Smok brukselski

Smok brukselski

Dodano:   /  Zmieniono: 
Biurokracja pożera Unię Europejską
 Żeby do Polski sprowadzić aparat cyfrowy, importer musi wysłać zawiadomienie do sześciu różnych urzędów - to tylko jeden z wielu setek przykładów pokazujących, jak bardzo respektowanie unijnych przepisów potrafi skomplikować (i oczywiście podrożyć!) prowadzenie biznesu. Zbiorcze dane przedstawione przez Komisję Europejską w najnowszym raporcie są szokujące: 600 mld euro kosztuje firmy z krajów UE przestrzeganie unijnych przepisów. To ponaddwukrotnie więcej, niż dotychczas sądzono. Polska gospodarka stanowi 4,5 proc. gospodarki UE, a to oznacza, że polskie przedsiębiorstwa przez unijną biurokrację tracą rocznie 27 mld euro, czyli ponad 100 mld zł! W ciągu ostatnich dziewięciu lat wydano o 20 proc. więcej przepisów niż w poprzednich 40 latach istnienia unii. Podczas przeglądu liczących 85 tys. stron unijnych przepisów wyszło na jaw, że część z nich nie została nawet przetłumaczona na wszystkie 20 oficjalnych języków unii. Inną sprawą jest, że unijne przepisy są tak kosztowne dla przedsiębiorców dlatego, że państwa (a zwłaszcza Polska) wprowadzają je często w wersji bardziej restrykcyjnej, niż wymagają tego eurokraci.
Od dwóch lat Komisja Europejska głosi, że prowadzi zawziętą walkę z niepotrzebnymi regulacjami prawnymi. Jest to jednak walka ze smokiem, któremu po odcięciu jednej głowy wyrasta kilka nowych.

Dwóch przeciwko smokom
Unia Europejska, formalnie rzecz biorąc, zawsze "zapalała zielone światło dla swobody gospodarczej" i zwalczała biurokrację. Praktyczne skutki owego "dalszego liberalizowania" były jednak żadne bądź nawet odwrotne do zamierzonych. Przez pierwszych 40 lat istnienia UE (1957-1997) wydano 10 tys. aktów prawnych. Po roku 1997, przez lat dziewięć, już 12 tys. przepisów. Mają one ponad 85 tys. stron, co oznacza, że nie ma takiego mędrca w Europie, który przestudiowałby wszystkie te prawa.
Dlatego stare doświadczone unijne kadry administracyjne ze spokojem przyjęły zapowiedź José Manuela Barroso, wybranego w listopadzie 2004 r. na przewodniczącego Komisji Europejskiej, że chce "walczyć z biurokracją i nadmierną regulacją na wszystkich frontach". Także przyjęcie w marcu 2005 r. roboczego dokumentu Komisji Europejskiej "Minimalizacja kosztów administracyjnych nakładanych przez ustawodawstwo" nie musiała ich martwić, bo przecież podobne dokumenty komisja przyjmowała w przeszłości już niejednokrotnie (poprzednio w czerwcu 2002 r. - był to plan "uproszczenia i udoskonalenia środowiska regulacyjnego"). Drobna różnica polegała tylko na tym, że pod jednym względem komisja od słów przeszła do czynów. Dokonała przeglądu przygotowanych przed 1 stycznia 2004 r. i wciąż znajdujących się w obróbce prawnej 183 aktów najwyższego rzędu (projekty rozporządzeń i dyrektyw parlamentu i Rady Europy) i postanowiła wycofać 68 z nich (znajduje się wśród nich m.in. projekt absolutnego zakazu poruszania się ciężarówek w weekendy oraz propozycja standaryzacji opakowań kawy).
Działaniom tym towarzyszyła zdecydowana kampania medialna prowadzona przez zastępcę Barroso i komisarza do spraw przemysłu i przedsiębiorczości Güntera Verheugena. Verheugen zapowiadał w styczniu, że w roku bieżącym doprowadzi do zniesienia i uproszczenia 54 aktów prawnych, ale już w lipcu przyznał, że nie jest to możliwe i będzie dobrze, jeżeli do końca roku uda się to w 30 wypadkach. Nie ustawał jednak w oburzaniu się na urzędników Komisji Europejskiej, którzy "nie chcą przyjąć nowej kultury politycznej i ciągle wierzą, że ich praca dla zjednoczonej Europy polega na pomnażaniu regulacji". Podkreślał także, że uproszczenie prawa nie polega na tym, aby skrócić "kwestionariusze wymagane przy uczestnictwie w kontraktach unijnych do dwóch stron, skoro przedsiębiorcy muszą najpierw przestudiować dwustustronicowy podręcznik instruujący, jak prawidłowo wypełnić formularz".
Niewykluczone, że ten hałas medialny, mający wspierać walkę z biurokracją, stanie się przyczyną końca kariery wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej. Nieznani sprawcy nie tylko wytropili go bowiem podczas urlopu spędzanego na Litwie ze swoją podwładną Petrą Erler, ale także odnotowali fakt, że pani Erler ostatnio awansowała i po przekwalifikowaniu o dwie grupy uposażeniowe otrzymała podwyżkę wynagrodzenia wynoszącą 2500 euro miesięcznie. Z wielkim oburzeniem na reformatorskie zapędy Verheugena zareagował także FFPE (La Fédération de la Fonction Publique Européenne), bardzo wpływowy związek zawodowy pracowników administracji unii, którego przewodniczący Jean-Louis Blanc domaga się natychmiastowej dymisji komisarza ds. przemysłu i przedsiębiorczości.

