Cenzor Lepper

Cenzor Lepper

Dodano:   /  Zmieniono: 
Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa
Sąd nad dziennikarzem, którego artykuł nie spodobał się politykowi, i to w ekspresowym terminie siedmiu dni. Obowiązek drukowania przez gazety replik osób publicznych, które "poczuły się" zniesławione. Olbrzymie (sięgające 1000-krotności minimalnego wynagrodzenia) kary finansowe za publikowanie "ewidentnych kłamstw" (czytaj: krytycznych tekstów). Zamykanie w trybie administracyjnym gazet, które trzy razy z rzędu "dopuściły się przestępstwa" (czytaj: obraziły polityka). Publikowanie sprostowań nie tylko na pierwszej stronie, ale podwójną czcionką i objętością "dwa razy taką jak kłamstwo". To nie jest fragment powieści George'a Orwella, lecz zmiany w prawie prasowym proponowane przez Samoobronę i Ligę Polskich Rodzin. Andrzej Lepper i Roman Giertych chcą pozbawić praw obywatelskich każdego, kto krytykuje Samoobronę i LPR. Czy jedynym sposobem na uniknięcie kolejnych zamachów na wolne media będzie zapisanie w konstytucji, że posłom nie wolno uchwalać ustaw ograniczających wolność słowa? Tak jak to zrobiono w amerykańskiej konstytucji.

Lex Giertych
Roman Giertych zastrzega co prawda, że jest przeciwny zamykaniu gazet, nawet gdy "piszą nieprawdę", ale już Sandra Lewandowska z Samoobrony straszy: "Nałożymy na nie takie kary, że same się będą zamykać". Przy okazji wychodzi na jaw, że wicepremierzy nie znają prawa, które chcą zmieniać. Obowiązujące dziś prawo prasowe, które nawiasem mówiąc pochodzi z 1984 r., czyli z PRL Jaruzelskiego, pozwala na zawieszenie wydawania dziennika lub czasopisma na czas określony, jeśli "w ciągu roku co najmniej trzykrotnie w tym dzienniku lub czasopiśmie zostało popełnione przestępstwo".
Giertych i Lepper forsują zapisy ograniczające wolność prasy pod hasłem prawa polityków do obrony przed pomówieniami. To kiepska wymówka, bo od obrony przed pomówieniami są prokuratura, sądy i przepisy prawa (polskie kodeksy karny i cywilny są uważane za jedne z najlepszych w Europie). Andrzej Lepper i Roman Giertych chcą nadużyć władzy, jaką chwilowo mają, do osobistych celów: chcą zamknąć usta mediom, które od lat boleśnie dają im się we znaki. Giertych nie lubi dziennikarzy, bo nieustannie przypominają mu nacjonalistyczne wypowiedzi sprzed lat i wyciągają na światło dzienne ciemne sprawki Młodzieży Wszechpolskiej. Przewodniczący Samoobrony natomiast walczy z dziennikarzami od początku swojej politycznej kariery, a jawną nienawiść okazuje im od czasu, kiedy dostał się do Sejmu i przekonał się, że - w przeciwieństwie do sędziów i prokuratorów - nie okazują mu pobłażliwości. Dziennikarze uniemożliwili mu po prostu oszukiwanie wyborców, bez litości opisując wszystkie jego przestępstwa i nadużycia.

