Doktryna Tuska

Doktryna Tuska

Rozmowa z Markiem Jurkiem, byłym marszałkiem Sejmu
„Wprost": Czy poza PO i PiS istnieje jeszcze polityczne życie?
Marek Jurek:
Życie jest wszędzie, ale jeśli rodzi się jakaś przepaść między życiem parlamentarnym a całym życiem społecznym i publicznym kraju, jeżeli powstaje ryzyko – jak dziś w Polsce – że rządzić będzie kartel dwóch partii blokujących opinii publicznej możliwość wyłonienia reprezentacji, to znaczy, że demokracja jest chora.– Tyle teoria.

A w praktyce jest tak, że mamy do czynienia z takim kartelem dwóch partii, które powoli eliminują inne siły.
– To stan szkodliwy zarówno dla Polski, jak i dla tych partii. Zajmując się utrzymaniem dominacji, zaczynają unikać poważnych problemów, także tych, których rozwiązanie obiecywały w swych programach. PiS na przykład zrezygnowało z walki o prawa rodziny, a PO jak ognia unika reformy systemu politycznego, którą obiecała swoim wyborcom. Nie słyszymy już o zniesieniu przymusowego finansowania partii z budżetu, o wyborach większościowych. A żądza władzy sprawia, że jedynym polem porozumienia między politykami PO i PiS jest swoista „wspólnota cynizmu".

– Zarzuca pan głównym graczom politycznym bezideowość?
– A jak inaczej określić to, że obie partie potrafiły uzgodnić przyjęcie traktatu lizbońskiego, mimo że jeszcze kilka miesięcy wcześniej liderzy obu partii niemal obiecywali oddać życie za pozycję, którą Polska dziś jeszcze ma w Unii Europejskiej? Podobnie PO i PiS współdziałały przeciw konstytucyjnemu potwierdzeniu prawa do życia przed urodzeniem jako prawa człowieka czy w kwestii rozwiązania poprzedniego Sejmu. A dziś już przedmiotem układu jest referendum w sprawie rezygnacji z waluty narodowej, dzięki czemu znów PO i PiS będą mogły dzielić i kontrolować opinię publiczną.

– Referendum w sprawie euro jest pana zdaniem działaniem pozornym PiS?
– Gdyby PiS chciało naprawdę bronić polskiego pieniądza, odmówiłoby zgody na zmiany w konstytucji. I na referendum. A PiS jest za referendum i deklaruje gotowość zmiany konstytucji. W sprawach fundamentalnie ważnych dla partyjnych interesów, jak utrzymanie dzisiejszego prawa wyborczego, które pozwala partyjnym centralom kontrolować proces wyborczy, czy przymusowego finansowania partii parlamentarnych z budżetu, ani PiS się nie zgodzi na referendum, ani – co ciekawsze – PO nie będzie go proponować. Co innego – granie interesami kraju.

– Co w takim razie powinno zrobić PiS, by realnie bronić złotego?
– PiS ma dostateczną władzę, by kontrolować zmiany konstytucyjne, mając ponad jedną trzecią posłów. Tę władzę dali PiS wyborcy i partia ta ma obowiązek ją wykonywać. Powinna więc przypomnieć, że własny pieniądz, szczególnie na tle kryzysu i osłabienia popytu zewnętrznego, jest zasadniczym instrumentem polityki konkurencyjności (przez politykę kursową i stóp procentowych). Powinna przypomnieć zapowiedź premiera Tuska, że wprowadzenie euro nie może uderzyć w koszty utrzymania rodzin. Ale tego Prawo i Sprawiedliwość nie robi, bo chce wykorzystać okazję, żeby polaryzować opinię i utrwalać układ PO-PiS korzystny dla obu partii. Chyba że PiS po prostu jest za rezygnacją z narodowej waluty, ale to również powinno Polakom uczciwie powiedzieć.

– Czy niedawne spotkania Jarosława Kaczyńskiego z Donaldem Tuskiem albo prezydenta z premierem dowodzą, że chcą zawrzeć jakiś układ?
– Obie partie zorientowały się po „aferze odlotowej", że społeczeństwo zaczyna mieć dość polityki polaryzujących awantur. I trzeba było pokazać zdolność dialogu. I to bardzo dobrze, że rozmawiają, choć zmusiła ich do tego nie sytuacja kryzysowa, ale interes wizerunkowy obu partii. Tymczasem porozumienie polityczne w sprawie przeciwdziałania kryzysowi jest konieczne. Już widzimy wyprowadzanie
z polskich banków zasobów do zagranicznych central. Również kwestia instrumentów obrony pozycji eksportowej Polski, możliwości produkcyjnych związanych z prawem emisji dwutlenku węgla i wiele innych spraw wymaga pozytywnej współpracy rządu i opozycji.

