Rymkiewicza zemsta na Polakach

Rymkiewicza zemsta na Polakach

Jarosław Marek Rymkiewicz skończył niedawno 75 lat. Genialny w literaturze, szalony w polityce. W ostatnich tygodniach znów przypomniał o swoim temperamencie.
Z jednej strony nagroda Nike za „Zachód słońca w Milanówku" (2003), powszechne uznanie dla niezwykłego panowania nad językiem literackiego eseju… Z drugiej strony „antybolszewickim bolszewikiem” nazwał go  publicznie Michał Głowiński, przerażony wywiadem, w którym Rymkiewicz żałował, że aktem założycielskim nowej Polski nie było wieszanie zdrajców – już nie tylko Jaruzelskiego, ale także ludzi „Solidarności”, którzy z Jaruzelskim negocjowali. Kiedy w ostatnich wyborach Polacy nie  posłuchali jego namiętnego, poetyckiego wezwania do głosowania na  Jarosława Kaczyńskiego, w najnowszym wywiadzie dla „Rzeczpospolitej” odpowiedział im: „Jebał was pies!” (w 1995 roku podobnie zwrócił się do  wyborców Kwaśniewskiego). I dodał: „Nie interesujecie mnie, róbcie sobie, co chcecie, idźcie sobie do Europy albo gdzie indziej, gdzie się wam podoba. Tu jest nasz kraj – wolnych Polaków. Jedna czwarta, która głosowała na Kaczyńskiego, to zupełnie wystarczy, żeby być wolnym narodem”.

Już tylko najbardziej poczciwi poloniści starają się oddzielić Rymkiewicza polityka od Rymkiewicza badacza literatury, eseisty, poety. Wszyscy inni dawno pogodzili się z tym, że najciekawsze są jego książki, gdzie – jak w „Wieszaniu" czy „Kinderszenen” – polityczne szaleństwo w  nierozerwalny sposób łączy się z literackim geniuszem, gdzie obsesja Rymkiewicza napędza jego niepowtarzalny styl.

Najpierw stalinizm, później neoklasycyzm

Dlaczego jednak to akurat Polska po 1989 r. stała się dla Rymkiewicza uosobieniem wszelkiego zła, Polską najgorszą z możliwych, najbardziej odległą od bliskich mu ideałów „wspaniałej, dzikiej, sarmackiej anarchii"? PRL był nieporównanie bardziej oddalony od owego mitologicznego wzorca, a przecież Rymkiewicz przeszedł tam typową drogę polskiego inteligenta w ostatnim półwieczu. Od młodzieńczej fascynacji stalinizmem, przez oportunizm wieku średniego, aż po starczy bunt –  adresowany do dzieci, które swojej biografii jeszcze nie przeżyły, a ich wiedza o Polsce jest jeszcze niepełna. Znają fasady pomników, lecz nie  znają tyłów.

Rodzice Rymkiewicza wykonali krok w ich pokoleniu typowy, wstąpili po 1945 r. Kiedy w wyborach Polacy nie posłuchali jego wezwania do głosowania na  Jarosława Kaczyńskiego, odpowiedział im w wywiadzie: „Jebał was pies" do partii, żeby w PRL w miarę normalnie żyć, żeby robić zwyczajną zawodową karierę. Nie byli, jeśli wierzyć świadectwom samego pisarza, żarliwymi ideowcami. Wybrali mniejsze zło przystosowania. Nie  wprowadzali też nadmiernie syna w tajniki swego wyboru, więc on stał się na początku żarliwym stalinowcem. Do tego stopnia żarliwym, że w okresie odwilży 1956 r., kiedy powszechnie już dystansowano się wobec „błędów i  wypaczeń”, 20-letni Rymkiewicz, zaangażowany polonista i młody działacz Związku Literatów Polskich, jako jeden z ostatnich bronił dokonań UB, szydząc w jednym ze swoich tekstów z „inteligenckich szakali”, które zdradziły komunizm i próbują epatować Polaków „mitem o krwawym Urzędzie Bezpieczeństwa”. Ówczesne teksty Rymkiewicza nie były oportunistyczne. Bije z nich realny żar młodzieńczego idealizmu, nie najlepiej ulokowany, ale błąd Rymkiewicza był wtedy błędem wielu jego rówieśników.

