Wydział zabójstw księży

Wydział zabójstw księży

Dodano:   /  Zmieniono: 
UOP na początku lat 90. planował inwigilację księży, by wyjaśnić zagadkę śmierci ks. Stanisława Suchowolca
Dlaczego w ciągu kilku miesięcy 1989 r., kiedy komuniści szykowali się już do oddania władzy, zamordowano trzech księży związanych z podziemną "Solidarnością"? Kto stał za serią zabójstw? Czy morderstw duchownych dokonała bezpieka, która odsłoniła swoje metody w 1984 r., nieumiejętnie zacierając ślady zabójstwa ks. Jerzego Popiełuszki?
Data pierwszego mordu 20 stycznia 1989 r. (na ks. Stefanie Niedzielaku, proboszczu parafii św. Karola Boromeusza na warszawskich Powązkach i kapelanie Rodzin Katyńskich) wydaje się nieprzypadkowa. Zbiega się bowiem z ogłoszeniem przez Krajową Komisję Wykonawczą NSZZ "Solidarność" gotowości do dialogu z rządem. Za dwa tygodnie miały się rozpocząć rozmowy "okrągłego stołu". Zanim to nastąpiło - w nocy z 29 na 30 stycznia - ktoś zabił ks. Stanisława Suchowolca, kapelana białostockiej "Solidarności" i duchowego opiekuna rodziny ks. Popiełuszki. Z kolei zabójstwo ks. Sylwestra Zycha, więzionego wcześniej za pomoc udzieloną nastolatkom, którzy w 1982 r. w szarpaninie w tramwaju zastrzelili przez przypadek sierżanta MO, dokonano kilka tygodni po pierwszych, częściowo demokratycznych wyborach czerwcowych. Zwłoki kapłana znaleziono na przystanku PKS w Krynicy Morskiej 11 lipca 1989 r. Tego dnia prezydent Bush, przebywając z oficjalną wizytą w Polsce, odwiedził Gdańsk, gdzie spotkał się z Lechem Wałęsą, by wspólnie złożyć kwiaty pod pomnikiem stoczniowców poległych 1970 r.

Spalone teczki SB
Czy zabójstwa księży wspierających "Solidarność" były próbą zdestabilizowania
sytuacji w Polsce i zahamowania postępującego upadku komunizmu? Kto mógłby obmyślić tak obłędny scenariusz i nakazać jego realizację? Kto był wykonawcą zbrodni?
Nawet na to ostatnie pytanie brakuje odpowiedzi, choć od tragicznych wydarzeń minęło ponad 17 lat. Śledztwa prowadzone dotychczas przez prokuratury powszechne nie doprowadziły do wykrycia zabójców żadnego z księży. Ich teczki zostały zniszczone, a właśnie w nich można by szukać wyjaśnienia zbrodni. Z informacji przekazanych w pierwszej połowie lat 90. ówczesnej Prokuraturze Wojewódzkiej w Białymstoku przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wiemy, że na przykład próbując rozszyfrować tajemnicę zabójstwa ks. Stanisława Suchowolca, w materiałach archiwalnych po SB poszukiwano śladów działalności na Podlasiu Grupy D. Była to samodzielna komórka działająca w ramach rozpracowującego kler Departamentu IV MSW. Jej istnienie było objęte tajemnicą, nie wiedzieli o niej nawet funkcjonariusze SB innych jednostek, zaś metody działania - jak wynika ze specjalnego raportu Katolickiej Agencji Informacyjnej - były niezgodne nawet z prawem obowiązującym w PRL. To właśnie funkcjonariusze Grupy D porwali, torturowali i zamordowali ks. Jerzego Popiełuszkę. MSW i Urząd Ochrony Państwa nie znalazły jednak w latach 90. dowodów na działania operacyjne Grupy D przeciw ks. Suchowolcowi. Odnalazły się jedynie lakoniczne opisy kilku rozpracowań, które w latach 80. prowadził wobec księdza Wydział IV Wojewódzkiego Urzędu Spraw Wewnętrznych w Białymstoku.
Szansa na znalezienie zabójców duchownego, który przyjaźnił się z ks. Popiełuszką i głosił prawdę o jego śmierci, pojawiła się dopiero w ostatnim czasie. Wiąże się to ze śledztwem prowadzonym przez pion śledczy oddziału IPN w Warszawie pod kierunkiem prokuratora Marka Klimczaka. Postępowanie dotyczy istnienia organizacji przestępczej w peerelowskim MSW, która może mieć na sumieniu około setki zabójstw w okresie od wprowadzenia stanu wojennego aż do upadku komunizmu.