Wszyscy przeciw Samoobronie
Przewodniczący Samoobrony już w listopadzie 2001 r. zapewniał publicznie, że Polską "tak, naprawdę rządzą, i to bardzo źle rządzą" prywatne media, które w dodatku "nie są w rękach polskich". Wspierał też bardzo mocno rząd Millera w pracach nad niesławną "ustawą medialną", która miała ograniczyć niezależność dziennikarzy. Warto przypomnieć, że wniosek o jej odrzucenie upadł już w pierwszym czytaniu właśnie dlatego, że klub Samoobrony zagłosował przeciw. O potrzebie "ograniczenia działalności prywatnych firm medialnych" Lepper po raz pierwszy powiedział głośno w czerwcu 2002 r., popierając Aleksandrę Jakubowską, która w czasie sejmowej debaty zaatakowała prywatne media. Także gdy "komunistę Millera, który chce ograniczyć wolność mediów" krytykował prestiżowy amerykański dziennik "The Washington Post", francuski "Le Monde" oraz instytut Newspaper Association of America (NAA), Lepper mówił to samo co dziś, że "atakując rząd, media zagrażają demokracji".
Warto przypomnieć, że posłanka Renata Beger, jedna z najbardziej zaufanych współpracownic Leppera, zasiadając w komisji śledczej badającej aferę Rywina, zachowywała się tak, jakby chciała zdyskredytować wolne media. Pytała na przykład premiera Leszka Millera, czy listów w obronie prywatnych mediów, które dostał od byłego prezydenta USA Jimmy'ego Cartera i szefa Cox Enterprises Denisa Berry'ego, nie odebrał jako szantażu. Chciała również wiedzieć "z czyjej inspiracji" były pisane.
Po wygranych przez Prawo i Sprawiedliwość wyborach parlamentarnych Lepperowi i Giertychowi doszedł jeszcze jeden powód, by nienawidzić wolnych mediów: szefem telewizji publicznej został Bronisław Wildstein, którego niezależność wicepremierzy boleśnie odczuli na własnej skórze. Giertych i Lepper dwoili się i troili, żeby usunąć go ze stanowiska i zastąpić kimś bardziej uległym. Skarżyli się premierowi, że TVP poświęca ich partiom za mało czasu i przedstawia je tendencyjnie, a nawet grozili zerwaniem koalicji.

Raj Łukaszenki
Prawdziwy stosunek Andrzeja Leppera do rzetelności i niezależności dziennikarskiej pokazuje wydarzenie sprzed wyborów parlamentarnych w 2001 r. Wtedy telewizja publiczna w najlepszym czasie antenowym, o godzinie 20.00, pokazała film zniesławiający braci Kaczyńskich - "Dramat w trzech aktach". W filmie w charakterze wiarygodnego świadka wystąpił Janusz Pineiro, ścigany listem gończym współpracownik wywiadu PRL, który powiedział, że z pieniędzy FOZZ finansowano założone na początku lat 90. przez Jarosława Kaczyńskiego Porozumienie Centrum. Środowisko dziennikarskie (także dziennikarze krytyczni wobec Kaczyńskich) uznało wyemitowany przez TVP "dokument" za skrajnie nierzetelny, w ewidentny sposób mający skompromitować braci Kaczyńskich i zmniejszyć ich szanse w wyborach. Lepper przeciwnie - mówił publicznie, że "na pewno coś w tym jest", i postulował, żeby zarzutami przedstawionymi w reportażu zajęła się prokuratura.
Nie dziwi, że dzisiejsi wojownicy o "większą rzetelność mediów", nie tylko z Samoobrony, ale i LPR, we wrześniu 2004 r. razem z SLD głosowali przeciwko przyjęciu przez polski Sejm uchwały w sprawie łamania praw człowieka na Białorusi. Najbliżsi współpracownicy Leppera, tacy jak Renata Beger, Genowefa Wiśniowska czy Krzysztof Filipek, podobnie jak szef LPR Roman Giertych i inni parlamentarzyści tej partii - Robert Strąk, Anna Sobecka czy Elżbieta Ratajczak, uznali wówczas, że represjonowanie przez Łukaszenkę Związku Polaków na Białorusi, fałszowanie wyników wyborów, zamykanie opozycyjnych gazet, prześladowanie i zastraszanie nieposłusznych dziennikarzy, likwidacja nieprzychylnych prezydentowi Białorusi organizacji pozarządowych, zamykanie białoruskojęzycznych szkół i wprowadzanie w konstytucji zmian zapewniających mu dożywotnie rządy nie dowodzą łamania praw człowieka i nie naruszają zasad demokracji.

