Rewolucja w ubezpieczeniach

Rewolucja w ubezpieczeniach

Dodano:   /  Zmieniono: 
PZU nie będzie już uczestniczył w wojnie cenowej na polisy OC. Chce przyciągnąć klientów jakością i szybkością obsługi.

Największy polski ubezpieczyciel jako pierwsza firma na rynku wprowadził bezpośrednią likwidację szkód. Od 4 kwietnia wszyscy klienci, którzy mają OC w PZU, mogą w tej spółce załatwić wszystkie formalności związane z likwidacją szkody i wypłatą odszkodowania. I to niezależnie od tego, w jakiej firmie ubezpieczony był kierowca, który wjechał im w auto.

To nowość na rynku, ponieważ do tej pory likwidacją szkody zajmował się ubezpieczyciel sprawcy wypadku. Nie wszystkie spółki robiły to tak samo solidnie, o czym świadczy chociażby liczba skarg wpływających do Komisji Nadzoru Finansowego. W ubiegłym roku było ich 4872, czyli o 49 proc. więcej niż w roku 2012. Klienci najczęściej skarżyli się na brak rzetelnej informacji, długie procedury likwidacyjne, a także na zaniżanie wypłacanych świadczeń.

Ofiary wojny cenowej

Z raportu rzecznika praw ubezpieczonych wynika, że spółki ubezpieczeniowe nagminnie stosują różnego rodzaju potrącenia o charakterze amortyzacyjnym, nie chcą zwracać za holowanie czy za samochód zastępczy. Nic dziwnego, że w wielu przypadkach wypłacone odszkodowania nie pokrywały kosztów naprawy. Tak było w przypadku Henryka K., któremu w ubiegłym roku kierowca ciężarówki wjechał w kilkuletnie bmw. – Musiałem z własnej kieszeni dołożyć kilkaset złotych, bo ubezpieczyciel sprawcy wycenił szkodę prawie o 30 proc. niżej, niż wyniósł koszt naprawy – opowiada.

Zaniżanie odszkodowań to efekt wyniszczającej wojny cenowej, którą od kilku lat prowadzą firmy ubezpieczeniowe po to, by zwiększyć swój udział w rynku. Tylko w ciągu dwóch lat stawki polis OC zmniejszyły się nawet o kilkadziesiąt procent. Np. 40-letni kierowca, mający prawo jazdy od 15 lat, a OC od 7 lat i jeżdżący peugeotem 206 z 2003 r., w marcu 2013 r. za polisę w Warszawie musiał zapłacić nawet 1112 zł. Teraz maksymalnie wyda 666 zł. W Poznaniu najdroższa polisa dla takiego kierowcy potaniała z 941 zł do 667 zł. Niskie ceny ubezpieczeń nie pokrywają jednak rosnących kosztów napraw pojazdów, leczenia ofiar wypadków i wartości wypłacanych im rent. – Firmy ubezpieczeniowe wpadły we własne sidła, bo wpływy ze składek są niekiedy niższe niż wypłaty z tytułu odszkodowań – mówi członek zarządu PZU Tomasz Tarkowski. – PZU nie ma takich problemów, ale kontynuowanie wojny cenowej pogarsza rentowność sektora.

W całym 2013 r. ubezpieczycielom udało się sprzedać polisy za 57,86 mld zł, wynika z danych Polskiej Izby Ubezpieczeń. To o 7,61 proc. mniej niż rok wcześniej. W tym samym czasie towarzystwa wypłaciły 36,79 mld zł odszkodowań i świadczeń. Łączna liczba polis OC przekroczyła w ub.r. 19,73 mln, z czego 89 proc. umów zostało zawartych przez klientów indywidualnych, a 10 proc. przez firmy.

PZU zapłaci za wszystkich

Dlatego PZU postanowił zawalczyć o rynek inaczej. – Każdemu kierowcy ubezpieczonemu w naszej firmie, któremu przytrafił się wypadek, oferujemy błyskawiczną telefonicznąrejestrację szkody, szybką ocenę naszego rzeczoznawcy, a także wypłatę pełnego odszkodowania uwzględniającego w uzasadnionych przypadkach koszty dodatkowe, np. holowanie i parkowanie uszkodzonego pojazdu czy najem samochodu zastępczego – wylicza Tomasz Tarkowski. – Klient w ogóle nie będzie musiał kontaktować się z ubezpieczycielem sprawcy. To my się z nim rozliczymy.

