Ile II RP w III RP

Ile II RP w III RP

To, że Polska nie przetrwała w 1939 r., zaważyło na tym, jak wykorzystaliśmy szansę jej odrodzenia w 1989 r.
Cudem było odzyskanie niepodległości w 1918 r. Zasłużonym, ale cudem. Gdyby się on nie zdarzył, zapewne bylibyśmy dzisiaj grupą etniczną podobną do Serbów łużyckich
– ledwie tolerowaną mniejszością pokazywaną na festiwalach folklorystycznych. Trudno się dziwić, że odrodzenie Polski nie wywołało entuzjazmu Niemców ani Rosjan, Ukraińców, Białorusinów ani innych mniejszości narodowych, którym przyszło odtąd mieszkać w Polsce.
Do tej pory w zachodniej historiografii piętnuje się też błąd „wilsonizmu" – wspierania procesu tworzenia państw narodowych w regionie, w którym brak było wyraźnych granic etnicznych. Polski „nacjonalizm" do tej pory uchodzi za jedno ze źródeł nieszczęść XX wieku i za aktualne zagrożenie dla europejskiej jedności.Niepodległa pipidówka
Wielu Polaków, i to prominentnych, oceniało Polskę międzywojenną, także ex post, niezwykle surowo. Do dziś stosunek do II RP w sposób zasadniczy wpływa na polityczne postawy. Do wyjątkowo ostrych krytyków II RP należał Czesław Miłosz. W rozmowie z Adamem Michnikiem w 1991 r. tak w skrócie opisał Polskę międzywojenną: „Było to państwo obciążone okropnymi problemami, ubogie (…). Zaczęło się od zamordowania pierwszego prezydenta. Następnie sejmowładztwo, stado małp. Potem rządy pułkowników i jakaś degeneracja tej grupy. To wszystko przecież na tle światowego kryzysu ekonomicznego, straszne ubóstwo, ciasnota (...), to był przecież kraj, którego główną wadą była małostkowość, taka drobność tego śmietnika, czego dowodem są samobójstwa ludzi pochodzących z dużego obszaru. Profesor Petrażycki popełnił samobójstwo. Lednicki – wielki działacz polski w Rosji – popełnił samobójstwo, endecja go zaszczuła (...). Dla mojego pokolenia, które rosło już w warunkach kryzysu, cała ta rzeczywistość była nietrwała, fikcyjna".
Opinia Miłosza nie była, niestety, odosobniona wśród polskich postępowych inteligentów. Bohater noweli Andrzeja Bobkowskiego „Siódma" wyraża się o Polsce równie pogardliwie: „A potem nagle Polska, niepodległa ojczyzna (...). Pipidówka o pretensjach stolicy, plemię z ambicjami narodu i mocarstwa (...). Dusił się w jakimś żydowskim domu bankowym w Krakowie i nie mogąc znieść tubylczego błazeństwa, wyjechał do Francji. Dopiero na Gare du Nord poczuł się znowu człowiekiem, rozpoznał dawny zapach Europy". Tak więc niechęć czy wręcz nienawiść do Polski nie jest cechą, którą Polacy nabyli po 1989 r.
Motyw ucieczki z Polski i od polskości do Europy był już wtedy bardzo silny. Dla Witolda Gombrowicza, który – jak wiadomo – chciał wyzwolić Polaków od Polski, była to ucieczka od wschodnioeuropejskiego fatalizmu i pasywizmu ku cywilizacji, w której świat jest zmieniany i przekształcany, w której panuje wolność działania: „Europa to dla mnie przede wszystkim były inne warunki. Tam nie obowiązywał ten okropny realizm, charakterystyczny dla całego Wschodu, którego tyle się nasłuchałem od rozmaitych wujów i nie wujów, realizm straszliwie uległy wobec natury, wypełniony przekonaniem, że naprawdę świństwo jest obwiązujące i nie dasz rady, musisz się w nim topić. Ja Francję i Anglię wyobrażałem sobie jakoś tak: jakby tam wyłaziło się z błota i odnajdowało twardy grunt pod stopami, wracała pewność i swoboda ruchów".

