Balcerowicz wprost

Dodano:   /  Zmieniono: 
Polski system socjalny podważa stabilność finansów państwa Bodźce są najpotężniejszym czynnikiem różnicującym zachowania i warunki życia społeczeństw. Prawidłowe bodźce pobudzają ludzi do porządnej i twórczej pracy, a dzięki temu przyczyniają się do dobrobytu. Bodźce najbardziej patologiczne: zakaz prywatnej przedsiębiorczości i wolnego rynku prowadzą do zacofania i kolejek. Istnieją też patologie bodźców mniej skrajne, choć groźne. Mam na myśli rozmaite pułapki socjalne - efekt źle zbudowanego systemu podatków i zasiłków. Gdy raz się w taką pułapkę wpadnie, to poszukiwanie oraz podejmowanie pracy lub zwiększanie jej nakładu jest mało korzystne w porównaniu z pobieraniem zasiłków. A im dłużej się w pułapce tkwi, tym bardziej traci się zdolność do pracy. W efekcie pułapki socjalne wywołują bierność zawodową i wysokie bezrobocie. Jeśli zaś zasiłki można łatwo łączyć z nie rejestrowaną pracą, to przyczyniają się też do rozwoju szarej strefy.
Hamulce socjalne
W kraju, gdzie mało ludzi legalnie pracuje, a dużo pobiera zasiłki, finanse publiczne prędzej czy później stają się następnym hamulcem rozwoju: ci, których zatrudnienie jest zarejestrowane, muszą płacić wysokie podatki, aby utrzymywać wielu zasiłkobiorców. Duże obciążenia podatkowe ograniczają prężność gospodarki, co utrwala wysokie bezrobocie. Tak zamyka się błędne koło, tworzone przez socjalne pułapki. Co gorsze, nawet wysokie podatki często nie wystarczają na pokrycie rozdętych wydatków socjalnych, a zatem pojawia się uporczywy deficyt budżetu - kolejny hamulec wzrostu gospodarki. Zasadniczą przyczyną niemal wszystkich współczesnych problemów z budżetem, wzrostem gospodarczym i bezrobociem są rozmaite pułapki socjalne. Dotyczy to z pewnością trzech dużych krajów UE: Niemiec, Francji i Włoch.
Pułapki socjalne to dawki socjalizmu wprowadzone do społeczeństwa. Nie przeszkadza to różnym lewicowym ideologom zapisywać ich skutków, zwłaszcza wysokiego bezrobocia, na konto "wilczego" kapitalizmu. Socjalna demagogia przejawia się też w obronie tych pułapek, czyli w blokadzie reform, i jednoczesnym manifestacyjnym użalaniu się nad losem biednych i bezrobotnych, których traktuje się w gruncie rzeczy jak mięso armatnie w wyborach.
Pułapki socjalne są problemem niektórych zamożnych krajów, które zdążyły się wzbogacić, zanim zaczęły padać ich ofiarą. W Polsce, państwie o wiele biedniejszym wskutek kilkudziesięciu lat socjalizmu, dorobiliśmy się pułapek jeszcze groźniejszych dla rozwoju. Główny ich rezultat to najniższy w Europie (poza Turcją i Bułgarią) odsetek pracujących wśród ludności w wieku 16-65 lat - tylko 51,3 proc. (35,8 proc. jest biernych zawodowo, z czego około 40 proc. pobiera renty inwalidzkie lub wcześniejsze emerytury, a 12,9 proc. to bezrobotni).
W 2003 r. w Polsce mieszkało 25,9 mln ludzi w wieku produkcyjnym, w tym 13,3 mln osób pracujących, 9,3 mln biernych zawodowo, a 3,3 mln bezrobotnych. (Oprócz tego 4,7 mln osób pobierało emerytury w wysokości 8 proc. PKB w 2003 r.).

Polski inwalida socjalny
Ten stan rzeczy wymaga ogromnych wydatków socjalnych, one są najważniejszą przyczyną narastającego kryzysu finansów publicznych w Polsce, który z kolei nie da się pogodzić z trwałym rozwojem naszej gospodarki. Wydatki socjalne stanowią zdecydowanie największą część wydatków publicznych w Polsce - w 2003 r. były ponad 7,5 razy większe od wydatków administracyjnych! Uzdrowienie finansów państwa bez redukcji wydatków socjalnych jest więc mrzonką. Oczywiście, także w wydatkach administracyjnych można i należy dokonać oszczędności. W odróżnieniu od wielu krajów OECD w Polsce pułapki socjalne nie koncentrują się w systemie zasiłków dla bezrobotnych i pomocy socjalnej (choć i tu można wiele poprawić), lecz w trzech innych systemach: rent inwalidzkich (i innych form wsparcia niepełnosprawnych), KRUS i wcześniejszych emerytur. Pochłaniają one 7,9 proc. PKB (na zasiłki dla bezrobotnych i pomoc społeczną przeznacza się 1,1 proc. PKB).