Liga tchórzy
Polskie prawo prasowe należy zmienić. Tyle że nie w kierunku, jaki proponują Giertych z Lepperem, lecz odwrotnym. Prawo prasowe należy zliberalizować, dać dziennikarzom więcej swobody i uniezależnić ich od polityków. W październiku 2006 r. Reporterzy bez Granic, organizacja broniąca wolności prasy, opublikowała ranking, którego wyniki - choć porażające - przeszły praktycznie bez echa. Polskie media zajęły w nim ostatnie (58.) miejsce, co oznacza, że w naszym kraju wolność prasy jest tylko teoretyczna. Jesteśmy jednym z nielicznych w Unii Europejskiej krajów, w których za słowo można pójść do więzienia, a prawo prasowe pochodzi z czasów komunistycznych. Większą od Polski niezależnością mediów może się poszczycić Rumunia, która w czerwcu 2006 r. usunęła z kodeksu karnego przepisy o zniesławieniu.
Dumą nie napawają działania polskich organizacji dziennikarskich, które zamiast bronić wolności dziennikarzy i prawa obywateli do rzetelnej informacji, zachowują się usłużnie wobec władzy. Przykład? Na stronach internetowych Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich można znaleźć kuriozalny komentarz, jakoby dziennikarze nie mieli prawa komentować seksafery w Samoobronie przed ustaleniami prokuratury. Autor tego nie podpisanego oświadczenia posuwa się do dyskredytowania dziennikarzy, którzy drążyli sprawę domniemanego molestowania seksualnego działaczek Samoobrony i jednego ze świadków, Anety Krawczyk: "Anetę K. zaproszono do TVN do programu »Teraz my«, gdzie dziennikarze przekroczyli strefę ochronną, która należy się każdemu człowiekowi. (...) Czy osoba będąca w stresie, przesłuchiwana na wizji, z pewnością po zażyciu środków uspokajających, może być w pełni odpowiedzialna za wypowiadane w tych warunkach słowa?".
Znamienne, że SDP nie skomentowało działań Andrzeja Leppera i Romana Giertycha zmierzających do ograniczenia niezależności mediów. W tej sprawie milczy też Centrum Monitoringu Wolności Prasy, powołane przecież wyłącznie po to, by "bronić wolności słowa zgodnie z art. 10 Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, a szczególnie swobody dziennikarza w docieraniu do źródeł informacji, i umacniać wolność prasy". Trzeba też podkreślić, że polskie organizacje dziennikarskie jako nieliczne wśród krajów postkomunistycznych przez niemal 20 lat od obalenia komunizmu nie były w stanie opracować projektu zmian w posttotalitarnym, PRL-owskim prawie prasowym.

Pierwsza poprawka
Prawo prasowe z PRL, które - zdaniem Giertycha i Leppera - daje dziennikarzom za dużo wolności, pozwala na wiele rzeczy groźniejszych niż zamykanie redakcji. Na podstawie tego prawa wicepremierzy, gdyby zechcieli, mogliby chociażby utworzyć przy premierze "radę prasową" - organ "opiniodawczy i wnioskujący w sprawach dotyczących prasy i jej roli w życiu społecznym". I mogliby za jej pomocą kontrolować wolne media. Mogliby również powołać przy każdym prywatnym medium specjalną, złożoną z partyjnych fachowców "radę redakcyjną", czyli "organ doradczy redaktora naczelnego".
Wicepremierom polskiego rządu najwyraźniej chodzi o to, żeby prasa zamiast opisywać afery, drukowała wyłącznie oficjalne komunikaty rządu, a dziennikarze zamienili się w płatnych klakierów partyjek, które ciągle nie wyrosły z komunizmu. Jeśli jednak chcemy mieć w Polsce demokrację i prawdziwie wolne media, uczmy się od Stanów Zjednoczonych. I zapiszmy w konstytucji Đ wzorem Amerykanów - że Sejmowi zakazuje się pod odpowiedzialnością karną uchwalania ustaw, które mogą w jakikolwiek sposób ograniczać wolność słowa.