Bezpośrednia likwidacja szkód przez PZU jest możliwa pod kilkoma warunkami: do wypadku musi dojść w Polsce, w jego wyniku nikt nie zostanie ranny, a w kolizji uczestniczą dwa auta. Poza tym szkoda nie może być już zgłoszona w innym zakładzie ubezpieczeniowym.

PZU liczy na to, że dzięki bezpośredniej likwidacji szkód zmieni się postrzeganie obowiązkowego OC. Przestanie ono być traktowane jako obowiązkowy podatek, z którego klient nic nie ma. Również w opinii rzecznika praw ubezpieczonych system bezpośredniej likwidacji szkód „może spowodować, że poszkodowani będą mieli wybór, gdzie chcą zlikwidować szkodę, co siłą rzeczy w dłuższej perspektywie może mieć znaczący wpływ na poziom likwidacji. Prawdopodobnie na roli straci obecna dzisiaj jedyna konkurencyjność – cenowa, bo na etapie wykonania umowy ubezpieczenia, czyli tzw. likwidacji szkody, pojawi się dodatkowa i pożądana konkurencyjność jakościowa”.

A jakie mają być efekty wprowadzenia nowej usługi dla rynku, firmy PZU i klienta? Tarkowski zapewnił, że choć PZU z własnej kieszeni pokryje koszty funkcjonowania nowej usługi (konkurencja zostanie obciążona tylko kosztami wypłaconych świadczeń, to na pewno nie odbije się negatywnie na wynikach spółki. Wręcz przeciwnie, firma liczy na pozyskanie nowych klientów, wzrost wpływów ze składek, a tym samym na większy udział w rynku i większe zyski. Obecnie udział największego ubezpieczyciela w rynku polis OC wynosi ok. 32 proc., a zysk netto za ubiegły rok to 3,3 mld zł.

Konkurencja w strachu

Inicjatywa PZU wywołała niepokój w konkurencyjnych towarzystwach ubezpieczeniowych. Wiele firm zastanawia się np., czy towarzystwo pozwoli im na weryfikację procesu, czy też będą musiały poprzestać na dostarczonych przez niego dokumentach i bez dyskusji przełknąć wystawiony „rachunek”. Część firm kwestionuje wręcz możliwość wypłaty świadczenia przez PZU, twierdząc, że w świetle obowiązującego prawa może on co najwyżej pożyczyć pieniądze poszkodowanemu kierowcy. Straszą też nieuchronnymi podwyżkami polis oraz tym, że jeśli zakład ubezpieczeniowy sprawcy odmówi zwrotu świadczenia wypłaconego przez PZU lub skoryguje jego wysokość, to klient będzie musiał pokryć różnicę. Jednak w opinii ekspertów z dziedziny prawa ubezpieczeniowego nie powinno być wątpliwości co do tego, że obowiązujące prawo dopuszcza możliwość likwidacji szkody, za którą odpowiada ubezpieczyciel OC, przez innego ubezpieczyciela, wybranego przez poszkodowanego.

Tomasz Tarkowski zapewnia, że procedury przyjęte przez PZU sprawiają, iż klient nie musi się niczym martwić. Powiedział też, że na razie spółka nie planuje podwyżki cen polis. Wyraził nadzieję, że ideę PZU podchwycą inne firmy ubezpieczeniowe i też wprowadzą bezpośrednią likwidację szkód bez limitu. Obecnie podobną usługę oferują jeszcze dwa towarzystwa, ale proponują ją swoim klientom odpłatnie lub w bardzo ograniczonym zakresie.

Na razie jednak żaden z zakładów nie zdecydował się na przyłączenie do lidera rynku ani nie zaproponował swoim klientom likwidowania szkód u siebie zamiast w zakładzie, w którym polisę ma sprawca wypadku. Oficjalnie czekają na propozycję Polskiej Izby Ubezpieczeń, która nad podobnym rozwiązaniem pracuje od 2008 r. W ubiegłym roku zapadła nawet decyzja o oficjalnym uruchomieniu ogólnorynkowego projektu bezpośredniej likwidacji szkód, ale do dziś z punktu widzenia klientów brak jest efektów tych działań. Wszystko wskazuje na to, że część członków izby najchętniej wstrzymałaby wszelkie prace. W styczniu tego roku niewiele ponad połowa firm zrzeszonych w PIU głosowała za dalszym finansowaniem tego projektu. Firmy najwidoczniej przestraszyły się wyników różnych badań, z których jednoznacznie wynikało, że po wejściu w życie bezpośredniej likwidacji szkód znacząca część kierowców zastanowi się nad wybraniem innego ubezpieczyciela. Na pytanie, kogo by wybrali, największy odsetek badanych odpowiedział: PZU.

