Cenzor Lepper

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa
Sąd nad dziennikarzem, którego artykuł nie spodobał się politykowi, i to w ekspresowym terminie siedmiu dni. Obowiązek drukowania przez gazety replik osób publicznych, które "poczuły się" zniesławione. Olbrzymie (sięgające 1000-krotności minimalnego wynagrodzenia) kary finansowe za publikowanie "ewidentnych kłamstw" (czytaj: krytycznych tekstów). Zamykanie w trybie administracyjnym gazet, które trzy razy z rzędu "dopuściły się przestępstwa" (czytaj: obraziły polityka). Publikowanie sprostowań nie tylko na pierwszej stronie, ale podwójną czcionką i objętością "dwa razy taką jak kłamstwo". To nie jest fragment powieści George'a Orwella, lecz zmiany w prawie prasowym proponowane przez Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Andrzej Lepper i Roman Giertych chcą pozbawić praw obywatelskich każdego, kto krytykuje Samoobronę i LPR. Czy jedynym sposobem na uniknięcie kolejnych zamachów na wolne media będzie zapisanie w konstytucji, że posłom nie wolno uchwalać ustaw ograniczających wolność słowa? Tak jak to zrobiono w amerykańskiej konstytucji.

Lex Giertych
Roman Giertych zastrzega co prawda, że jest przeciwny zamykaniu gazet, nawet gdy "piszą nieprawdę", ale już Sandra Lewandowska z Samoobrony straszy: "Nałożymy na nie takie kary, że same się będą zamykać". Przy okazji wychodzi na jaw, że wicepremierzy nie znają prawa, które chcą zmieniać. Obowiązujące dziś prawo prasowe, które nawiasem mówiąc pochodzi z 1984 r., czyli z PRL Jaruzelskiego, pozwala na zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma na czas określony, jeśli "w ciągu roku co najmniej trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo".
Giertych i Lepper forsują zapisy ograniczające wolność prasy pod hasłem prawa polityków do obrony przed pomówieniami. To kiepska wymówka, bo od obrony przed pomówieniami są prokuratura, sądy i przepisy prawa (polskie kodeksy karny i cywilny są uważane za jedne z najlepszych w Europie). Andrzej Lepper i Roman Giertych chcą nadużyć władzy, jaką chwilowo mają, do osobistych celów: chcą zamknąć usta mediom, które od lat boleśnie dają im się we znaki. Giertych nie lubi dziennikarzy, bo nieustannie przypominają mu nacjonalistyczne wypowiedzi sprzed lat i wyciągają na światło dzienne ciemne sprawki Młodzieży Wszechpolskiej. Przewodniczący Samoobrony natomiast walczy z dziennikarzami od początku swojej politycznej kariery, a jawną nienawiść okazuje im od czasu, kiedy dostał się do Sejmu i przekonał się, że - w przeciwieństwie do sędziów i prokuratorów - nie okazują mu pobłażliwości. Dziennikarze uniemożliwili mu po prostu oszukiwanie wyborców, bez litości opisując wszystkie jego przestępstwa i nadużycia.

Wszyscy przeciw Samoobronie
Przewodniczący Samoobrony już w listopadzie 2001 r. zapewniał publicznie, że Polską "tak, naprawdę rządzą, i to bardzo źle rządzą" prywatne media, które w dodatku "nie są w rękach polskich". Wspierał też bardzo mocno rząd Millera w pracach nad niesławną "ustawą medialną", która miała ograniczyć niezależność dziennikarzy. Warto przypomnieć, że wniosek o jej odrzucenie upadł już w pierwszym czytaniu właśnie dlatego, że klub Samoobrony zagłosował przeciw. O potrzebie "ograniczenia działalności prywatnych firm medialnych" Lepper po raz pierwszy powiedział głośno w czerwcu 2002 r., popierając Aleksandrę Jakubowską, która w czasie sejmowej debaty zaatakowała prywatne media. Także gdy "komunistę Millera, który chce ograniczyć wolność mediów" krytykował prestiżowy amerykański dziennik "The Washington Post", francuski "Le Monde" oraz instytut Newspaper Association of America (NAA), Lepper mówił to samo co dziś, że "atakując rząd, media zagrażają demokracji".
Warto przypomnieć, że posłanka Renata Beger, jedna z najbardziej zaufanych współpracownic Leppera, zasiadając w komisji śledczej badającej aferę Rywina, zachowywała się tak, jakby chciała zdyskredytować wolne media. Pytała na przykład premiera Leszka Millera, czy listów w obronie prywatnych mediów, które dostał od byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera i szefa Cox Enterprises Denisa Berry'ego, nie odebrał jako szantażu. Chciała również wiedzieć "z czyjej inspiracji" były pisane.
Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych Lepperowi i Giertychowi doszedł jeszcze jeden powód, by nienawidzić wolnych mediów: szefem telewizji publicznej został Bronisław Wildstein, którego niezależność wicepremierzy boleśnie odczuli na własnej skórze. Giertych i Lepper dwoili się i troili, żeby usunąć go ze stanowiska i zastąpić kimś bardziej uległym. Skarżyli się premierowi, że TVP poświęca ich partiom za mało czasu i przedstawia je tendencyjnie, a nawet grozili zerwaniem koalicji.