Andrzej Lepper kłamał, że "Gazeta Wyborcza" dopuściła się wielomiliardowych oszustw podatkowych. Sąd skazał go za to m.in. na zapłatę 8 tys. zł na cele charytatywne. Wicepremier nie zapłacił, bo - jak mówił - "woli zaczekać, aż przyjdzie do niego komornik".

Andrzej Lepper w styczniu 2001 r. został skazany przez sąd na karę grzywny za nazwanie Janusza Tomaszewskiego, wicepremiera w rządzie Jerzego Buzka, "bandytą z Pabianic".

Andrzej Lepper w 2003 r. dostał karę grzywny (8 tys. zł) za znieważenie władz państwowych w czasie blokady rolniczej w Nowym Dworze Gdańskim (w styczniu 1999 r.).

Andrzej Lepper w 2003 r. został skazany na rok i trzy miesiące więzienia z zawieszeniem na pięć lat i 20 tys. zł grzywny za pomówienie z trybuny sejmowej polityków, m.in. Donalda Tuska, Andrzeja Olechowskiego i Jerzego Szmajdzińskiego.

Roman Giertych został przez sąd skazany za pomówienie Adama Michnika - nazwał redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" "byłym partyjnym aparatczykiem" i będzie musiał za to przeprosić na pierwszej stronie tego dziennika.

Jacek Kurski bezpodstawnie twierdził, że przed ostatnimi wyborami prezydenckimi PZU finansował z pieniędzy podatników bilboardy Donalda Tuska, Lidera Platformy Obywatelskiej.

Jacek Kurski kłamał podczas ostatniej kampanii przed wyborami parlamentarnymi, mówiąć, żę dziadek Tuska wstąpił na ochotnika do Wermachtu.
Więcej możesz przeczytać w 51/52/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

-
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 51/52/2006 (1253)