W gomułkowskiej Polsce Rymkiewicz ze stalinisty staje się klasykiem. Pisze wiersze i teksty, które zostaną później uznane za praktyczny i  teoretyczny manifest polskiego „neoklasycyzmu". Rozpoczyna też na  poważnie swoją najważniejszą i najwartościowszą pracę – nad odzyskiwaniem ciągłości polskiej kultury i tradycji literackiej. Ten „neoklasycyzm” jest jednak odrobinę podszyty oportunizmem. Nazwisko Rymkiewicza znajdziemy pod „Listem 600”, zamówioną przez Gomułkę „oddolną, dobrowolną i masową” odpowiedzią na „List 34”, pierwszy w PRL jawny inteligencki protest przeciw cenzurze. Jadwiga Staniszkis mówiła w wywiadzie dla „Europy” wiosną 2009 roku: „Pamiętam Rymkiewicza z lat 70. jako bywalca establishmentu kulturalnego w kostiumie wielbiciela klasyki: zdyscyplinowanego, chłodnego i milczącego. Wtedy, kiedy można było mieć w sobie ten impuls ?wieszania? lub choćby nieśmiałego etycznego protestu przeciw systemowi, w Rymkiewiczu nie było śladu rozpaczy, żadnych takich impulsów. (…) Rymkiewicz był wtedy pod  krawatem, był takim dyżurnym klasykiem. Teraz odgrywa rozpacz upokorzonego Polaka na bardzo wysokich tonach. Dla mnie ta zmiana jest trudna do zrozumienia”.

Kiedy dwaj poeci Nowej Fali, Adam Zagajewski i  Julian Kornhauser, w 1974 r. publikują „Świat nie przedstawiony", głośny literacki pamflet na panującą w polskiej literaturze oportunistyczną „ucieczkę od realizmu”, w rozległej galerii opisanych tam literackich uników jest także Rymkiewiczowski „neoklasycyzm”. Sytuacja zmienia się wraz z powstaniem opozycji demokratycznej i drugiego obiegu. W czasie pierwszej „Solidarności”, a także po jej pacyfikacji, w latach 80., w  czołowym polskim „neoklasycyście” budzi się obywatel. Rymkiewicz przystępuje do polskiego liberum conspiro. Publikuje poza cenzurą, na  emigracji i w drugim obiegu. Jego wydana w 1984 r. powieść gawęda „Rozmowy polskie latem 1983” staje się „Panem Tadeuszem” pierwszej „Solidarności”. Rymkiewicz tworzy jej mit, kiedy ona sama jest już martwa, tak jak Mickiewicz stworzył mit umarłej sarmackiej Rzeczypospolitej. Najbardziej sympatyczną postacią tej powieści jest Adaś, czyli niekwestionowany wówczas bohater solidarnościowego podziemia Adam Michnik. Narrator książki Pan Mareczek nigdy nie mówi o Michniku inaczej niż: „Nasz miły, dzielny, nasz wspaniały Adaś”. W 1985 r. Jarosław Marek Rymkiewicz zostaje usunięty z Instytutu Badań Literackich PAN. Pretekst jest natury formalnej, ale realny powód to jego opozycyjna działalność.