Raj Łukaszenki
Prawdziwy stosunek Andrzeja Leppera do rzetelności i niezależności dziennikarskiej pokazuje wydarzenie sprzed wyborów parlamentarnych w 2001 r. Wtedy telewizja publiczna w najlepszym czasie antenowym, o godzinie 20.00, pokazała film zniesławiający braci Kaczyńskich - "Dramat w trzech aktach". W filmie w charakterze wiarygodnego świadka wystąpił Janusz Pineiro, ścigany listem gończym współpracownik wywiadu PRL, który powiedział, że z pieniędzy FOZZ finansowano założone na początku lat 90. przez Jarosława Kaczyńskiego Porozumienie Centrum. Środowisko dziennikarskie (także dziennikarze krytyczni wobec Kaczyńskich) uznało wyemitowany przez TVP "dokument" za skrajnie nierzetelny, w ewidentny sposób mający skompromitować braci Kaczyńskich i zmniejszyć ich szanse w wyborach. Lepper przeciwnie - mówił publicznie, że "na pewno coś w tym jest", i postulował, żeby zarzutami przedstawionymi w reportażu zajęła się prokuratura.
Nie dziwi, że dzisiejsi wojownicy o "większą rzetelność mediów", nie tylko z Samoobrony, ale i LPR, we wrześniu 2004 r. razem z SLD głosowali przeciwko przyjęciu przez polski Sejm uchwały w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi. Najbliżsi współpracownicy Leppera, tacy jak Renata Beger, Genowefa Wiśniowska czy Krzysztof Filipek, podobnie jak szef LPR Roman Giertych i inni parlamentarzyści tej partii - Robert Strąk, Anna Sobecka czy Elżbieta Ratajczak, uznali wówczas, że represjonowanie przez Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi, fałszowanie wyników wyborów, zamykanie opozycyjnych gazet, prześladowanie i zastraszanie nieposłusznych dziennikarzy, likwidacja nieprzychylnych prezydentowi Białorusi organizacji pozarządowych, zamykanie białoruskojęzycznych szkół i wprowadzanie w konstytucji zmian zapewniających mu dożywotnie rządy nie dowodzą łamania praw człowieka i nie naruszają zasad demokracji.

