portfela: Bóg zrobił swoje, Bóg może odejść. Ojczyzna wyszła z mody i nie wiadomo, czy kiedyś wróci. Po epoce... 26
 • Telewizja rządzi! 31 gru 2004 50 najbardziej wpływowych Polaków Kto się często pokazuje, ten naprawdę istnieje - to prawda stara niczym cywilizacja. Potwierdzają to wyniki ankiety, która wyłoniła 50 Polaków mających największy wpływ na opinię publiczną, przeprowadzonej przez Instytut Badania Opinii i... 30
 • Polsko-Niemiecka Republika Federalna 31 gru 2004 Niemcy osiedlają się na wyspie Wolin i polskiej części Uznamu, Polacy prą na niemieckie wybrzeże Bałtyku Prezydent Szczecina Marian Jurczyk nie chce zagranicznych inwestorów. Zrobił wszystko, by omijali miasto z daleka. I omijają. Ale wbrew utrudnieniom polityków po obu... 46
 • Mazgaje Europy 31 gru 2004 Im bardziej się Polak biczuje, tym głośniej bywa obwoływany sumieniem narodu i potężnym umysłem Moi amerykańscy znajomi po dłuższym pobycie w Polsce byli wyraźnie zaskoczeni. Wcześniej mieli o naszym kraju nikłe wyobrażenie i - jak to zwykle bywa - mało pochlebne. Po pobycie... 52
 • Alfabet koalicji 31 gru 2004 Belka Marek - nieobecny premier. Cudowne dziecko Prezia, przepchnięte na siłę przez Sejm dzięki dietetykom i czerwonym. Obecnie zniknął i nie wiadomo, gdzie przebywa. Jego nieobecność ozdrowieńczo podziałała na gospodarkę, politykę,... 54
 • Alfabet opozycji 31 gru 2004 barbarzyńcy - zwani inaczej Samoobroną. Jedna z dwóch głównych sił, która wzięła udział w kolejnej polskiej wojnie na górze. Wojnę wygrali jednak złodzieje, czyli Platforma Obywatelska. Dom Ojczysty - formacja... 56
 • Wydarzenia 2004 - Polska 31 gru 2004 WYDARZENIA Niskie loty orła Adam Małysz przegrywa Puchar Świata. Wszyscy obrońcy Rywina Lew Rywin skazany przez sąd. Sejm przyjmuje raport posła Zbigniewa Ziobry. Jak przeżyć śmierć służby zdrowia? Trybunał Konstytucyjny uznaje... 60
 • Wydarzenia 2004 - Świat 31 gru 2004 WYDARZENIA ROKU 2004 Euro Big Brother Polacy po raz pierwszy wybierają posłów do europarlamentu. Car Władimir Prezydent Rosji wybrany na długo przed wyborami. Zdejmowanie białej flagi Europejska pseudokonstytucja. Gilotyna dżihadu... 64
 • Lista nieobecności 31 gru 2004 Zdzisław Ambroziak żył 60 lat Dziennikarz sportowy, były siatkarz. Przez wiele lat był komentatorem telewizyjnym i felietonistą. Od 1987 r. zatrudniony w redakcji sportowej TVP. W latach 1996-2001 - stały współpracownik Eurosportu,... 68
 • Lista nieobecności 31 gru 2004 Jaser Arafat żył 75 lat Przywódca Palestyńczyków, "ojciec narodu" i współtwórca Autonomii Palestyńskiej. Kapłan terroru, ale i laureat Pokojowej Nagrody Nobla - za podpisanie z Izraelem porozumienia... 70
 • Giełda 31 gru 2004 Hossa Świat Sprint Verizonu 40 mld USD może zapłacić Verizon, drugi operator komórkowy w USA, za przejęcie konkurencyjnej firmy Sprint. Połączone sieci z 65 mln abonentów prześcignęłyby lidera rynku Cingular Wireless. Na... 72
 • Wojna trzech światów 31 gru 2004 Europa nie pozwala się bogacić - dlatego przegrywa z nowoczesnym światem, jak przed wiekami Chiny mandarynów Jeszcze niedawno wierzyliśmy, że główna walka na świecie odbywa się między pierwszym światem - rozwiniętych krajów kapitalistycznych, rozrzuconych głównie po obu... 74
 • Liniowiec Millera 31 gru 2004 Ekipa premiera Millera rok temu wprowadziła w Polsce podatek quasi-liniowy To kuriozalny pomysł, naruszenie jednego z filarów socjaldemokratycznej tożsamości. Podatek liniowy pogłębia przecież społeczne nierówności" - grzmiał Tadeusz Iwiński, jeden z liderów SLD, gdy ku... 84