Europejska miara
W pełnych emfazy i niepozbawionych dozy słuszności narzekaniach, w których manifestowały się własne snobistyczne aspiracje przynależności do lepszego świata, a nie do polskiego zaścianka, zapominano, że zacofanie jest udziałem całego regionu Europy Środkowo-Wschodniej, a nawet całego świata poza północno-zachodnim centrum Europy. Utyskiwania były bardzo prowincjonalne – i takie pozostały do dziś. Wiele społeczeństw europejskich znajdowało się w sytuacji podobnej lub jeszcze gorszej niż Polska. To, że tego nie zauważano, wynikało z faktu, że porównywano polskie społeczeństwo z najbardziej rozwiniętymi krajami, z „Europą", do której aspirowano. Polskie postępowe elity były wpatrzone w centrum cywilizacyjne, w „Zachód", z którego niestety niewiele rozumiały, lub – co jeszcze gorsze – w Związek Sowiecki, którego zbrodni nie zauważano.
Włochy, Hiszpania czy Portugalia, nie mówiąc już o Bułgarii czy Rumunii, były nie mniej zacofane niż Polska. Jeszcze po II wojnie światowej 48 proc. gospodarstw domowych we Włoszech nie miało kuchni, 73 proc. – łazienki, a tylko 7 proc. mieszkań było wyposażonych w podstawowe wygody – bieżącą wodę, elektryczność oraz toaletę. Nawet w najbardziej rozwiniętych krajach nie brakło biedy ani brudu. Wiele mieszkań w Paryżu także nie miało elektryczności, lokatorzy musieli korzystać ze wspólnych toalet, czasami położonych na zewnątrz budynku. W jednym z departamentów francuskich – Lozère – były w latach 40. tylko trzy wanny, w tym jedna w prefekturze.

Polskie mocarstwo
Na szczęście znaleźli się w Polsce także inni ludzie, którzy rozumieli, że ich zadaniem nie jest narzekanie na los, lecz usilna praca, by go zmienić. II RP była państwem rozwijającym własny przemysł, prowadzącym aktywną politykę prorozwojową i politykę uprzemysłowienia. Państwo polskie, choć kapitalistyczne, było właścicielem i zarządcą 100 wielkich przedsiębiorstw mających ponad tysiąc zakładów. Należało do niego 50 proc. metalurgii i 80 proc. przemysłu chemicznego. Przemysł zbrojeniowy był całkowicie w rękach państwowych. Istniał także monopol alkoholowy, zapałczany, tytoniowy, solny i loteryjny.
Można różnie oceniać rezultaty przedwojennej polityki gospodarczej i w ogóle wysiłków modernizacyjnych. Ocena jest tym trudniejsza, że większość prac opisujących gospodarkę II RP pisana była z marksistowskiej perspektywy, a ich ideologicznym celem było wykazanie wyższości PRL i komunistycznej drogi do nowoczesności. Dzisiaj, gdy porównujemy rzeczywiste osiągnięcia II RP i PRL, wyższość PRL budzi tylko pusty śmiech. Chociaż w II RP przemysł nie osiągnął poziomu produkcji sprzed I wojny światowej, dokonano jego zasadniczej przebudowy. Powstały zupełnie nowe gałęzie – przemysł elektrotechniczny, chemiczny, zbrojeniowy, w pewnym stopniu także motoryzacyjny. Zbudowano Gdynię i Centralny Okręg Przemysłowy, którego pozostałości zlikwidowano w transformacji pokomunistycznej. Szczególnie imponujące były osiągnięcia ostatniego dziesięciolecia II RP. W 1939 r. 50 proc. produktu polskiej gospodarki było wytwarzane przez przemysł, w 1929 r. tylko 32 proc. A co zbudowaliśmy o własnych siłach przez ostatnie 20 lat? Jaką gałąź przemysłu rozwinęliśmy po 1989 r.? Dochód narodowy na głowę był w II RP wyższy niż w Hiszpanii, Portugalii i w krajach bałtyckich, choć był też mniejszy niż 50 proc. dochodu najbardziej rozwiniętych krajów Europy Zachodniej. Do dzisiaj ten dystans się nie zmniejszył.
Jednak nie cele gospodarcze były najważniejsze. Gdyby tylko o nie chodziło, lepiej byłoby pozostać częścią Niemiec i zgodzić się, by Hitler wybudował autostradę ze Szczecina do Olsztyna. Niemcy zrobiliby to na pewno sprawniej i szybciej niż rząd Donalda Tuska. Najważniejsza była budowa własnego państwa, w którym Polacy mogli się wreszcie cieszyć polityczną wolnością. Przedwojenne elity polityczne przyjmowały przy tym jako rzecz oczywistą, iż Polska, aby być suwerenna, musi być mocarstwem. A to znaczyło, że nie może być klientem wielkich mocarstw i powinna odgrywać rolę przodującą w regionie.