Nowe materiały dowodowe
Specjalnemu zespołowi prokuratorskiemu, który bada zbrodnie przypisywane SB, nieoczekiwanie zaoferowała pomoc Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jak dowiedział się "Wprost", chodzi o nowe materiały, które mogą naprowadzić śledczych na trop zabójców ks. Suchowolca. - W delegaturze ABW w Białymstoku znaleziono materiały dotyczące okoliczności śmierci ks. Suchowolca. Zostały one przesłane do ABW w Warszawie - potwierdziła nasze informacje rzeczniczka agencji ppłk Magdalena Stańczyk. Według ppłk Stańczyk, prokuratorzy IPN w najbliższych dniach będą się zapoznawać z tajnymi dokumentami w siedzibie ABW. - Zastępca szefa ABW ppłk Jacek Mąka na spotkaniu z udziałem prezesa IPN Janusza Kurtyki przyrzekł pomoc agencji w naszym śledztwie - powiedział "Wprost" prokurator stołecznego oddziału IPN Marek Klimczak. Zdaniem Klimczaka, nie można wykluczyć, że ABW nie pokaże jednak teczek agentów przejętych od SB przez UOP.
Zbadania związku SB ze śmiercią ks. Suchowolca domagał się już w czerwcu 1989 r. pełnomocnik rodziny zmarłego. Prokuratura uznała wtedy, że duchowny zginął w pożarze, jaki wybuchł na skutek zwarcia w piecyku elektrycznym. W latach 90. organy ścigania dwukrotnie wracały do tej sprawy. Choć prokurator uznał, że dokonano umyślnego podpalenia, sprawców nie wykryto.

Operacja o kryptonimie "I..."
Według ustaleń "Wprost", najbardziej wartościowe informacje, które mogą pchnąć śledztwo na nowe tory, znajdują się w dokumentach UOP z lat 1992-1993. Są to tajne akta sprawy operacyjnego rozpracowania "I..." (pełny kryptonim jest utajniony), które 23 kwietnia 1992 r. rozpoczął wydział kontrwywiadu delegatury UOP w Białymstoku. Celem było właśnie wykrycie sprawców zabójstwa ks. Suchowolca. Była to operacja precedensowa, bowiem UOP planował rozpoczęcie inwigilacji duchownych. Tyle że w przeciwieństwie do praktyk SB miało to się odbyć za wiedzą hierarchów kościelnych, a rozpracowani mieli być księża będący w przeszłości agentami SB.
W trzech tomach akt UOP znajduje się plan kombinacji operacyjnej z elementami prowokacji. Zatwierdził go 14 lat temu wiceminister spraw wewnętrznych Andrzej Zalewski, a ze strony UOP prace nadzorował zastępca szefa urzędu Adam Taracha. Plan przewidywał m.in. wezwanie na przesłuchanie duchownych z diecezji białostockiej, którzy byli informatorami Wydziału IV SB w Białymstoku. Cała grupa miała zostać objęta obserwacją. Księżom, których wytypowali archiwiści UOP, zamierzano też założyć podsłuchy telefoniczne. UOP liczył, że osoba, która była zamieszana w zabójstwo ks. Stanisława Suchowolca, po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie sama się zdemaskuje.
Pod względem politycznym kombinacja operacyjna UOP oznaczałaby wkroczenie na grząski grunt. MSW kierowane przez Antoniego Macierewicza postanowiło załatwić sprawę dyplomatycznie. Tak narodził się pomysł rozmowy z ówczesnym arcybiskupem białostockim Edwardem Kisielem. Szefowie MSW i UOP chcieli go uprzedzić, że kontrwywiad rozpocznie operację, której figurantami będą duchowni. Chodziło - jak tłumaczy "Wprost" jedna z osób wtajemniczonych w szczegóły operacji - o uniknięcie zarzutu, że służby specjalne demokratycznej Polski znów inwigilują księży, w dodatku metodami komunistycznej bezpieki. Zamiary służb pokrzyżowała dymisja rządu Jana Olszewskiego w czerwcu 1992 r.
