Lista Bernankego

Lista Bernankego

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost"
A jak Ameryka
Moja Ameryka to nadal kraj wzrostu. Amerykańska gospodarka, wbrew temu, co ogłaszają niektórzy, jest silna i ma dobre perspektywy na przyszłość. Potwierdzają to cztery najważniejsze wskaźniki makroekonomiczne. W ostatnich kilku latach notowaliśmy 4,1 proc. wzrostu PKB, a w ostatnich dwóch latach wzrost wynosił przeciętnie 3,6 proc. PKB. Uwzględniając skalę naszej gospodarki, jest to naprawdę wysokie tempo. Bezrobocie wynosi 4,4 proc. - to wskaźnik, jakiego nie osiągnęły inne duże gospodarki światowe. Także inflacja jest zadowalająco niska. Z kolei wydajność pracy - wskaźnik przez ekonomistów uważany za bardzo ważny i niedoceniany przez media, bo determinuje możliwość wzrostu ekonomicznego, poziom życia ludności, zarobki zatrudnionych i zyski przedsiębiorstw - w ostatnich latach jest znacznie wyższa niż średnia historyczna i wyższa niż w krajach Unii Europejskiej. Rekordowe wysokości indeksu Dow Jones Industrial potwierdzają dobry stan biznesu w Ameryce. Ostatnie lekkie zwolnienie nie oznacza końca trendu trwałego wzrostu.

B jak Bush
Nasz prezydent George W. Bush wyciągnął gospodarkę z zapaści po ataku terrorystycznym z 11 września i po katastrofie spowodowanej przez huragan Katrina. Doprowadził do obniżenia podatków, co było silnym bodźcem przyspieszającym wzrost gospodarczy. Obniżenie podatków jest, niestety, czasowe, do roku 2010, jak to określił Kongres. Myślę jednak, że zmniejszenie podatków powinno być bezterminowe. Kolejne podwyższenie podatku federalnego może przynieść gospodarce tylko szkodę.

C jak Chiny
Chińska gospodarka rozwija się tak szybko, że wystąpiły już symptomy jej przegrzania. By uchronić się przed katastrofą, chiński rząd wprowadził przedsięwzięcia mające ograniczyć inwestycje i zaostrzyć kryteria kredytowe. Zaostrzenie polityki kredytowej poskutkowało - spadły nakłady na nowe inwestycje, co już odbiło się zwolnieniem tempa produkcji przemysłowej.

D jak dolar
Jest ciągle światowym pieniądzem - wiele walut narodowych na świecie jest nadal związanych z dolarem. Niektóre kraje, na przykład Ekwador, Salwador i Panama, używają nawet dolara jako krajowego środka płatniczego. Wciąż ponad 50 proc. międzynarodowych transakcji finansowych jest realizowanych w dolarach, a tylko 25 proc. - w euro. Dolar nadal dominuje w handlu między Ameryką i Europą. Ponad 90 proc. amerykańskiego eksportu do Europy i więcej niż 80 proc. europejskiego eksportu do Ameryki jest fakturowane w dolarach. Dolar jest również pieniądzem, w którym kraje lokują swe rezerwy dewizowe - więcej niż 60 proc. rezerw walutowych trzyma się w dolarach. Ropa naftowa, metale szlachetne, inne surowce, materiały, żywność na głównych giełdach są notowane i fakturowane w dolarach. Faktem jest jednak, że rola dolara powoli maleje w miarę rozszerzania się strefy euro.

E jak euro
W mojej opinii, to bardziej produkt polityczny niż efekt ekonomicznych kalkulacji. Stworzyli go ci, którzy dążą do pełnej integracji politycznej i gospodarczej Starego Kontynentu. Bez ryzyka mogę jednak stwierdzić, że wspólny pieniądz będzie przynosił znaczne korzyści europejskim finansom. Większy i bardziej zintegrowany system finansowy niesie z sobą oczywiście większe ryzyko. Dalsze wyzwania pojawią się, gdy do europejskiego systemu monetarnego przystąpią nowe kraje. Generalnie jednak należy oczekiwać znacznych korzyści dla obecnych i nowych członków wspólnoty monetarnej.