– I dojdzie do niej?
– Mam nadzieję, ale do rozmowy doszło dopiero pod presją wspólnej „odlotowej" kompromitacji i w kontekście umowy o dzieleniu opinii publicznej wokół sprawy euro. Sprawa kryzysu była tylko tłem. PO i PiS chcą opinię dzielić, żeby rządzić, a nie współpracować, serio traktując różnice. Dla PiS referendum na temat euro (nawet przegrane przy uzyskaniu ponad 40 proc. głosów) jest atrakcyjniejsze niż skuteczna obrona złotego przy poważnej debacie na temat skutków rezygnacji z polskiego pieniądza.

– A pan jest przeciw euro?
– Premier Tusk powtarza w kółko, że lepiej jest robić to, co wszyscy. Jedynym argumentem za euro staje się więc grupowy konformizm, a dla PO konformizm stał się czymś w rodzaju religii. Tę neodulszczyznę „Wprost" ładnie nazwał tuszczyzną. Tak naprawdę jest to podejście wygodne, ale wcale nie realistyczne. Bo pomijając na przykład sprawę Kosowa, patrząc tylko na euro, dlaczego z „doktryny Tuska” nie korzystają Brytyjczycy, Szwedzi, Duńczycy czy Czesi? Rezygnacja ze złotego to utrata sterowności naszej gospodarki – decydujemy się na europejski dryf w przekonaniu, że inni o nas pomyślą. Ale europejski wspólny rynek, który jest faktem, ma tylko częściowo wspólne interesy. Ciągle przecież istnieją narodowe rynki pracy, narodowe przedsiębiorstwa i narodowa odpowiedzialność rządów oraz związana z tym wszystkim narodowa konkurencja. Trzeba zachować jej instrumenty, również we współpracy europejskiej. Naszym głównym celem gospodarczym musi być zmniejszanie różnic między Polską a zachodnimi krajami unii. Z tej perspektywy euro będzie czynnikiem utrwalania różnic rozwoju w Europie, a my – jeśli chcemy wyrównania poziomów życia – musimy się rozwijać szybciej niż zachodnia część unii.

– Sugeruje pan, że euro może spowolnić rozwój Polski?
– Euro oznacza spowolnienie, bo to instrument kontroli nad tempem naszego rozwoju i naszą konkurencyjnością. Jak zakładające wyhamowanie naszej gospodarki kwoty emisji dwutlenku węgla czy – w poprzedniej dekadzie – restrykcje w ramach układu stowarzyszeniowego, ograniczające eksport z Polski do unii węgla, ubrań i żywności.

– Jest szansa, żeby tę wspólnotę cynizmu przełamać?
– Oczywiście, bo choć jest to system blokujący zmiany, utrudniający ewolucję życia publicznego, nie może zapobiec zmianom przez kryzysy.

– Myśli pan o kryzysie gospodarczym?
– Mówię o kryzysach politycznych, choć te zawsze mają kontekst społeczny. W obecnym ustroju wyborczym partie mają silną pozycję do momentu załamania, potem zastępują je inne. Jak PiS, PO i LPR zastąpiły AWS i UW. Inna rzecz, że system blokujący demokratyczną ewolucję jest ryzykowany i kosztowny.

– Czyli jeśli dwie rządzące partie chcą realnie przeciwdziałać kryzysowi, to poza reformami gospodarczymi powinny przeprowadzić reformę prawa wyborczego?
– Bez reformy politycznej życie publiczne będzie się coraz bardziej degenerowało. Oby tylko demagogii groteskowej nie zastąpiła demagogia groźna. A reforma może być dosyć prosta: po pierwsze, trzeba zmienić obecny system wyborczy na system większościowy, a po drugie – wyposażyć prezydenta w prawo rozwiązywania parlamentu, kiedy straci reprezentatywność albo zdolność współpracy. We Francji to działa, oczywiście z zaworem bezpieczeństwa, który nie pozwala prezydentowi drugi raz rozwiązać parlamentu zaraz po przedterminowych wyborach.

– A są środowiska, które chciałyby takiej zmiany?
– Rozmawiałem o tym z Donaldem Tuskiem, gdy kierował opozycją. Wtedy mówił, że jemu taka duża reforma – większościowe wybory w jednomandatowych okręgach, ale dla prezydenta prawo rozwiązywania parlamentu – w pełni odpowiada.

– To było dwa lata temu. A teraz status quo odpowiada już nie tylko PO, ale i mediom oraz elitom.
– I części opinii publicznej, która dobrze się czuje z tym zamkniętym wyborem, gdzie „wiadomo, na kogo głosować". Ale nie zmienia to faktu, że jako Polacy stoimy dziś przed pytaniem, kim chcemy być w swoim państwie: obywatelami, którzy realnie wpływają na kierunek życia politycznego, czy kibicami wyłącznie sekundującymi dwóm partiom urządzającym turnieje wokół problemów, które im odpowiadają jako pola sporu.