 • Na stronie - Na opak 1 sty 2007, 16:00 Święta to dobry czas, żeby sobie wszystko poprzestawiać w głowie 3
 • Skaner 1 sty 2007, 16:00 Merry Boże Narodzenie Choinki, renifery, Święty Mikołaj, prezenty, rozbawione dzieci, spadające płatki śniegu, zewsząd dochodzące dźwięki "White Christmas" czy "Jingle Bells" - tak wyglądają święta prawie na... 8
 • Sawka czatuje 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 1 sty 2007, 16:00 Premier Jarosław Kaczyński © P. NOWAK/FOTORZEPA 18
 • Poczta 1 sty 2007, 16:00 POWRÓT KOBIETY Cieszę się, że w Polsce zaczyna się szerzej pisać na temat "nowego feminizmu", który uwzględnia naturalne różnice, jakie istnieją między kobietą a mężczyzną, i wynikające stąd role społeczne, nie... 18
 • Ryba po polsku - Rok 1984 1 sty 2007, 16:00 W Polsce rok orwellowski nie skończył się nawet w 1989 r., a jego odpryski trafiają się i dziś 19
 • Fotoplastykon 1 sty 2007, 16:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 20
 • Wprost przeciwnie - Ość w gardle 1 sty 2007, 16:00 Radość ze świąt psuje nam natrętne biadolenie dziennikarzy 22
 • Kutia po kulebiaku 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Marią i Lechem Kaczyńskimi 24
 • Cenzor Lepper 1 sty 2007, 16:00 Zapiszmy w konstytucji - wzorem Amerykanów - zakaz uchwalania ustaw ograniczających wolność słowa 30
 • Co ty wiesz o IV Rzeczypospolitej? 1 sty 2007, 16:00 KWIZ "WPROST" 34
 • Marszałkowie Kościoła 1 sty 2007, 16:00 Ranking najbardziej wpływowych osobistości polskiego Kościoła: 1. Dziwisz, 2. Michalik, 3. Isakowicz-Zaleski 38
 • Alfabet koalicji 1 sty 2007, 16:00 Beata - czytaj Zyta. Proces inkarnacji Gilowskiej w TW Beatę śledziła z zapartym tchem cała Polska. Wicepremier mdlała na wezwanie i wywracała oczami niczym studenci podczas procesu w "Lalce". Ostatecznie sąd wydał wyrok... 44
 • Alfabet opozycji 1 sty 2007, 16:00 Bufetowa - tym sympatycznym mianem określają Hannę Gronkiewicz-Waltz jej koledzy z Platformy Obywatelskiej. Ponieważ platformą rządzi frakcja gdańsko-wrocławska, nic dziwnego, że postanowili pognębić stolicę. I z Bufetowej zrobili... 46
 • Wydarzenia - Polska 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA POLSKA 28 STYCZNIA Śmiertelne przeciążenie Pod ciężarem śniegu zawaliła się hala wystawowa w Katowicach: zginęło 65 osób, a ponad 140 zostało rannych 5 MARCA Ptasi strach W Toruniu wykryto wirusa ptasiej grypy u łabędzia -... 48
 • Wydarzenia - Świat 1 sty 2007, 16:00 WYDARZENIA ŚWIAT 4 STYCZNIA Długi sen Szarona Premier Izraela zapada w śpiączkę. Po kilku miesiącach Kneset uznaje go za niezdolnego do pełnienia funkcji 14 MARCA Wiosenka Ludów Fala gwałtownych protestów studentów francuskich przeciw... 50
 • Lista nieobecności 1 sty 2007, 16:00 LISTA NIEOBECNOŚCI - POLSKA HANKA BIELICKA Żyła 91 lat Aktorka. W teatrze debiutowała tuż przed II wojną, ale widzowie pamiętają ją głównie z kabaretów. Postać Dziuni Pietrusińskiej, stworzona dla niej w latach 50., towarzyszyła jej... 52
 • Giełda 1 sty 2007, 16:00 GIEŁDA - BIZNES DZIESIĘCIU WSPANIAŁYCH       Udział PKB najbogatszych krajów świata w światowej gospodarce (w proc.) Nominalny produkt krajowy brutto Polski per capita wynosi 7946 USD. To dziesięć razy mniej niż PKB na... 54
 • Nowy Londyn 1 sty 2007, 16:00 Londyn wygrywa z Nowym Jorkiem w walce o miano stolicy świata 58
 • Lista Bernankego 1 sty 2007, 16:00 Ben Bernanke, szef amerykańskiej Rezerwy Federalnej, dla "Wprost" 62