E jak energia
Jestem optymistą, jeśli chodzi o dostawy energii za 10, 15, 20 lat, ponieważ jej wysokie ceny zmuszą gospodarkę do zmian. W ciągu 5-10 najbliższych lat będziemy się jednak znajdować w strefie zagrożenia, jeśli nie znajdziemy alternatywy dla importowanej ropy naftowej. Istnieje duże ryzyko przerw w jej dostawach lub gwałtownego wzrostu cen. Myślę, że wysokie ceny energii przyspieszą inwestycje w eksploatację ogromnych zasobów krajowych, dotychczas nie tkniętych, w źródła alternatywne, zwiększą też poszanowanie energii, przez co zwiększy się bezpieczeństwo energetyczne kraju.

G jak globalizacja
Zmniejszyła ona świat i spowodowała, że kraje podzielone granicami są coraz bardziej połączone związkami ekonomicznymi. Firmy sprzedają wytworzone przez siebie dobra do coraz większej liczby krajów, dzięki czemu szybciej tworzą bogactwo i podnoszą standard życia. Proces ten jest korzystny dla większości pracujących, ale są i tacy, którzy tracą zatrudnienie. Tym ostatnim należy się pomoc w przekwalifikowaniu. Podróż Krzysztofa Kolumba do Ameryki zapoczątkowała ogromne zmiany ekonomiczne, ale musiały minąć stulecia, by Nowy Świat zintegrował się ze starym. W naszych czasach procesy te przebiegają znacznie szybciej. Ekonomiczne otwarcie Chin zaczęło się 30 lat temu, ale teraz proces integracji Chin ze światową gospodarką przyspiesza. Podobnie jest z krajami środkowej i wschodniej Europy, w tym Polski. Wyzwolone z jarzma komunizmu, niesłychanie szybko włączają się do globalnej gospodarki, odnosząc z tego ogromne korzyści.

I jak inflacja
To największe zagrożenie dla świata: rujnuje dochody i oszczędności milionów ludzi. Banki centralne na świecie w ostatnich dwudziestu latach podejmowały ogromny wysiłek, by osiągnąć stabilne ceny. W Ameryce Fed zmniejszył inflację z ponad 13 proc. w roku 1979 do niskiego (zbliżonego do 1 proc.) poziomu obecnie. W ramach kampanii antyinflacyjnej wiele banków centralnych przyjęło tzw. ilościowy wskaźnik graniczny; m.in. zrobił to Europejski Bank Centralny. Sam jestem przeciwny sztywnej, arbitralnej granicy tego wskaźnika w krótkim okresie, wolałbym ustalać średni poziom wieloletni, na przykład na dwa lata. To ułatwia elastyczność w polityce inflacyjnej.

Prezydent Lech kaczyński uznaje wartości moralne bliskie większości Amerykanów, takie jak rodzina, prawa człowieka, dziedzictwo kulturalne i historyczne
K jak Kaczyński (Lech)
Nowy konserwatywny prezydent Polski może doprowadzić do większego zbliżenia naszych krajów. A wynika to z tego, że zarówno naród polski, jak i on sam uznają, podobnie jak większość Amerykanów, takie wartości moralne, jak rodzina, prawa człowieka, religia oraz dziedzictwo kulturalne i historyczne.

N jak NAFTA
Co jest lepsze: NAFTA, czyli North American Free Trade Agreement, czy Unia Europejska? Nie ma na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi. Są to dwie różne formy integracji gospodarczej. Pierwszy zakłada pełną niezależność polityczną i dużą swobodę w decyzjach dotyczących polityki monetarnej i gospodarczej kraju. Druga forma integracji gospodarczej ceduje część suwerenności państwa na rzecz biurokracji unijnej w Brukseli.