Z rent inwalidzkich korzysta 3 mln osób - 12 proc. ludności w wieku produkcyjnym. Jest to prawie dwukrotnie większy odsetek niż przeciętnie w innych krajach OECD i o wiele większy niż w innych państwach posocjalistycznych. Szacuje się, że dwie trzecie beneficjentów nie kwalifikuje się do otrzymywania renty z przyczyn zdrowotnych, a więc uzyskało świadczenia z innych powodów. To wynik liberalnych przepisów i swoistej "wrażliwości społecznej" wielu lekarzy (nie wspominam już o zwykłej korupcji). Wprawdzie w ostatnich kilku latach udało się ograniczyć liczbę nowo przyznawanych rent, ale jest ona nadal wyraźnie wyższa niż średnio w OECD - 132 na 1000 osób w wieku produkcyjnym (20-64 lata) wobec 63. Licznik nadal więc tyka.
W dodatku około 64 proc. rent inwalidzkich przyznano na stałe, a 34 proc. rencistów jest w wieku 45-54 lat (z kolei w tej grupie - ludzi w sile wieku - aż 18 proc. pobiera renty inwalidzkie). Zanim Polska zdążyła się dorobić, rozwinięto w niej system, który zachęca ludzi do bierności zawodowej lub działalności w szarej strefie i podważa finanse państwa.

Socjalny rolnik
Drugim centrum patologii jest Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS), powstała jeszcze w końcu lat 70. System ten również tworzy bardzo silne bodźce pobudzające do ubiegania się o zasiłki: wystarczy się przedstawić jako rolnik posiadający co najmniej 1 ha (!) albo być osobą bierną zawodową i uzależnioną od rolnika. Osoby zarejestrowane w gospodarstwie rolnym, ale pracujące poza rolnictwem nie płacą "składek na zdrowie", bo robi to za nie KRUS. Próby zaostrzenia tych patologicznie luźnych wymagań były odrzucane przez Sejm kolejnych kadencji. Nic więc dziwnego, że liczba beneficjentów KRUS wzrosła od 1996 r. o 19 proc., a wydatki na dotację dla kasy wyniosły w 2003 r. 15 mld zł (1,9 proc. PKB).
Składki beneficjentów pokrywają zaledwie 5 proc. świadczeń - pozostałą część płaci za nich reszta społeczeństwa. A trzeba dodać, że rolnicy - beneficjenci KRUS (w tym ci, którzy noszą biało-czerwone krawaty) - są zwolnieni z podatku od dochodów osobistych. Według OECD, istniejący system "blokuje przepływ ludzi między rolnictwem i resztą gospodarki oraz wywołuje patologiczne zachowania, zachęcając ludzi do działania w szarej strefie lub przywiązując ich do mało wydajnego systemu rolnego lub wiejskiego". KRUS przyczynia się do tego, że mamy w Polsce 2,2 mln rolników, co stanowi 13 proc. siły roboczej, a rolnictwo wytwarza niespełna 3 proc. PKB (!), niewiele więcej niż w rozwiniętych krajach Zachodu.

Socjal przedemerytalny
Wreszcie trzecie źródło socjalnych pułapek: wcześniejsze emerytury oraz zasiłki i świadczenia przedemerytalne. Uzyskało je około 1,5 mln osób. W grupie wiekowej 45-65 lat ponad 17 proc. osób jest na wcześniejszej emeryturze. Te świadczenia są znacznie wyższe niż zasiłek dla bezrobotnych, a na dodatek pod pewnymi warunkami można je łączyć z pracą. Tak silne bodźce musiały pomnażać szeregi wcześniejszych emerytów. Na związane z tym wydatki przeznaczono w 2003 r. 2,4 proc. PKB, czyli dwukrotnie więcej niż na pomoc socjalną (1,2 proc. PKB), która jest adresowana do ludzi biednych.