Rzeczpospolita kontrastów
Polska międzywojenna była krajem bardzo podzielonym społecznie. Aleksander Hertz, socjolog z asymilowanej rodziny żydowskiej, który po wojnie zamieszkał w USA, zwracał uwagę na ogromne różnice społeczne: „Międzywojenna Polska była krajem szalonych kontrastów. Pod każdym względem, we wszystkich dziedzinach i kierunkach (...). Otóż jednym z tych zasadniczych kontrastów była rozbieżność między elitą intelektualną a szeroką masą tzw. społeczeństwa. Polska elita reprezentowała bardzo wysoką klasę umysłową i moralną. Można tam było spotkać ludzi wspaniałych, imponujących, jakich żaden inny kraj by się nie powstydził. Szeroki ogół przedstawiał się bardzo żałośnie (...). Polska elita intelektualna była bardzo nieliczna". Tym ostrym kontrastem, brakiem szerszej warstwy średniej, zamożnej i kulturalnej, wyjaśnia Hertz skłonność elity do izolowania się od społeczeństwa, co można zauważyć do dzisiaj, choć zgoła inna, zdecydowanie mniej imponująca jest to elita. Podział społeczny sprawiał, zdaniem Hertza, że rola przywódcza stawała się prawie niemożliwa: „Kontrast między nieliczną »górą« i resztą, która stanowiła »dół«, był w Polsce bardzo uderzający. To powodowało osamotnienie owej elity, jej tendencję do zamykania się w sobie, jej trudności w porozumieniu się z resztą. Elita nie byłaby elitą, gdyby nie miała aspiracji przywódczych. Miała je i polska elita kulturalna. Ale dalszy rozwój wypadków po przewrocie majowym wykazał, jak wątłe były szanse tych ambicji".
Według Gombrowicza, nie można jednak przypisywać warstwom wyższym odpowiedzialności za to, że sukces modernizacyjny był tylko częściowy. Zadania po prostu przerastały ich siłę: „Czyż nasze ziemiaństwo, przemysł, inteligencja mogły ruszyć z miejsca chłopa lub tonące w błocie prowincjonalne miasteczka? Sfinansowanie reform zasadniczych było zadaniem stokrotnie ponad siły. Nikt nie mógł tego zrobić. Psioczenie na ludzi tamtego okresu, że nie wykazywali dostatecznej inicjatywy, jest nonsensem". Jednak postęp cywilizacyjny, także na prowincji, był niewątpliwy. Przyznawał to nawet Gombrowicz, który nie szczędził Polakom szyderstwa: „Całe to dwudziestolecie 1919-1939 to był – dziś z perspektywy to widzę – ogromny skok naprzód". Proces przemian został przerwany przez wojnę.

Najważniejsze przed nami
To, że dzisiaj nikt – przynajmniej oficjalnie i przynajmniej na razie – nie kwestionuje prawa Polaków do własnego państwa, jest największym i trwałym osiągnięciem tamtego pokolenia. Można jednak powiedzieć, że II RP nie zdała podstawowego testu, przed jakim postawiono ją w 1939 r. – nie przetrwała. Skutki zaważyły także na tym, jak wykorzystaliśmy szansę stworzoną przez następne odrodzenie się Polski – w 1989 r. W czasie II wojny światowej Polacy zostali jako naród zdekapitowani. Polskie społeczeństwo stało się po 1945 r. wprawdzie bardziej homogeniczne pod względem narodowym i społecznym, ale zostało pozbawione autentycznej i państwotwórczej warstwy przywódczej. III RP powstawała w nieporównanie bardziej sprzyjających warunkach niż II RP, której granice trzeba było wywalczyć zbrojnie. Fakt, że mimo to borykamy się z podobnymi problemami – zacofaniem, rozwarstwieniem społecznym, uzależnieniem ekonomicznym i politycznym, niestabilnością polityczną, niekompetencją polityków, ignorancją elit kulturowych – każe zupełnie inaczej oceniać lata międzywojenne, niż to czynili Miłosz czy Gombrowicz. Zwłaszcza że najważniejsze sprawdziany ciągle są jeszcze przed nami.Okładka tygodnika WPROST: 46/2008
Więcej możesz przeczytać w 46/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 4
 • Tomson IP
  Wyższość PRL budzi śmiech chyba tylko u jakiś bezmózgich analfabetów! Wyższość PRLu zarówno nad II jak i III RP nie podlega żadnej dyskusji. Nowe gałęzie przemysłu w IIRP??? Litości! W PRLu Polska zaczęła produkować samochody, elektronikę, sprzęt RTV, telewizory, komputery, przemysł ciężki wzniósł się na wyżyny. Powszechna edukacja, służba zdrowia, pełne zatrudnienie, kilkanaście milionów mieszkań, Tylko jakiś skończony kretyn albo totalny historyczny analfabeta może przeczyć oczywistej wyższości PRL nad IIRP.