P jak Putin
Prezydent Rosji ma w rękach silną kartę w światowej grze na ekonomicznym stole. Tą kartą jest ropa naftowa, gaz ziemny i inne surowce kopalne. Dlatego Rosja jest istotnym graczem na światowym rynku. Zgoda Stanów Zjednoczonych na przyjęcie Rosji do Światowej Organizacji Handlu (WTO) jest wyrazem uznania rosyjskiej roli w gospodarce globalnej. Członkostwo Rosji w WTO będzie zmuszać ten kraj do gry fair swoimi kartami, co może się okazać korzystne dla niej samej i dla światowego handlu.

S jak stopy procentowe
Same w sobie nie są celem polityki Fed; są tylko jednym z instrumentów polityki monetarnej. Natomiast stabilne ceny pełnią podwójną funkcję w polityce monetarnej: są warunkiem osiągnięcia celów Fed, to jest wysokiego zatrudnienia i umiarkowanego poziomu stóp procentowych w dłuższym czasie.

U jak Unia Europejska
Ma dostęp do tej samej technologii co Ameryka, a mimo to rozwija się wolniej. Można zapytać, co jest główną przyczyną tej różnicy? Odpowiedź jest prosta - zła polityka ekonomiczna w Europie. Stany Zjednoczone zapaliły firmom high-tech, bio-tech i innym innowacjom zielone światło. Rynek kapitału, a zwłaszcza venture capital pompuje miliardy dolarów rocznie w innowacyjność. Utalentowani ludzie mają w Ameryce ogromne możliwości rozwoju. W naszych przedsiębiorstwach najbardziej ceni się kapitał ludzki. Stąd napływ do Stanów Zjednoczonych talentów z całego świata. W Ameryce ludzie nauki pracują dla biznesu i mają satysfakcję - nie tylko materialną.

W jak wielki kryzys
Był katastrofą dla milionów ludzi i dla światowej gospodarki. Niemal dokładnie 75 lat temu, w październiku 1929 r., nastąpił krach na nowojorskiej giełdzie. Kryzys był spowodowany błędami w polityce monetarnej USA i kilku innych państw. W tym samym czasie na świecie panowała też wielka niestabilność finansowa. Po smutnym doświadczeniu tego okresu stało się oczywiste, że parlamenty i władza wykonawcza ponoszą ogromną odpowiedzialność za stabilizację gospodarki i systemu finansowego, jak też są odpowiedzialne za udzielenie pomocy ludziom poszkodowanym w wyniku krachu gospodarki. Lekcję z wielkiego kryzysu można sformułować następująco: niezbędna jest stabilność monetarna i stabilność cen, bo to jest niesłychanie ważne w tworzeniu ogólnej stabilności makroekonomicznej. Państwa muszą utrzymywać też stabilność finansową, gdyż niestabilność finansowa może doprowadzić do ogólnej niestabilności. Utrzymywanie zdrowego systemu finansowego powinno być najwyższym priorytetem zarówno banku centralnego, jak i parlamentu i władzy wykonawczej.

Z jak złoto
Było jednym z głównych czynników przyczyniających się do wielkiego kryzysu. Kraje, które wcześniej odeszły od parytetu złota, szybciej wyszły z depresji niż te, które dłużej utrzymywały parytet. Jest to odpowiedź na częste pytanie, czy nie wrócić do parytetu złota.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2006 (1253)