Polski system socjalny, zdominowany przez trzy wymienione mechanizmy, nie tylko przyczynia się do bierności zawodowej obywateli lub ich aktywności w szarej strefie oraz podważa stabilność finansów państwa. Na dodatek jest on niesprawiedliwy: bogatsze rodziny otrzymują przeciętnie znacznie więcej rozmaitych zasiłków niż rodziny biedniejsze! Takich patologii broni się pod hasłami "wrażliwości społecznej".
Więcej możesz przeczytać w 31/2004 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 31/2004 (1131)

 • Wprost od czytelników1 sie 2004Fenomen Czech Z dużym zainteresowaniem przeczytałem artykuł "Fenomen Czech" (nr 28) oraz teksty do niego nawiązujące, które dotyczyły Republiki Czeskiej, jej historii, kultury i gospodarki. Przyznaję, że czytałem je z prawdziwą...3
 • Na stronie - Kły IV Rzeszy1 sie 2004Steinbach wyceniła w historycznej skali złote zęby zgładzonych w Oświęcimiu Miłujący pokój naród niemiecki wybrał w 1933 r. malarza pokojowego na kanclerza. Potem autor "Mein Kampf" zmusił pacyfistów znad Łaby do utopienia połowy Europy we krwi....3
 • Skaner1 sie 2004Chochlik w mózgu Gdy amerykański Kongres w ubiegłym tygodniu specjalną rezolucją upamiętnił 60. rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, agencja fotograficzna obsługująca to wydarzenie pod zdjęciami napisała, że obrady dotyczyły powstania...6
 • Dossier1 sie 2004JAN MARIA ROKITA lider PO Polityki tak się nie prowadzi, że ktoś na nas pluje, a udajemy, że kropi deszczyk" "Gazeta Wyborcza" ROBERT KORZENIOWSKI mistrz olimpijski i świata w chodzie Moi młodsi koledzy zwracają się do mnie na...7
 • Sawka1 sie 20048
 • Kadry1 sie 20049
 • Licznik1 sie 20040 Polaków spacerowało po Księżycu 1 najsłynniejszy krok ludzkości to krok Neila Armstronga 2,2 godziny trwał najkrótszy spacer po powierzchni Księżyca 12 astronautów postawiło stopę na Księżycu 22 godziny trwał najdłuższy...9
 • Playback1 sie 200411
 • M&M1 sie 2004 DIALOG W DAWNEJ MOWIE Radził się echa premier z upartem obliczem: - Na czem spełzną protesty w związku z Ananiczem? Odrzekło w dawnej mowie echo: - A na niczem!11
 • Poczta1 sie 2004Wroga przyjażń Z winy redakcji w artykule Stefana Bratkowskiego "Wroga przyjaźń" (nr 30) powstała zbitka, z której wynikało, że Gdańsk, Szczecin i Kołobrzeg nie zostały podczas wojny zniszczone. Było dokładnie odwrotnie. Redakcja...11
 • Nałęcz - Sukces Hübner1 sie 2004Starzy członkowie unii jeszcze nieraz będą usiłowali przeciągnąć kołdrę na swoją stronę Ulubionym zarzutem przeciwników Unii Europejskiej jest uznawanie jej za uniwersalistycznego potwora karmiącego się � niczym smok dziewicami �...12
 • Ryba po polsku - Zwycięstwo moralne Chrystusa1 sie 2004Nikolski ma ustalić, co będzie w roku 2012. Ja wiem, czego wtedy nie będzie: Nikolskiego, rządu Belki, a nawet SLD Więc cóż jest prawda?! - zawołał patetycznie Poncjusz Piłat i poszedł umyć ręce. Dziś powołałby komisję śledczą w celu ustalenia...13
 • Z życia koalicji1 sie 2004SLD kłamie! Rzecznik tej partii zapowiedział wyjazdowe posiedzenie klubu sojuszu. Wyjadą postkomuniści aż do Miedzeszyna. A to nie żaden wojaż, tylko drobny skok na przedmieście Warszawy, więc nie ma co szpanować. Ale się nie gniewamy i dla...14
 • Z życia opozycji1 sie 2004Moralnym obowiązkiem polskich posłów w Parlamencie Europejskim było głosowanie po linii narodowej, na Profesora - oznajmili nadwiślańscy intelektualiści. I lekcje odrobili wszyscy (swoją drogą, jaki to uroczy widok: Rysio Czarnecki z...15
