Z archiwum paranoi

Z archiwum paranoi

Dodano:   /  Zmieniono: 1
Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE?
Niewiele zbiorowych obaw i mitów jest tak żywotnych jak teorie spisków i tajnych stowarzyszeń. Są odporne na krytykę naukową i zdroworozsądkowy sceptycyzm. Jeśli wziąć pod uwagę fenomenalne sukcesy takich filmów, jak "Kod Leonarda da Vinci", "Teoria spisku", serial "Z archiwum X" czy dzieła Olivera Stone'a, w których CIA, rząd Stanów Zjednoczonych czy też bliżej nieokreślone grupy interesów stoją za wszystkimi zwrotami współczesnej historii, to wygląda na to, że wytwórnie filmowe zawsze zarobią solidne pieniądze, odwołując się do przesądów i zbiorowych paranoi. Przeświadczenie o tym, że poza zasięgiem publicznej kontroli kryją się tajne organizacje, układy, CIA, a nawet istoty pozaziemskie, jest bardzo stare i dziwnie odporne na postępy nauki. W latach 60. modne stało się wśród lewicowych intelektualistów podejrzewanie rządu USA i CIA o przedziwne machinacje. Naiwność dzieci kwiatów i prostesty przeciw wojnie w Wietnamie stanowiły pożywkę dla wiary w spisek kompleksu industrialno-militarnego, kamuflowanie przez rząd śladów po UFO oraz programowanie umysłów przez CIA za pomocą promieniowania emitowanego przez telewizję.
Ciekawe jest to, że nieufność lewicowych kontestatorów wobec establishmentu, wywiadu i instytucji państwa odżyła ostatnio u nas, w prawicowej formacji politycznej, w postaci przekonania o istnieniu wszechukładu oplątującego polską rzeczywistość i programującego umysły poprzez zniewolone (przez układ) media. Pocieszające jest to, że w tych niepokojach nie jesteśmy osamotnieni. Świat arabski również jest niezmiernie podatny na spiskową teorię dziejów. Dość powiedzieć, że wielu muzułmanów uważa Coca-Colę za element antyislamskiego spisku, a jej logo odczytuje jako "nie ma Mahometa i nie ma Mekki".

Kapitaliści pożeracze
Jeśli wierzyć statystykom, Amerykanie zdają się przodować w uznaniu dla teorii spiskowych. Według raportu Krajowej Fundacji Nauki USA z 2002 r., 30 proc. obywateli USA wierzy w istnienie UFO jako pojazdów pozaziemskich cywilizacji, 60 proc. - w postrzeganie pozazmysłowe, a 40 proc. - w astrologię jako wiarygodną naukę.
W Stanach Zjednoczonych istnieje od dawna wiele mniej lub bardziej elitarnych stowarzyszeń mniej lub bardziej sekretnej natury, które ściągają na siebie całą masę podejrzeń. Niektóre z nich są zbliżone charakterem do brytyjskich klubów, zarezerwowanych niegdyś dla przedstawicieli elit, inne miewały bardziej mroczną naturę i, jak Ku-Klux-Klan, bardzo paskudne cele. Faktem jest również, że wielu amerykańskich ojców założycieli należało do masonerii, a ideologia masonów znajduje odbicie zarówno w treści konstytucji Stanów Zjednoczonych, jak i Deklaracji niepodległości. I choć rzecz sama w sobie jest niegroźna, to dla wyznawców teorii spiskowych stanowi asumpt do absurdalnych spekulacji. Z lubością przenoszą też oni swoje obawy na niezliczone inne organizacje, społeczne struktury i stowarzyszenia. ONZ, Klub Rzymski, Unia Europejska, Watykan, Opus Dei i masoneria podejrzewane są o niegodziwe machinacje, których celem jest zazwyczaj obalenie istniejącego porządku. Każda opcja polityczna ma tu swoje ulubione miraże, które bywają zdumiewająco podobne. Dla skrajnych lewaków Unia Europejska jest zalążkiem kapitalistyczno--globalistycznowego spisku przeciw ubogim. Dla skrajnej prawicy to twór mający osłabić wpływy Stanów Zjednoczonych. A dla protestanckiej prawicy religijnej jest to narzędzie rekatolicyzacji świata i marginalizowania protestantów. A jak jest naprawdę z tajnymi stowarzyszeniami, które często są jak najbardziej na publicznym widoku?