Na mówienie o agenturalnej współpracy części duchowieństwa z SB było wtedy za wcześnie. Ks. Tadeusz Isakowicz-Zaleski, który swoją próbą ujawnienia agentów w sutannach wywołał prawdziwą burzę, w tamtych czasach nie miał dostępu do archiwaliów SB. Możliwości takie miały jedynie służby specjalne, którym prawo zabraniało dzielenia się wiedzą nawet z prokuratorem.

W esbeckiej sieci
Oficerowie UOP w 1992 r. zdołali odtworzyć dużą część sieci tajnych współpracowników, którą SB oplotła księdza Suchowolca od kiedy - pracując w parafii w Suchowoli - zaopiekował się rodziną zamordowanego ks. Jerzego Popiełuszki. Przy okazji odnaleziono dowody niszczenia akt personalnych funkcjonariuszy już po rozwiązaniu SB. Wyglądało to na zacieranie śladów, które mogły naprowadzić na trop zabójców ks. Suchowolca. Pierwszy dowód działań SB przeciw niemu odnalazł się już podczas weryfikacji w 1990 r. Były opozycjonista, zasiadający w komisji weryfikacyjnej dla funkcjonariuszy SB, rozpoznał na zdjęciu mężczyznę, który zajmował się akustyką w parafii przy ul. Dojlidy. Naprawiał też telefon i instalację elektryczną w kancelarii parafialnej. Okazało się, że to oficer Wydziału IV SB Mirosław Kuźmiński. W aktach esbeka było wyróżnienie za inwigilację ks. Suchowolca.
Kiedy na początku lat 90. UOP poszukiwał zabójców księdza, ściągnął z policji archiwalne teczki esbeków, którzy rozpracowywali kapłana. Okazało się, że teczka specjalisty od akustyki była rozpruwana. O swoim odkryciu UOP zawiadomił Inspektorat Nadzoru i Kontroli MSW i prokuraturę. Policjantów, którzy zacierali dowody przestępczej działalności SB, nikt jednak nie ścigał. - Ustaliliśmy, że kadrami komendy wojewódzkiej kierował Marian Iglicki. Kiedy zamordowano ks. Suchowolca, jako rzecznik WUSW opracowywał komunikaty dla mediów - mówi były oficer śledczy UOP. Czy to przypadek? W aktach prokuratury z 1989 r. znaleźliśmy dowód manipulowania prasą przez MSW od pierwszych dni śledztwa, którym interesowały się najwyższe władze. Nie wyjaśniono dotychczas, dlaczego rzecznik rządu już cztery dni po śmierci księdza poinformował, że wyniki sekcji zwłok zmarłego (według której przyczyną zgonu było zatrucie tlenkiem węgla) są zbieżne z wynikami sekcji psa, którego też znaleziono martwego na plebanii. Tymczasem pełnomocnik rodziny Suchowolców mec. Jerzy Naumann w zażaleniu na umorzenie śledztwa w 1989 r. wytknął, że przyczyna śmierci psa księdza była znana dopiero tydzień po komunikacie rzecznika rządu.

Mylenie tropów
IPN udostępnił nam dokumentację czynności śledczych, które wykonali prokuratorzy od dnia zabójstwa ks. Suchowolca. Akta te są wykorzystywane w prowadzonym w Warszawie śledztwie w sprawie związku przestępczego w peerelowskim MSW. Obejmuje ono również mord na wikarym z Dojlid. Z lektury wyłania się mozaika tropów, motywów i hipotez, jakie zakładali kolejni przedstawiciele organów ścigania, próbując wyjaśnić zbrodnię. Było to tym trudniejsze, że mordercy zatarli ślady i podjęli nawet próbę skompromitowania księdza. Do jego mieszkania ktoś podrzucił butelkę z resztką wódki (ksiądz był abstynentem). Na butelce nie było sadzy, która oblepiła sprzęty w pomieszczeniach zmarłego. Milicja nie zabezpieczyła odcisków palców z butelki.
O podsuwaniu fałszywych tropów prokuraturze i UOP opowiedziała "Wprost" Ewa Sypytkowska, która była współpracownicą ks. Suchowolca i w 1990 r. zasiadała w wojewódzkiej komisji weryfikacyjnej dla funkcjonariuszy SB. Jednym z motywów zbrodni miał być rabunek. Podejrzenie padło na znajomego księdza, współpracownika "Solidarności", który zataił, że był karany za kradzieże. - Ktoś rozpuszczał też plotkę o kobiecie, która miała być z Suchowolcem w ciąży. On sam miał być szantażowany - powiedziała "Wprost" Sypytkowska.