 • Plan Aznara 1 sty 2007, 16:00 Sześć bardzo dobrych rad dla Europy 66
 • Miliarder w kasynie 1 sty 2007, 16:00 Sheldon Adelson to najszybciej bogacący się człowiek świata: w godzinę zarabia milion dolarów 70
 • Skrzydlaty maybach 1 sty 2007, 16:00 Biznesmeni przesiadają się z first class do własnych odrzutowców 74
 • 2x2=4 - Wolność czy dowolność? 1 sty 2007, 16:00 Siedemnaście lat to taki kawał czasu, że wielu Polaków zapomniało, o co walczyliśmy. Oczywiście, niemal każdy (?) bez wahania odpowie, że o wolność. Zawsze mieliśmy ją wypisaną na sztandarach i gotowi byliśmy oddawać za nią... 78
 • Supersam 1 sty 2007, 16:00 80
 • Pachnąca podróż 1 sty 2007, 16:00 Madonna, Sting, Cherie Blair, a w Polsce Kayah upodobali sobie aromaty Lorenzo Villoresiego. Villoresi zaczął tworzyć swoje zapachy 16 lat temu. Był wtedy studentem psychologii i filozofii. Podczas wyjazdu naukowego na Bliski Wschód... 80
 • Dzwoniące studio urody 1 sty 2007, 16:00 Nareszcie pojawiła się komórka stworzona z myślą o kobietach. Wśród gwiazdkowych propozycji firmy Samsung znajduje się model E500 - telefon wyjątkowo przyjazny płci pięknej. Kobietom spodoba się już jego design. Komórka, której... 80
 • Szorty na zimę 1 sty 2007, 16:00 Synoptycy wątpią, by w tym roku na święta spadł śnieg, dlatego duet projektantów Dolce & Gabbana postanowił wynagrodzić kaprysy pogody i na wybiegach w Mediolanie w prawdziwie zimowej scenografii pokazał śnieżnobiałą kolekcję... 80
 • Różowa skóra laptopa 1 sty 2007, 16:00 Nowoczesna technika nie musi się kojarzyć wyłącznie z chłodną stalą. Laptopy Asus z serii S6 to połączenie najnowszej technologii z rzemiosłem - ich aluminiowe obudowy zostały obszyte wysokogatunkową, ręcznie nakładaną skórą. Asus... 80
 • Patelnie od gwiazd 1 sty 2007, 16:00 Jamie Oliver i Nigella Lawson, czołowe telewizyjne gwiazdy kulinarne Wielkiej Brytanii, podbijają serca polskich amatorów gotowania. Program Jamiego Olivera to największy hit kanału Kuchnia.tv, a Nigella Lawson ustępuje popularnością tylko... 80
 • Kucyk do domu 1 sty 2007, 16:00 Interaktywny kucyk szetlandzki firmy FurReal Friends nie jest żywy, ale i tak trzeba mu poświęcać dużo uwagi. Należy go czyścić, karmić i obdarzać pieszczotami. Konik, jak na interaktywną zabawkę przystało, reaguje na wszystkie te... 80
 • Karp od Hindusa 1 sty 2007, 16:00 Polska Wigilia w Wielkiej Brytanii - reportaż "Wprost", TVP 2 i I Programu Polskiego Radia 82
 • Z archiwum paranoi 1 sty 2007, 16:00 Czy za wszystkim, co się dzieje, stoi spisek Coca-Coli, Watykanu i UE? 86
 • Skarb generałów 1 sty 2007, 16:00 Skarb ukryty przez nazistów na Dolnym Śląsku rozpalał wyobraźnię generałów Jaruzelskiego i Kiszczaka oraz premierów Kołodki i Oleksego 90
 • Butelka luksusu 1 sty 2007, 16:00 Poczet win, które choć raz w życiu powinien skosztować każdy miłośnik tego napoju 92
 • Establishment Jezusa 1 sty 2007, 16:00 Odzyskanie niepodległości w roku 1918 i 1989 nie byłoby możliwe bez polskiej religii obywatelskiej 96
 • Pazurem - Żłobek popkultury 1 sty 2007, 16:00 Obfotografowana, obtańczona i obśpiewana cicha szopka przestaje być cicha 100
 • Polska femme fatale 1 sty 2007, 16:00 Wdowę po Rydzu-Śmigłym zamordowano i okradziono z pamiętników jej męża, które mogłyby zmienić historiografię Polski 102