Kohorta Busha i Kerry'ego
Jednym z najsłynniejszych amerykańskich tajnych stowarzyszeń jest elitarny klub studentów Yale - Czaszka i Kości (Skull and Bones). Przynależność do tej organizacji była od dawna niemal równoznaczna z pasowaniem na przyszłego męża stanu. Czaszka i Kości została założona w 1832 r. Jej członkowie mieli się wzajemnie wspierać w staraniach o wysokie urzędy i prominentne kariery. Czaszka i Kości miała stowarzyszać "elitę elit": białych anglosaskich protestantów o odpowiednim statusie materialnym. Tajemne i do dziś nie ujawniane w pełni rytuały tak zwanej kohorty Czaszki i Kości wzorowane są ponoć w pewnej mierze na obrzędach masońskich. Miały one spajać członków stowarzyszenia w wierne i na zawsze już sobie oddane bractwo, o którym mawiało się, że kto raz został jego członkiem, pozostaje nim do końca życia. W pozbawionym okien budynku w kampusie Yale, zwanym grobowcem, nowo mianowani kongregaci składają przysięgę dochowania tajemnicy, a jednym z obowiązujących tam podobno rytuałów są wzajemne zwierzenia, obejmujące szczegóły z życia intymnego. Ma to być metoda na zagwarantowanie członkom stowarzyszenia absolutnej wzajemnej lojalności; w dorosłym i politycznym życiu ma to obligować wychowanków Czaszki i Kości do popierania się i ułatwiania sobie nawzajem kariery. Fakt, że wiele bardzo wpływowych politycznie rodzin (Cheneyowie, Bushowie, Walkerowie, Taftowie, Adamsowie, Rockefellerowie, Vanderbiltowie) miało swoich przedstawicieli w kohorcie Czaszki i Kości, zdaje się dowodzić, że wzajemne popieranie się członków stowarzyszenia odnosi pożądane skutki. W wyborach prezydenckich w 2004 r. zmierzyli się dwaj członkowie Skull and Bones - George Walker Bush i John Forbes Kerry. Obaj aspiranci odmówili dziennikarzom jakichkolwiek komentarzy na temat stowarzyszenia.
Uniwersyteckie, biznesowe czy intelektualne elity Ameryki mają, zgodnie z anglosaską tradycją, skłonność do zrzeszania się w kluby. Prócz Czaszki i Kości do najsłynniejszych uniwersyteckich klubów zaliczają się jeszcze harvardzki Porcellian i drugi klub studentów Yale, zwany Skrypt i Klucz. Dziennikarze i pisarze założyli w 1872 r. stowarzyszenie Bohemian Grove, którego tajne i dywersyjne działania ograniczały się raczej do wspólnych zabaw alkoholowych. Konspiracjoniści zwykli jednak podejrzewać wszystkie te kluby o bardzo niecne machinacje, a nawet zamordowanie prezydenta Kennedy'ego. Jednak jak pisze Nick Harding, autor inteligentnej i krytycznej książki "Tajne stowarzyszenia", kariera członków Czaszki i Kości czy Porcellian (która prowadzi często do administracji rządowej, generalicji, kongresu i CIA), więcej mówi o naturze amerykańskich elit i sile pieniędzy, niż o spiskach tajnych stowarzyszeń.

Spisek kapłanów globalizacji
Jeśli amerykańskie stowarzyszenia budzą niepokój wielbicieli teorii spiskowych, to co dopiero organizacje mające charakter ponadnarodowy. Absolutną bte noire, czyli mroczną bestią, jest dla konspiracjonistów grupa Bilderberg. W mniemaniu jednego z bardziej paranoicznych pisarzy od tajnych stowarzyszeń Michaela Bradleya jest to oficjalnie nie istniejące stowarzyszenie, które Bradley nazywa wysokimi kapłanami globalizacji. Wraz z Klubem Rzymskim i Komisją Trójstronną odpowiadają oni - zdaniem zwolenników takich mrocznych teorii - za wyprodukowanie wirusa HIV i rozprzestrzenianie go po świecie. Celem tego przedsięwzięcia, jak pisze Bradley w "Podręczniku tajnych stowarzyszeń", ma być ograniczenie eksplozji demograficznej, a także skryte zarządzanie światem poprzez "kontrolowany chaos".