 • Fotoplastykon1 sie 2004Henryk Sawka www.przyssawka.pl16
 • Zwyciężyli1 sie 2004Powstańcy przegrali bitwę o Warszawę, ale wygrali wojnę o Polskę Kto panuje nad teraźniejszością, ten ma również władzę nad przeszłością. To zdanie George'a Orwella z antyutopii "Rok 1984" jest wynikiem wnikliwej obserwacji komunistycznej...18
 • Chwała niezwyciężonym1 sie 2004Rwaliśmy się do powstania i jesteśmy z niego dumni - wspominają warszawscy powstańcy Od lewej: DANUTA SARNECKA-STEFANOWICZ - pseudonim Magdalena; OLGIERD BUDREWICZ - Konrad; ANDRZEJ STEFANOWICZ - Józef; STANISŁAW BONTEMPS - Boruta; WACŁAW...20
 • Muzeum wnuków1 sie 2004Cudzoziemcy przestaną wreszcie mylić powstanie warszawskie z powstaniem w getcie Tabliczki są przeznaczone do Muzeum Powstania Warszawskiego, którego nie ma, ale które na pewno będzie". Pożółkła kartka tej treści była dołączona do niewielkiej...24
 • Powstanie cichociemnych1 sie 2004112 cichociemnych zgładzili hitlerowcy, dziewięciu - władze PRL Podpalcie Europę!" - miał nakazać dowódcom osławionych polskich cichociemnych, elicie elit wśród pierwszych komandosów Starego Kontynentu, Winston Churchill. W sierpniu 1944 r....26
 • Hipis z konserwy1 sie 2004Owsiak próbuje ożywić trupa, czyli atmosferę anarchii, wolnej miłości i nieodpowiedzialności Jerzy Owsiak to polski John Slyth Pemberton. Owsiak, podobnie jak słynny aptekarz z Atlanty, który stworzył recepturę coca-coli, całe dorosłe życie...30
 • Polak na księżycu1 sie 2004Dobrej nauki nie zastąpią innowacje na zamówienie, takie jak sławna żyroskopowa hulajnoga Ginger Nawet z Księżyca polska rzeczywistość wygląda dziwnie. 31 lipca będzie można obejrzeć dodatkową pełnię Księżyca, zwaną niebieskim Księżycem. W...34
 • Giełda1 sie 2004Hossa Świat Gates płaci 75 mld USD dywidendy wypłaci swoim akcjonariuszom w ciągu czterech najbliższych lat Microsoft. Jest to największy zwrot kapitału, jakiego kiedykolwiek dokonała jakakolwiek firma. Microsoft podjął decyzję o wypłacie...36
 • Tabliczka odejmowania1 sie 2004Obdzierając ze skóry najzamożniejszych, skazujemy się na równość w nędzy Steven Forbes ocenia, że tylko 10 proc. osób, które znalazły się na liście najbogatszych Amerykanów magazynu "Forbes", odczuwa z tego powodu dyskomfort. Dla pozostałych...38
 • Ręka na stopach1 sie 2004Wzrost inflacji zdusi inwestycje Podniesienie stóp procentowych przez bank centralny w reakcji na wzrost inflacji może "schłodzić" gospodarkę i zdusić inwestycje - straszą niektórzy polscy ekonomiści. To bardzo kontrowersyjna teza. Istotniejsze...42
 • Conan republikanin1 sie 2004Arnold Schwarzenegger chce być prezydentem USA Miliard dolarów na plusie zamiast 15 mld USD deficytu w stanowym budżecie! - to efekt dziewięciu miesięcy rządów Arnolda Schwarzeneggera w Kalifornii. Dzięki liberalnej polityce słynnego...44
 • Ja, Ronald II1 sie 2004Rozerwę pajęczynę oplatającą biznes Rozmowa z ARNOLDEM SCHWARZENEGGEREM, gubernatorem Kalifornii45
 • Mistrzostwa świata biznesu1 sie 2004Ranking najcenniejszych firm globu według magazynu "BusinessWeek" Cztery z pierwszych dwudziestu najcenniejszych firm świata to firmy brytyjskie - wynika z tegorocznej edycji rankingu Global 1000 magazynu "BusinessWeek". Do brytyjskich liderów...47