 • Na stronie - Na opak 1 sty 2007, 16:00 Święta to dobry czas, żeby sobie wszystko poprzestawiać w głowie 3
 • Skaner 1 sty 2007, 16:00 Merry Boże Narodzenie Choinki, renifery, Święty Mikołaj, prezenty, rozbawione dzieci, spadające płatki śniegu, zewsząd dochodzące dźwięki "White Christmas" czy "Jingle Bells" - tak wyglądają święta prawie na... 8
 • Sawka czatuje 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 1 sty 2007, 16:00 Premier Jarosław Kaczyński © P. NOWAK/FOTORZEPA 18
 • Poczta 1 sty 2007, 16:00 POWRÓT KOBIETY Cieszę się, że w Polsce zaczyna się szerzej pisać na temat "nowego feminizmu", który uwzględnia naturalne różnice, jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, i wynikające stąd role społeczne, nie... 18
 • Ryba po polsku - Rok 1984 1 sty 2007, 16:00 W Polsce rok orwellowski nie skończył się nawet w 1989 r., a jego odpryski trafiają się i dziś 19
 • Fotoplastykon 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Wprost przeciwnie - Ość w gardle 1 sty 2007, 16:00 Radość ze świąt psuje nam natrętne biadolenie dziennikarzy 22
 • Kutia po kulebiaku 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Marią i Lechem Kaczyńskimi 24
 • Cenzor Lepper 1 sty 2007, 16:00 Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa 30
 • Co ty wiesz o IV Rzeczypospolitej? 1 sty 2007, 16:00 KWIZ "WPROST" 34
 • Marszałkowie Kościoła 1 sty 2007, 16:00 Ranking najbardziej wpływowych osobistości polskiego Kościoła: 1. Dziwisz, 2. Michalik, 3. Isakowicz-Zaleski 38
 • Alfabet koalicji 1 sty 2007, 16:00 Beata - czytaj Zyta. Proces inkarnacji Gilowskiej w TW Beatę śledziła z zapartym tchem cała Polska. Wicepremier mdlała na wezwanie i wywracała oczami niczym studenci podczas procesu w "Lalce". Ostatecznie sąd wydał wyrok... 44
 • Alfabet opozycji 1 sty 2007, 16:00 Bufetowa - tym sympatycznym mianem określają Hannę Gronkiewicz-Waltz jej koledzy z Platformy Obywatelskiej. Ponieważ platformą rządzi frakcja gdańsko-wrocławska, nic dziwnego, że postanowili pognębić stolicę. I z Bufetowej zrobili... 46
 • Wydarzenia - Polska 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA POLSKA 28 STYCZNIA Śmiertelne przeciążenie Pod ciężarem śniegu zawaliła się hala wystawowa w Katowicach: zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych 5 MARCA Ptasi strach W Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy u łabędzia -... 48
 • Wydarzenia - Świat 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA ŚWIAT 4 STYCZNIA Długi sen Szarona Premier Izraela zapada w śpiączkę. Po kilku miesiącach Kneset uznaje go za niezdolnego do pełnienia funkcji 14 MARCA Wiosenka Ludów Fala gwałtownych protestów studentów francuskich przeciw... 50
 • Lista nieobecności 1 sty 2007, 16:00 LISTA NIEOBECNOŚCI - POLSKA HANKA BIELICKA Żyła 91 lat Aktorka. W teatrze debiutowała tuż przed II wojną, ale widzowie pamiętają ją głównie z kabaretów. Postać Dziuni Pietrusińskiej, stworzona dla niej w latach 50., towarzyszyła jej... 52
 • Giełda 1 sty 2007, 16:00 GIEŁDA - BIZNES DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH       Udział PKB najbogatszych krajów świata w światowej gospodarce (w proc.) Nominalny produkt krajowy brutto Polski per capita wynosi 7946 USD. To dziesięć razy mniej niż PKB na... 54
 • Nowy Londyn 1 sty 2007, 16:00 Londyn wygrywa z Nowym Jorkiem w walce o miano stolicy świata 58