– Czyli stoi przed nami wybór między republikanizmem a postmodernistycznym fasadowym feudalizmem?
– Alternatywa to albo przywrócenie demokracji charakteru republikańskiego, albo życie w postpolitycznej demokracji medialnej. Jeśli chcemy republikańskiej demokracji, konieczna jest (i to była bardzo trafna intuicja Jarosława Kaczyńskiego) rewolucja moralna. A ta w polityce oznacza przywrócenie znaczenia odpowiedzialności i przekonaniom. Niestety, Kaczyński to zaprzepaścił, z rewolucji odpowiedzialności robiąc rewolucję złości. Ale w niczym nie zmienia to słuszności postulatu rewolucji moralnej. Bez niej nie wykorzystamy
w pełni polskich szans.

– Jaka jest wizja takiego republikanizmu, który chciałaby budować pana Prawica Rzeczypospolitej?
– Cywilizacja życia należy do naszych priorytetów, nie w tym znaczeniu, byśmy się łudzili, że wszyscy będą myśleć tak samo, ale właśnie dlatego, że sprawa moralnie najważniejsza nie ma prócz nas rzecznika, który by jej służył. Część agendy cywilizacji życia to polityka praw rodziny i obrona Polski przed kryzysem demograficznym. W sprawach gospodarki potrzebna jest polityka wspierania przedsiębiorczości, przede wszystkim tani kredyt (nie możemy być liderem drogiego kredytu w Europie) i realny, wspierający konkurencyjność kurs złotego. I zdecydowana polityka na rzecz równych praw rolnictwa w Europie (albo pełne dopłaty dla naszych rolników, albo ograniczenie dopłat w krajach Europy Zachodniej do poziomu Europy Środkowej). Zasadnicze znacznie ma wypracowanie polskiej polityki europejskiej, która opierając się na podstawowej zasadzie solidarności, będzie – w ramach Unii Europejskiej – konsekwentnie budować opinię chrześcijańską (ignorowanie tej opinii jest oczywistym zaprzeczeniem solidarnej współpracy), działać na rzecz współpracy środkowoeuropejskiej, wyrównania poziomów rozwoju między „starą" i „nową” Europą, rozszerzenia na Wschód, bezpieczeństwa energetycznego, współpracy atlantyckiej. Niektóre z tych elementów – szczególnie w perspektywie wschodniej – dobrze realizuje prezydent Lech Kaczyński, ale potrzeba nam pełnego planu i zdolności formułowania propozycji europejskich odpowiadających polskiej racji stanu i wartościom uniwersalnym, w które wierzymy.

– To się da zrobić?
– Trzeba prezentować własne stanowisko, ale ustawicznie szukać dla niego sprzymierzeńców: wśród rządów, sił politycznych i ośrodków opinii społeczeństwa. W sprawie rurociągu bałtyckiego potrzebna jest na przykład zarówno współpraca z państwami bałtyckimi, jak i skandynawskimi. Za każdym razem musimy umieć powiedzieć: stanowisko Polski podziela duża część Europy, dlatego nie można mówić o solidarności, jeżeli się je ignoruje. Znakomitą okazją, niestety straconą, była debata na temat reformy Unii Europejskiej. Została sprowadzona do pytania o granice rozszerzenia unijnych kompetencji i wzmocnienia pozycji silnych państw. Tymczasem my powinniśmy przy tej okazji zażądać rzeczywistych dowodów solidarności, bo tylko jej poziom uzasadnia zakres unijnej współpracy. Uprzednich decyzji w takich sprawach, jak gazociąg bałtycki, wpisanie praw rodziny do wartości podstawowych unii, wiążące deklaracje dotyczące kierunków rozszerzenia, równość w polityce rolnej.

– Polska ma być głosem chrześcijan w polityce europejskiej?
– Głosem solidarności, odpowiedzialności i wsparciem dla opinii chrześcijańskiej, która musi się stać czynnikiem decyzji europejskich w sprawach, które dotyczą cywilizacji życia, praw rodziny i praw człowieka. Europa ma sens, o ile będzie tworzyła świat rzeczywiście bezpieczny dla swoich narodów. A skoro nie będzie potęgą militarną, może być istotną siłą moralną i podmiotem politycznym. Ale to wymaga, by jej polityka nie była tylko parawanem maskującym interesy Niemiec czy Francji, ale by próbowała przeciwdziałać wszystkiemu, co zagraża pokojowi, destabilizuje i dehumanizuje współczesny świat. To jednak wymaga solidarności euroatlantyckiej, czyli uznania przez Europę, że jest partnerem Stanów Zjednoczonych, a nie konkurentem. Trzeba zdecydowanie skończyć z dość popularnym w pewnych kręgach europejskich przekonaniem, że do Moskwy jest Europejczykom bliżej niż do Waszyngtonu.