 • Czerwony Roma 31 gru 2004 Roman Abramowicz, najbogatszy człowiek Europy Środkowej i Wschodniej, jest już wart 5 proc. PKB Rosji Podmoskiewska dacza Romana Abramowicza była kiedyś przeznaczona dla marszałka Związku Radzieckiego Dmitrija Jazowa, byłego ministra obrony. - Nie można rozmawiać, nie wolno... 86
 • Bicz Pola 31 gru 2004 10 najgorszych pomysłów gospodarczych 2004 roku Inspektor skarbowy uzbrojony lepiej niż komandos, darmowe mieszkania od PiS, polski rekord do "Księgi rekordów Guinnessa" w kategorii budowania autostrad na terenach nizinnych - to tylko niektóre kandydatury do tegorocznej... 90
 • Indeks Krakusa 31 gru 2004 Jak bogaci się Polak - indeks siły nabywczej "The Big Mac Index" - sprzedawana w Wielkiej Brytanii książka, napisana przez Li Lian Onga, ekonomistę z Międzynarodowego Funduszu Walutowego, kosztuje 47,5 funta (około 290 zł). To jedna z najdroższych książek ekonomicznych świata... 94
 • Załatwione odmownie - Sacrum i ekonomia 31 gru 2004 Rozwinęły się te cywilizacje Zachodu, w których religie nie przeszkadzały w zajmowaniu się ziemskimi sprawami W XVIII-XIX wieku w podbitej przez carską Rosję Jakucji mieszkańcy często domagali się od miejscowych "czynowników", aby ci interweniowali w lokalne stosunki... 96
 • Balcerowicz wprost - Ukraina w przemianach 31 gru 2004 Walka Ukraińców o praworządność jest jednocześnie walką o zdrowy rozwój kraju Należę do milionów Polaków, którzy z napięciem, sympatią i podziwem śledzą pokojową walkę Ukraińców o uczciwość, demokrację i praworządność w ich państwie. Zdajemy sobie sprawę, jak wielkie... 100
 • 2 x 2 = 4 - Panem et circenses 31 gru 2004 Gospodarce potrzeba większej odporności na wygłupy polityków Władcy starożytnego Rzymu wiedzieli, że plebsowi trzeba dać tyle chleba i igrzysk, żeby był zadowolony, a przynajmniej siedział cicho. W tamtych niedemokratycznych czasach była to gwarancja spokoju panujących, ich... 101
 • Supersam 31 gru 2004 Piękno z morza Bogactwo morskiego świata wykorzystały laboratoria Phytomer do stworzenia kosmetyków do pielęgnacji twarzy. Zestaw regenerujący OgenAge z aktywnymi składnikami wody morskiej przeznaczony jest dla cery dojrzałej -... 102
 • Globalna Wigilia 31 gru 2004 Boże Narodzenie to najmocniejszy brand cywilizacji Zachodu "Pierwszym reklamodawcą nowożytnej Europy był Jezus, który polecił głosić 'dobrą nowinę' wszystkim narodom. Podczas tej kampanii reklamowej jej twórcy i wykonawcy popełnili wiele błędów, niekiedy wykazywali się... 104
 • Niezbędnik człowieka myślącego 31 gru 2004 Ośmiu myślicieli, których naprawdę warto czytać Jakich współczesnych autorów politycznych warto czytać w pierwszym rzędzie? Ano takich - brzmi moja odpowiedź - którzy nie mieszczą się w schematach, jakie narzuca nam dominujący folklor intelektualny. Schematy te - mówiąc... 112
 • Mieszańcy Europy 31 gru 2004 Kim są Polacy? Nigdzie indziej nie spotkałem tylu fascynujących typów twarzy" - stwierdził niedawno David Lynch, amerykański reżyser. Dlatego casting do jednego ze swoich nowych filmów postanowił zrobić w Polsce. Lynch zauważył to, co kaznodzieja Jakub Olszewski w połowie... 116
 • Biały raj 31 gru 2004 Wielu Amerykanów traktuje Alaskę jak zagranicę Na co dzień nie dochodzi tu do żadnych awantur, dlatego policja w ogóle tu nie zagląda. W ostatnich kilku dekadach święte prawo spokoju naruszono w Manley Hot Springs tylko raz. Jakiś szaleniec wyskoczył ze strzelbą z lasu i... 120