Liga tchórzy
Polskie prawo prasowe należy zmienić. Tyle że nie w kierunku, jaki proponują Giertych z Lepperem, lecz odwrotnym. Prawo prasowe należy zliberalizować, dać dziennikarzom więcej swobody i uniezależnić ich od polityków. W październiku 2006 r. Reporterzy bez Granic, organizacja broniąca wolności prasy, opublikowała ranking, którego wyniki - choć porażające - przeszły praktycznie bez echa. Polskie media zajęły w nim ostatnie (58.) miejsce, co oznacza, że w naszym kraju wolność prasy jest tylko teoretyczna. Jesteśmy jednym z nielicznych w Unii Europejskiej krajów, w których za słowo można pójść do więzienia, a prawo prasowe pochodzi z czasów komunistycznych. Większą od Polski niezależnością mediów może się poszczycić Rumunia, która w czerwcu 2006 r. usunęła z kodeksu karnego przepisy o zniesławieniu.
Dumą nie napawają działania polskich organizacji dziennikarskich, które zamiast bronić wolności dziennikarzy i prawa obywateli do rzetelnej informacji, zachowują się usłużnie wobec władzy. Przykład? Na stronach internetowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich można znaleźć kuriozalny komentarz, jakoby dziennikarze nie mieli prawa komentować seksafery w Samoobronie przed ustaleniami prokuratury. Autor tego nie podpisanego oświadczenia posuwa się do dyskredytowania dziennikarzy, którzy drążyli sprawę domniemanego molestowania seksualnego działaczek Samoobrony i jednego ze świadków, Anety Krawczyk: "Anetę K. zaproszono do TVN do programu »Teraz my«, gdzie dziennikarze przekroczyli strefę ochronną, która należy się każdemu człowiekowi. (...) Czy osoba będąca w stresie, przesłuchiwana na wizji, z pewnością po zażyciu środków uspokajających, może być w pełni odpowiedzialna za wypowiadane w tych warunkach słowa?".
Znamienne, że SDP nie skomentowało działań Andrzeja Leppera i Romana Giertycha zmierzających do ograniczenia niezależności mediów. W tej sprawie milczy też Centrum Monitoringu Wolności Prasy, powołane przecież wyłącznie po to, by "bronić wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, i umacniać wolność prasy". Trzeba też podkreślić, że polskie organizacje dziennikarskie jako nieliczne wśród krajów postkomunistycznych przez niemal 20 lat od obalenia komunizmu nie były w stanie opracować projektu zmian w posttotalitarnym, PRL-owskim prawie prasowym.

Pierwsza poprawka
Prawo prasowe z PRL, które - zdaniem Giertycha i Leppera - daje dziennikarzom za dużo wolności, pozwala na wiele rzeczy groźniejszych niż zamykanie redakcji. Na podstawie tego prawa wicepremierzy, gdyby zechcieli, mogliby chociażby utworzyć przy premierze "radę prasową" - organ "opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społecznym". I mogliby za jej pomocą kontrolować wolne media. Mogliby również powołać przy każdym prywatnym medium specjalną, złożoną z partyjnych fachowców "radę redakcyjną", czyli "organ doradczy redaktora naczelnego".
Wicepremierom polskiego rządu najwyraźniej chodzi o to, żeby prasa zamiast opisywać afery, drukowała wyłącznie oficjalne komunikaty rządu, a dziennikarze zamienili się w płatnych klakierów partyjek, które ciągle nie wyrosły z komunizmu. Jeśli jednak chcemy mieć w Polsce demokrację i prawdziwie wolne media, uczmy się od Stanów Zjednoczonych. I zapiszmy w konstytucji Đ wzorem Amerykanów - że Sejmowi zakazuje się pod odpowiedzialnością karną uchwalania ustaw, które mogą w jakikolwiek sposób ograniczać wolność słowa.

Andrzej Lepper kłamał, że "Gazeta Wyborcza" dopuściła się wielomiliardowych oszustw podatkowych. Sąd skazał go za to m.in. na zapłatę 8 tys. zł na cele charytatywne. Wicepremier nie zapłacił, bo - jak mówił - "woli zaczekać, aż przyjdzie do niego komornik".

Andrzej Lepper w styczniu 2001 r. został skazany przez sąd na karę grzywny za nazwanie Janusza Tomaszewskiego, wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka, "bandytą z Pabianic".

Andrzej Lepper w 2003 r. dostał karę grzywny (8 tys. zł) za znieważenie władz państwowych w czasie blokady rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim (w styczniu 1999 r.).

Andrzej Lepper w 2003 r. został skazany na rok i trzy miesiące więzienia z zawieszeniem na pięć lat i 20 tys. zł grzywny za pomówienie z trybuny sejmowej polityków, m.in. Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Jerzego Szmajdzińskiego.

Roman Giertych został przez sąd skazany za pomówienie Adama Michnika - nazwał redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" "byłym partyjnym aparatczykiem" i będzie musiał za to przeprosić na pierwszej stronie tego dziennika.

Jacek Kurski bezpodstawnie twierdził, że przed ostatnimi wyborami prezydenckimi PZU finansował z pieniędzy podatników bilboardy Donalda Tuska, Lidera Platformy Obywatelskiej.