– Mało to ma wspólnego z rzeczywistością Unii Europejskiej.
– Konsekwentnie głosimy zasadę polskiej polityki europejskiej: tyle wspólnych instytucji i kompetencji, ile wspólnych wartości i interesów. Dlatego projekt traktatu lizbońskiego uważam za zupełnie nieodpowiadający poziomowi solidarności europejskiej. Unia Europejska – dzięki inicjatywie państw narodowych – potrafiła działać podczas pomarańczowej rewolucji na Ukrainie czy (niestety, za mało skutecznie) po najeździe rosyjskim na Gruzję. Ale nie potrafi podjąć wspólnej decyzji o dyplomatycznych działaniach w obronie prześladowanych chrześcijan w Indiach. Wyjazd Javiera Solany do Nowego Delhi i do sekretarza generalnego ONZ tylko wzmocniłby autorytet unii, ale dziś unia tego robić nie chce.

– A z kim chcielibyście w Polsce tę wizję budować?
– Przede wszystkim chcemy potwierdzić mandat społeczny dla naszych poglądów. Potem współpracować możemy z tymi, którzy będą gotowi włączyć je do wspólnej polityki. Ze wszystkimi od centrum na prawo. Historycznie najbliższe jest nam PiS, ale to partia o ambicjach monopolistycznych. Powołaliśmy Prawicę Rzeczypospolitej, żeby przywrócić samodzielność prawicy chrześcijańsko-konserwatywnej w sytuacji, gdy nie mogła liczyć na lojalną współpracę w szerszej partii.

– Nie zrobiłby pan więcej, nie wychodząc z PiS?
– Nie, bo państwo PO-PiS, i to niezależnie od tego, która z tych partii rządzi, nie gwarantuje realizacji dobra wspólnego. Większą wagę polityczną ma mówienie o tym otwarcie niż wprowadzanie korekt do układu, który sam się nie poprawi, który trzeba zmienić. Chcemy zapewnić reprezentację opinii chrześcijańskiej. Jako realista wiem, w jakim społeczeństwie żyjemy, więc nie spodziewam się takiego myślenia i działania po wszystkich, ale wymagać trzeba głównie od siebie. Okładka tygodnika WPROST: 46/2008
Więcej możesz przeczytać w 46/2008 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 46/2008 (1351)