  • fasdfasd IP
   Co to za mapa II Rzeczpospolitej? Gdzie ta Litwa i Czechosłowacja sięga??? A Łotwa czemu nie zaznaczona?
   • cymes IP
    Nie ma znaczenia w jakiej RP jesteśmy.Znowu jesteśmy na posyłki,mamy obecnie 2 braci czerwony i błękitny.
    Jakieś polsko_języczne media ich nagonkami i manipulacja neolibertynska obrabiają polakom mózgi.
    Czy musimy braĆ udział w samolikwidacji POLSKI ?
    • km IP
     można nawet II Rzeczpospolitą podziwiać

     Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2008 (1351)

     • Na stronie - Choroba sieroca 9 lis 2008, 22:00 W Ameryce rozgrywa się dziś mecz o przyszłość świata 3
     • Skaner 9 lis 2008, 22:00 6
     • Czas patriotów 9 lis 2008, 22:00 Patriotyzm jest jedną z ważniejszych cech przywódcy - wynika z badań. Między innymi dlatego w Polsce od kilku miesięcy trwa już kampania wyborcza, w której główną płaszczyzną walki jest właśnie patriotyzm. 6
     • Murdoch marnotrawny 9 lis 2008, 22:00 Leniami unikającymi ciężkiej pracy nazwał Australijczyków Rupert Murdoch, magnat medialny. Zdaniem właściciela koncernu News Corporation, który przed laty zrzekł się australijskiego obywatelstwa, państwo dobrobytu sprawia, że... 6
     • Obama boom 9 lis 2008, 22:00 Dzień po wyborach prezydenckich w USA szpitale w Kenii odnotowały rosnącą liczbę noworodków, które matki nazwały Barack lub Michelle. W ten sposób chciały uhonorować historyczne zwycięstwo Baracka Obamy, którego ojciec urodził się w... 6
     • Spod kosza na burmistrza 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama nie jest jedynym Afroamerykaninem, który w ubiegłym tygodniu odniósł spektakularny sukces wyborczy w USA. Pierwszym czarnoskórym burmistrzem Sacramento, stolicy Kalifornii, został były koszykarz NBA Kevin Johnson. Podczas... 6
     • Dossier 9 lis 2008, 22:00 „Jeśli ktoś jeszcze wątpi, że Ameryka to miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, dzisiaj macie odpowiedź"Barack Obama po wygraniu wyborów„Niech Bóg prowadzi człowieka, który był moim rywalem, a będzie moim... 8
     • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Martwię się o zbawienie Kurskiego 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem PO, byłym piłkarzem 8
     • Ludzie 9 lis 2008, 22:00 Spears kontra paparazziBritney Spears, przez lata nękana przez paparazzich, postanowiła przyznawać im nagrody. Co tydzień na swojej oficjalnej stronie internetowej będzie umieszczała nowy filmik z udziałem fotografów. Ośmieszające... 8
     • Moda na kolorowe dzieci 9 lis 2008, 22:00 „Gdy byłam w Afryce, chciałam zabrać z sobą wszystkie dzieci. Były takie słodkie" – tak Leona Lewis w rozmowie z dziennikarzami uzasadniła chęć adoptowania afrykańskiej sieroty. Wokalistka nie rozpoczęła jeszcze... 8
     • Nieznany Mazurek Dąbrowskiego 9 lis 2008, 22:00 Politycy mają kłopoty z poprawnym podaniem daty powstania, imienia i nazwiska autora oraz tytułu hymnu Polski (1797 r., Józef Wybicki, „Mazurek Dąbrowskiego") – wynika z sondażu przeprowadzonego przez „Wprost”.... 10
     • Wykrywacz kłamstw 9 lis 2008, 22:00 „Jeżeli ktoś mówi, że połowę pieniędzy przeznaczonych na rolników konsumuje się na urzędników, to kłamie" – powiedział Eugeniusz Kłopotek, komentując raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej... 10
     • Mniej państwa 9 lis 2008, 22:00 Na prezydenckie pytanie referendalne w sprawie szpitali większość przedsiębiorców i menedżerów odpowiada „tak". Chcą komercjalizacji szpitali i ich prywatyzacji. Bardziej spolaryzowane są opinie w sprawie emerytur pomostowych.... 12