Jacek Kurski kłamał podczas ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, mówiąć, żę dziadek Tuska wstąpił na ochotnika do Wermachtu.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2006 (1253)

 • Na stronie – Na opak1 sty 2007, 16:00Święta to dobry czas, żeby sobie wszystko poprzestawiać w głowie3
 • Skaner1 sty 2007, 16:00Merry Boże Narodzenie Choinki, renifery, Święty Mikołaj, prezenty, rozbawione dzieci, spadające płatki śniegu, zewsząd dochodzące dźwięki "White Christmas" czy "Jingle Bells" - tak wyglądają święta prawie na całym świecie. Od...8
 • Sawka czatuje1 sty 2007, 16:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback1 sty 2007, 16:00Premier Jarosław Kaczyński © P. NOWAK/FOTORZEPA18
 • Poczta1 sty 2007, 16:00POWRÓT KOBIETY Cieszę się, że w Polsce zaczyna się szerzej pisać na temat "nowego feminizmu", który uwzględnia naturalne różnice, jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, i wynikające stąd role społeczne, nie deprecjonując jednych ani...18
 • Ryba po polsku - Rok 19841 sty 2007, 16:00W Polsce rok orwellowski nie skończył się nawet w 1989 r., a jego odpryski trafiają się i dziś19
 • Fotoplastykon1 sty 2007, 16:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)20
 • Wprost przeciwnie - Ość w gardle1 sty 2007, 16:00Radość ze świąt psuje nam natrętne biadolenie dziennikarzy22
 • Kutia po kulebiaku1 sty 2007, 16:00Rozmowa z Marią i Lechem Kaczyńskimi24
 • Cenzor Lepper1 sty 2007, 16:00Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa30
 • Co ty wiesz o IV Rzeczypospolitej?1 sty 2007, 16:00KWIZ "WPROST"34
 • Marszałkowie Kościoła1 sty 2007, 16:00Ranking najbardziej wpływowych osobistości polskiego Kościoła: 1. Dziwisz, 2. Michalik, 3. Isakowicz-Zaleski38
 • Alfabet koalicji1 sty 2007, 16:00Beata - czytaj Zyta. Proces inkarnacji Gilowskiej w TW Beatę śledziła z zapartym tchem cała Polska. Wicepremier mdlała na wezwanie i wywracała oczami niczym studenci podczas procesu w "Lalce". Ostatecznie sąd wydał wyrok salomonowy:...44
 • Alfabet opozycji1 sty 2007, 16:00Bufetowa - tym sympatycznym mianem określają Hannę Gronkiewicz-Waltz jej koledzy z Platformy Obywatelskiej. Ponieważ platformą rządzi frakcja gdańsko-wrocławska, nic dziwnego, że postanowili pognębić stolicę. I z Bufetowej zrobili prezydenta...46
 • Wydarzenia - Polska1 sty 2007, 16:00WYDARZENIA POLSKA 28 STYCZNIA Śmiertelne przeciążenie Pod ciężarem śniegu zawaliła się hala wystawowa w Katowicach: zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych 5 MARCA Ptasi strach W Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy u łabędzia - po raz...48
 • Wydarzenia - Świat1 sty 2007, 16:00WYDARZENIA ŚWIAT 4 STYCZNIA Długi sen Szarona Premier Izraela zapada w śpiączkę. Po kilku miesiącach Kneset uznaje go za niezdolnego do pełnienia funkcji 14 MARCA Wiosenka Ludów Fala gwałtownych protestów studentów francuskich przeciw...50
 • Lista nieobecności1 sty 2007, 16:00LISTA NIEOBECNOŚCI - POLSKA HANKA BIELICKA Żyła 91 lat Aktorka. W teatrze debiutowała tuż przed II wojną, ale widzowie pamiętają ją głównie z kabaretów. Postać Dziuni Pietrusińskiej, stworzona dla niej w latach 50., towarzyszyła jej do końca...52
 • Giełda1 sty 2007, 16:00GIEŁDA - BIZNES DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH       Udział PKB najbogatszych krajów świata w światowej gospodarce (w proc.) Nominalny produkt krajowy brutto Polski per capita wynosi 7946 USD. To dziesięć razy mniej niż PKB na mieszkańca w...54