 • 2 x 2 = 4 - Nieuczciwe obietnice1 sie 2004Gospodarka rynkowa integruje obywateli bardziej niż "trzecia droga" Nawiązując do Boya, powiedzmy na początku, że populizm - jak "paraliż postępowy - najzacniejsze chwyta głowy". Pokusa składania mniej lub bardziej cynicznych obietnic bez...48
 • Balcerowicz wprost1 sie 2004Polski system socjalny podważa stabilność finansów państwa Bodźce są najpotężniejszym czynnikiem różnicującym zachowania i warunki życia społeczeństw. Prawidłowe bodźce pobudzają ludzi do porządnej i twórczej pracy, a dzięki temu przyczyniają się...50
 • Supersam1 sie 2004Czas kompetentnych Competence Original Automatic - kolejny z serii mechanicznych zegarków - pokazała na Międzynarodowych Targach w Bazylei szwajcarska firma Roamer. Nowy model wyróżnia się przede wszystkim automatycznym mechanizmem...52
 • Czakram Mazury1 sie 2004Czy Wilczy Szaniec jest miejscem skupienia wielkiej mocy? To nie Adolf Hitler i sztabowcy Wehrmachtu pierwsi wpadli na pomysł, by z Mazur uczynić twierdzę. Na Mazurach powstało aż 700 obiektów ufortyfikowanych, ale tylko jedna trzecia z nich...54
 • Martha Show1 sie 2004Martha Stewart przegrała batalię w sądzie, ale wygrywa wojnę o serca Amerykanów Tylko Oprah Winfrey cieszy się w USA większą popularnością niż Martha Stewart. Tę popularność może jeszcze wzmocnić wtrącenie Stewart za kraty. Bo Martha, najbardziej...58
 • Nuda nudyzmu1 sie 2004Zdejmowania majtek i biustonoszy nikt już nie utożsamia z wolnościowymi ideałami Normalnie wygląda się tylko nago" - powiedział kiedyś Czesław Niemen. Naturyści natychmiast okrzyknęli go swoim guru, choć muzyk nie miał z golasami nic wspólnego....60
 • Makłowicz do Bikonta, Bikont do Makłowicza - Spory o przetwory1 sie 2004Piotrusiu! Moją dobrą mamę od kilku dni ogarnął szał. Szał cudowny, bo niezwykle pożyteczny i smaczny. Szał robienia przetworów. Moja dobra mama zawsze robiła przetwory, lecz tym razem z niezwykłym ogniem w oczach rzuciła się na owoce, by...62
 • Druga płeć - Instruktorzy nauki pływania1 sie 2004U nas artystyczny monolit budzi chęć, by w nim destrukcyjnie podłubać. Jeśli nawet nie zniszczyć, to opluć Albo płyniesz dalej, albo idziesz na dno - nie ma złudzeń co do swojej pozycji w show-biznesie Elizabeth Hurley, gwiazda światowych mediów,...63
 • Know-how1 sie 2004Cyfrowy szachista Aktualny cyfrowy mistrz świata w szachach nosi nazwę Junior i jest dziełem dwóch izraelskich programistów. W zakończonych niedawno zawodach komputerów okazał się lepszy od obrońcy tytułu Shreddera. Fachowcy...64
 • Prorok kataklizmów1 sie 2004Rosyjski geofizyk przewiduje trzęsienia ziemi z dziewięciomiesięcznym wyprzedzeniem Psy zaczynają wyć, konie rozbiegają się na wszystkie strony, a ptaki niespokojnie krążą w powietrzu, gdy zbliża się trzęsienie ziemi - przekonują chińscy...66
 • Pożegnanie ze skalpelem1 sie 2004Wątrobę można zoperować przez żołądek, a serce przez pachę Filipińscy uzdrowiciele zasłynęli z wykonywanych rzekomo gołymi rękami bezkrwawych operacji, po których nie zostają na ciele żadne blizny. Wiele osób nadal w to wierzy, choć dowiedziono,...70
 • Kaczka wojenna1 sie 2004Pierwszy "niewidzialny" okręt wyszedł w morze Szwedzka marynarka przeprowadziła na Bałtyku próby pierwszego "niewidzialnego" okrętu wojennego. Korweta "Visby" powstała w stoczni Karlskrona, która w projektowaniu statków wykorzystuje technologię...72
 • Bez granic1 sie 2004Igrzyska elfów Czym się zajmuje Święty Mikołaj, gdy nie rozdaje prezentów? Zabiera elfy i jedzie na Międzynarodową Konwencję Mikołajów. Podczas lipcowego zjazdu w Kopenhadze 160 Mikołajów z 15 krajów świata...74