     • Ogórek ocalony 9 lis 2008, 22:00 Unijni komisarze chcą przywrócić wolność w świecie warzyw i owoców. Mają doświadczenie, bo wcześniej uznali marchewkę za owoc. Krzywe ogórki, do niedawna dyskryminowane ze względu na kształt, będą mogły wrócić na półki... 12
     • ZAPYTAJ WPROST - Komorowski był moim kolegą 9 lis 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Romuald Szeremietiew. 14
     • Poczta 9 lis 2008, 22:00 Sieć zakupówW związku z artykułem „Sieć zakupów" (nr 44) chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak sklepu Komputronik.pl w rankingu najlepszych sklepów internetowych, który został przygotowany przez „Wprost” i Money.pl... 16
     • Playback 9 lis 2008, 22:00 Prezydent elekt USA Barack Obama i kandydat republikanów John McCain 16
     • Wprost Przeciwnie - Zawsze Nowak 9 lis 2008, 22:00 Czy z polityką kramarza, jaką nasz rząd prowadzi wobec Kremla, można mieć wpływy w Waszyngtonie? 17
     • Wydarzenia Tygodnia - Kraj 9 lis 2008, 22:00 Sejm uchwalił ustawę o emeryturach pomostowych. Zgodnie z nią prawo do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę utrzyma niecałe 250 tys. osób z około miliona, które obecnie mają taką możliwość. Prawo to straci m.in. większość... 18
     • Wydarzenia Tygodnia - Świat 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama zwyciężył w wyborach prezydenckich w USA, zdobywając dwukrotnie więcej głosów elektorskich od Johna McCaina. Obama wygrał w stanach tradycyjnie uznawanych za bastiony demokratów, a także niemal we wszystkich tzw.... 20
     • Z życia koalicji 9 lis 2008, 22:00 „Wiedzą państwo, że Barack Obama ma polskie korzenie? Tak, jego dziadek zjadł polskiego misjonarza". A wiedzą państwo, kto publicznie opowiada tak fantastyczne dowcipy? Jego Ekscelencja Radosław Sikorski, minister spraw... 22
     • Z życia opozycji 9 lis 2008, 22:00 Zbigniew Ziobro nie przestaje intrygować. W wielu sensach tego słowa. Efektem jego intryg jest to, że to on, a nie Adam Bielan będzie numerem jeden na liście PiS w Małopolsce w wyborach do europarlamentu. Intrygujące jest natomiast to, czy... 23
     • Ile II RP w III RP 9 lis 2008, 22:00 To, że Polska nie przetrwała w 1939 r., zaważyło na tym, jak wykorzystaliśmy szansę jej odrodzenia w 1989 r. 26
     • Gen niepodległości 9 lis 2008, 22:00 Wychodzący z PRL półinteligent nie potrzebował i nie rozumiał pojęcia niepodległości 30
     • Młoda Rzeczpospolita 9 lis 2008, 22:00 Rola armii odróżnia II RP od współczesnej Polski znacznie bardziej niż łagodny autorytaryzm sanacyjnych rządów 34
     • Legenda wolnej Polski 9 lis 2008, 22:00 Nie wystarczy dostać niepodległość, trzeba jeszcze być niepodległym 36
     • Elity i elitki 9 lis 2008, 22:00 Budowniczowie II RP ukształtowali się we wrogiej, ale dającej świetny efekt szkole zaborczej. Twórcy III RP uczyli się w systematycznie psutym systemie szkolnym PRL 38
     • Doktryna Tuska 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Jurkiem, byłym marszałkiem Sejmu 42
     • Buldogi polityki 9 lis 2008, 22:00 Sławomir Nowak kontra Michał Kamiński 46
     • Sejm się śmieje 9 lis 2008, 22:00 Czy następne wybory prezydenckie w Polsce wygra kandydat z największym poczuciem humoru? 50
     • Wprost z Blogu 9 lis 2008, 22:00 Unia EuropejskaDlaczego trzeba odrzucić traktat lizbońskiWojciech Jakóbik www.kcmatrix.blogspot.comJak ogólnie wiadomo, naród irlandzki nie zgodził się na ratyfikację tego dokumentu. Powszechnie wiadomo też, że europejska administracja,... 54
     • Trójka bez sternika 9 lis 2008, 22:00 55
     • Niebezpieczny pomost 9 lis 2008, 22:00 Emerytury pomostowe zamieniają się w konflikt polityczny „kto kogo"To, że mamy najmłodszych emerytów świata i wydajemy na emerytury więcej, niż pozyskujemy ze składek, wiadomo od dawna. Od dawna wiadomo także, że trzeba tę... 55