Pochodząca z tamtego czasu, zamieszczona w „Hańbie domowej" (1986) rozmowa Jacka Trznadla z Jarosławem Markiem Rymkiewiczem jest jedną z najostrzej rozliczeniowych spośród wszystkich zawartych w tej książce. Radykalizmem ocen przewyższa ją jedynie świadectwo Herberta. Rymkiewicz wspomina tam o własnym młodzieńczym uwikłaniu w stalinizm, bagatelizując nieco ten epizod, tłumacząc go własną niedojrzałością, niezorientowaniem. Jednak zarówno w tej rozmowie, jak i w innych tekstach publi­kowanych w tym czasie będzie już powtarzał, że stalinowskie zaangażowania nie powinny być ani zapomniane, ani wybaczone.

W stronę radykalizmu

Po 1989 r. przychodzi „wojna na górze", w której Rymkiewicz nie staje po  stronie Mazowieckiego i zostaje za to towarzysko wyegzorcyzmowany przez wielu swoich znajomych. Niepodawanie ręki, wypraszanie z domu… Cała gama środków, za pomocą których polska inteligencja lubi uprzykrzać życie sobie samej. Bardziej jednak niż Wałęsę Rymkiewicz będzie przed „salonem” bronił Jana Olszewskiego. Rymkiewicz przyjmuje mitologiczną wersję upadku rządu Olszewskiego. Nie interesuje go to, że nawet Jarosław Kaczyński próbował wtedy bezskutecznie osłaniać nieudolnego prawicowego premiera, prowadząc do ostatniej chwili rozmowy koalicyjne z  Unią Wolności i KLD. Noc teczek nie jest dla Rymkiewicza politycznym starciem, jest walką dobra ze złem, przez dobro przegraną.

W 1993 r. w  „Życiu Warszawy" ukazuje się jego głośny wywiad „Dlaczego jestem taki wściekły”, gdzie zostanie skodyfikowany cały zespół poglądów i obrazów, który w następnych latach Rymkiewicz będzie już tylko radykalizował i  ujednoznaczniał. Mamy zatem wspaniałą Polskę sarmacką, która nie musiała mieć „kompleksów wobec nikogo”. Mamy zaborców, Stalina, a wreszcie polską inteligencję, która zawsze chce „z Polaków zrobić jakiś inny, podobno lepszy naród”. Sam Rymkiewicz przed „inteligencją” i „salonem” Polaków chce bronić. Oczywiście, dopóki nie głosują inaczej niż on, np. na Kwaśniewskiego czy Komorowskiego, bo wówczas… „jebał was pies!”. „Salon” nie pozostaje Rymkiewiczowi dłużny. Marek Beylin, w latach 90. jedno z najostrzejszych polemicznych piór „Gazety Wyborczej”, porównuje język Rymkiewicza do „języka młodego skina”. Czasy były twarde i  podziały proste. W obie strony latały epitety zamiast argumentów. Inni piszą o „endeckości” Rymkiewicza. Oczywiście Rymkiewiczowski mit Pierwszej Rzeczypospolitej, sarmackiego imperium opartego na wspaniałej wschodniej dzikości i anarchii Polaków, nie miał nic wspólnego z  endecją, ani w wersji Dmowskiego, ani w wersji skinów. Rymkiewicz nie  jest także „narodowym katolikiem”, idea „dobrego Boga” go śmieszy, skoro całą naturę widzi jako nieustanny, absurdalny karnawał cierpienia i  śmierci.

Jarosław Marek Rymkiewicz jest enfant terrible „salonu", ale  jednocześnie gwiazdą. Kiedy w roku 2003 otrzymuje nagrodę Nike za „Zachód słońca w Milanówku”, finansową część sponsorowanej przez Agorę nagrody przyjmuje, jednak nie  pojawia się na uroczystej gali, a jego dość pogardliwy manifest odczytują skrępowane szefowe wydawnictwa Sic! Sam Rymkiewicz publikuje natomiast wiersz, którego podmiot liryczny fantazjuje na temat skąpanego we krwi „trupa Michnika” i „trupa Rywina”. Cała inteligencka Warszawa powtarza też sobie anegdotę, jak to po opublikowaniu przez „Gazetę Wyborczą” wywiadu, w którym Michał Głowiński, kolega Rymkiewicza z IBL, oburzał się na marzenia o „wieszaniu zdrajców”, sam autor „Wieszania” witał wchodzących na radę naukową IBL kolegów, odbierając od nich płaszcze ze słowami: „Proszę o okrycie, bo ja tu wieszam komunistów”.

