Projekt Chrystusa

Projekt Chrystusa

Dodano:   /  Zmieniono: 
Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego
Jezus Chrystus powtórnie przyjdzie na ziemię wcześniej, niż się spodziewaliśmy - zapowiadają członkowie kalifornijskiej organizacji The Second Coming Project (Projekt Powtórnego Przyjścia). Tym powtórnym przyjściem mają być ponowne narodziny Chrystusa. "Projektyści" chcą go sklonować z próbki krwi, która pozostała na całunie turyńskim, by - jak twierdzą - uchronić świat od grzechu. Matką Zbawiciela nie będzie dziewica. Zarodek ma być umieszczony w łonie kobiety, która zgłosi się na ochotnika.
Już przed prawie 10 laty, gdy urodziła się owca Dolly, raelianie zapowiadali, że sklonują człowieka. Dotychczas nikomu się to nie udało. Jeszcze mniejsze są nadzieje na zmartwychwstanie człowieka, którego zakrzepła krew znajduje się na całunie. "Z analizy zachowanego w niej fragmentu DNA możemy jedynie powiedzieć, że należy ona do grupy AB - rzadkiej w czasach współczesnych, ale dość powszechnej wśród Żydów z Galilei w epoce Chrystusa" - twierdzi meksykański naukowiec Leoncio Garza-Valdés z Center for Advanced DNA Technologies.
Uczony przebadał komórki pobrane z próbki krwi z całunu. Jego zdaniem, bez wątpienia zawiera ona materiał genetyczny mężczyzny. Znajduje się w niej haplotyp semicki, zestaw genów charakterystyczny dla mieszkańców Środkowego Wschodu. "Wprawdzie krew z całunu może się wydawać zbyt czerwona, ale nie ma w tym nic dziwnego. Zawiera ona podwyższony poziom powstającej z rozpadu hemoglobiny bilirubiny, co się zdarza u osób wycieńczonych cierpieniem" - mówi prof. Giovanni Riggi z International Centre for the Turin Shroud.
Jezus Chrystus pojawił się już w Białym Domu, by stamtąd po raz drugi rozpocząć swoje nauczanie, ale jedynie jako bohater najnowszej powieści francuskiego pisarza Didiera Van Cauwelaerta "Cloner le Christ?", której akcja rozgrywa się w 2012 r.

Błysk zmarwychwstania
Nad żadnymi relikwiami nie prowadzono tak licznych badań, jak nad pamiątkami po Jezusie, wciąż jednak nie ma nawet pewności, czy są autentyczne. Od XIX wieku, kiedy rozpoczęto badania Całunu Turyńskiego, trwają dyskusje o jego pochodzeniu. Wiadomo jedynie, że jest to solidne płótno, jakie od II wieku przed Chrystusem do I wieku po Chrystusie wyrabiano w okolicach Damaszku. Na jednej jego stronie widoczny jest odbicie przedniej i tylnej strony ciała mężczyzny w wieku około 30 lat.
Odbicia - z wyjątkiem miejsc nasączonych krwią - dają wrażenie fotograficznego negatywu, który powstał jakby za sprawą silnego błysku. Mógł to być błysk towarzyszący zmartwychwstaniu albo mistyfikacja. Płótno mogło pochodzić z pracowni średniowiecznego malarza. Na razie nikt tej możliwości nie podważył. Nawet jeśli ślady męki Chrystusa nie zostały namalowane, całun może być prymitywną fotografią, znaną już starożytnym alchemikom. Potrafili oni tworzyć obraz na ekranie ustawionym za ciasną szczeliną, namiastką soczewki.