Czym jest w istocie grupa Bilderberg? To zainicjowane przez Polaka Józefa Hieronima Retingera międzynarodowe forum polityczne i ekonomiczne, którego celem jest zbliżenie stanowisk krajów zrzeszonych w NATO oraz Europy i Stanów Zjednoczonych. Retinger, członek rządu londyńskiego, stał się po wojnie wpływową postacią polityczną w Londynie i Waszyngtonie. Wystąpił on z propozycją utworzenia politycznego forum, które nad dialogiem Europy i Ameryki. Liderzy świata mieli się spotykać co roku i rozmawiać w duchu współpracy i transatlantyckiego porozumienia. Bilderbergczycy, w grupie nie przekraczającej ponoć 150 osób, zjeżdżają się co rok w różnych krajach, raczej unikając mediów, pod silną eskortą policji i (podobno) CIA. Co zresztą dziwić nie powinno, bo grupa stowarzysza crme de la crme światowej polityki i finansjery. Dla zwolenników interpretacji paranoicznej Bilderberg to jednak ekspozytura tajemniczej organizacji: masonów lub syjonistów. Tym gorzej dla takich uczestników grupy Bilderberg, jak Ronald Reagan, Jimmy Carter, Valáry Giscard d'Estaing, George Bush junior, Margaret Thatcher, David Rockefeller.

Uporczywi konspiracjoniści
Skąd się bierze siła spiskowych przekonań i skłonność dopatrywani a się konspiracji w każdej organizacji, partii czy elitarnym klubie? Jak tłumaczy Anna Bieniek, ordynator Oddziału Leczenia Nerwic w Komorowie, osoby, które nie są w stanie pogodzić się z własnymi słabościami, ukrytą agresją, poczuciem małej sprawczości, frustracją lub życiowymi porażkami, przerzucają swoje "złe impulsy" na kogoś innego. Często mniejszości etniczne, cudzoziemcy i innowiercy stają się kozłem ofiarnym takiej mentalności. Spiskowa postawa nie wyklucza inteligencji. Można być błyskotliwym i wykształconym, a przy tym zaprząc całą inteligencję w obwinianie jakiegoś wrogiego układu - zauważa Michael Shermer, historyk nauki, w książce "Dlaczego ludzie wierzą w dziwne rzeczy?". Skłonność do wiary w spiskową teorię dziejów ma niewiele wspólnego z ilorazem inteligencji i wykształceniem, za to bardzo dużo z charakterem, kompleksami oraz dziedziczeniem postaw i obsesji hołubionych przez rodzinę. W łagodnej formie przybiera to kształt niechęci do grup, które obwinia się o własne niepowodzenia. W formie ostrej taka postawa dostarcza usprawiedliwień dla bardzo agresywnych zachowań. Ku-Klux-Klan, wraz z amerykańską Partią Natywistów, szerzył informacje o rzekomych występkach czarnych, cudzoziemców i katolików, kolportował też własnej produkcji rzekome manifesty papistów. Wysłannicy Watykanu, w przekonaniu KKK, zmierzali do podminowania protestanckich fundamentów Ameryki. Miało to uzasadnić ataki na znienawidzone mniejszości i prawne manipulacje ograniczające ich prawa obywatelskie - pisze Daniel Pipes w eseju "Spiskowcy".
Psychiatrzy są zdania, że u "konspiracjonistów" występuje tzw. uporczywe zaburzenie urojeniowe, które powoduje trudności w odróżnianiu rzeczywistości od wyobrażeń. Wiara w UFO może wskazywać na schizofrenię, ale też jest dość alarmującym sygnałem dla otoczenia; z uporczywymi urojeniami jest o tyle gorzej, że przez dłuższy czas nie sugerują pomieszania zmysłów. Pipes twierdzi, że czasem zwolennicy teorii spiskowych sami uciekają się do spisków lub różnych form terroryzmu. Timothy McVeigh, który wysadził wieżowiec w Oklahoma City, David Copeland, zamachowiec z Londynu, i Osama bin Laden twierdzili, że walczą ze spiskiem światowego rządu kierowanego przez grupę Bilderberg.
W polskich warunkach zwolennicy tezy o opanowaniu całej rzeczywistości przez układ też zdają się upodabniać do przedmiotu nienawiści. Z jednej strony powielają tezę o tym, że cała polska gospodarka jest zawłaszczona przez agentów układu, z drugiej - uzdrowienie sytuacji ma polegać na przekazaniu jej en globe w ręce antyukładowców. A w ferworze walki z postkomunizmem przyjmowana jest retoryka rodem z PRL.