     • Stocznie zwodowane 9 lis 2008, 22:00 Polska porażka w sprawie stoczni to sukces ich niemieckich konkurentów W sprawie polskich stoczni są wygrani. To Komisja Europejska, która osiągnęła cel: nakazała stoczniom zwrot pomocy publicznej (nominalnie około 8,6 mld zł). Zgodziła... 55
     • Oczy Putina 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama jeszcze nie zaczął urzędowania, a już dostał pierwszą lekcję z Moskwy „To zły sygnał w nieodpowiednim czasie" – skrytykował oświadczenie prezydenta Miedwiediewa o rozmieszczeniu iskanderów w... 55
     • Ryba po polsku - Eurozbawienie 9 lis 2008, 22:00 Przeciwnikiem euro był wzorowy Europejczyk Gerhard Schröder 56
     • Ostatnia kiwka Bolka - Grzegorz Lato 9 lis 2008, 22:00 Wygrywał na boisku piłkarskim, przegrywał wiele poza nim 58
     • Giełda 9 lis 2008, 22:00 62
     • Wódczane nouveau 9 lis 2008, 22:00 Degustacja pierwszych butelek wódki z tegorocznych ziemniaków wzorowana na francuskim święcie młodego wina beaujolais nouveau? Na taki pomysł wpadł Tadeusz Dorda, prezes Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos. – Światowy rynek wódek... 62
     • Pogróżki fiskusa 9 lis 2008, 22:00 Nieprawidłowości podatkowe na kwotę 600 mln zł ujawniono podczas 5 tys. kontroli przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 r. Ministerstwo Finansów informuje, że chce sprawniej odzyskiwać należności od podatników, aby wyeliminować z... 62
     • Bez ukrytych opłat 9 lis 2008, 22:00 Koniec z biletami lotniczymi za złotówkę. W listopadzie 2008 r. weszło w życie unijne rozporządzenie nakazujące liniom lotniczym informować pasażera o pełnej cenie przelotu. Cena biletu musi zawierać wszystkie podatki i opłaty... 62
     • Ubranie kryzysowe 9 lis 2008, 22:00 W pierwszym półroczu 2008 r. wartość sprzedanej produkcji branży odzieżowej wyniosła 3,3 mld zł, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z 2007 r. – podaje Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin.... 62
     • Fotel po ambasadorze 9 lis 2008, 22:00 Budynek ambasady USA przy placu Grosvenor w londyńskiej dzielnicy Mayfair, tło niezliczonej liczby filmów szpiegowskich, idzie pod młotek. Nie jest to jednak efekt kryzysu finansowego. Amerykanie przeprowadzają się po prostu do nowego... 62
     • Zasiłek jak pensja 9 lis 2008, 22:00 Jeśli powracający z emigracji Polacy zarejestrują się jako bezrobotni, przyznany im zasiłek będzie wynosił tyle samo co w kraju, z którego przyjechali. Umożliwiają to unijne przepisy dotyczące „transferu zasiłku". Bezrobotny... 62
     • Mikrozawał 9 lis 2008, 22:00 Kryzys już uderza w małe i średnie polskie firmy 64
     • Podróż za jedno euro 9 lis 2008, 22:00 Traktat wspólnotowy pozwala, by przyjęcie do strefy euro odbyło się nawet wbrew zainteresowanemu 70
     • Domowe Słońce 9 lis 2008, 22:00 Budujmy słoneczne minielektrownie, bo zwracają się już po 4-6 latach 72
     • 2+2=4 - Jaśniej o katastrofie 9 lis 2008, 22:00 To nie pogrzeb neoliberalizmu i gospodarki rynkowej, lecz ich powtórne narodziny 74
     • Beckham Formuły 1 9 lis 2008, 22:00 Lewis Hamilton pobił już liczne rekordy w F1, ale najważniejszy wciąż przed nim – zarobienie miliarda dolarów 91
     • Tata opóźniony o lata 9 lis 2008, 22:00 Z daleka indikę można pomylić z oplem corsą poprzedniej generacji. Przy bliższym poznaniu czar pryska 94
     • Papierowy smok 9 lis 2008, 22:00 Wartość chińskich samochodów zmniejsza się po trzech latach aż o 70 proc. 96
     • Know - How 9 lis 2008, 22:00 98