Resztki włosów i naskórka
Pewności nie ma także co do autentyczności chusty z włoskiego Manoppello z odbiciem twarzy Chrystusa oraz podobnego płótna znajdującego się w Oviedo w Hiszpanii. Wiele badań potwierdziło, że pozostawiona na nich krew ma taką samą grupę jak krew z całunu. Nie wiadomo jednak, czy jest to krew Chrystusa. Ekspertyzy chusty z Manoppello z użyciem skanera cyfrowego o wysokiej rozdzielczości, prowadzone przez szklaną oprawę (gdy chustę wyjęto, wizerunek zniknął), nie wykazały w przestrzeniach między nićmi śladów farby. Badacze przyznają jednak, że współczesna nauka nie potrafi wyjaśnić, jak powstał ten obraz i skąd pochodzą kolory. Znawczyni ikon, zakonnica Blandina Paschalis Schlšmer, przekonuje, że jest to "obraz nie ludzką ręką malowany". Kiedy nałożyła folię z obrazem twarzy z Manoppello na twarz z całunu, zauważyła, że wizerunki się pokrywają.
Na tunice, w której Jezus przebył drogę na Golgotę, znaleziono resztki włosów i naskórka, ale i one nie są wiarygodnym źródłem potwierdzającym tożsamość Jezusa. Mogli je pozostawić ludzie, którzy przez stulecia wykradali bądź ukrywali tunikę.
- Ewangeliści nie napisali ani słowa o wyglądzie swojego mistrza. Nie wiemy, jakiego był wzrostu, jakiego koloru miał oczy, jak się ubierał. Nieomal jesteśmy na nich źli, że skoncentrowali się wyłącznie na tym, co jest ważne dla naszej wiary - mówi prof. Joachim Gnilka z Wydziału Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Monachium. Z wymiarów tuniki sięgającej prawdopodobnie do połowy łydki można ustalić wzrost i posturę Jezusa. Tunika ma 122 cm długości, 90 cm szerokości poniżej ramion i 139 cm na wysokości klatki piersiowej. Dodając do tego 40 cm od góry (na szyję i głowę) i 20 cm na dole (od końca tuniki do stóp), otrzymujemy około 180 cm. Taki wzrost potwierdzają też ślady z Całunu Turyńskiego - z tych pomiarów wynika, że Jezus miał 182 cm wzrostu.
Podczas najnowszych, trwających 16 miesięcy badań uczeni analizowali kształt czaszki i twarze Żydów od I wieku i za pomocą technik komputerowych próbowali odtworzyć wizerunek Jezusa. W efekcie powstała śniada twarz typowa dla Arabów mieszkających na Środkowym Wschodzie. Nie przypomina ona znanego z obrazów długowłosego mężczyzny o niebieskich oczach, o urodzie typowej dla Żydów aszkenazyjskich. Więcej ma wspólnego z najwcześniejszymi wizerunkami Chrystusa z murów rzymskich katakumb, na których przedstawiano ciemnoskórego Mesjasza z kręconymi włosami. Być może nawiązywano do wizerunku z Apokalipsy, której autor porównuje kolor skóry Jezusa do mosiądzu, a włosy do wełny. Taki sam wizerunek znajduje się na złotych monetach rzymskich z czasów Justyniana II, znajdujących się w British Muzeum w Londynie.
Skąpy opis życia Nazareńczyka w ewangeliach powoduje, że poszukiwanie informacji o nim często kończy się na domysłach i podejrzeniach. Dlatego wciąż na nowo wielu ludzi próbuje dociec, kim naprawdę był Jezus Chrystus.

Wędrowny kaznodzieja
Analizy biblistów i językoznawców przeprowadzone w XX wieku dowodzą, że Jezus działał jak typowy nauczyciel swoich czasów. Był świetnym mówcą. Bawił się grą słów, używał metafor i porównań charakterystycznych dla poezji hebrajskiej i posługiwał się przysłowiami z literatury rabinicznej. Mitem jest jednak przekonanie, że nauczając, wędrował po całej Galilei. Działał głównie nad jeziorem Genezaret i wokół Kafarnaum. Nie miał stałego miejsca zamieszkania. Na wzór starożytnych filozofów wiódł żywot wędrownego kaznodziei.