 • Na stronie - Choroba sieroca 9 lis 2008, 22:00 W Ameryce rozgrywa się dziś mecz o przyszłość świata 3
 • Skaner 9 lis 2008, 22:00 6
 • Czas patriotów 9 lis 2008, 22:00 Patriotyzm jest jedną z ważniejszych cech przywódcy - wynika z badań. Między innymi dlatego w Polsce od kilku miesięcy trwa już kampania wyborcza, w której główną płaszczyzną walki jest właśnie patriotyzm. 6
 • Murdoch marnotrawny 9 lis 2008, 22:00 Leniami unikającymi ciężkiej pracy nazwał Australijczyków Rupert Murdoch, magnat medialny. Zdaniem właściciela koncernu News Corporation, który przed laty zrzekł się australijskiego obywatelstwa, państwo dobrobytu sprawia, że... 6
 • Obama boom 9 lis 2008, 22:00 Dzień po wyborach prezydenckich w USA szpitale w Kenii odnotowały rosnącą liczbę noworodków, które matki nazwały Barack lub Michelle. W ten sposób chciały uhonorować historyczne zwycięstwo Baracka Obamy, którego ojciec urodził się w... 6
 • Spod kosza na burmistrza 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama nie jest jedynym Afroamerykaninem, który w ubiegłym tygodniu odniósł spektakularny sukces wyborczy w USA. Pierwszym czarnoskórym burmistrzem Sacramento, stolicy Kalifornii, został były koszykarz NBA Kevin Johnson. Podczas... 6
 • Dossier 9 lis 2008, 22:00 „Jeśli ktoś jeszcze wątpi, że Ameryka to miejsce, gdzie wszystko jest możliwe, dzisiaj macie odpowiedź"Barack Obama po wygraniu wyborów„Niech Bóg prowadzi człowieka, który był moim rywalem, a będzie moim... 8
 • PYTANIA NIEPOLITYCZNE - Martwię się o zbawienie Kurskiego 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Jarosławem Gowinem, posłem PO, byłym piłkarzem 8
 • Ludzie 9 lis 2008, 22:00 Spears kontra paparazziBritney Spears, przez lata nękana przez paparazzich, postanowiła przyznawać im nagrody. Co tydzień na swojej oficjalnej stronie internetowej będzie umieszczała nowy filmik z udziałem fotografów. Ośmieszające... 8
 • Moda na kolorowe dzieci 9 lis 2008, 22:00 „Gdy byłam w Afryce, chciałam zabrać z sobą wszystkie dzieci. Były takie słodkie" – tak Leona Lewis w rozmowie z dziennikarzami uzasadniła chęć adoptowania afrykańskiej sieroty. Wokalistka nie rozpoczęła jeszcze... 8
 • Nieznany Mazurek Dąbrowskiego 9 lis 2008, 22:00 Politycy mają kłopoty z poprawnym podaniem daty powstania, imienia i nazwiska autora oraz tytułu hymnu Polski (1797 r., Józef Wybicki, „Mazurek Dąbrowskiego") – wynika z sondażu przeprowadzonego przez „Wprost”.... 10
 • Wykrywacz kłamstw 9 lis 2008, 22:00 „Jeżeli ktoś mówi, że połowę pieniędzy przeznaczonych na rolników konsumuje się na urzędników, to kłamie" – powiedział Eugeniusz Kłopotek, komentując raport Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej... 10
 • Mniej państwa 9 lis 2008, 22:00 Na prezydenckie pytanie referendalne w sprawie szpitali większość przedsiębiorców i menedżerów odpowiada „tak". Chcą komercjalizacji szpitali i ich prywatyzacji. Bardziej spolaryzowane są opinie w sprawie emerytur pomostowych.... 12
 • Ogórek ocalony 9 lis 2008, 22:00 Unijni komisarze chcą przywrócić wolność w świecie warzyw i owoców. Mają doświadczenie, bo wcześniej uznali marchewkę za owoc. Krzywe ogórki, do niedawna dyskryminowane ze względu na kształt, będą mogły wrócić na półki... 12
 • ZAPYTAJ WPROST - Komorowski był moim kolegą 9 lis 2008, 22:00 Na pytania czytelników internetowego wydania tygodnika „Wprost” odpowiada Romuald Szeremietiew. 14
 • Poczta 9 lis 2008, 22:00 Sieć zakupówW związku z artykułem „Sieć zakupów" (nr 44) chcielibyśmy zwrócić uwagę na brak sklepu Komputronik.pl w rankingu najlepszych sklepów internetowych, który został przygotowany przez „Wprost” i Money.pl... 16
 • Playback 9 lis 2008, 22:00 Prezydent elekt USA Barack Obama i kandydat republikanów John McCain 16
 • Wprost Przeciwnie - Zawsze Nowak 9 lis 2008, 22:00 Czy z polityką kramarza, jaką nasz rząd prowadzi wobec Kremla, można mieć wpływy w Waszyngtonie? 17
 • Wydarzenia Tygodnia - Kraj 9 lis 2008, 22:00 Sejm uchwalił ustawę o emeryturach pomostowych. Zgodnie z nią prawo do wcześniejszego przechodzenia na emeryturę utrzyma niecałe 250 tys. osób z około miliona, które obecnie mają taką możliwość. Prawo to straci m.in. większość... 18
 • Wydarzenia Tygodnia - Świat 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama zwyciężył w wyborach prezydenckich w USA, zdobywając dwukrotnie więcej głosów elektorskich od Johna McCaina. Obama wygrał w stanach tradycyjnie uznawanych za bastiony demokratów, a także niemal we wszystkich tzw.... 20