 • Nowy Londyn1 sty 2007, 16:00Londyn wygrywa z Nowym Jorkiem w walce o miano stolicy świata58
 • Lista Bernankego1 sty 2007, 16:00Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost"62
 • Plan Aznara1 sty 2007, 16:00Sześć bardzo dobrych rad dla Europy66
 • Miliarder w kasynie1 sty 2007, 16:00Sheldon Adelson to najszybciej bogacący się człowiek świata: w godzinę zarabia milion dolarów70
 • Skrzydlaty maybach1 sty 2007, 16:00Biznesmeni przesiadają się z first class do własnych odrzutowców74
 • 2x2=4 - Wolność czy dowolność?1 sty 2007, 16:00Siedemnaście lat to taki kawał czasu, że wielu Polaków zapomniało, o co walczyliśmy. Oczywiście, niemal każdy (?) bez wahania odpowie, że o wolność. Zawsze mieliśmy ją wypisaną na sztandarach i gotowi byliśmy oddawać za nią życie, także za cudzą....78
 • Supersam1 sty 2007, 16:0080
 • Pachnąca podróż1 sty 2007, 16:00Madonna, Sting, Cherie Blair, a w Polsce Kayah upodobali sobie aromaty Lorenzo Villoresiego. Villoresi zaczął tworzyć swoje zapachy 16 lat temu. Był wtedy studentem psychologii i filozofii. Podczas wyjazdu naukowego na Bliski Wschód zachwycił się...80
 • Dzwoniące studio urody1 sty 2007, 16:00Nareszcie pojawiła się komórka stworzona z myślą o kobietach. Wśród gwiazdkowych propozycji firmy Samsung znajduje się model E500 - telefon wyjątkowo przyjazny płci pięknej. Kobietom spodoba się już jego design. Komórka, której górna część...80
 • Szorty na zimę1 sty 2007, 16:00Synoptycy wątpią, by w tym roku na święta spadł śnieg, dlatego duet projektantów Dolce & Gabbana postanowił wynagrodzić kaprysy pogody i na wybiegach w Mediolanie w prawdziwie zimowej scenografii pokazał śnieżnobiałą kolekcję sportowej linii...80
 • Różowa skóra laptopa1 sty 2007, 16:00Nowoczesna technika nie musi się kojarzyć wyłącznie z chłodną stalą. Laptopy Asus z serii S6 to połączenie najnowszej technologii z rzemiosłem - ich aluminiowe obudowy zostały obszyte wysokogatunkową, ręcznie nakładaną skórą. Asus S6 wyposażony...80
 • Patelnie od gwiazd1 sty 2007, 16:00Jamie Oliver i Nigella Lawson, czołowe telewizyjne gwiazdy kulinarne Wielkiej Brytanii, podbijają serca polskich amatorów gotowania. Program Jamiego Olivera to największy hit kanału Kuchnia.tv, a Nigella Lawson ustępuje popularnością tylko...80
 • Kucyk do domu1 sty 2007, 16:00Interaktywny kucyk szetlandzki firmy FurReal Friends nie jest żywy, ale i tak trzeba mu poświęcać dużo uwagi. Należy go czyścić, karmić i obdarzać pieszczotami. Konik, jak na interaktywną zabawkę przystało, reaguje na wszystkie te gesty dzięki...80
 • Karp od Hindusa1 sty 2007, 16:00Polska Wigilia w Wielkiej Brytanii - reportaż "Wprost", TVP 2 i I Programu Polskiego Radia82
 • Z archiwum paranoi1 sty 2007, 16:00Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE?86
 • Skarb generałów1 sty 2007, 16:00Skarb ukryty przez nazistów na Dolnym Śląsku rozpalał wyobraźnię generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz premierów Kołodki i Oleksego90
 • Butelka luksusu1 sty 2007, 16:00Poczet win, które choć raz w życiu powinien skosztować każdy miłośnik tego napoju92
 • Establishment Jezusa1 sty 2007, 16:00Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej96
 • Pazurem - Żłobek popkultury1 sty 2007, 16:00Obfotografowana, obtańczona i obśpiewana cicha szopka przestaje być cicha100
 • Polska femme fatale1 sty 2007, 16:00Wdowę po Rydzu-Śmigłym zamordowano i okradziono z pamiętników jej męża, które mogłyby zmienić historiografię Polski102