Substancja w substancji
Podczas gdy Barroso i Verheugen walczą ze smokiem biurokratycznych regulacji, inne agendy unii walczą o nasze zdrowie. Szczególnie zależy im, aby nie truły nas szkodliwe substancje chemiczne. Dlatego już przed trzema laty komisja ustanowiła przepisy o rejestracji, ocenie i autoryzacji chemikaliów, popularnie określane skrótem REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals). Ze skrótowcami jest jednak ten kłopot, że czasem pokrywają się ze słowami mającymi konkretne znaczenie (vide: nasza WRON-a). Tak jest i w tym wypadku, bowiem "reach" znaczy zakres bądź obszar. Stworzyło to okazję do zabaw językowych, kiedy zdominowany przez lewaków parlamentarny Komitet Środowiska, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności postanowił zaostrzyć obowiązujące przepisy. Ponieważ nie jest możliwe, aby ktokolwiek w unii protestował przeciwko tak szlachetnym wartościom, jak ochrona zdrowia i środowiska, spór toczył się jedynie o to, czy owo zaostrzenie ma mieć duży (jak chciał komitet) czy mały (jak sugerowali krajowi ministrowie) zakres. Po płomiennej przemowie broniącego naszego zdrowia włoskiego socjalisty Guido Sacconiego 10 października komitet opowiedział się za dużym zakresem zmian polegających na "zastępowaniu niebezpiecznych substancji substytutami". Zmusi to producentów do wykazania, że 30 tys. wykorzystywanych związków chemicznych nie należy do "niebezpiecznych substancji". Od tej pory zatem REACH sprawi, że komputery, zabawki i detergenty, z których korzystamy, będą jeszcze zdrowsze - i jeszcze droższe.

Polska wartość dodana
Istnienie UE nie tylko skutkuje powstawaniem prawa, które kraje członkowskie, chcąc nie chcąc, muszą przyjmować, ale także stanowi znakomite alibi dla funkcjonowania biurokracji krajowej. Na wstępie odnotujmy, że tuż przed wejściem do unii nasza administracja publiczna zatrudniała 535 tys. osób. Dzisiaj, po dwóch latach "europeizacji", zatrudnia 590 tys., a wzrost zatrudnienia (o 55 tys.) śmiało możemy zapisać na konto "dostosowywania i wdrażania" (można pomnożyć: wzrost zatrudnienia - 55 tys. osób, razy koszt wraz z wydatkami pochodnymi na pracownika administracji - 5 tys. zł, razy 12 miesięcy, uzyskując wynik obrazujący roczny nakład na owo "wdrożenie i dostosowanie - 3,3 mld zł).
Zauważmy także, że w ostatnich latach wprowadzono w Polsce wiele kontrowersyjnych regulacji prawnych, za każdym razem powołując się na "wymogi unijne". Tak więc Marek Pol, bo "unia kazała", wprowadził wyższy VAT na materiały budowlane; Marek Belka z tego samego powodu wprowadził podatek od oszczędności i zysków giełdowych; Grzegorz W. Kołodko zmusił taksówkarzy do zainstalowania kas fiskalnych, a ostatnio wiceminister zdrowia Bolesław Grzegorz Piecha stwierdził, że unia nakazuje nam zredukować liczbę aptek.
Ci wszyscy, którzy starając się o dotacje z funduszy unijnych, wchodzą w kontakt z polską interpretacją unijnego prawa, podkreślają także, że nasza biurokracja jest nadgorliwa i tam, gdzie Bruksela wymaga "tylko" 30 załączników, podwaja ich liczbę. Naszym dodatkiem do kosztów nadmiernej europejskiej regulacji jest także opieszałe rozpatrywanie składanych wniosków, a dotychczasowa statystyka pokazuje, że terminowo pomyślnie załatwiana jest tylko jedna trzecia z nich.
Nasze talenty biurokratyczne rekompensuje to, że jako "młody członek unii" w niewielkim stopniu zaznaliśmy skutków funkcjonowania jej prawa. A to pozwala sądzić, że przyjęcie wskaźnika strat wynikających z biurokracji i przeregulowania gospodarki na poziomie 5 proc. PKB nie odbiega zbytnio od stanu faktycznego. W naszym wypadku owe 5 proc. to jednak niemal 50 mld zł. Dużo więcej niż nakłady na służbę zdrowia i tyle, ile wynosi dziura w finansach publicznych. Z unii nie wystąpimy, a zatem części tej straty uniknąć nie zdołamy. Gdybyśmy jednak podjęli ambitne wysiłki przyhamowania chociaż naszej działalności legislacyjnej, gospodarce na pewno wyszłoby to na zdrowie.