Wydane w 2007 r. „Wieszanie" opisujące moment, w którym powstanie kościuszkowskie niemal stało się świadomą jakobińską rewolucją, jest zresztą jednym z najciekawszych historyczno-politycznych esejów w  dorobku pisarza. Stawia tam pytanie, czy Polska mogła pójść drogą Francji, zdobyć się na masową polityczną przemoc. I jakie miałoby to  konsekwencje dla naszego „ducha narodowego”. Jednocześnie Rymkiewicz ozdabia swoją książkę „adresami” i uszczypliwościami nader współczesnymi. Pozwala ją czytać jako figurę sporu między „apolityczną sielankowością PO” a „jakobinizmem PiS-u”. A współczesnym czytelnikom każe obserwować szubienice, na których wieszano zdrajców (choć najczęściej jedynie ich portrety) podczas najdramatyczniejszych dni powstania kościuszkowskiego, z okien czytelni Instytutu Badań Literackich.

„Kinderszenen" diagnozy Rymkiewicza zaostrzy. Masakra 200 tys. ofiar powstania warszawskiego, będąca w jakimś sensie konsekwencją błędnej decyzji dowództwa AK, staje się w tej książce koniecznym fundamentem polskości. Jest to zresztą masakra, którą trzeba zdaniem Rymkiewicza co jakiś czas powtarzać, aby Polacy o polskości nie  zapomnieli. W kolejnej książce o Samuelu Zborowskim, której fragment niedawno opublikowała „Rzeczpospolita”, mamy dalszy rozkwit mitu Sarmacji. Rymkiewicz znów epatuje drobiazgowymi opisami politycznej przemocy i znowu, nieco już manierycznie, mówi o „masakrze”, tym razem na Wawelu.

Grajek z Milanówka

Późny Rymkiewicz przypomina bohatera najbardziej ponurej baśni braci Grimm, tej o grajku z Hameln. Otóż pewnego razu miasto Hameln nawiedziła plaga szczurów, z którą poczciwi mieszczanie nie umieli sobie poradzić. Wtedy zjawił się człowiek, który obiecał, że ich od plagi uwolni, a  mieszczanie z Hameln obiecali mu za to wielką nagrodę. Kiedy jednak okazało się, że ów człowiek wyprowadził szczury z miasta, po prostu grając na flecie, mieszczanie spróbowali się wykpić, płacąc swemu wybawcy jakieś nędzne grosze. Wówczas grajek z Hameln okrutnie się na  nich zemścił. Swą magiczną pieśń zagrał dzieciom mieszczan, które wyprowadził poza mury miasta i potopił w rzece.

Rymkiewicz mści się na  Polakach, którzy po 1989 r. spróbowali zrobić to, co nie udało im się wcześniej przez blisko 300 lat: zbudować normalne państwo, a nie odbudować „imperium", stać się zwykłymi bogatymi mieszczanami, zrezygnować ze wszystkich swoich „misji”, które były wyłącznie próbą racjonalizacji błędów i historycznych tragedii, często samozawinionych.

Rymkiewicz, nasz polski grajek z Hameln, mści się na nas za to, że go nie posłuchaliśmy. Jako literacki geniusz osiągnął rzadką w  polskiej literaturze władzę nad tekstem, ale zapragnął władzy nad ludźmi. A ta nie była mu dana. Artysta bardzo rzadko bywa demokratą, o  wiele częściej przenosi naturalny elitaryzm sztuki na politykę i wówczas najczęściej popełnia błąd. Myli wielkich tyranów (a czasem także tyranów niewielkich) z wielkimi artystami. Estetyka totalitarna lub choćby autorytarna myli mu się z estetyką „Chimery".