 • Know-how1 sty 2007, 16:00Tlen z choinki Kupując żywą choinkę, nie szkodzimy przyrodzie. Eksperci z Francuskiego Stowarzyszenia Naturalnych Choinek przekonują, że choinki hodowane na plantacjach służą środowisku naturalnemu. Na plantacjach drzewko rośnie najdłużej dziesięć...106
 • Mania sukcesu1 sty 2007, 16:00Ameryka wygrywa, bo emigrują do niej głównie ludzie ambitni, wytrwali i skłonni do rywalizacji108
 • Projekt Chrystusa1 sty 2007, 16:00Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego112
 • Mądre giganty1 sty 2007, 16:00Dinozaury były ruchliwymi i inteligentnymi istotami, a nie głupimi i niedostosowanymi do życia olbrzymami115
 • Kapitał rodziny1 sty 2007, 16:00Osoby pielęgnujące więzi i tradycje rodzinne cieszą się lepszym zdrowiem niż inni i częściej osiągają sukcesy118
 • Żywica w cenie złota1 sty 2007, 16:00Kadzidłowiec nadal rośnie tylko w tych miejscach, które sam wybierze122
 • Bez granic1 sty 2007, 16:00Frustracja Mikołaja Praca Mikołajów w USA urąga wszelkim standardom socjalnym. Klienci Mikołajów, najczęściej kilkuletnie dzieci, bezlitośnie i często wbrew prawu wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. Według badań przeprowadzonych wśród...124
 • Świat bez pilota1 sty 2007, 16:00Zachód nie może się zdecydować, czy chce przetrwać, czy nie126
 • Drugie zderzenie cywilizacji1 sty 2007, 16:00Rozmowa z Samuelem P. Huntingtonem, amerykańskim politologiem132
 • Nieznośnie bliska zagranica1 sty 2007, 16:00Rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem braku bezpieczeństwa134
 • Listonosz śmierci1 sty 2007, 16:00Wiktor But potrafi dostarczyć każdy rodzaj broni w dowolne miejsce na świecie138
 • Wyspa pod choinkę1 sty 2007, 16:00Prywatny raj na oceanie kosztuje mniej niż kawalerka w Warszawie142
 • Grzaniec z gwiazdami1 sty 2007, 16:00"Wprost" ujawnia, kto w 2006 r. wywołał największy ferment w kulturze (po nazwisku)148
 • Apokalipsa według Mela Gibsona1 sty 2007, 16:00Imperium Majów - jak wcześniej rzymskie, a później sowieckie - rozpadło się pod ciężarem własnej nieprawości152
 • Wyjście smoka1 sty 2007, 16:00Chiny przegrywają walkę o pozycję kulturalnego lidera na Dalekim Wschodzie156
 • Hitu narodzenie1 sty 2007, 16:00Im mniej świąt, tym lepiej - to prosty przepis na gwiazdkowy przebój160
 • Wykształciuchowszczyzna1 sty 2007, 16:00Rafał Ziemkiewicz "Michnikowszczyzna. Zapis choroby" Red Horse, Lublin 2006 Partie miewają swoje organy prasowe, ale tylko "Gazeta Wyborcza" ma swoją partię - mawiano w czasach, gdy istniały ścisłe związki między "GW"...164
 • Wencel gordyjski - Andersen miał rację1 sty 2007, 16:00Czescy copywrighterzy i katoliccy skrupulanci - ręce precz od św. Mikołaja!165
 • Ueorgan Ludu1 sty 2007, 16:00POLECAMY MIŁE PREZENTY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CD CHOPIN PEŁNĄ PIERSIĄ Subtelność (Doda) i seksapil (Blechacz)- murowany hit! ZAPROSZENIE DO NOWEGO KABARETU Zaproszenia na inaugurację nowego kabaretu Jana Pietrzaka. Prezent dla tych, którzy lubią...166
 • Wprost plus1 sty 2007, 16:00Miś ratunkowy - Widzę pędzący na mnie samochód. I trach. I koniec - tak swój wypadek opisuje 13-letni Krzyś. Co roku 12 tys. dzieci ulega wypadkom. W 2007 r. w Dźwirzynie koło Kołobrzegu rozpocznie się budowa ośrodka terapeutycznego dla dzieci -...167
 • Kalendarz Sawki 20061 sty 2007, 16:00168
 • Skibą w mur - Nagły Brak1 sty 2007, 16:00Bez Nadmiaru święta nie są świętami. Ma być bogato, by nikt sobie przypadkiem nie pomyślał, że nas nie stać170