Jezus przeciwstawiał się żydowskiemu prawu i zachowywał się dość ekscentrycznie, podobnie jak starotestamentowi prorocy, sam był zresztą za proroka uważany. Przy wjeździe do Jerozolimy witano go, rzucając gałązki oliwne, bo sądzono, że zgodnie z przepowiednią, ma "oczyścić kult" w Jerozolimie, czyli dopilnować, by mieszkańcy miasta wiernie oddawali cześć jedynemu Bogu. Według niektórych badaczy, jeszcze wtedy nie towarzyszyło mu dwunastu apostołów. Istnieją przypuszczenia, że wybrano ich dopiero po aresztowaniu Jezusa jako gremium kierownicze gminy. Inni uczeni przekonują, że dwunastu wybrał sam Jezus jako symbol tego, że zwraca się ku całemu ludowi izraelskiemu, który według Biblii składał się z dwunastu pokoleń, i wszystkim obiecuje życie wieczne.

Cieśla czy kamieniarz?
Jezus - tak jak Józef, który wprowadzał go w nauki Tory - trudnił się zajęciem określanym po grecku "tekton". Oznacza ono nie tylko cieślę, ale i kamieniarza. Osoby wykonujące ten zawód zajmowały się budową śluz, odnawianiem kół czerpakowych, budową domów i naprawianiem siodeł. Józef mógł razem z Jezusem pracować przy odbudowie miasta Sefforis, zburzonego przez Warusa około 4 r. p.n.e. Tym bardziej że Nazaret, w którym mieszkali, był niewielką miejscowością i najprawdopodobniej nie było tam dla nich wystarczająco pracy. Nie wiadomo, ile lat spędził Jezus w Nazarecie. Opuścił go, kiedy dowiedział się o wystąpieniu w Judei Jana Chrzciciela, by przyjąć z jego rąk chrzest. Nie wiadomo jednak, ile dokładnie miał wtedy lat.

WPROST EXTRA
Założyciel wspólnoty
Nikt nie kwestionował istnienia Jezusa, choć nie pozostawił on po sobie żadnego dzieła pisanego, aż do XVIII wieku. Dopiero wtedy oświeceniowi filozofowie zaczęli zarzucać ewangelii niezgodność z historią, a niektórzy uważali go nawet za postać mitologiczną. Do 49 r. nie powstały żadne pisma o Jezusie (dopiero około 50 r. n.e. powstała Ewangelia św. Marka). Pierwszą historyczną wzmiankę o nim czyni Swetoniusz, sekretarz na dworze cesarza Hadriana. Jest on jednak przekonany, że w 49 r., kiedy Klaudiusz wypędził z Rzymu Żydów, był wśród nich Jezus i to on wzbudził zamieszki.
Talmud donosi, że Jezus był nieślubnym dzieckiem cudzołożnicy i żołnierza. Inne źródła twierdzą, że był synem fryzjerki, w wigilię paschalną został powieszony, ponieważ uprawiał magię, której nauczył się w Egipcie. Miał tylko pięciu uczniów, a nie - jak mówią ewangelie - dwunastu i zwiódł naród Izraela na bezdroża. Najważniejszym dowodem potwierdzającym istnienie Jezusa Chrystusa są zapiski rzymskiego historyka Tacyta oraz polityka i pisarza Pliniusza Młodszego. Obaj pisząc o wspólnotach chrześcijańskich, wspominają ich założyciela - Chrystusa.

Betlejem, ale jakie?
Archeolodzy nie mają wątpliwości, że Jezus narodził się w Betlejem. Ale nie w tym położonym w Judei, o którym mówią ewangelie. Jest ono oddalone aż o 140 km od Nazaretu, z którego wędrował Józef, by się stawić na spis ludności, i mało prawdopodobne, by Maryja w zaawansowanej ciąży zniosła tak długą podróż na grzbiecie osła. Właściwym miejscem narodzenia Jezusa jest raczej Betlejem w Galilei, oddalone od Nazaretu zaledwie o kilkanaście kilometrów. Ewangelie wskazują na Betlejem w Judei, ponieważ tam urodził się król Dawid, z którego rodu - jak zapisano w Biblii - miał pochodzić Mesjasz. Być może autor ewangelii celowo zmienił miejsce narodzin Jezusa, by podkreślić jego związki z rodem Dawida, z którego pochodził również Józef.