Profesjonalna dezinformacja może wskazywać na funkcjonariuszy dawnej SB i ich agentów działających w otoczeniu księdza. Wiele bowiem świadczy o tym, że morderca ks. Suchowolca był mu dobrze znany (świadkowie zwracają uwagę na zachowanie psa, który w środku nocy na widok mordercy nie zaczął ujadać). Ten trop powinien zbadać prokurator Marek Klimczak z warszawskiego IPN. Chce on ustalić, kto miał klucze do pomieszczeń ofiary morderstwa. W noc pożaru drzwi pokoju księdza były zamknięte od wewnątrz, a klucz leżał na ławie. Klucz do rozwiązania zagadki śmierci ks. Stanisława Suchowolca zapewne znajduje się w dokumentach archiwum ABW. Ich odtajnienie wydaje się konieczne, nawet jeśli prawda byłaby bolesna dla białostockiego Kościoła.

"WPROST" O MORDERSTWACH KSIĘŻY
O tajemniczych zgonach duchownych "Wprost" pisał już w 1989 r. w artykule "Terrorysta w sutannie" (nr 35). Publikacja zawierała historię ostatnich lat życia księdza Sylwestra Zycha, działacza Społecznego Ruchu im ks. Popiełuszki i kapelana Konfederacji Polski Niepodległej. Ks. Zych ponad cztery lata spędził w więzieniu. Po wyjściu na wolność na mocy amnestii zaczął dostawać anonimy z pogróżkami, parę razy go napadnięto. Raz podczas napadu próbowano siłą napoić go wódką. Zarówno Zych, jak i zamordowany ks. Stanisław Suchowolec byli abstynentami. Dziwi więc wykrycie we krwi Suchowolca alkoholu i znaleziona na plebanii butelka wódki. W 1989 r. "Wprost" pisał również o niewyjaśnionym zabójstwie ks. Stefana Niedzielaka, kapelana organizacji Wolność i Niepodległość. On także przed śmiercią otrzymywał anonimowe pogróżki. Te zgony łączy wiele szczegółów, a anonimy, podrzucanie alkoholu i zagadkowe napady wskazują, iż mogła to być zorganizowana operacja.
 
Więcej możesz przeczytać w 45/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2006 (1247)

 • Wprost od czytelników15 gru 2006, 15:00SALON NA ULICY Czytając artykuł "Salon na ulicy" (nr 41), można było odnieść wrażenie, że w Polsce nie wydarzyło się ostatnio nic bulwersującego. Niepokojem może napawać jedynie pokojowa demonstracja partii opozycyjnej. Oczywiście, nie...3
 • Na stronie - Zmienna Kaczyńskich15 gru 2006, 15:00Nowa zmienna czasami przypomina aż za dobrze znaną starą niezmienną3
 • Skaner15 gru 2006, 15:00NAJLEPSZE ULICE EUROPY Tanie połączenia lotnicze z wieloma miastami Europy i ceny w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu zbliżone do cen w Londynie, Paryżu i Berlinie powodują, że Polacy coraz częściej na świąteczne zakupy wybierają się za granicę....8
 • Sawka czatuje15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)12
 • Playback15 gru 2006, 15:00Prezydent RP Lech Kaczyński © A. Jagielak16
 • Poczta15 gru 2006, 15:00BALCEROWICZOBÓJSTWO Zprzykrością informuję, że autor artykułu "Balcerowiczobójstwo" (nr 38) przypisuje prezesowi NBP nieprawdziwe motywy postępowania. Prof. Leszek Balcerowicz odmówił stawienia się przed komisją śledczą nie ze względu na...16
 • Ryba po polsku - Obywatelu, wracamy do PRL-u15 gru 2006, 15:00Nie po to walczyliśmy z komuną, żeby każdy mógł bezkarnie pisać prawdę17
 • Z życia koalicji15 gru 2006, 15:00NAJWIĘKSZY POLSKI POLITYK twardo domaga się odizolowania trudnej młodzieży w specjalnych szkołach. Pomysł dość kontrowersyjny, ale jako ojcowie przyklaśniemy Giertychowi, pod jednym wszakże warunkiem. Niech do szkół o zaostrzonym rygorze trafi...18