Słynne przekonanie o tym, że w Polsce wolnych mediów nie ma, również zakrawa na uporczywe zaburzenia urojeniowe, z ich leitmotywem: ktokolwiek krytykuje moją wizję świata, jest "ich" wysłannikiem. I cały ambaras w tym, że o ile wiara w UFO jest na tyle szokująca, że jednoznacznie wskazuje na niewiarygodność jednostki, o tyle wiara w spisek z Bilderbergu czy Coca-Coli oraz wszechobecny układ trawiący od środka naszą pseudodemokrację, forsowaną przez wykształciuchów, może długo pozostać popularna. Tym gorzej dla naszej rzeczywistości.

Ilustracja: D. Krupa
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 1

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2006 (1253)

 • Na stronie – Na opak1 sty 2007, 16:00Święta to dobry czas, żeby sobie wszystko poprzestawiać w głowie3
 • Skaner1 sty 2007, 16:00Merry Boże Narodzenie Choinki, renifery, Święty Mikołaj, prezenty, rozbawione dzieci, spadające płatki śniegu, zewsząd dochodzące dźwięki "White Christmas" czy "Jingle Bells" - tak wyglądają święta prawie na...8
 • Sawka czatuje1 sty 2007, 16:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback1 sty 2007, 16:00Premier Jarosław Kaczyński © P. NOWAK/FOTORZEPA18
 • Poczta1 sty 2007, 16:00POWRÓT KOBIETY Cieszę się, że w Polsce zaczyna się szerzej pisać na temat "nowego feminizmu", który uwzględnia naturalne różnice, jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, i wynikające stąd role społeczne, nie...18
 • Ryba po polsku - Rok 19841 sty 2007, 16:00W Polsce rok orwellowski nie skończył się nawet w 1989 r., a jego odpryski trafiają się i dziś19
 • Fotoplastykon1 sty 2007, 16:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)20
 • Wprost przeciwnie - Ość w gardle1 sty 2007, 16:00Radość ze świąt psuje nam natrętne biadolenie dziennikarzy22
 • Kutia po kulebiaku1 sty 2007, 16:00Rozmowa z Marią i Lechem Kaczyńskimi24
 • Cenzor Lepper1 sty 2007, 16:00Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa30
 • Co ty wiesz o IV Rzeczypospolitej?1 sty 2007, 16:00KWIZ "WPROST"34
 • Marszałkowie Kościoła1 sty 2007, 16:00Ranking najbardziej wpływowych osobistości polskiego Kościoła: 1. Dziwisz, 2. Michalik, 3. Isakowicz-Zaleski38
 • Alfabet koalicji1 sty 2007, 16:00Beata - czytaj Zyta. Proces inkarnacji Gilowskiej w TW Beatę śledziła z zapartym tchem cała Polska. Wicepremier mdlała na wezwanie i wywracała oczami niczym studenci podczas procesu w "Lalce". Ostatecznie sąd wydał wyrok...44
 • Alfabet opozycji1 sty 2007, 16:00Bufetowa - tym sympatycznym mianem określają Hannę Gronkiewicz-Waltz jej koledzy z Platformy Obywatelskiej. Ponieważ platformą rządzi frakcja gdańsko-wrocławska, nic dziwnego, że postanowili pognębić stolicę. I z Bufetowej zrobili...46
 • Wydarzenia - Polska1 sty 2007, 16:00WYDARZENIA POLSKA 28 STYCZNIA Śmiertelne przeciążenie Pod ciężarem śniegu zawaliła się hala wystawowa w Katowicach: zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych 5 MARCA Ptasi strach W Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy u łabędzia -...48
 • Wydarzenia - Świat1 sty 2007, 16:00WYDARZENIA ŚWIAT 4 STYCZNIA Długi sen Szarona Premier Izraela zapada w śpiączkę. Po kilku miesiącach Kneset uznaje go za niezdolnego do pełnienia funkcji 14 MARCA Wiosenka Ludów Fala gwałtownych protestów studentów francuskich przeciw...50
 • Lista nieobecności1 sty 2007, 16:00LISTA NIEOBECNOŚCI - POLSKA HANKA BIELICKA Żyła 91 lat Aktorka. W teatrze debiutowała tuż przed II wojną, ale widzowie pamiętają ją głównie z kabaretów. Postać Dziuni Pietrusińskiej, stworzona dla niej w latach 50., towarzyszyła jej...52