Nie ma też pewności, kiedy narodził się Chrystus. Według Ewangelii św. Łukasza, Jezus narodził się za rządów króla Heroda, a publiczne wystąpienia zaczął w 15. roku panowania cesarza Tyberiusza. Ponieważ według źródeł historycznych Herod zmarł w 4 r. p.n.e., Jezus musiał się narodzić co najmniej cztery lata wcześniej. O pomyłkę było nietrudno, ponieważ pierwszy raz datę tę obliczał mnich Dionizy Exiguus w 525 r. na polecenie papieża Jana I. Później próbowano ustalić datę narodzin Jezusa, tłumacząc Gwiazdę Betlejemską jako zbliżenie Jowisza i Saturna oraz pojawienie się komety Halleya. I wyliczono, że Jezus narodził się aż siedem lat wcześniej, niż dawniej sądzono.

Kopie świętego gwoździa
Nikt nie docieka autentyczności kawałków krzyża świętego, korony cierniowej i gwoździ. W średniowieczu pielgrzymi odwiedzający miejsca przechowywania relikwii byli tak zachłanni, że całując fragmenty krzyża, odgryzali je po kawałku. Co najmniej do 33 kopii świętego gwoździa dodano mikroskopijne fragmenty zeszlifowane z oryginału. Takie kopie, które zetknęły się z autentycznym gwoździem, rozdawano pielgrzymom. Gwóźdź z rzymskiej bazyliki Santa Croce ma 11,5 cm długości, końcówka jest odłamana. Pierwotnie musiał mieć 14 cm. Tego typu gwoździ używali Rzymianie do ukrzyżowań.
Relikwią są także ciernie z korony umieszczone w relikwiarzu w Santa Croce. Czczono je od IV wieku w Jerozolimie, a potem w Konstantynopolu. Kiedy w 1204 r. korona wpadła w ręce krzyżowców, poszczególne ciernie zostały przekazane do kościołów w Europie Zachodniej. Główna część relikwii pozostała w Konstantynopolu. Gdy miasto zostało zaatakowane przez Bułgarów, Turków i Greków, cesarz Baldwin II potrzebował pieniędzy i wsparcia wojskowego. Aby je zdobyć, dał w zastaw wenecjanom relikwię, a potem nakłonił króla Francji Ludwika IX do kupna korony cierniowej za bajońska sumę 135 tys. funtów. Król mógł być rozczarowany, kiedy po otwarciu cennego relikwiarza zobaczył obręcz ze związanego sitowia o średnicy 21 cm, w którą były wplecione pojedyncze gałązki krzewu cierniowego.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2006 (1253)

 • Na stronie – Na opak 1 sty 2007, 16:00 Święta to dobry czas, żeby sobie wszystko poprzestawiać w głowie 3
 • Skaner 1 sty 2007, 16:00 Merry Boże Narodzenie Choinki, renifery, Święty Mikołaj, prezenty, rozbawione dzieci, spadające płatki śniegu, zewsząd dochodzące dźwięki "White Christmas" czy "Jingle Bells" - tak wyglądają święta prawie na... 8
 • Sawka czatuje 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 1 sty 2007, 16:00 Premier Jarosław Kaczyński © P. NOWAK/FOTORZEPA 18
 • Poczta 1 sty 2007, 16:00 POWRÓT KOBIETY Cieszę się, że w Polsce zaczyna się szerzej pisać na temat "nowego feminizmu", który uwzględnia naturalne różnice, jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, i wynikające stąd role społeczne, nie... 18
 • Ryba po polsku - Rok 1984 1 sty 2007, 16:00 W Polsce rok orwellowski nie skończył się nawet w 1989 r., a jego odpryski trafiają się i dziś 19