 • Z życia opozycji15 gru 2006, 15:00TROCHĘ SIĘ PRZELICZYŁA PLATFORMA OBYWATELSKA i przeszarżowała z raportem o mediach, z którego nie bardzo wie, jak się teraz wycofać. Odcina się od niego Rokita, inni też łapią się za głowę, ale Donald w swym antydziennikarskim szaleństwie dzielnie...19
 • Wprost przeciwnie - Bundeswehra amatorów15 gru 2006, 15:00Bundeswehrze ciągle jest blisko do tradycji Wehrmachtu20
 • Fotoplastykon15 gru 2006, 15:00Henryk Sawka (www.przyssawka.pl)21
 • Witamina B15 gru 2006, 15:00Lek na sitwokrację zgodził się zaordynować polskim samorządom Trybunał Konstytucyjny22
 • Partia bez własciwości15 gru 2006, 15:00Rok temu Platforma Obywatelska była partią sanacji, teraz jest partią konserwacji28
 • Wszyscy jesteśmy winni!15 gru 2006, 15:00Państwo, bezsilne w ściganiu prawdziwych przestępców, tworzy przepisy zakładające, że wszyscy są przestępcami30
 • Święto Europy - 9 listopada15 gru 2006, 15:009 listopada - w rocznicę zburzenia muru berlińskiego - świętować powinni wszyscy Europejczycy32
 • Wydział zabójstw księży15 gru 2006, 15:00UOP na początku lat 90. planował inwigilację księży, by wyjaśnić zagadkę śmierci ks. Stanisława Suchowolca34
 • Giełda15 gru 2006, 15:00Hossa Świat American Yahoo!? Yahoo!, najchętniej odwiedzany portal internetowy na świecie, prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia AOL, amerykańskiego dostawcy usług internetowych i właściciela portalu AOL.com. Gdyby nie doszło do fuzji, Yahoo!...38
 • Zabór energetyczny15 gru 2006, 15:00Rosja zaciska energetyczne kleszcze40
 • Rosja kupuje Europę15 gru 2006, 15:00Gazprom zastąpił Rosji dywizje, które miały w okresie komunizmu podbić Europę46
 • Smok brukselski15 gru 2006, 15:00Biurokracja pożera Unię Europejską52
 • Drugi Reagan?15 gru 2006, 15:00Bush junior ma rację58
 • Supersam15 gru 2006, 15:00 62
 • Dodatki w roli głównej15 gru 2006, 15:00Dodatki nie zawsze są uzupełnieniem stroju. Bywa, że to strój staje się tłem dla modnych akcesoriów. W kolekcji domu mody Aryton dodatki nadają wyraz klasycznej garderobie i uatrakcyjniają sylwetkę. Przerzucony przez ramię szal harmonizuje z...62
 • Włoska robota15 gru 2006, 15:00Polacy lubią kuchnię włoską. Od dań włoskich bardziej lubimy tylko polskie - wynika z sondażu Instytutu Badania Opinii RMF FM. Miłośników "włoszczyzny" powinien ucieszyć zestaw akcesoriów kuchennych Włoska Robota. Producentowi, firmie...62
 • Kino czystych barw15 gru 2006, 15:00Światło słoneczne padające na ekran to zmora niejednego kinomana. Rozwiązanie tego problemu znalazła firma Panasonic. Nowy projektor kina domowego PT-AX100 został wyposażony w funkcję Light Harmonizer. Dzięki niej wykrywa zmiany oświetlenia w...62
 • Klasyk znad Mozeli15 gru 2006, 15:00Riesling QbA 2005, mosel-saar-ruwer, St. Urbans-Hof Cena: 39,90 zł; importer: Grand Cru Rodzina Weissów w nadmozelskim Leiwen od trzech pokoleń zajmuje się produkcją znakomitych rieslingów. Szef firmy Nik Weiss, przywódca lokalnego stowarzyszenia...62
 • Europa hipermarketów15 gru 2006, 15:00 W Europie ciągle przybywa centrów handlowych. Według szacunków firmy Cushman & Wakefield, między lipcem 2006 a grudniem 2007 r. ich powierzchnia na całym kontynencie wzrośnie o 13,8 mln m? i będzie łącznie wynosić 107 mln m?. W...62
 • Powrót kobiety15 gru 2006, 15:00Polki rzucają pracę i wracają do domu - z własnej woli64