     • Człowiek lodu jak mamut 9 lis 2008, 22:00 Człowiek lodu nie ma żadnych żyjących potomków. Badanie pobranego z jego zmumifikowanego ciała DNA i wykazało, że genetyczna grupa, do której należał, jest dziś niezwykle rzadka lub, co bardziej prawdopodobne, całkowicie wymarła.... 98
     • Zakaz wstępu 9 lis 2008, 22:00 Puchacze w Hiszpanii odstraszają intruzów, znacząc skały na swoim terytorium strugą ekskrementów. To ostrzeżenie stosują tylko w porze lęgów. Gdy zajmują się rodziną, każdy obcy ptak naraża się na bezpardonową walkę, która może... 98
     • Hawking na emeryturze 9 lis 2008, 22:00 Słynny kosmolog prof. Steven Hawking w 2009 r. ustąpi ze stanowiska profesora matematyki w katedrze Lucasa na Uniwersytecie Cambridge. 8 stycznia 2009 r. Hawking skończy 67 lat i zgodnie z panującym w Cambridge zwyczajem przejdzie na... 98
     • Fala alergii 9 lis 2008, 22:00 W 2007 r. w Stanach Zjednoczonych 3 mln dzieci poniżej 18. roku życia miało alergię pokarmową. To oznacza, że w ostatniej dekadzie liczba przypadków tego schorzenia wzrosła o 18 proc. Najbardziej uczulającymi produktami są mleko, jaja,... 98
     • Ciało z ciała 9 lis 2008, 22:00 „Jeśli nie oddasz komuś nerki, będziesz mordercą" – stwierdził Zell Kravinsky, milioner z Filadelfii. Kravinsky może sobie pozwolić na takie stwierdzenie, bo oddał nerkę Donell Reid, 29-letniej czarnoskórej kobiecie. Dla... 98
     • Men-o-pauza 9 lis 2008, 22:00 Kryzys wieku średniego? A cóż to takiego? 100
     • Twarz bez twarzy 9 lis 2008, 22:00 Coraz więcej osób uzależnia się od botoxu jak od pornografii i hazardu 106
     • Więźniowie czasu 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Philipem Zimbardo, psychologiem z Uniwersytetu Stanforda 110
     • Spa pod czerwoną latarnią 9 lis 2008, 22:00 Za kilka lat w Pompejach zniknie unikatowa kolekcja starożytnych erotyków 112
     • Żal po Austro-Węgrzech 9 lis 2008, 22:00 Korzenie dzisiejszych problemów Europy Środkowej tkwią w traktacie sprzed 90 lat 116
     • Górna półka - Polskość po polsku 9 lis 2008, 22:00 "Kinderszenen" Jarosława Marka Rymkiewicza i „Żywina" Rafała Ziemkiewicza, choć są dziełami odmiennymi literacko, powinny być czytane razem. W obu chodzi bowiem o określenie, co dla tożsamości narodu, który wyszedł... 119
     • Bez granic 9 lis 2008, 22:00   120
     • Krezus Blair 9 lis 2008, 22:00 Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, jest najlepiej opłacanym mówcą na świecie. Jak ocenia brytyjska prasa, Blair, który wkrótce po odejściu z urzędu rozpoczął serię wykładów na całym świecie, w ciągu roku zarobił prawie... 120
     • Pałeczki z Obamą 9 lis 2008, 22:00 Wynik wyborów prezydenckich w USA szczególnie ucieszył mieszkańców japońskiego miasteczka rybackiego o nazwie Obama. Władze miejscowości dotychczas żyjącej głównie z rybołówstwa mają nadzieję, że dzięki amerykańskiemu... 120
     • Cytat Tygodnia 9 lis 2008, 22:00  „Moglibyśmy to puścić w obozie dla jeńców wojennych, ale byłoby to naruszenie konwencji genewskich" John McCain, komentując telewizyjny spot wyborczy Baracka Obamy.   120
     • Kurs na Europę 9 lis 2008, 22:00 Jakie jest nastawienie do Brukseli i zacieś-niania integracji najważniejszych graczy na unijnej scenie oraz wybranych krajów Europy Środkowej (Czechy i Słowacja)? Tego dotyczy seria analiz opracowana przez zespół ekspertów Polskiego... 120
     • Luksus po Saddamie 9 lis 2008, 22:00 „Ocean Breeze", 82-metrowy jacht należący wcześniej do Saddama Husajna, został wystawiony na sprzedaż przez iracki rząd. Luksusowy kolos dyktatora jest wyposażony m.in. w lądowisko dla helikoptera, kilka basenów, kino i tunel... 120