– Niektóre firmy nie były zainteresowane kontynuacją projektu, obawiając się utraty klientów. Dotarło bowiem do nich, że wprowadzenie bezpośredniej likwidacji szkód zmieni zasady konkurencji na rynku ubezpieczeń OC– twierdzi Tarkowski. – W tej sytuacji postanowiliśmy zrobić to sami. Wiemy, że to rewolucja, ale rynek w Polsce dojrzał już to takiego rozwiązania. System bezpośredniej likwidacji szkód popiera Komisja Nadzoru Finansowego. Jak podkreślał w wypowiedzi dla Polskiego Radia jej szef Andrzej Jakubiak, daje on gwarancję szybszego i sprawniejszego rozliczenia szkody.

Likwidacja na świecie

Bezpośrednia likwidacja szkód u nas jest nowością, ale działa już w wielu państwach, np. w Danii, Belgii, Hiszpanii, Portugalii, Szwajcarii, we Francji i Włoszech. Okazuje się, że ubezpieczyciele z reguły nie zawyżają odszkodowań, gdyż na dłuższą metę to im się nie opłaca. Wiedzą, że inna firma też może tak postąpić, więc wychodzą z założenia: nie rób drugiemu, co tobie niemiłe. Nie zaniżają też ich, bo nie chcą stracić klientów, którzy zawsze mogą przejść do konkurencji.

Co więcej, doświadczenia innych krajów pokazują, że ubezpieczyciele mający najlepsze standardy likwidacji mogą skuteczniej walczyć o klienta. Dziś takiej możliwości nie mają, gdyż klienci przy wyborze polisy kierują się przede wszystkim ceną. Obecny system premiuje towarzystwa oszczędzające na odszkodowaniach wypłacanych z OC. Dzieje się tak, bo klientowi jest wszystko jedno, ile dostanie ktoś, komu wyrządził szkodę. Nie interesują go też standard usługi ani procedura. Badania przeprowadzone przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny wykazują, że większość ubezpieczonych nie widzi związku między ceną zakupu polisy OC a wysokością odszkodowań – ponad połowa ankietowanych przez UFG chciałaby wyższych odszkodowań dla ofiar wypadków drogowych, ale tylko jedna czwarta jest skłonna za to zapłacić, godząc się na wyższą składkę. Aż 47 proc. respondentów uważa, że cena ich polisy OC jest za wysoka, a 41 proc. jest zdania, że świadczenia wypłacane z OC są zbyt niskie.

Zalety wprowadzenia systemu bezpośredniej likwidacji szkód widać np. we Francji, gdzie funkcjonuje on najdłużej. Tam cały proces skrócił się do pięciu dni, a koszty obsługi spadły średnio o 20 proc. Nieprawdziwe okazały się też obawy ubezpieczycieli dotyczące utraty klientów. Okazało się, że ubezpieczyciela zmienia jedynie 12 proc. klientów rocznie. Za to liczba spraw sądowych klientów przeciwko ubezpieczalniom zmniejszyła się aż o 95 proc. Z kolei w Hiszpanii w ciągu czterech lat od wprowadzenia systemu skrócono czas likwidacji szkody z 30 do dziewięciu dni. Podobnie jest w Belgii, gdzie również udało się przyspieszyć wycenę szkód i wypłatę odszkodowań oraz ograniczyć koszty administracyjne. Skorzystali na tym też ubezpieczyciele, którzy mogli wreszcie przerwać wykańczającą ich wojnę cenową. A kto stracił? Na pewno kancelarie specjalizujące się w wywalczaniu odszkodowań komunikacyjnych. ■

Więcej możesz przeczytać w 19/2014 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 19/2014 (1627)