 • Giełda1 sty 2007, 16:00GIEŁDA - BIZNES DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH       Udział PKB najbogatszych krajów świata w światowej gospodarce (w proc.) Nominalny produkt krajowy brutto Polski per capita wynosi 7946 USD. To dziesięć razy mniej niż PKB na...54
 • Nowy Londyn1 sty 2007, 16:00Londyn wygrywa z Nowym Jorkiem w walce o miano stolicy świata58
 • Lista Bernankego1 sty 2007, 16:00Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost"62
 • Plan Aznara1 sty 2007, 16:00Sześć bardzo dobrych rad dla Europy66
 • Miliarder w kasynie1 sty 2007, 16:00Sheldon Adelson to najszybciej bogacący się człowiek świata: w godzinę zarabia milion dolarów70
 • Skrzydlaty maybach1 sty 2007, 16:00Biznesmeni przesiadają się z first class do własnych odrzutowców74
 • 2x2=4 - Wolność czy dowolność?1 sty 2007, 16:00Siedemnaście lat to taki kawał czasu, że wielu Polaków zapomniało, o co walczyliśmy. Oczywiście, niemal każdy (?) bez wahania odpowie, że o wolność. Zawsze mieliśmy ją wypisaną na sztandarach i gotowi byliśmy oddawać za nią...78
 • Supersam1 sty 2007, 16:0080
 • Pachnąca podróż1 sty 2007, 16:00Madonna, Sting, Cherie Blair, a w Polsce Kayah upodobali sobie aromaty Lorenzo Villoresiego. Villoresi zaczął tworzyć swoje zapachy 16 lat temu. Był wtedy studentem psychologii i filozofii. Podczas wyjazdu naukowego na Bliski Wschód...80
 • Dzwoniące studio urody1 sty 2007, 16:00Nareszcie pojawiła się komórka stworzona z myślą o kobietach. Wśród gwiazdkowych propozycji firmy Samsung znajduje się model E500 - telefon wyjątkowo przyjazny płci pięknej. Kobietom spodoba się już jego design. Komórka, której...80
 • Szorty na zimę1 sty 2007, 16:00Synoptycy wątpią, by w tym roku na święta spadł śnieg, dlatego duet projektantów Dolce & Gabbana postanowił wynagrodzić kaprysy pogody i na wybiegach w Mediolanie w prawdziwie zimowej scenografii pokazał śnieżnobiałą kolekcję...80
 • Różowa skóra laptopa1 sty 2007, 16:00Nowoczesna technika nie musi się kojarzyć wyłącznie z chłodną stalą. Laptopy Asus z serii S6 to połączenie najnowszej technologii z rzemiosłem - ich aluminiowe obudowy zostały obszyte wysokogatunkową, ręcznie nakładaną skórą. Asus...80
 • Patelnie od gwiazd1 sty 2007, 16:00Jamie Oliver i Nigella Lawson, czołowe telewizyjne gwiazdy kulinarne Wielkiej Brytanii, podbijają serca polskich amatorów gotowania. Program Jamiego Olivera to największy hit kanału Kuchnia.tv, a Nigella Lawson ustępuje popularnością tylko...80
 • Kucyk do domu1 sty 2007, 16:00Interaktywny kucyk szetlandzki firmy FurReal Friends nie jest żywy, ale i tak trzeba mu poświęcać dużo uwagi. Należy go czyścić, karmić i obdarzać pieszczotami. Konik, jak na interaktywną zabawkę przystało, reaguje na wszystkie te...80
 • Karp od Hindusa1 sty 2007, 16:00Polska Wigilia w Wielkiej Brytanii - reportaż "Wprost", TVP 2 i I Programu Polskiego Radia82
 • Z archiwum paranoi1 sty 2007, 16:00Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE?86
 • Skarb generałów1 sty 2007, 16:00Skarb ukryty przez nazistów na Dolnym Śląsku rozpalał wyobraźnię generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz premierów Kołodki i Oleksego90
 • Butelka luksusu1 sty 2007, 16:00Poczet win, które choć raz w życiu powinien skosztować każdy miłośnik tego napoju92
 • Establishment Jezusa1 sty 2007, 16:00Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej96
 • Pazurem - Żłobek popkultury1 sty 2007, 16:00Obfotografowana, obtańczona i obśpiewana cicha szopka przestaje być cicha100