     • Spokojny wojownik 9 lis 2008, 22:00 Wyborcy Baracka Obamy chcą odpowiedzi na pytanie, co Ameryka może wreszcie zrobić dla nich 122
     • Czeski film w Brukseli 9 lis 2008, 22:00 Dlaczego Europa wątpi w zdolność Pragi do przewodniczenia unii 128
     • Złodzieje dzieci 9 lis 2008, 22:00 Niemieckie sądy i urzędy stosują swoisty apartheid wobec polskich rodziców urodzonych w Niemczech dzieci 130
     • Pasaż 9 lis 2008, 22:00 132
     • Na przekór kryzysowi 9 lis 2008, 22:00 Amerykanie coraz bardziej doceniają auta europejskie. Widać to m.in. w kultowym serialu „Gotowe na wszystko". W tej produkcji pojawiają się m.in. niemieckie BMW i audi oraz włoskie maserati. Globalny kryzys finansowy poważnie dał... 132
     • Order za postępy 9 lis 2008, 22:00  „Insignia" to z łacińskiego „odznaczenie". Opel rzeczywiście zasługuje na uznanie za to, jak dopracował następcę Vectry. Samochód w niczym nie przypomina swojego poprzednika – ani z wyglądu, ani pod... 132
     • Czeski żart na poważnie 9 lis 2008, 22:00 Škoda Octavia, najpopularniejszy samochód w Polsce, doczekała się wizyty u wizażystów. Zmienili jej reflektory, nieco pomajstrowali przy atrapie chłodnicy, zderzaku, lusterkach i kilku elementach we wnętrzu. Silnik 1.6 FSI zastąpiony... 132
     • Bangle na emeryturze 9 lis 2008, 22:00 Miłośnicy BMW, którzy poczuli się oburzeni tym, co Chris Bangle zrobił z poprzednią generacją serii 7, mogą odetchnąć z ulgą. Najnowsze wcielenie limuzyny z Monachium wreszcie wygląda jak luksusowe auto, a nie skrzyżowanie lokomotywy... 132
     • Bunkier samohamujący 9 lis 2008, 22:00 Volvo XC60, czyli gorąca nowość z zimnej Szwecji, zaskakuje finezją, z czym do tej pory potomkowie wikingów byli na bakier. Napęd na cztery koła da sobie radę podczas jazdy na przełaj i wtedy, gdy zima zaskoczy drogowców. Kto nie... 132
     • Szóstka po liftingu 9 lis 2008, 22:00 Audi A6 zyskało nową twarz. No, może nie nową, bo samochód przeszedł tylko przez ręce motoryzacyjnych „kosmetyczek". Zmieniono mu tylne lampy, nieco przestylizowano zderzaki i kilka innych elementów. Znacznie większą ewolucję... 132
     • Laser 9 lis 2008, 22:00 136
     • Wydarzenie: książka 9 lis 2008, 22:00 Piłsudski i jego Polacy Instytucja bohatera narodowego to głęboko skomplikowany mechanizm zbiorowej pamięci. Nie jest bowiem tak, że wystarczy być, żyć i czegoś wiekopomnego dokonać. Zadania bohatera narodowego w historii, a w polskiej... 136
     • Premiera: płyta 9 lis 2008, 22:00 Było cymbalistów wielu…Nagranie tego krążka zakrawało na absurd. Polski zespół Bracia chwycił za największe przeboje zespołu Queen, ale metodą „nuta po nucie". Po jasną cholerę, skoro istnieje wersja oryginalna i... 136
     • Glątwa III RP 9 lis 2008, 22:00 Krótka historia obciachu w polskiej prozie 138
     • Dobrze, że Wajda zrobił "Katyń" 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Nikitą Michałkowem, rosyjskim reżyserem, aktorem i producentem filmowym 144
     • Cyrkowcy kortu 9 lis 2008, 22:00 Ośmiu wspaniałych, czyli najbardziej barwni tenisiści świata 146
     • Wencel gordyjski - Bal przebierańców 9 lis 2008, 22:00 Kumple Baracka Obamy zaczynają dzień od modlitwy „Boże, przeklnij Amerykę” 152
     • Krótko po wolsku - Kameleon 9 lis 2008, 22:00 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129023 0;}... 153
     • UEorgan Ludu 9 lis 2008, 22:00 Europa na kokainie, choć w Polsce szkodzi kawa, ale nie Kaczory. 153
     • Skibą w mur - Hurtownia młodzieży używanej 9 lis 2008, 22:00 Po lekkim wytarciu kolan polityk, podobnie jak gacie, nadaje się do ponownego użycia 154

     ZKDP - Nakład kontrolowany