 • Odszedł ojciec polskiego kapitalizmu 4 maj 2014, 20:00 Nie ma poglądów politycznych, ma tylko ekonomiczne – pamiętam, że takimi słowami mój ojciec podsumował wręczenie Nagrody Kisiela Mieczysławowi Wilczkowi. Był rok 1990. Poznałem go właśnie wtedy, kiedy do późnej nocy... 4
 • Skaner 4 maj 2014, 20:00 RPO przeciw „ustawie o Trynkiewiczu” Rzecznik praw obywatelskich prof. Irena Lipowicz chce zaskarżyć do Trybunału Konstytucyjnego ustawę o izolacji niebezpiecznych przestępców – dowiedział się nieoficjalnie... 6
 • Między wami. Liberałami 4 maj 2014, 20:00 Chcesz uchodzić za arbitra elegancji i dobrych manier, a tu ktoś ci przypomina, że sam chodziłeś po domu w brudnych butach i plułeś na parkiet. Tak właśnie jest z Donaldem Tuskiem i wspomnieniami Pawła Piskorskiego. Nie dziwi, że Tusk... 8
 • Wielka przesiadka 4 maj 2014, 20:00 W dniu, w którym Jan Paweł II „przesiadł się z klasy ekonomicznej do biznes” i zaczął „tańczyć ze św. Faustyną”, moja wiara w resztki zdrowego rozsądku wielu publicznych osób rozpadła się na kawałki. W studio... 8
 • Rachunek dla państwa 4 maj 2014, 20:00 Za nami majowy długi weekend. Jak twierdzą ekonomiści, nie stać nas na taki luksus. Padają zastraszające liczby, mówi się o miliardach złotych, jakie na wielkiej majówce straciła gospodarka. Pewnie tak jest, ale czy większym problemem... 9
 • Wojna czy pokój 4 maj 2014, 20:00 W konflikcie na Ukrainie niemal wszystko zostaje sprowadzone do porównań. Majdanowcy są równi separatystom z Doniecka. Niepodległość Krymu jest jak niepodległość Kosowa. Na Ukrainie może i działają rosyjscy agenci, ale działają też... 10
 • Grande familia 4 maj 2014, 20:00 Nic nie zmieniać, robić swoje – z tą dewizą Pałac Prezydencki chce dojechać do kolejnej kadencji. Do wyborów został rok. 12
 • Król, gubernator i policja 4 maj 2014, 20:00 Oddajcie nam króla bursztynu – apeluje rosyjska prokuratura. Jeśli mnie odeślecie, to mnie tam zabiją – odpowiada zainteresowany. 16
 • Dwa konie, jeden wóz 4 maj 2014, 20:00 We dwoje możemy więcej – mówią Dorota Wellman i Marcin Prokop, gwiazdy TVN. 20
 • Pożyczaj bezpiecznie – masz prawo! 4 maj 2014, 20:00 Czy niskie oprocentowanie jest równoznaczne z niskimi kosztami pożyczki? Na co należy zwrócić uwagę, wybierając ofertę pożyczkową? Wielu z nas nie potrafi odpowiedzieć na te pytania. A bez tego łatwo o katastrofę dla domowego budżetu. 27
 • Klątwa nad ministrem 4 maj 2014, 20:00 To był proces za wstrzymanie prywatyzacji PZU. Były minister skarbu Andrzej Chronowski nie ma w tej sprawie wątpliwości. 28
 • W porę puknęłam się w czoło 4 maj 2014, 20:00 Show-biznes mnie troszkę rozczarował. W dupie mam, co o mnie powiedzą, jestem za stara, żeby kokietować – mówi Ilona Łepkowska, nazywana królową polskich seriali. 31
 • Coś tu śmierdzi 4 maj 2014, 20:00 Kolejne polskie miasta wprowadzają zakazy korzystania z komunikacji miejskiej dla osób, które śmierdzą. Ale jak ocenić, kiedy kończy się nieprzyjemny zapach, a zaczyna smród? 36
 • Ciąża bez brzucha 4 maj 2014, 20:00 Maniaczki odchudzania w trosce o szczupłą sylwetkę nawet w ciąży stosują drakońskie diety i wyczerpujące ćwiczenia. 40
 • Żonie przywalam słowem 4 maj 2014, 20:00 Boksowanie to straszny stres, po zakończeniu kariery jeszcze długo mi się śniło, że będę musiał walczyć, w łóżku tarłem nogami, budziłem się w nerwach. Dopiero po kilku latach mi odpuściło – mówi Dariusz Michalczewski. 44