 • Know-how 1 sty 2007, 16:00 Tlen z choinki Kupując żywą choinkę, nie szkodzimy przyrodzie. Eksperci z Francuskiego Stowarzyszenia Naturalnych Choinek przekonują, że choinki hodowane na plantacjach służą środowisku naturalnemu. Na plantacjach drzewko rośnie... 106
 • Mania sukcesu 1 sty 2007, 16:00 Ameryka wygrywa, bo emigrują do niej głównie ludzie ambitni, wytrwali i skłonni do rywalizacji 108
 • Projekt Chrystusa 1 sty 2007, 16:00 Krew na chuście z Manoppello ma taką samą grupę co krew z całunu turyńskiego 112
 • Mądre giganty 1 sty 2007, 16:00 Dinozaury były ruchliwymi i inteligentnymi istotami, a nie głupimi i niedostosowanymi do życia olbrzymami 115
 • Kapitał rodziny 1 sty 2007, 16:00 Osoby pielęgnujące więzi i tradycje rodzinne cieszą się lepszym zdrowiem niż inni i częściej osiągają sukcesy 118
 • Żywica w cenie złota 1 sty 2007, 16:00 Kadzidłowiec nadal rośnie tylko w tych miejscach, które sam wybierze 122
 • Bez granic 1 sty 2007, 16:00 Frustracja Mikołaja Praca Mikołajów w USA urąga wszelkim standardom socjalnym. Klienci Mikołajów, najczęściej kilkuletnie dzieci, bezlitośnie i często wbrew prawu wykorzystują swoją uprzywilejowaną pozycję. Według badań... 124
 • Świat bez pilota 1 sty 2007, 16:00 Zachód nie może się zdecydować, czy chce przetrwać, czy nie 126
 • Drugie zderzenie cywilizacji 1 sty 2007, 16:00 Rozmowa z Samuelem P. Huntingtonem, amerykańskim politologiem 132
 • Nieznośnie bliska zagranica 1 sty 2007, 16:00 Rosyjski imperializm żywi się kompleksami i poczuciem braku bezpieczeństwa 134
 • Listonosz śmierci 1 sty 2007, 16:00 Wiktor But potrafi dostarczyć każdy rodzaj broni w dowolne miejsce na świecie 138
 • Wyspa pod choinkę 1 sty 2007, 16:00 Prywatny raj na oceanie kosztuje mniej niż kawalerka w Warszawie 142
 • Grzaniec z gwiazdami 1 sty 2007, 16:00 "Wprost" ujawnia, kto w 2006 r. wywołał największy ferment w kulturze (po nazwisku) 148
 • Apokalipsa według Mela Gibsona 1 sty 2007, 16:00 Imperium Majów - jak wcześniej rzymskie, a później sowieckie - rozpadło się pod ciężarem własnej nieprawości 152
 • Wyjście smoka 1 sty 2007, 16:00 Chiny przegrywają walkę o pozycję kulturalnego lidera na Dalekim Wschodzie 156
 • Hitu narodzenie 1 sty 2007, 16:00 Im mniej świąt, tym lepiej - to prosty przepis na gwiazdkowy przebój 160
 • Wykształciuchowszczyzna 1 sty 2007, 16:00 Rafał Ziemkiewicz "Michnikowszczyzna. Zapis choroby" Red Horse, Lublin 2006 Partie miewają swoje organy prasowe, ale tylko "Gazeta Wyborcza" ma swoją partię - mawiano w czasach, gdy istniały ścisłe związki między... 164
 • Wencel gordyjski - Andersen miał rację 1 sty 2007, 16:00 Czescy copywrighterzy i katoliccy skrupulanci - ręce precz od św. Mikołaja! 165
 • Ueorgan Ludu 1 sty 2007, 16:00 POLECAMY MIŁE PREZENTY ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNE CD CHOPIN PEŁNĄ PIERSIĄ Subtelność (Doda) i seksapil (Blechacz)- murowany hit! ZAPROSZENIE DO NOWEGO KABARETU Zaproszenia na inaugurację nowego kabaretu Jana Pietrzaka. Prezent dla tych,... 166
 • Wprost plus 1 sty 2007, 16:00 Miś ratunkowy - Widzę pędzący na mnie samochód. I trach. I koniec - tak swój wypadek opisuje 13-letni Krzyś. Co roku 12 tys. dzieci ulega wypadkom. W 2007 r. w Dźwirzynie koło Kołobrzegu rozpocznie się budowa ośrodka terapeutycznego... 167
 • Kalendarz Sawki 2006 1 sty 2007, 16:00 168
 • Skibą w mur - Nagły Brak 1 sty 2007, 16:00 Bez Nadmiaru święta nie są świętami. Ma być bogato, by nikt sobie przypadkiem nie pomyślał, że nas nie stać 170