 • Niech będzie pokój! 31 gru 2004 Ludzie przychodzą na świat pod znakiem szalom i odchodzą z tego świata z modlitwą o szalom Słowo "szalom" ("pokój") wiele razy pojawia się w Starym Testamencie. Księga Ksiąg wręcz oddycha nadzieją na "szalom". W książce Szlomo Mandelkerna "Concordantiae Veteris Testamenti"... 123
 • Bikont do Makłowicza, Makłowicz do Bikonta - Dzień niejedzenia małych braci 31 gru 2004 Drogi Przyjacielu! Znowu Boże Narodzenie i znowu w mediach te same, jak zawsze w grudniu, opowieści o karpiu, kutii i kluskach z makiem. Kolejne wersje tej samej opowieści, skąd się wzięła choinka i kim był Święty Mikołaj. Tymczasem wciąż pozostaje wiele kwestii nie... 124
 • Druga płeć - Harpie 2004 31 gru 2004 Kobiety harpie to "drapieżne, żarłoczne ptaszyska, demony wichury i burzy, budzące wstręt i przerażenie" Z buddyjskiego punktu widzenia to, co żeńskie, kojarzone jest z mądrością i przestrzenią (patrz intuicja), to, co męskie, łączy się z radością i ze współczuciem. Kiedy... 126
 • Ekran osobisty - Zagraj mi, mamo! 31 gru 2004 Któregoś dnia Zygmunt wręczył mi grubą kopertę. "To ta lista, o którą prosiłeś. Z najlepszymi płytami" Przedświąteczne porządki to rytuał silniejszy niż będące zawsze w zasięgu myśli samousprawiedliwienia: jestem zmęczony, w pracy wszystko zwaliło mi się na głowę, może innym... 127
 • Bransoletka Zofii 31 gru 2004 Ciała córki gen. Sikorskiego nie znaleziono - może w czasie katastrofy gibraltarskiej nie było jej jednak w samolocie To był prawdopodobnie najdziwniejszy wypadek lotniczy w dziejach świata. 128
 • Dziadek Mróz kontra Święty Mikołaj 31 gru 2004 Świąt Bożego Narodzenia nie udało się zlikwidować nawet w okresie stalinizmu Choinki, które na przełomie roku 1949 i 1950 stanęły w urzędach, halach fabrycznych i szkolnych świetlicach, zupełnie nie przypominały bożonarodzeniowych drzewek, do których Polacy byli... 132
 • Know-how 31 gru 2004 Lodowa głodówka Dziesiątki tysięcy piskląt pingwinów na Antarktydzie mogą umrzeć z głodu. Ogromna góra lodowa o powierzchni 3 tys. km2 zablokowała dorosłym ptakom dostęp do wybrzeża, gdzie zdobywały pokarm dla... 136
 • Teoria strun w zupie 31 gru 2004 Ostateczna teoria wszystkiego pozwoli poznać myśli Boga Astronomia osiąga kres swych możliwości - oświadczył pod koniec XIX wieku amerykański uczony Simon Newcomb. Ten sam błąd na początku wieku XX popełnił twórca termodynamiki lord Kelvin: w fizyce nie pozostało do odkrycia... 138
 • Genialni odkrywcy odkrytego 31 gru 2004 Graham Bell nie wynalazł telefonu, Ludwik Pasteur nie był odkrywcą bakterii! Niech pan tu przyjdzie, panie Watson, jest mi pan potrzebny" - te słowa w grudniu 1876 r. powiedział przez telefon do swojego asystenta Alexander Graham Bell. Nie była to jednak pierwsza rozmowa za... 142
 • Sondowanie Tytana 31 gru 2004 Powrót do przeszłości Ziemi Nigdy dotychczas próbnik nie lądował tak daleko od Ziemi i nigdy jeszcze nie badał tak mało poznanego miejsca w Układzie Słonecznym. Pod koniec grudnia od krążącej przez ostatnie pół roku dookoła Saturna sondy Cassini odłączy się lądownik Huygens.... 146
 • Jad wyborczy 31 gru 2004 W 1936 r. NKWD otruło pisarza Maksyma Gorkiego w czasie jego procesu Gdyby ktoś chciał zabić Juszczenkę, powinien użyć cyjanku, który jest bardzo skuteczny. Stosowanie dioksyn, które dopiero za 20 lat mogą doprowadzić u otrutego do rozwoju nowotworu, nie jest zbyt mądre" -... 148
 • Bez granic 31 gru 2004 Polowanie na emira Hamad bin Khalifa al-Thani, emir Kataru, znany jest z nietypowych pasji. Pierwsza to zamiłowanie do demokracji i wprowadzanie jej w kraju, drugą są polowania na egzotyczne ptaki. Obie, jak się ostatnio przekonał, zwłaszcza... 150