 • Szkoły bez gender 4 maj 2014, 20:00 Coraz więcej szkół publicznych przyłącza się do antygenderowego ruchu edukacyjnego. Jak ustalił „Wprost”, ministerstwo zastanawia się, czy nie postawić temu tamy. 48
 • Ceprom dogodzić 4 maj 2014, 20:00 Jak to się stało, że z tego miasta zrobił się nowy Bangladesz – pytają Paulina Młynarska i Beata Sabała-Zielińska, autorki książki „Zakopane. Nie ma przebacz!”. 51
 • Odzyskać historię 4 maj 2014, 20:00 Musimy szybko zmienić program wycieczek młodych Żydów do Polski, póki jeszcze żyją ostatni ocaleni. 54
 • Hitler na innej planecie 4 maj 2014, 20:00 O tym, że Ewa Braun mogła być w ciąży i przeżyć wojnę, a także o spiskowych teoriach na temat powojennych losów Adolfa Hitlera w 69. rocznicę jego śmierci, mówi Bogusław Wołoszański, historyk i pisarz. 56
 • PRL bez majtek 4 maj 2014, 20:00 W Polsce Ludowej naturyści pojawili się jako echo rewolucji obyczajowej na Zachodzie. Ich największym wrogiem okazała się jednak nie władza, lecz seks - pisze Grzegorz Sieczkowski w swojej książce „Skandale PRL-u”. 58
 • Mobbing, kasa i czekoladki 4 maj 2014, 20:00 Warszawski onkolog oskarżony o żerowanie na umierających pacjentach. 62
 • Baby z jajami 4 maj 2014, 20:00 Przyszłość Ameryki należy do pań. Rządzą w biznesie i w polityce. Możliwie, że za dwa lata w wyborach prezydenckich staną w szranki same kobiety. 66
 • Miasto fuszerka 4 maj 2014, 20:00 Przyciąga turystów klimatem wolności. Ale miejscowi mają Berlina dość. Niedokończone lotnisko to tylko jedna z wielu porażek niemieckiej stolicy. 69
 • Durow bez kontaktu 4 maj 2014, 20:00 Twórca rosyjskiego „Facebooka”, legendarny Paweł Durow, traci kontrolę nad firmą i ucieka za granicę. To gwóźdź do trumny wolności słowa w Rosji. 72
 • Zbankrutowani po polsku 4 maj 2014, 20:00 Przedsiębiorcy poszkodowani przez państwo nie palą opon. Na razie, bo powoli zaczynają im puszczać nerwy. 74
 • Wzrost na papierze 4 maj 2014, 20:00 Po włączeniu do PKB dochodów z prostytucji i przemytu może się okazać, że nie warto zwalczać przestępczości, bo poprawia budżet. 78
 • Gołe ściany Europy 4 maj 2014, 20:00 Kryzys sprawił, że w UE stoi 11 mln pustych domów, podczas gdy już ponad 4 mln Europejczyków jest bez dachu nad głową. 80
 • Rewolucja w ubezpieczeniach 4 maj 2014, 20:00 PZU nie będzie już uczestniczył w wojnie cenowej na polisy OC. Chce przyciągnąć klientów jakością i szybkością obsługi. 82
 • Polisa od nerwów 4 maj 2014, 20:00 Gdy wyjeżdżamy na wyczekiwany urlop, powinniśmy zadbać nie tylko o przygotowanie samochodu, lecz także o odpowiednią polisę ubezpieczeniową. Nikomu nie życzymy kolizji na wakacjach, ale niestety może ona się przydarzyć. A wtedy dobrze być na nią przygotowanym. 85
 • Technofobia. To się leczy? 4 maj 2014, 20:00 Lady Gaga boi się telefonów, a Elton John chce wyłączyć internet. Strach przed techniką rodzi nerwice, prowadzi do samobójstw i zamieszek. 86
 • Dramat non fiction 4 maj 2014, 20:00 Pierwszy na świecie fabularyzowany dokument „Powstanie warszawskie” wchodzi do kin 9 maja. Niezwykły, mocny film. 88
 • Siwy jak Clooney 4 maj 2014, 20:00 Nie szukam w kinie splendoru, nie zawróciły mi w głowie pieniądze. Mam inną słabość. Pragnienie wrażeń – mówi aktor Matt Damon. 92
 • Kalejdoskop kulturalny 4 maj 2014, 20:00 Vivian odnaleziona Była skrytą osobą – to zdanie powtarzają wszyscy znajomi zmarłej artystki. Jest rok 2009. Na aukcji staroci historyk John Maloof kupuje pudło z negatywami. Szuka zdjęć dawnego Chicago. Jednak klisze przerastają... 94