 • Polska femme fatale1 sty 2007, 16:00Wdowę po Rydzu-Śmigłym zamordowano i okradziono z pamiętników jej męża, które mogłyby zmienić historiografię Polski102
 • Know-how1 sty 2007, 16:00Tlen z choinki Kupując żywą choinkę, nie szkodzimy przyrodzie. Eksperci z Francuskiego Stowarzyszenia Naturalnych Choinek przekonują, że choinki hodowane na plantacjach służą środowisku naturalnemu. Na plantacjach drzewko rośnie...106
 • Mania sukcesu1 sty 2007, 16:00Ameryka wygrywa, bo emigrują do niej głównie ludzie ambitni, wytrwali i skłonni do rywalizacji108
 • Projekt Chrystusa1 sty 2007, 16:00Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego112
 • Mądre giganty1 sty 2007, 16:00Dinozaury były ruchliwymi i inteligentnymi istotami, a nie głupimi i niedostosowanymi do życia olbrzymami115
 • Kapitał rodziny1 sty 2007, 16:00Osoby pielęgnujące więzi i tradycje rodzinne cieszą się lepszym zdrowiem niż inni i częściej osiągają sukcesy118
 • Żywica w cenie złota1 sty 2007, 16:00Kadzidłowiec nadal rośnie tylko w tych miejscach, które sam wybierze122
 • Bez granic1 sty 2007, 16:00Frustracja Mikołaja Praca Mikołajów w USA urąga wszelkim standardom socjalnym. Klienci Mikołajów, najczęściej kilkuletnie dzieci, bezlitośnie i często wbrew prawu wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. Według badań...124
 • Świat bez pilota1 sty 2007, 16:00Zachód nie może się zdecydować, czy chce przetrwać, czy nie126
 • Drugie zderzenie cywilizacji1 sty 2007, 16:00Rozmowa z Samuelem P. Huntingtonem, amerykańskim politologiem132
 • Nieznośnie bliska zagranica1 sty 2007, 16:00Rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem braku bezpieczeństwa134
 • Listonosz śmierci1 sty 2007, 16:00Wiktor But potrafi dostarczyć każdy rodzaj broni w dowolne miejsce na świecie138
 • Wyspa pod choinkę1 sty 2007, 16:00Prywatny raj na oceanie kosztuje mniej niż kawalerka w Warszawie142
 • Grzaniec z gwiazdami1 sty 2007, 16:00"Wprost" ujawnia, kto w 2006 r. wywołał największy ferment w kulturze (po nazwisku)148
 • Apokalipsa według Mela Gibsona1 sty 2007, 16:00Imperium Majów - jak wcześniej rzymskie, a później sowieckie - rozpadło się pod ciężarem własnej nieprawości152
 • Wyjście smoka1 sty 2007, 16:00Chiny przegrywają walkę o pozycję kulturalnego lidera na Dalekim Wschodzie156
 • Hitu narodzenie1 sty 2007, 16:00Im mniej świąt, tym lepiej - to prosty przepis na gwiazdkowy przebój160
 • Wykształciuchowszczyzna1 sty 2007, 16:00Rafał Ziemkiewicz "Michnikowszczyzna. Zapis choroby" Red Horse, Lublin 2006 Partie miewają swoje organy prasowe, ale tylko "Gazeta Wyborcza" ma swoją partię - mawiano w czasach, gdy istniały ścisłe związki między...164
 • Wencel gordyjski - Andersen miał rację1 sty 2007, 16:00Czescy copywrighterzy i katoliccy skrupulanci - ręce precz od św. Mikołaja!165
 • Ueorgan Ludu1 sty 2007, 16:00POLECAMY MIŁE PREZENTY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CD CHOPIN PEŁNĄ PIERSIĄ Subtelność (Doda) i seksapil (Blechacz)- murowany hit! ZAPROSZENIE DO NOWEGO KABARETU Zaproszenia na inaugurację nowego kabaretu Jana Pietrzaka. Prezent dla tych,...166
 • Wprost plus1 sty 2007, 16:00Miś ratunkowy - Widzę pędzący na mnie samochód. I trach. I koniec - tak swój wypadek opisuje 13-letni Krzyś. Co roku 12 tys. dzieci ulega wypadkom. W 2007 r. w Dźwirzynie koło Kołobrzegu rozpocznie się budowa ośrodka terapeutycznego...167
 • Kalendarz Sawki 20061 sty 2007, 16:00168
 • Skibą w mur - Nagły Brak1 sty 2007, 16:00Bez Nadmiaru święta nie są świętami. Ma być bogato, by nikt sobie przypadkiem nie pomyślał, że nas nie stać170