Rymkiewicza już nikt nie  nawróci na miłość do polskiego mieszczaństwa – głosującego na PO, rezygnującego z sarmackiej dzikości na rzecz „nudnego", zasobnego i  bezpiecznego życia w państwie prawa. Trzeba zresztą przyznać, że niechęć do mieszczaństwa jest u niego stała: w przywołanym już tekście z 1956 r. jego antykomunistyczne „szakale” tęsknią za „fabryczką, gestem przedsiębiorcy, chociażby pięćdziesięcioma robotnikami”. Można się tylko obawiać, że z upływem czasu stanie się manieryczny także jako pisarz. Z  nieustannym powtarzaniem przy każdej okazji swoich kolejnych „masakr” i  „jebał was pies!”. Czarodziejski flet stylu Rymkiewicza już zaczyna brzmieć fałszywym tonem jak choćby w jego najnowszej okolicznościowej poezji. Czy należy się z tego cieszyć, bo być może, grupa podążających za nim dzieci będzie coraz mniejsza, czy martwić – bo jeden z  najlepszych polskich pisarzy powoli ześlizguje się w manierę, w  pastiszowanie samego siebie. Platon, patrząc na Rymkiewiczów swojej epoki, poetów obdarzonych silną polityczną pasją, kazał ich po prostu z  państwa wypędzać. Ja marzę o polskim państwie zarówno tak liberalnym, jak i tak silnym, by mu geniusz Rymkiewicza w niczym nie zagroził.

Okładka tygodnika WPROST: 31/2010
Więcej możesz przeczytać w 31/2010 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 9
 • RadO   IP
  \"...polskiego mieszczaństwa – głosującego na PO, rezygnującego z sarmackiej dzikości na rzecz „nudnego\", zasobnego i bezpiecznego życia w państwie prawa.\"

  To jakaś kpina? Jakiego zasobnego życia, w jakim państwie prawa?
  Chyba, że to metoda stosowana w latach 40 XXw. przez niejakiego Josepha G. - kolegi Adolfa H.
  • grzegorz   IP
   Tylko taki kretyn jak Michalski może mieć pretensje do dowództwa AK zamiast do Niemców , którzy wyrżnęli powstanie warszawskie
   • przymuszony tekstem   IP
    teść wypowiedzi oryginalnych wieszcza naszego polskiego 100-kroć ciekawsza niż opisy, komentarze zawłaszczonegoWprost. W polityce Rymkiewicz też jest genialny panie lisie i możecie mu \"naskoczyć\" razem se swoimi antykulturalnymi nibykomentatorami. Wspomnienia stalinowskie- żenada panie Cezary -tytuły i cytaty dokładne proszę. Szymborska Noblistka nieporównywalna w swej kiepskości. Cóż Michnik rządzi, będzie się działo.
    • Wojtek   IP
     W czasie Powstania 44 widzial luny pozarow w Wawie.Pisal i podziwial .Ale nie przyszlo mu do glowy dolaczyc do walczacych ? Nie pomyslal o glodujacych tam ludziach kyorzy w piwnicach zjadali tynk ze scian i wypedzali powstancow ? Zginelo piekne miasto i prawie pol miliona ludzi. Ale czego sie robi dla slawy ????????
     • wawrzyniak-elzbieta@wp.pl   IP
      panie rymkiewicz, coś się panu pomuliło...

      w glowce.....szkoda...

      zycze spokoju i ciekawego wyjazdu z kraju,

      przecież nie musi pan mieszkać z ludzmi, ktorzy

      myślą inaczej niż pan...to najprostszy sposob na 

      niedenerwowanie się a przede wszystkim na nieobrazanie

      rodaków....od czasu do c\\zasu dobrze jest spojrzeć na swoją metrykę....