 • 100 tysięcy ułanów15 gru 2006, 15:00Największy w Europie ośrodek jeździecki mieści się w wielkopolskim Jaszkowie72
 • Globalna samba15 gru 2006, 15:00Zachód ulega urokom stylu życia rodem z dalekiej Brazylii76
 • Pazurem - Setka gorących15 gru 2006, 15:00Jeżeli w Polsce występuje jakieś zjawisko publiczne, a nie uczestniczy w nim Doda, to tak, jakby go nie było79
 • Piłsudski kontra Lenin15 gru 2006, 15:00Piłsudski użył socjalizmu do odzyskania niepodległości. Lenin hasła niepodległości użył do realizacji bolszewickiej utopii80
 • Pomnik antysemityzmu15 gru 2006, 15:00Komunistyczną władzę w Polsce najdłużej sprawowała prorosyjska i antyżydowska czerwona endecja84
 • Dwie twarze Dmowskiego15 gru 2006, 15:00Granica zachodnia II RP zawdzięcza Dmowskiemu niewiele mniej niż wschodnia Piłsudskiemu85
 • Know-how15 gru 2006, 15:00Droga do rzeczywistości Stephen Hawking twierdzi, że zaledwie jeden wzór matematyczny w książce popularnonaukowej może zmniejszyć jej sprzedaż nawet o jedną trzecią. Nie przejmuje się tym sir Roger Penrose, emerytowany profesor matematyki w...86
 • Mózg w tunelu15 gru 2006, 15:00Co trzeci mieszkaniec Zachodu uważa, że ma kontakt z duchami88
 • Strażnik zdrowia15 gru 2006, 15:00Zbadaj z "Wprost" układ limfatyczny: dowiesz się, jakie choroby ci grożą92
 • Człowiek salamandra15 gru 2006, 15:00Uczeni chcą, by ludziom odrastały kończyny!96
 • Człowiek salamandra15 gru 2006, 15:00Uczeni chcą, by ludziom odrastały kończyny!96
 • Bez granic15 gru 2006, 15:00Festiwal milionerów Rosyjscy bogacze tłumnie stawili się na Targach Milionerów. Towarzyszyły im tysiące fleszy, setki reporterów i worki pieniędzy. Bo bogacze z Rosji tym się różnią od innych, że więcej wydają. Wzięciem cieszyły się pozłacane i...98
 • Projekt stulecia15 gru 2006, 15:00Euroamerykańska strefa wolnego handlu pomogłaby Zachodowi w rywalizacji z Azją100
 • Odpływ umysłów15 gru 2006, 15:00Hindusi i Chińczycy wracają ze stypendiów do ojczyzny, Europejczycy uciekają za granicę na stałe104
 • Pociąg do Londynu15 gru 2006, 15:00Independence Party - partię pragnącą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - popiera już ponad 15 proc. Brytyjczyków108
 • Duchy mułły Omara15 gru 2006, 15:00Niedostępne góry, zamachowcy samobójcy i zdalnie sterowane bomby - to wszystko czeka Polaków w Afganistanie110
 • Recenzor15 gru 2006, 15:00114
 • Kronika buntownika15 gru 2006, 15:00The Byrds byli odpowiedzią Ameryki na dowodzoną przez The Beatles inwazję brytyjską. Szybko nauczyli się od rywali z Liverpoolu, co powinien zrobić zespół rockowy, by ewoluować wraz z burzliwie kształtującą się wrażliwością pokolenia lat 60....114
 • Pop(rawna) Kasia15 gru 2006, 15:00Kasia Stankiewicz przekonała się, że łatwiej zdobyć szczyt, niż na nim pozostać. Dowiodła tego klęska jej debiutanckiego solowego albumu. Drugi album Stankiewicz, choć różni się od pierwszego, to grzeszy podobną przeciętnością. "Mimikra"...114
 • Ile warta moc Stewarta15 gru 2006, 15:00Rod Stewart od lat prowadzi nieźle prosperujący zakład wokalnej kserografii, ale ostatnio jego firma wypuszcza kopie dużo bledsze od oryginałów. Po czterech albumach z kolekcją klezmerskich przebojów Ameryki Pan Chrypka sięgnął po klasykę soft...114
 • Dwaj panowie z werwą15 gru 2006, 15:00Czym dla kobiet jest Toskania, tym dla facetów (zwłaszcza tych bogatych) może być Prowansja. "Dobry rok" to pełen humoru i werwy hymn na cześć południowej Francji jako ziemskiego raju. O dziwo, ta opowiastka pełna banalnych prawd...114