 • Z życia koalicji 9 lis 2008, 22:00 „Wiedzą państwo, że Barack Obama ma polskie korzenie? Tak, jego dziadek zjadł polskiego misjonarza". A wiedzą państwo, kto publicznie opowiada tak fantastyczne dowcipy? Jego Ekscelencja Radosław Sikorski, minister spraw... 22
 • Z życia opozycji 9 lis 2008, 22:00 Zbigniew Ziobro nie przestaje intrygować. W wielu sensach tego słowa. Efektem jego intryg jest to, że to on, a nie Adam Bielan będzie numerem jeden na liście PiS w Małopolsce w wyborach do europarlamentu. Intrygujące jest natomiast to, czy... 23
 • Ile II RP w III RP 9 lis 2008, 22:00 To, że Polska nie przetrwała w 1939 r., zaważyło na tym, jak wykorzystaliśmy szansę jej odrodzenia w 1989 r. 26
 • Gen niepodległości 9 lis 2008, 22:00 Wychodzący z PRL półinteligent nie potrzebował i nie rozumiał pojęcia niepodległości 30
 • Młoda Rzeczpospolita 9 lis 2008, 22:00 Rola armii odróżnia II RP od współczesnej Polski znacznie bardziej niż łagodny autorytaryzm sanacyjnych rządów 34
 • Legenda wolnej Polski 9 lis 2008, 22:00 Nie wystarczy dostać niepodległość, trzeba jeszcze być niepodległym 36
 • Elity i elitki 9 lis 2008, 22:00 Budowniczowie II RP ukształtowali się we wrogiej, ale dającej świetny efekt szkole zaborczej. Twórcy III RP uczyli się w systematycznie psutym systemie szkolnym PRL 38
 • Doktryna Tuska 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Markiem Jurkiem, byłym marszałkiem Sejmu 42
 • Buldogi polityki 9 lis 2008, 22:00 Sławomir Nowak kontra Michał Kamiński 46
 • Sejm się śmieje 9 lis 2008, 22:00 Czy następne wybory prezydenckie w Polsce wygra kandydat z największym poczuciem humoru? 50
 • Wprost z Blogu 9 lis 2008, 22:00 Unia EuropejskaDlaczego trzeba odrzucić traktat lizbońskiWojciech Jakóbik www.kcmatrix.blogspot.comJak ogólnie wiadomo, naród irlandzki nie zgodził się na ratyfikację tego dokumentu. Powszechnie wiadomo też, że europejska administracja,... 54
 • Trójka bez sternika 9 lis 2008, 22:00 55
 • Niebezpieczny pomost 9 lis 2008, 22:00 Emerytury pomostowe zamieniają się w konflikt polityczny „kto kogo"To, że mamy najmłodszych emerytów świata i wydajemy na emerytury więcej, niż pozyskujemy ze składek, wiadomo od dawna. Od dawna wiadomo także, że trzeba tę... 55
 • Stocznie zwodowane 9 lis 2008, 22:00 Polska porażka w sprawie stoczni to sukces ich niemieckich konkurentów W sprawie polskich stoczni są wygrani. To Komisja Europejska, która osiągnęła cel: nakazała stoczniom zwrot pomocy publicznej (nominalnie około 8,6 mld zł). Zgodziła... 55
 • Oczy Putina 9 lis 2008, 22:00 Barack Obama jeszcze nie zaczął urzędowania, a już dostał pierwszą lekcję z Moskwy „To zły sygnał w nieodpowiednim czasie" – skrytykował oświadczenie prezydenta Miedwiediewa o rozmieszczeniu iskanderów w... 55
 • Ryba po polsku - Eurozbawienie 9 lis 2008, 22:00 Przeciwnikiem euro był wzorowy Europejczyk Gerhard Schröder 56
 • Ostatnia kiwka Bolka - Grzegorz Lato 9 lis 2008, 22:00 Wygrywał na boisku piłkarskim, przegrywał wiele poza nim 58
 • Giełda 9 lis 2008, 22:00 62
 • Wódczane nouveau 9 lis 2008, 22:00 Degustacja pierwszych butelek wódki z tegorocznych ziemniaków wzorowana na francuskim święcie młodego wina beaujolais nouveau? Na taki pomysł wpadł Tadeusz Dorda, prezes Podlaskiej Wytwórni Wódek Polmos. – Światowy rynek wódek... 62
 • Pogróżki fiskusa 9 lis 2008, 22:00 Nieprawidłowości podatkowe na kwotę 600 mln zł ujawniono podczas 5 tys. kontroli przeprowadzonych w pierwszej połowie 2008 r. Ministerstwo Finansów informuje, że chce sprawniej odzyskiwać należności od podatników, aby wyeliminować z... 62
 • Bez ukrytych opłat 9 lis 2008, 22:00 Koniec z biletami lotniczymi za złotówkę. W listopadzie 2008 r. weszło w życie unijne rozporządzenie nakazujące liniom lotniczym informować pasażera o pełnej cenie przelotu. Cena biletu musi zawierać wszystkie podatki i opłaty... 62
 • Ubranie kryzysowe 9 lis 2008, 22:00 W pierwszym półroczu 2008 r. wartość sprzedanej produkcji branży odzieżowej wyniosła 3,3 mld zł, co oznacza spadek o 3 proc. w porównaniu z 2007 r. – podaje Polski Związek Pracodawców Prywatnych Producentów Odzieży i Tkanin.... 62