 • Fotoplastykon 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Wprost przeciwnie - Ość w gardle 1 sty 2007, 16:00 Radość ze świąt psuje nam natrętne biadolenie dziennikarzy 22
 • Kutia po kulebiaku 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Marią i Lechem Kaczyńskimi 24
 • Cenzor Lepper 1 sty 2007, 16:00 Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa 30
 • Co ty wiesz o IV Rzeczypospolitej? 1 sty 2007, 16:00 KWIZ "WPROST" 34
 • Marszałkowie Kościoła 1 sty 2007, 16:00 Ranking najbardziej wpływowych osobistości polskiego Kościoła: 1. Dziwisz, 2. Michalik, 3. Isakowicz-Zaleski 38
 • Alfabet koalicji 1 sty 2007, 16:00 Beata - czytaj Zyta. Proces inkarnacji Gilowskiej w TW Beatę śledziła z zapartym tchem cała Polska. Wicepremier mdlała na wezwanie i wywracała oczami niczym studenci podczas procesu w "Lalce". Ostatecznie sąd wydał wyrok... 44
 • Alfabet opozycji 1 sty 2007, 16:00 Bufetowa - tym sympatycznym mianem określają Hannę Gronkiewicz-Waltz jej koledzy z Platformy Obywatelskiej. Ponieważ platformą rządzi frakcja gdańsko-wrocławska, nic dziwnego, że postanowili pognębić stolicę. I z Bufetowej zrobili... 46
 • Wydarzenia - Polska 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA POLSKA 28 STYCZNIA Śmiertelne przeciążenie Pod ciężarem śniegu zawaliła się hala wystawowa w Katowicach: zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych 5 MARCA Ptasi strach W Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy u łabędzia -... 48
 • Wydarzenia - Świat 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA ŚWIAT 4 STYCZNIA Długi sen Szarona Premier Izraela zapada w śpiączkę. Po kilku miesiącach Kneset uznaje go za niezdolnego do pełnienia funkcji 14 MARCA Wiosenka Ludów Fala gwałtownych protestów studentów francuskich przeciw... 50
 • Lista nieobecności 1 sty 2007, 16:00 LISTA NIEOBECNOŚCI - POLSKA HANKA BIELICKA Żyła 91 lat Aktorka. W teatrze debiutowała tuż przed II wojną, ale widzowie pamiętają ją głównie z kabaretów. Postać Dziuni Pietrusińskiej, stworzona dla niej w latach 50., towarzyszyła jej... 52
 • Giełda 1 sty 2007, 16:00 GIEŁDA - BIZNES DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH       Udział PKB najbogatszych krajów świata w światowej gospodarce (w proc.) Nominalny produkt krajowy brutto Polski per capita wynosi 7946 USD. To dziesięć razy mniej niż PKB na... 54
 • Nowy Londyn 1 sty 2007, 16:00 Londyn wygrywa z Nowym Jorkiem w walce o miano stolicy świata 58
 • Lista Bernankego 1 sty 2007, 16:00 Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost" 62
 • Plan Aznara 1 sty 2007, 16:00 Sześć bardzo dobrych rad dla Europy 66
 • Miliarder w kasynie 1 sty 2007, 16:00 Sheldon Adelson to najszybciej bogacący się człowiek świata: w godzinę zarabia milion dolarów 70
 • Skrzydlaty maybach 1 sty 2007, 16:00 Biznesmeni przesiadają się z first class do własnych odrzutowców 74
 • 2x2=4 - Wolność czy dowolność? 1 sty 2007, 16:00 Siedemnaście lat to taki kawał czasu, że wielu Polaków zapomniało, o co walczyliśmy. Oczywiście, niemal każdy (?) bez wahania odpowie, że o wolność. Zawsze mieliśmy ją wypisaną na sztandarach i gotowi byliśmy oddawać za nią... 78