 • Rozważny szeryf 31 gru 2004 Nie ma czegoś takiego jak jednolity świat islamu O polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych mogę dziś mówić wyłącznie w kontekście mojej nadziei, że Ameryka nie zaangażuje się w nowe wojny. Wojna jest niebezpieczna, niszcząca i kosztowna. Powinna być zawsze ostatnim z... 152
 • Wojna o pokój 31 gru 2004 Dzięki zwycięstwu Polaków komunizm na Węgrzech upadł w ciągu 10 miesięcy, w Czechosłowacji - w ciągu 10 dni, a w Rumunii - w ciągu 10 godzin Prezentowana przez George'a Busha wizja wolnego, demokratycznego Iraku - i jego potencjalnego znaczenia dla wprowadzenia historycznych... 156
 • Wolny rynek pomarańczy 31 gru 2004 Ukraińscy biznesmeni mają dość zbójeckiego państwa "Twij prezydent!" - krzyczy wielki plakat przed lotniskiem w Dniepropietrowsku. Nie chodzi jednak ani o kończącego drugą kadencję prezydenta Leonida Kuczmę, który pochodzi z tego przemysłowego miasta wschodniej Ukrainy, ani o... 158
 • Arystokracja wywiadu 31 gru 2004 Nigdy nie poznamy wszystkich tajemnic, które Jaser Arafat przekazał CIA Działają sami. Ich nazwisk nie ma na żadnej liście tajnych agentów. Dbają o anonimowość bardziej niż inni uczestnicy gry wywiadowczej. To agenci wpływu. Superszpiedzy. Mężczyźni, czasem kobiety, którzy z... 162
 • Murowana granica 31 gru 2004 Mur na granicy USA i Meksyku powstał, by powstrzymać falę nielegalnych imigrantów i przemytników To złowieszczy, rasistowski mur. Budujecie nowy apartheid" - groził Izraelczykom Saud al-Fajsal, saudyjski minister spraw zagranicznych. "Ten mur, powstający w czasie procesu... 166
 • Menu 31 gru 2004 Wydarzenia Krótko po Wolsku "Bydlęta klękają" Zamach na Świętą Rodzinę z wosku państwa Beckhamów uświadomił nam złożoność materii. Z jednej strony garstka nas, tradycjonalistów obchodzących Boże... 170
 • Personal TV 31 gru 2004 Telewizja XXI wieku jest mozaiką symultanicznie rozgrywanych atrakcji Przestajemy oglądać telewizję jak telewizję. Zaczynamy po niej surfować jak po Internecie i... wybierać sobie z niej tylko te kawałki (nie tylko programu, ale i ekranu), na które właśnie mamy ochotę. Szlag... 174
 • Seks pod ziemią 31 gru 2004 Superseriale przyszłością telewizji Czy twoja wagina jest w przewodnikach po Nowym Jorku? Powinna tam być - najgorętsze miejsce w mieście. Zawsze otwarte". Ten fragment dialogu z serialu "Seks w wielkim mieście" jest powtarzany niczym dialogi z "Misia" bądź "Rejsu". Podobnie... 178
 • Kod Czartoryskich 31 gru 2004 Gdzie jest zagrabiony przez hitlerowców "Portret młodzieńca" Rafaela - dziennikarskie śledztwo "Wprost" Jakie jest najcenniejsze dzieło sztuki w polskich zbiorach, którego nie udało się odnaleźć po wojnie? Takie pytanie zadano w 1945 r. amerykańskiemu żołnierzowi, który na... 180
 • Sława i chała 2004 31 gru 2004 Znacznie więcej chały niż sławy - to najkrótsza recenzja z tegorocznej produkcji kulturalnej. Po stronie chały były spektakularne porażki, nadęte do granic wytrzymałości balony, w których puste wnętrze ukryto za kolorową i nachalną machiną promocyjną. Przebijamy kilka tych... 182
 • Bestsellery 2004 31 gru 2004 Literatura Faktu, Kino, DVD, Beletrystyka, Muzyka, Komiksy 186
 • Kalendarz Sawki 2004 31 gru 2004 190
 • Skibą w mur - Do zatrzymania jeden krok 31 gru 2004 Rozwija nam się moda na zatrzymywanie ważnych osób. Wsadzanie do kicia jest dziś niesamowicie trendy. Gazety niemal codziennie informują o zatrzymaniu jakiegoś urzędnika państwowego czy przedsiębiorcy. Dzień bez zatrzymania wydaje się dniem straconym. Głód zatrzymań rośnie u... 194