 • Lista Bernankego 1 sty 2007, 16:00 Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost" 62
 • Plan Aznara 1 sty 2007, 16:00 Sześć bardzo dobrych rad dla Europy 66
 • Miliarder w kasynie 1 sty 2007, 16:00 Sheldon Adelson to najszybciej bogacący się człowiek świata: w godzinę zarabia milion dolarów 70
 • Skrzydlaty maybach 1 sty 2007, 16:00 Biznesmeni przesiadają się z first class do własnych odrzutowców 74
 • 2x2=4 - Wolność czy dowolność? 1 sty 2007, 16:00 Siedemnaście lat to taki kawał czasu, że wielu Polaków zapomniało, o co walczyliśmy. Oczywiście, niemal każdy (?) bez wahania odpowie, że o wolność. Zawsze mieliśmy ją wypisaną na sztandarach i gotowi byliśmy oddawać za nią... 78
 • Supersam 1 sty 2007, 16:00 80
 • Pachnąca podróż 1 sty 2007, 16:00 Madonna, Sting, Cherie Blair, a w Polsce Kayah upodobali sobie aromaty Lorenzo Villoresiego. Villoresi zaczął tworzyć swoje zapachy 16 lat temu. Był wtedy studentem psychologii i filozofii. Podczas wyjazdu naukowego na Bliski Wschód... 80
 • Dzwoniące studio urody 1 sty 2007, 16:00 Nareszcie pojawiła się komórka stworzona z myślą o kobietach. Wśród gwiazdkowych propozycji firmy Samsung znajduje się model E500 - telefon wyjątkowo przyjazny płci pięknej. Kobietom spodoba się już jego design. Komórka, której... 80
 • Szorty na zimę 1 sty 2007, 16:00 Synoptycy wątpią, by w tym roku na święta spadł śnieg, dlatego duet projektantów Dolce & Gabbana postanowił wynagrodzić kaprysy pogody i na wybiegach w Mediolanie w prawdziwie zimowej scenografii pokazał śnieżnobiałą kolekcję... 80
 • Różowa skóra laptopa 1 sty 2007, 16:00 Nowoczesna technika nie musi się kojarzyć wyłącznie z chłodną stalą. Laptopy Asus z serii S6 to połączenie najnowszej technologii z rzemiosłem - ich aluminiowe obudowy zostały obszyte wysokogatunkową, ręcznie nakładaną skórą. Asus... 80
 • Patelnie od gwiazd 1 sty 2007, 16:00 Jamie Oliver i Nigella Lawson, czołowe telewizyjne gwiazdy kulinarne Wielkiej Brytanii, podbijają serca polskich amatorów gotowania. Program Jamiego Olivera to największy hit kanału Kuchnia.tv, a Nigella Lawson ustępuje popularnością tylko... 80
 • Kucyk do domu 1 sty 2007, 16:00 Interaktywny kucyk szetlandzki firmy FurReal Friends nie jest żywy, ale i tak trzeba mu poświęcać dużo uwagi. Należy go czyścić, karmić i obdarzać pieszczotami. Konik, jak na interaktywną zabawkę przystało, reaguje na wszystkie te... 80
 • Karp od Hindusa 1 sty 2007, 16:00 Polska Wigilia w Wielkiej Brytanii - reportaż "Wprost", TVP 2 i I Programu Polskiego Radia 82
 • Z archiwum paranoi 1 sty 2007, 16:00 Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE? 86
 • Skarb generałów 1 sty 2007, 16:00 Skarb ukryty przez nazistów na Dolnym Śląsku rozpalał wyobraźnię generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz premierów Kołodki i Oleksego 90
 • Butelka luksusu 1 sty 2007, 16:00 Poczet win, które choć raz w życiu powinien skosztować każdy miłośnik tego napoju 92
 • Establishment Jezusa 1 sty 2007, 16:00 Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej 96
 • Pazurem - Żłobek popkultury 1 sty 2007, 16:00 Obfotografowana, obtańczona i obśpiewana cicha szopka przestaje być cicha 100
 • Polska femme fatale 1 sty 2007, 16:00 Wdowę po Rydzu-Śmigłym zamordowano i okradziono z pamiętników jej męża, które mogłyby zmienić historiografię Polski 102