 • Supersam 1 sty 2007, 16:00 80
 • Pachnąca podróż 1 sty 2007, 16:00 Madonna, Sting, Cherie Blair, a w Polsce Kayah upodobali sobie aromaty Lorenzo Villoresiego. Villoresi zaczął tworzyć swoje zapachy 16 lat temu. Był wtedy studentem psychologii i filozofii. Podczas wyjazdu naukowego na Bliski Wschód... 80
 • Dzwoniące studio urody 1 sty 2007, 16:00 Nareszcie pojawiła się komórka stworzona z myślą o kobietach. Wśród gwiazdkowych propozycji firmy Samsung znajduje się model E500 - telefon wyjątkowo przyjazny płci pięknej. Kobietom spodoba się już jego design. Komórka, której... 80
 • Szorty na zimę 1 sty 2007, 16:00 Synoptycy wątpią, by w tym roku na święta spadł śnieg, dlatego duet projektantów Dolce & Gabbana postanowił wynagrodzić kaprysy pogody i na wybiegach w Mediolanie w prawdziwie zimowej scenografii pokazał śnieżnobiałą kolekcję... 80
 • Różowa skóra laptopa 1 sty 2007, 16:00 Nowoczesna technika nie musi się kojarzyć wyłącznie z chłodną stalą. Laptopy Asus z serii S6 to połączenie najnowszej technologii z rzemiosłem - ich aluminiowe obudowy zostały obszyte wysokogatunkową, ręcznie nakładaną skórą. Asus... 80
 • Patelnie od gwiazd 1 sty 2007, 16:00 Jamie Oliver i Nigella Lawson, czołowe telewizyjne gwiazdy kulinarne Wielkiej Brytanii, podbijają serca polskich amatorów gotowania. Program Jamiego Olivera to największy hit kanału Kuchnia.tv, a Nigella Lawson ustępuje popularnością tylko... 80
 • Kucyk do domu 1 sty 2007, 16:00 Interaktywny kucyk szetlandzki firmy FurReal Friends nie jest żywy, ale i tak trzeba mu poświęcać dużo uwagi. Należy go czyścić, karmić i obdarzać pieszczotami. Konik, jak na interaktywną zabawkę przystało, reaguje na wszystkie te... 80
 • Karp od Hindusa 1 sty 2007, 16:00 Polska Wigilia w Wielkiej Brytanii - reportaż "Wprost", TVP 2 i I Programu Polskiego Radia 82
 • Z archiwum paranoi 1 sty 2007, 16:00 Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE? 86
 • Skarb generałów 1 sty 2007, 16:00 Skarb ukryty przez nazistów na Dolnym Śląsku rozpalał wyobraźnię generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz premierów Kołodki i Oleksego 90
 • Butelka luksusu 1 sty 2007, 16:00 Poczet win, które choć raz w życiu powinien skosztować każdy miłośnik tego napoju 92
 • Establishment Jezusa 1 sty 2007, 16:00 Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej 96
 • Pazurem - Żłobek popkultury 1 sty 2007, 16:00 Obfotografowana, obtańczona i obśpiewana cicha szopka przestaje być cicha 100
 • Polska femme fatale 1 sty 2007, 16:00 Wdowę po Rydzu-Śmigłym zamordowano i okradziono z pamiętników jej męża, które mogłyby zmienić historiografię Polski 102
 • Know-how 1 sty 2007, 16:00 Tlen z choinki Kupując żywą choinkę, nie szkodzimy przyrodzie. Eksperci z Francuskiego Stowarzyszenia Naturalnych Choinek przekonują, że choinki hodowane na plantacjach służą środowisku naturalnemu. Na plantacjach drzewko rośnie... 106
 • Mania sukcesu 1 sty 2007, 16:00 Ameryka wygrywa, bo emigrują do niej głównie ludzie ambitni, wytrwali i skłonni do rywalizacji 108