 • Wieża niezrozumienia15 gru 2006, 15:00Alejandro González Iárritu jest niepoprawny. Znowu nakręcił film przesycony pesymizmem i przekonaniem o nieodwracalności wyroków losu. I znowu zastosował wielowątkową strukturę (choć konstrukcja nie jest aż tak złożona jak w "21...114
 • Odległa piaskownica15 gru 2006, 15:00Już wiadomo, dlaczego niedoszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Kerry obraził amerykańskich chłopców walczących w Iraku - ani chybi oglądał serial "Odległy front". Bohaterowie tego niby-dramatu to świeże mięso, które dopiero co...114
 • Pies z Ystad15 gru 2006, 15:00Dwóch nieboszczyków w garniturach dryfuje w pontonie na środku Bałtyku. Kurt Wallander, komisarz z Ystad, nie jest zachwycony znaleziskiem, zwłaszcza że trop prowadzi do republik bałtyckich, które próbują się wyrwać z uścisku rosyjskiego...114
 • Żubrówka i bisurmanie15 gru 2006, 15:00Wszystko jest tu egzotyczne: XIX-wieczny Konstantynopol, detektyw eunuch, obyczaje sułtańskiego haremu i receptura tureckich flaczków (tych w zupie i tych wywlekanych z ofiar licznych mordów). Tylko polski ambasador w Turcji to swojska postać, bo...114
 • Ciemności kryją ziemię15 gru 2006, 15:00Tego jeszcze nie było: Dan Brown spotyka Raymonda Chandlera w wersji islandzkiej. Chandlerowska jest główna bohaterka powieści - prawnik Thora Gudmundsdottir, kobieta atrakcyjna, lecz po przejściach i ze skłonnością do nadużywania alkoholu. Z...114
 • Bryk z Dostojewskiego15 gru 2006, 15:00"Zbrodnia i kara" Barbary Sass ma z oryginałem wspólny tylko pobieżny zarys akcji - student Raskolnikow, chcąc udowodnić sobie, że jest nowym Napoleonem, stojącym ponad moralnością, zabija, ale tłamszą go wyrzuty sumienia. I na tym...114
 • Formista w oparach sacrum15 gru 2006, 15:00W każdym artyście jest coś z uczonego, a taki był właśnie Leon Chwistek, matematyk-artysta. Logika nie uchroniła go jednak przed ideologiczną aberracją (pod koniec żywota stał się zdeklarowanym stalinistą). Ponad 30 akwarel Chwistka, z okresu, gdy...114
 • Mokra robota15 gru 2006, 15:00Polski kryminał opowiada o współczesnej Polsce lepiej niż książki uznanych sław literatury118
 • Mały agent15 gru 2006, 15:00Alex Rider, wzorowany na Jamesie Bondzie, to bohater nowych czasów - niedojrzała aspołeczna sierota122
 • Malarz króla, król malarzy15 gru 2006, 15:00Obrazy Velázqueza przeczą opinii, że genialny artysta musi mieć duszę buntownika124
 • Wencel gordyjski - Dzieci z katalogu15 gru 2006, 15:00Ideał wychowania przez miłość i dyscyplinę należy zastąpić układanką genów127
 • Ueorgan Ludu15 gru 2006, 15:00Nr 45 (211) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 6 listopada 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sukces polityki prorodzinnej PIĘCIORACZKI ZE ŚRODY (Poznań, "UeoL") Szczęśliwym rodzicom, mieszkańcom Pławiec koło Środy Wielkopolskiej, urodziły...128
 • Wprost Plus15 gru 2006, 15:00Alternatywna historia XX wieku według Orłowskiego Jak wyglądałby świat, gdyby w Rosji nie urodził się Lenin, a Hitler zbudowałby bombę atomową? Na te pytania stara się odpowiedzieć prof. Witold Orłowski, publicysta "Wprost", w książce...129
 • Skibą w mur - Nasz kochany bałagan15 gru 2006, 15:00Coraz trudniej o tak potrzebne daltonistom czarno-białe schematy130