 • Know-how 1 sty 2007, 16:00 Tlen z choinki Kupując żywą choinkę, nie szkodzimy przyrodzie. Eksperci z Francuskiego Stowarzyszenia Naturalnych Choinek przekonują, że choinki hodowane na plantacjach służą środowisku naturalnemu. Na plantacjach drzewko rośnie... 106
 • Mania sukcesu 1 sty 2007, 16:00 Ameryka wygrywa, bo emigrują do niej głównie ludzie ambitni, wytrwali i skłonni do rywalizacji 108
 • Projekt Chrystusa 1 sty 2007, 16:00 Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego 112
 • Mądre giganty 1 sty 2007, 16:00 Dinozaury były ruchliwymi i inteligentnymi istotami, a nie głupimi i niedostosowanymi do życia olbrzymami 115
 • Kapitał rodziny 1 sty 2007, 16:00 Osoby pielęgnujące więzi i tradycje rodzinne cieszą się lepszym zdrowiem niż inni i częściej osiągają sukcesy 118
 • Żywica w cenie złota 1 sty 2007, 16:00 Kadzidłowiec nadal rośnie tylko w tych miejscach, które sam wybierze 122
 • Bez granic 1 sty 2007, 16:00 Frustracja Mikołaja Praca Mikołajów w USA urąga wszelkim standardom socjalnym. Klienci Mikołajów, najczęściej kilkuletnie dzieci, bezlitośnie i często wbrew prawu wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. Według badań... 124
 • Świat bez pilota 1 sty 2007, 16:00 Zachód nie może się zdecydować, czy chce przetrwać, czy nie 126
 • Drugie zderzenie cywilizacji 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Samuelem P. Huntingtonem, amerykańskim politologiem 132
 • Nieznośnie bliska zagranica 1 sty 2007, 16:00 Rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem braku bezpieczeństwa 134
 • Listonosz śmierci 1 sty 2007, 16:00 Wiktor But potrafi dostarczyć każdy rodzaj broni w dowolne miejsce na świecie 138
 • Wyspa pod choinkę 1 sty 2007, 16:00 Prywatny raj na oceanie kosztuje mniej niż kawalerka w Warszawie 142
 • Grzaniec z gwiazdami 1 sty 2007, 16:00 "Wprost" ujawnia, kto w 2006 r. wywołał największy ferment w kulturze (po nazwisku) 148
 • Apokalipsa według Mela Gibsona 1 sty 2007, 16:00 Imperium Majów - jak wcześniej rzymskie, a później sowieckie - rozpadło się pod ciężarem własnej nieprawości 152
 • Wyjście smoka 1 sty 2007, 16:00 Chiny przegrywają walkę o pozycję kulturalnego lidera na Dalekim Wschodzie 156
 • Hitu narodzenie 1 sty 2007, 16:00 Im mniej świąt, tym lepiej - to prosty przepis na gwiazdkowy przebój 160
 • Wykształciuchowszczyzna 1 sty 2007, 16:00 Rafał Ziemkiewicz "Michnikowszczyzna. Zapis choroby" Red Horse, Lublin 2006 Partie miewają swoje organy prasowe, ale tylko "Gazeta Wyborcza" ma swoją partię - mawiano w czasach, gdy istniały ścisłe związki między... 164
 • Wencel gordyjski - Andersen miał rację 1 sty 2007, 16:00 Czescy copywrighterzy i katoliccy skrupulanci - ręce precz od św. Mikołaja! 165
 • Ueorgan Ludu 1 sty 2007, 16:00 POLECAMY MIŁE PREZENTY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CD CHOPIN PEŁNĄ PIERSIĄ Subtelność (Doda) i seksapil (Blechacz)- murowany hit! ZAPROSZENIE DO NOWEGO KABARETU Zaproszenia na inaugurację nowego kabaretu Jana Pietrzaka. Prezent dla tych,... 166
 • Wprost plus 1 sty 2007, 16:00 Miś ratunkowy - Widzę pędzący na mnie samochód. I trach. I koniec - tak swój wypadek opisuje 13-letni Krzyś. Co roku 12 tys. dzieci ulega wypadkom. W 2007 r. w Dźwirzynie koło Kołobrzegu rozpocznie się budowa ośrodka terapeutycznego... 167
 • Kalendarz Sawki 2006 1 sty 2007, 16:00 168
 • Skibą w mur - Nagły Brak 1 sty 2007, 16:00 Bez Nadmiaru święta nie są świętami. Ma być bogato, by nikt sobie przypadkiem nie pomyślał, że nas nie stać 170