 • Projekt Chrystusa 1 sty 2007, 16:00 Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego 112
 • Mądre giganty 1 sty 2007, 16:00 Dinozaury były ruchliwymi i inteligentnymi istotami, a nie głupimi i niedostosowanymi do życia olbrzymami 115
 • Kapitał rodziny 1 sty 2007, 16:00 Osoby pielęgnujące więzi i tradycje rodzinne cieszą się lepszym zdrowiem niż inni i częściej osiągają sukcesy 118
 • Żywica w cenie złota 1 sty 2007, 16:00 Kadzidłowiec nadal rośnie tylko w tych miejscach, które sam wybierze 122
 • Bez granic 1 sty 2007, 16:00 Frustracja Mikołaja Praca Mikołajów w USA urąga wszelkim standardom socjalnym. Klienci Mikołajów, najczęściej kilkuletnie dzieci, bezlitośnie i często wbrew prawu wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. Według badań... 124
 • Świat bez pilota 1 sty 2007, 16:00 Zachód nie może się zdecydować, czy chce przetrwać, czy nie 126
 • Drugie zderzenie cywilizacji 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Samuelem P. Huntingtonem, amerykańskim politologiem 132
 • Nieznośnie bliska zagranica 1 sty 2007, 16:00 Rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem braku bezpieczeństwa 134
 • Listonosz śmierci 1 sty 2007, 16:00 Wiktor But potrafi dostarczyć każdy rodzaj broni w dowolne miejsce na świecie 138
 • Wyspa pod choinkę 1 sty 2007, 16:00 Prywatny raj na oceanie kosztuje mniej niż kawalerka w Warszawie 142
 • Grzaniec z gwiazdami 1 sty 2007, 16:00 "Wprost" ujawnia, kto w 2006 r. wywołał największy ferment w kulturze (po nazwisku) 148
 • Apokalipsa według Mela Gibsona 1 sty 2007, 16:00 Imperium Majów - jak wcześniej rzymskie, a później sowieckie - rozpadło się pod ciężarem własnej nieprawości 152
 • Wyjście smoka 1 sty 2007, 16:00 Chiny przegrywają walkę o pozycję kulturalnego lidera na Dalekim Wschodzie 156
 • Hitu narodzenie 1 sty 2007, 16:00 Im mniej świąt, tym lepiej - to prosty przepis na gwiazdkowy przebój 160
 • Wykształciuchowszczyzna 1 sty 2007, 16:00 Rafał Ziemkiewicz "Michnikowszczyzna. Zapis choroby" Red Horse, Lublin 2006 Partie miewają swoje organy prasowe, ale tylko "Gazeta Wyborcza" ma swoją partię - mawiano w czasach, gdy istniały ścisłe związki między... 164
 • Wencel gordyjski - Andersen miał rację 1 sty 2007, 16:00 Czescy copywrighterzy i katoliccy skrupulanci - ręce precz od św. Mikołaja! 165
 • Ueorgan Ludu 1 sty 2007, 16:00 POLECAMY MIŁE PREZENTY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CD CHOPIN PEŁNĄ PIERSIĄ Subtelność (Doda) i seksapil (Blechacz)- murowany hit! ZAPROSZENIE DO NOWEGO KABARETU Zaproszenia na inaugurację nowego kabaretu Jana Pietrzaka. Prezent dla tych,... 166
 • Wprost plus 1 sty 2007, 16:00 Miś ratunkowy - Widzę pędzący na mnie samochód. I trach. I koniec - tak swój wypadek opisuje 13-letni Krzyś. Co roku 12 tys. dzieci ulega wypadkom. W 2007 r. w Dźwirzynie koło Kołobrzegu rozpocznie się budowa ośrodka terapeutycznego... 167
 • Kalendarz Sawki 2006 1 sty 2007, 16:00 168
 • Skibą w mur - Nagły Brak 1 sty 2007, 16:00 Bez Nadmiaru święta nie są świętami. Ma być bogato, by nikt sobie przypadkiem nie pomyślał, że nas nie stać 170