      Spis treści tygodnika Wprost nr 31/2010 (1434)

      • Śmierć polityki 25 lip 2010, 12:00 Jak to śmierć polityki? Przecież ona, choć sezon mamy wakacyjny, toczy się w najlepsze. Nie, toczy się jedynie coś, co jest antypolityką, a w swej istocie jest wyłącznie marnym przedstawieniem, pokazem żałosnej błazenady i tandetnej groteski. 4
      • Na skróty 25 lip 2010, 12:00 Zabiła syna, błaga o litość Czy matka, która podała synowi śmiertelną dawkę heroiny, zasługuje na litość? Na to pytanie musi odpowiedzieć brytyjski sąd najwyższy, który właśnie zajął się prośbą londyńskiej pielęgniarki... 7
      • Rydzyk - podejrzany 25 lip 2010, 12:00 Donald Tusk powinien oficjalnie podziękować Palikotowi i Macierewiczowi. Ci dwaj panowie zapewniają rządowi absolutny komfort pracy, nikt nie pyta o reformy, ustawy itp. To się nazywa 500 dni spokoju! Jak co roku trwa wakacyjny horror na... 9
      • Czasem trzeba zdjąć majtki 25 lip 2010, 12:00 Od jakiegoś czasu wiadomo, że powstaje film o znanym celebrycie Przemysławie Salecie. Biograficzne dzieło ma nosić tytuł „Bokser", a samą siebie ma zagrać epizodycznie Jolanta „Uciekający Kurczak” Rutowicz. Do... 10
      • Czas talibanu 25 lip 2010, 12:00 Jeszcze miesiąc temu w pis brylowały gołębie: Paweł Poncyljusz i Joanna Kluzik-Rostkowska. Dziś wrócił taliban. 12
      • Terminator 25 lip 2010, 12:00 – Dawna działalność opozycyjna nie ma już żadnego znaczenia. Dużo ważniejsza walka trwa teraz – powtarza znajomym Antoni Macierewicz. 16
      • Protektorzy Palikota 25 lip 2010, 12:00 Uderzenie w kościół byłoby zwykłą polityczną głupotą. Wszyscy, którzy z nim walczyli, źle na tym wyszli – mówi Tomaszowi Machale poseł PO Jarosław Gowin. 20
      • Fatalne zauroczenie 25 lip 2010, 12:00 Już nawet zwolennicy kościoła dostrzegają, że jego wpływ na państwo jest zbyt duży. A Kościół przez lata przyzwyczaił się, że polska polityka uprawiana jest na klęczkach. 24
      • Infekcja duszy narodowej 25 lip 2010, 12:00 – Jesteś z nami czy przeciwko nam? Bo jak przeciwko, to lejemy. – Spalimy krzyż! I was też! – Dziwki! Pod krzyżem trwa wojna smoleńska. Jedna z wielu. 28
      • Rymkiewicza zemsta na Polakach 25 lip 2010, 12:00 Jarosław Marek Rymkiewicz skończył niedawno 75 lat. Genialny w literaturze, szalony w polityce. W ostatnich tygodniach znów przypomniał o swoim temperamencie. 33
      • Kuba na wojennej ścieżce 25 lip 2010, 12:00 Przewał wawelski i przewał krucyfiksowy pogrzał polskie zombie i człapiąc, podchodzą do kamer autopodnieconych tragedią dziennikarzy. Ale przyjdzie czas wyprowadzki świeżego sarkofagu z Wawelu – twierdzi Kuba Wojewódzki. 36
      • Mój PRL 25 lip 2010, 12:00 Emancypował kobiety, pozwalał na swobodne aborcje, a katolicy musieli chować się po kątach. 41
      • Biurokracja zżera demokrację 25 lip 2010, 12:00 Rząd chodzi na pasku ZUS, KRUS, PRFON, US, tylko jeszcze o tym nie wie. 42
      • Rok z turkusem 25 lip 2010, 12:00 Trendy kolorystyczne w aranżacji wnętrz zmieniają się co roku. Skąd wiadomo, jakie kolory będą modne w danym sezonie? 44