 • Bomba tygodnia 4 maj 2014, 20:00 Dziennikarstwo bardzo śledcze Niech schowają się skłonni do zwierzeń mafiosi. Tropiciele afer gospodarczych. Nielegalnych zegarków na przegubach polityków. Nadszedł czas dziennikarstwa śledczego w szołbizie. W ciągu ostatnich dni bowiem... 98
 • Sposób na pirata 4 maj 2014, 20:00 W polskim biznesie filmowym wszyscy są w okopach. Twórcy, producenci, dystrybutorzy twardo grają pod siebie i nikt nie chce ustąpić. A piractwo kwitnie, sądząc z gorących dyskusji toczących wokół seriali, które w Polsce nie były... 102
 • To, co najważniejsze 4 maj 2014, 20:00 Kto zarobił na majówce? branży piwnej wiadomo W nie od dziś, że to słońce jest najlepszym sprzedawcą złotego trunku. W browarze w Żywcu obliczono, że wzrost lub spadek średniej temperatury miesięcznej o 1 stopień Celsjusza oznacza od... 103
 • Gra o wszystko 4 maj 2014, 20:00 Polska jest filmowym pirackim zagłębiem Europy, mimo że coraz więcej widzów chce płacić za legalne oglądanie filmów w internecie. Tyle że jak na razie nikt im tego nie proponuje. 106
 • Rewolucja jest nieuchronna 4 maj 2014, 20:00 Zaproponowaliśmy właścicielom kin i dystrybutorom, by filmy polskie znacznie szybciej trafiały do internetu. Niestety okazało się, że jest na to za wcześnie – mówi w rozmowie z „Wprost Biznes” Agnieszka Odorowicz, dyrektor generalna Państwowego Instytutu... 107
 • Złodziej ma przewagę 4 maj 2014, 20:00 Jeżeli nie zlikwiduje się piractwa, rozpowszechnianie treści, nie tylko w internecie, będzie nieopłacalne – mówi Mariusz Łukomski, prezes Monolith Films, dystrybutora filmowego. 110
 • Reformatorska odwaga 4 maj 2014, 20:00 Wyzwolona energia Beata Szydło, wiceprezes PiS Staliśmy się częścią wolnego, demokratycznego świata. Truizmem jest dziś mówienie o tym, że największym osiągnięciem była zmiana systemu i wprowadzenie zasad wolnorynkowych, ale z... 112
 • Bez szans na Avans 4 maj 2014, 20:00 Upadek sieci Avans może zatrząść całym rynkiem elektromarketów w Polsce. 116
 • Rządcy na folwarkach 4 maj 2014, 20:00 – Armia prokuratorów, urzędników i sędziów pilnuje, by w Polsce do żadnych zmian nie dopuścić – mówi „Wprost Biznes” Marcin Kołodziejczyk, jeden z założycieli ruchu społecznego Niepokonani. 118
 • Biznes i technologie 4 maj 2014, 20:00 Kosmiczne klocki Twoje dziecko interesuje się kosmosem. Firma Littlebits razem z inżynierami z NASA wypuściła właśnie na rynek (na razie amerykański) zestaw zabawek, które pozwolą na domową eksplorację kosmosu. Zestaw składa się z 12... 120
 • W środku wakacji 4 maj 2014, 20:00 Piotr Dziura, wiceprezes zarządu GERDA BROKER Inflacja w strefie euro okazała się zaskakująco niska. Nie oczekuję jednak, że na przyszłotygodniowym posiedzeniu, ECB ogłosi najbardziej wyczekiwaną informację - o skupie obligacji. Mimo to... 121
 • Hossa wynikająca z anomalii 4 maj 2014, 20:00 Podczas gdy większość indeksów akcji traci, na rynkach surowcowych mamy hossę. Wszystko przez pogodę. 122
 • Jak być smart 4 maj 2014, 20:00 Jak osiągać cele, które sobie postawiliśmy? Najważniejsze to jak najszybciej wykonać pierwszy krok. 123
 • Dwie książki 4 maj 2014, 20:00 Słodkie rady profesora Bliklego „Doktryna jakości. Rzecz o skutecznym zarządzaniu”, Andrzej Jacek Blikle, Wyd. Helion, 2014 W jego cukierniach pracuje już piąte pokolenie rodziny i 240 pracowników. Jak zmotywować taką rzeszę... 124