 • Fotel po ambasadorze 9 lis 2008, 22:00 Budynek ambasady USA przy placu Grosvenor w londyńskiej dzielnicy Mayfair, tło niezliczonej liczby filmów szpiegowskich, idzie pod młotek. Nie jest to jednak efekt kryzysu finansowego. Amerykanie przeprowadzają się po prostu do nowego... 62
 • Zasiłek jak pensja 9 lis 2008, 22:00 Jeśli powracający z emigracji Polacy zarejestrują się jako bezrobotni, przyznany im zasiłek będzie wynosił tyle samo co w kraju, z którego przyjechali. Umożliwiają to unijne przepisy dotyczące „transferu zasiłku". Bezrobotny... 62
 • Mikrozawał 9 lis 2008, 22:00 Kryzys już uderza w małe i średnie polskie firmy 64
 • Podróż za jedno euro 9 lis 2008, 22:00 Traktat wspólnotowy pozwala, by przyjęcie do strefy euro odbyło się nawet wbrew zainteresowanemu 70
 • Domowe Słońce 9 lis 2008, 22:00 Budujmy słoneczne minielektrownie, bo zwracają się już po 4-6 latach 72
 • 2+2=4 - Jaśniej o katastrofie 9 lis 2008, 22:00 To nie pogrzeb neoliberalizmu i gospodarki rynkowej, lecz ich powtórne narodziny 74
 • Beckham Formuły 1 9 lis 2008, 22:00 Lewis Hamilton pobił już liczne rekordy w F1, ale najważniejszy wciąż przed nim – zarobienie miliarda dolarów 91
 • Tata opóźniony o lata 9 lis 2008, 22:00 Z daleka indikę można pomylić z oplem corsą poprzedniej generacji. Przy bliższym poznaniu czar pryska 94
 • Papierowy smok 9 lis 2008, 22:00 Wartość chińskich samochodów zmniejsza się po trzech latach aż o 70 proc. 96
 • Know - How 9 lis 2008, 22:00 98
 • Człowiek lodu jak mamut 9 lis 2008, 22:00 Człowiek lodu nie ma żadnych żyjących potomków. Badanie pobranego z jego zmumifikowanego ciała DNA i wykazało, że genetyczna grupa, do której należał, jest dziś niezwykle rzadka lub, co bardziej prawdopodobne, całkowicie wymarła.... 98
 • Zakaz wstępu 9 lis 2008, 22:00 Puchacze w Hiszpanii odstraszają intruzów, znacząc skały na swoim terytorium strugą ekskrementów. To ostrzeżenie stosują tylko w porze lęgów. Gdy zajmują się rodziną, każdy obcy ptak naraża się na bezpardonową walkę, która może... 98
 • Hawking na emeryturze 9 lis 2008, 22:00 Słynny kosmolog prof. Steven Hawking w 2009 r. ustąpi ze stanowiska profesora matematyki w katedrze Lucasa na Uniwersytecie Cambridge. 8 stycznia 2009 r. Hawking skończy 67 lat i zgodnie z panującym w Cambridge zwyczajem przejdzie na... 98
 • Fala alergii 9 lis 2008, 22:00 W 2007 r. w Stanach Zjednoczonych 3 mln dzieci poniżej 18. roku życia miało alergię pokarmową. To oznacza, że w ostatniej dekadzie liczba przypadków tego schorzenia wzrosła o 18 proc. Najbardziej uczulającymi produktami są mleko, jaja,... 98
 • Ciało z ciała 9 lis 2008, 22:00 „Jeśli nie oddasz komuś nerki, będziesz mordercą" – stwierdził Zell Kravinsky, milioner z Filadelfii. Kravinsky może sobie pozwolić na takie stwierdzenie, bo oddał nerkę Donell Reid, 29-letniej czarnoskórej kobiecie. Dla... 98
 • Men-o-pauza 9 lis 2008, 22:00 Kryzys wieku średniego? A cóż to takiego? 100
 • Twarz bez twarzy 9 lis 2008, 22:00 Coraz więcej osób uzależnia się od botoxu jak od pornografii i hazardu 106
 • Więźniowie czasu 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z prof. Philipem Zimbardo, psychologiem z Uniwersytetu Stanforda 110
 • Spa pod czerwoną latarnią 9 lis 2008, 22:00 Za kilka lat w Pompejach zniknie unikatowa kolekcja starożytnych erotyków 112
 • Żal po Austro-Węgrzech 9 lis 2008, 22:00 Korzenie dzisiejszych problemów Europy Środkowej tkwią w traktacie sprzed 90 lat 116
 • Górna półka - Polskość po polsku 9 lis 2008, 22:00 "Kinderszenen" Jarosława Marka Rymkiewicza i „Żywina" Rafała Ziemkiewicza, choć są dziełami odmiennymi literacko, powinny być czytane razem. W obu chodzi bowiem o określenie, co dla tożsamości narodu, który wyszedł... 119
 • Bez granic 9 lis 2008, 22:00   120
 • Krezus Blair 9 lis 2008, 22:00 Tony Blair, były premier Wielkiej Brytanii, jest najlepiej opłacanym mówcą na świecie. Jak ocenia brytyjska prasa, Blair, który wkrótce po odejściu z urzędu rozpoczął serię wykładów na całym świecie, w ciągu roku zarobił prawie... 120
 • Pałeczki z Obamą 9 lis 2008, 22:00 Wynik wyborów prezydenckich w USA szczególnie ucieszył mieszkańców japońskiego miasteczka rybackiego o nazwie Obama. Władze miejscowości dotychczas żyjącej głównie z rybołówstwa mają nadzieję, że dzięki amerykańskiemu... 120
 • Cytat Tygodnia 9 lis 2008, 22:00  „Moglibyśmy to puścić w obozie dla jeńców wojennych, ale byłoby to naruszenie konwencji genewskich" John McCain, komentując telewizyjny spot wyborczy Baracka Obamy.   120