 • Szkoła Busha1 sie 2004Obecny prezydent USA przepłynął dwa oceany Amerykanie przejawiają niechęć do polityki zagranicznej. Bierze się to ze zmysłu oszczędzania: po co nam ta polityka? Chronią nas przecież dwa wielkie oceany. Kontynent północnoamerykański praktycznie...76
 • Broń demokracji1 sie 2004Czy Stany Zjednoczone mogły liczyć na cudowną przemianę Husajna z krwiożerczego wilka w baranka? Komisja lorda Butlera przedstawiła dwa tygodnie temu raport w sprawie wykorzystania danych wywiadowczych w przededniu wojny z Irakiem. Jest to owoc...79
 • Śmierć w interesie1 sie 2004Pół kilograma złota oferuje dziś bin Laden za głowę Amerykanina bądź Polaka Panowie, mamy wybór: rozejść się do domów i żyć w strachu albo zacząć rozmowę o konkretach - w ten sposób w 1973 r. Henry Kissinger starał się przełamać impas w rozmowach...80
 • Diabły w Darfurze1 sie 2004Masowe gwałty sudańscy żołnierze nazywają rozjaśnianiem czarnych dzieci 350 tys. ludzi wymordowano, a ponad milion musiało uciekać z domów w ostatnich miesiącach w sudańskiej prowincji Darfur. "To dramat porównywalny do tego, jaki przed dekadą...82
 • Klucz francuski - Granice Europy1 sie 2004Lepiej, by nieswojo poczuli się we Francji islamscy integryści niż Francuzi Brest, jak przystało na duże nowoczesne miasto francuskie, jest wyposażony m.in. w duży nowoczesny szpital. 7 marca tego roku przyjęto tam 23-letnią Leilę, ponieważ w...85
 • Menu1 sie 2004Europa Malarstwo, film 28 czerwca - 30 sierpnia, "Dali. Kultura masowa", Madryt (Hiszpania). Reprezentatywna ekspozycja dorobku genialnego szaleńca w setną rocznicę jego urodzin. Na wystawę złożyły się filmy Salvadora Dalego,...86
 • Ostatnie kuszenie budżetu1 sie 2004Finansowanie kultury z publicznych pieniędzy jest tym, czym podłączanie prądu do martwej żaby Jaka jest różnica między produkcją kulturalną za pieniądze publiczne i prywatne? Za publiczne rzadko powstaje dobry produkt, za prywatne - rzadko zły....88
 • Rewia filmowa1 sie 2004Cała doba w kinie to nowy polski przepis na wakacje Gdyby ktoś mierzył stan polskiego kina liczbą festiwali filmowych, musiałby uznać, że jesteśmy supermocarstwem. W ciągu dwóch miesięcy wakacji w Polsce odbywa się dziesięć przeglądów filmowych...92
 • Weseli ponuracy1 sie 2004Literatura skandynawska bywa duszna, ale nigdy nie jest to zaduch zaścianka Listopad to taka ponura pora, jak ponura jest Norwe-gia - pisała Emily Dickinson. Słowa amerykańskiej poetki dobrze oddają obiegowe wyobrażenie Skandynawii jako ciemnej...94
 • Sława i chała1 sie 2004Kino Sarmaci Okrągłego Stołu Król Artur", starający się nawiązać równocześnie do tradycji klasycznego "Excalibura" i głośnego "Gladiatora", to kolejny okaz kina wykorzystujący popularność "Władcy...96
 • Ueorgan Ludu1 sie 2004TRYBUNA PRZYMIERZA MIĘDZY DAWNYMI A MŁODYMI Nr 31 (96) Rok wyd. 3 WARSZAWA, poniedziałek 26 lipca 2004 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Dla uczczenia 22 lipca Święta Odrodzenia Prezydent oswobodził! Pamiętnego 22 lipca 1944 r. PKWN ogłosił manifest,...97
 • Skibą w mur - Lato zmęczonych1 sie 2004W tym sezonie, aby być modnym i atrakcyjnym, trzeba być zmęczonym Reklamy wakacyjne pokazują nam uśmiechniętych i radosnych ludzi, którzy cieszą się z byle czego, czyli na przykład z kremu do opalania, loda na patyku czy nowej taryfy w sieci. Z...98