      • Siła koloru 25 lip 2010, 12:00 Błękitny Uspokaja, wycisza, wspomaga pracę twórczą. Sprawdza się więc w sypialniach i pokojach do pracy umysłowej. – Można go z powodzeniem zastosować również w domowej siłowni, bo podczas ćwiczeń nie potrzebujemy kolorów,... 46
      • Otwórz oczy! 25 lip 2010, 12:00 Wakacje sprzyjają temu, zeby spojrzeć na swój dom i jego urzĄdzenie z dystansem i poczuciem humoru. Przestańmy być tacy śmiertelnie poważni – mówią młodzi projektanci. I proponują nam meble i akcesoria, które opierają się schematom. 48
      • Meble spod igły 25 lip 2010, 12:00 Wielcy projektanci mody zajęli się projektowaniem wnętrz. Proponują kolekcje w charakterystycznym dla siebie stylu, sygnując swoim nazwiskiem sofy, stoły i porcelanę. Czy stworzą meble i dodatki na miarę kultowych torebek od Hermesa czy butów od Laboutina? 50
      • Powrót do korzeni 25 lip 2010, 12:00 Ekologiczny, organiczny i łatwy w uprawie, a przy tym niezwykle elegancki. Tak według najnowszych trendów ma wyglądać ogród. 54
      • Prawdziwe historie zmyślone 25 lip 2010, 12:00 Przepis na wydawniczy sukces jest prosty: kilkanaście opowieści o miłości, zdradzie, nieszczęściu, chorobie i seksie pod hasłem „z życia wzięte”. Pisma z kategorii true stories to hit rynku prasy. Z prawdą mają jednak niewiele wspólnego. 58
      • Fucking Polak robi show 25 lip 2010, 12:00 Duńskie dziennikarki nazwał „głupimi blondynkami”, Duńczyków – „tchórzami”. Obraził też tamtejszych gejów. Za bicie żony i grożenie jej śmiercią został skazany. Na piłkarską emeryturę wrócił do Polski i szybko wywołał kolejny skandal. Mimo to... 60
      • Maczeta po polsku 25 lip 2010, 12:00 Ma ponad 50 cm, przypomina tasak albo duży nóż. – W niej jest wszystko: egzotyczna, groźna, poręczna – zachwala 18-letni kibic Cracovii. Maczeta stała się w Polsce bronią kiboli. 62
      • Cesarz 25 lip 2010, 12:00 O sukcesie zdecydowało zdjęcie nagiej Marilyn Monroe. Twórca „playboya” kupił je za 200 dolarów i dał na rozkładówkę w pierwszym numerze. Dziś Hugh Hefner ma 83 lata i walczy o swoje imperium. 64
      • Kawa czy herbata 25 lip 2010, 12:00 Skrajna prawica z tzw. tea parties idzie w USA po władzę. Oficjalnie ich głównym celem jest sprawiedliwy, niemieszający się w sprawy obywateli rząd. Ale tak naprawdę zależy im na tym, żeby rządu nie było w ogóle. 68
      • Zły policjant Sarkozy 25 lip 2010, 12:00 Fiasko francuskiego modelu integracji imigrantów jest oczywiste. Podpalacze aut nauczyli się, że być silnym, to znaczy umieć szkodzić. A od kogo się nauczyli? Od Francji. 70
      • Ucieczka z Afganistanu 25 lip 2010, 12:00 Rozpada się koalicja walcząca z terrorystami w afganistanie. Zmęczenie wojną zadeklarowali Niemcy, potem Kanadyjczycy, Polacy, wreszcie Brytyjczycy. Amerykanie pewnie w Kabulu zostaną, ale nawet oni przyznają: ta kampania jest już przegrana. 72
      • Kamień, który nie zabija od razu 25 lip 2010, 12:00 Dzięki wielkiej międzynarodowej akcji 43-letnia Iranka skazana na ukamienowanie niemal cudem uniknęła śmierci. Na razie. 74