 • Kurs na Europę 9 lis 2008, 22:00 Jakie jest nastawienie do Brukseli i zacieś-niania integracji najważniejszych graczy na unijnej scenie oraz wybranych krajów Europy Środkowej (Czechy i Słowacja)? Tego dotyczy seria analiz opracowana przez zespół ekspertów Polskiego... 120
 • Luksus po Saddamie 9 lis 2008, 22:00 „Ocean Breeze", 82-metrowy jacht należący wcześniej do Saddama Husajna, został wystawiony na sprzedaż przez iracki rząd. Luksusowy kolos dyktatora jest wyposażony m.in. w lądowisko dla helikoptera, kilka basenów, kino i tunel... 120
 • Spokojny wojownik 9 lis 2008, 22:00 Wyborcy Baracka Obamy chcą odpowiedzi na pytanie, co Ameryka może wreszcie zrobić dla nich 122
 • Czeski film w Brukseli 9 lis 2008, 22:00 Dlaczego Europa wątpi w zdolność Pragi do przewodniczenia unii 128
 • Złodzieje dzieci 9 lis 2008, 22:00 Niemieckie sądy i urzędy stosują swoisty apartheid wobec polskich rodziców urodzonych w Niemczech dzieci 130
 • Pasaż 9 lis 2008, 22:00 132
 • Na przekór kryzysowi 9 lis 2008, 22:00 Amerykanie coraz bardziej doceniają auta europejskie. Widać to m.in. w kultowym serialu „Gotowe na wszystko". W tej produkcji pojawiają się m.in. niemieckie BMW i audi oraz włoskie maserati. Globalny kryzys finansowy poważnie dał... 132
 • Order za postępy 9 lis 2008, 22:00  „Insignia" to z łacińskiego „odznaczenie". Opel rzeczywiście zasługuje na uznanie za to, jak dopracował następcę Vectry. Samochód w niczym nie przypomina swojego poprzednika – ani z wyglądu, ani pod... 132
 • Czeski żart na poważnie 9 lis 2008, 22:00 Škoda Octavia, najpopularniejszy samochód w Polsce, doczekała się wizyty u wizażystów. Zmienili jej reflektory, nieco pomajstrowali przy atrapie chłodnicy, zderzaku, lusterkach i kilku elementach we wnętrzu. Silnik 1.6 FSI zastąpiony... 132
 • Bangle na emeryturze 9 lis 2008, 22:00 Miłośnicy BMW, którzy poczuli się oburzeni tym, co Chris Bangle zrobił z poprzednią generacją serii 7, mogą odetchnąć z ulgą. Najnowsze wcielenie limuzyny z Monachium wreszcie wygląda jak luksusowe auto, a nie skrzyżowanie lokomotywy... 132
 • Bunkier samohamujący 9 lis 2008, 22:00 Volvo XC60, czyli gorąca nowość z zimnej Szwecji, zaskakuje finezją, z czym do tej pory potomkowie wikingów byli na bakier. Napęd na cztery koła da sobie radę podczas jazdy na przełaj i wtedy, gdy zima zaskoczy drogowców. Kto nie... 132
 • Szóstka po liftingu 9 lis 2008, 22:00 Audi A6 zyskało nową twarz. No, może nie nową, bo samochód przeszedł tylko przez ręce motoryzacyjnych „kosmetyczek". Zmieniono mu tylne lampy, nieco przestylizowano zderzaki i kilka innych elementów. Znacznie większą ewolucję... 132
 • Laser 9 lis 2008, 22:00 136
 • Wydarzenie: książka 9 lis 2008, 22:00 Piłsudski i jego Polacy Instytucja bohatera narodowego to głęboko skomplikowany mechanizm zbiorowej pamięci. Nie jest bowiem tak, że wystarczy być, żyć i czegoś wiekopomnego dokonać. Zadania bohatera narodowego w historii, a w polskiej... 136
 • Premiera: płyta 9 lis 2008, 22:00 Było cymbalistów wielu…Nagranie tego krążka zakrawało na absurd. Polski zespół Bracia chwycił za największe przeboje zespołu Queen, ale metodą „nuta po nucie". Po jasną cholerę, skoro istnieje wersja oryginalna i... 136
 • Glątwa III RP 9 lis 2008, 22:00 Krótka historia obciachu w polskiej prozie 138
 • Dobrze, że Wajda zrobił "Katyń" 9 lis 2008, 22:00 Rozmowa z Nikitą Michałkowem, rosyjskim reżyserem, aktorem i producentem filmowym 144
 • Cyrkowcy kortu 9 lis 2008, 22:00 Ośmiu wspaniałych, czyli najbardziej barwni tenisiści świata 146
 • Wencel gordyjski - Bal przebierańców 9 lis 2008, 22:00 Kumple Baracka Obamy zaczynają dzień od modlitwy „Boże, przeklnij Amerykę” 152
 • Krótko po wolsku - Kameleon 9 lis 2008, 22:00 <!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Arial Unicode MS"; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:128; mso-generic-font-family:swiss; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1 -369098753 63 0 4129023 0;}... 153
 • UEorgan Ludu 9 lis 2008, 22:00 Europa na kokainie, choć w Polsce szkodzi kawa, ale nie Kaczory. 153
 • Skibą w mur - Hurtownia młodzieży używanej 9 lis 2008, 22:00 Po lekkim wytarciu kolan polityk, podobnie jak gacie, nadaje się do ponownego użycia 154

ZKDP - Nakład kontrolowany