      • Arcymistrz z epoki iPoda 25 lip 2010, 12:00 Ma 20 lat. zarabia miliony. Występuje w jednej kampanii reklamowej z Liv Tyler. I bije szachowe rekordy wszech czasów. 76
      • Zaczarowany empik 25 lip 2010, 12:00 Jeśli empik przejmie internetową księgarnię merlin.pl, to na naszym rynku powstanie nowy, potężny sklep internetowy, który będzie mógł dyktować warunki wydawcom oraz czytelnikom. Czy grozi nam książkowy oligopol? 78
      • Samolot ze snu 25 lip 2010, 12:00 Nie jest największym ani najszybszym samolotem, ale jednym z najbardziej ekologicznych. Boeing 787 Dreamliner po raz pierwszy przeleciał Atlantyk. 80
      • Elektryczny zawrót głowy 25 lip 2010, 12:00 Auta elektryczne są ciche, szybkie i oszczędne. Uznano je już za przyszłość motoryzacji. Powoli pojawiają się również na naszych ulicach. 82
      • Świat to za mało 25 lip 2010, 12:00 To ma być filmowe wydarzenie na miarę „Matrixa”. Reżyser Christopher Nolan, m.in. twórca ostatniego wcielenia Batmana, nie kryje swoich wielkich ambicji. W najbliższy weekend do naszych kin wchodzi „Incepcja”. 84
      • Powstanie przy grillu 25 lip 2010, 12:00 Marsze, akademie ku pamięci, zapalanie zniczy? To dobre dla kombatantów. Młodzież chce świętować rocznicę wybuchu powstania warszawskiego, ale w wersji pop. Czy to upamiętnianie powstania, czy jego banalizowanie? 88
      • Poczytaj mi w lato 2 25 lip 2010, 12:00 Baśnie o królach i złudzeniach. Thriller o wielkim malarzu, który dotarł do piekieł. Sontag o fotografii, Oz o fanatykach. I owoc zakazany. Książki na wakacje poleca Roman Kurkiewicz. 90
      • Materializm mamy w kiełbasie 25 lip 2010, 12:00 Zgodnie ze stereotypem sztukę lat 80. tworzyli konformiści w państwowych galeriach i nudziarze w kruchtach. Oprócz nich funkcjonowało jednak coś jeszcze. Coś znacznie bardziej krnąbrnego i zwariowanego. 93
      • Interes życia 25 lip 2010, 12:00 Biznesmeni partyjni już chwycili za noże do krojenia medialnego tortu. 95
      • Czarna magia... porzeczkowa 25 lip 2010, 12:00 Czarna porzeczka znika z polskiego krajobrazu. Warto spojrzeć na nią nieco inaczej, szczególnie teraz, szczególnie latem. 96
      • Wpuszczeni w las 25 lip 2010, 12:00 Opis: Leśna polana. Wszystko, co kraj ma najlepszego, pięknie tu wyeksponowano – owoce leśne, umyta wcześniej dziczyzna, która po ostatnich zmianach odetchnęła, i polskie drzewa: sosna, brzoza, dąb (las mieszany). W rogu polanki... 97
      • 146 procent wyborców też ma powody 25 lip 2010, 12:00 Dopiero teraz analitycy z sondażowni złapali się za głowę. Ściśle tajne źródła, których nie mogę zdradzić nikomu (chyba że redaktorowi naczelnemu), informują o badaniach opinii publicznej… Trudnych w interpretacji... 97
      • Lato ruskich agentów 25 lip 2010, 12:00 Latem zwykle zalewały nas tematy ogórkowe. Wakacyjne romanse i miłości, tajemnicze odkrycia naukowców i przygody turystów zagubionych w górach czy lesie. Media pełne były tematów, od których nie bolała głowa. 98

      ZKDP - Nakład kontrolowany