Współpraca:
Aleksander Piński
Dominika Ćosić

Glazura w bacówce
Przykłady przepisów unijnych
Po latach sporów unijny Trybunał Sprawiedliwości uznał, że tarty ser parmezan i krojoną szynkę parmeńską można sprzedawać, używając tych nazw tylko wówczas, kiedy tarcie sera lub krojenie szynki odbywały się w okręgu Parmy w północnych Włoszech. W ten sposób włoscy producenci uniemożliwili angielskim i francuskim firmom sprzedaż tych produktów pod nazwą "świeżo krojona" i "świeżo tarta". Tylko bowiem krojenie (tarcie) w Italii zapewnia wysoką jakość tych produktów.
Jedna z unijnych dyrektyw wprowadza wymóg standardowej wysokości tzw. powierzchni zmywanej na ścianach szpitali, przychodni i gabinetów zabiegowych (205 cm - dotyczy lamperii i kafelków). Na podstawie dyrektywy unijnej Ministerstwo Zdrowia wydało specjalne rozporządzenie dla placówek służby zdrowia. Obecnie lamperie lub kafelki w polskich placówkach mają najczęściej wysokość 170-200 cm.
Oscypki nadal będzie można sprzedawać na bazarach jako nasz produkt regionalny. Górale, którzy je wytwarzają, powinni jednak zadbać o higienę. Ich bacówki muszą mieć umywalnie z ciepłą i zimną wodą, WC, ściany pokryte glazurą i siatki przeciw owadom w oknach.
W barach, restauracjach, a także zakładach produkujących żywność oraz szkolnych kuchniach i przedszkolach, zgodnie z unijnymi przepisami, należy zlikwidować kanty między ścianami a podłogą oraz między ścianami a sufitem - po to, by łatwiej było utrzymać czystość.
Według nowych norm unijnych, odległość kaloryferów od ściany w budynkach użyteczności publicznej powinna wynosić 6 cm (dotychczas - 4 cm). Wszystko po to, by zamiast dotychczas stosowanych pokręteł do regulacji temperatury założyć na nich tzw. baterie łokciowe, umożliwiające odkręcanie i zakręcanie zaworów bez ich dotykania.

UNIA ZMIENIA BIEG
Niedawna dyrektywa unijna wprowadza konieczność wyrzucania odpadów jedzenia. Teraz wszystkie resztki z kawiarni, barów i stołówek muszą bezzwłocznie trafić albo do specjalnej rozdrabniarki albo prosto do kosza. Oddawania resztek jedzenia bezdomnym lub zwierzętom może być karane.
Skutkiem innej unijnej dyrektywy mającej promować oszczędzanie energii jest ustawa, która ma zobowiązywać właścicieli domów i mieszkań do uzyskania specjalnego świadectwa energetycznego, potrzebnego od 2009 r. m.in. do sprzedania lub wynajęcia mieszkania lub domu. Podobnie jak w wypadku sprzętu AGD ma być siedem klas lokali, a klasa A ma być najwyższa, czyli najbardziej oszczędna. Do 2009 r. uzyskanie świadectwa ma być dobrowolne.
Unijne przepisy uczyniły marchewkę owocem - po to, by Portugalczycy mogli produkować z niej konfitury.
Jedną z innowacji dotyczących ujednoliconego europejskiego prawa jazdy jest konieczność zdobycia odrębnego prawa jazdy na samochody z automatyczną skrzynią biegów.
Właściciele ferm muszą zapewnić co najmniej 550 cm2 powierzchni klatki na kurę. Na nioskę powinno przypadać nie mniej niż 10 cm koryta paszowego. Poza tym klatki muszą być wysokie na co najmniej 40 cm. Nachylenie podłogi nie może przekraczać 14 proc. Pierwotnie zalecano też odpowiednie ustawienie kury.
Więcej możesz przeczytać w 45/2006 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 45/2006 (1247)

 • Wprost od czytelników 15 gru 2006, 15:00 SALON NA ULICY Czytając artykuł "Salon na ulicy" (nr 41), można było odnieść wrażenie, że w Polsce nie wydarzyło się ostatnio nic bulwersującego. Niepokojem może napawać jedynie pokojowa demonstracja partii opozycyjnej.... 3
 • Na stronie - Zmienna Kaczyńskich 15 gru 2006, 15:00 Nowa zmienna czasami przypomina aż za dobrze znaną starą niezmienną 3
 • Skaner 15 gru 2006, 15:00 NAJLEPSZE ULICE EUROPY Tanie połączenia lotnicze z wieloma miastami Europy i ceny w Warszawie, Poznaniu i we Wrocławiu zbliżone do cen w Londynie, Paryżu i Berlinie powodują, że Polacy coraz częściej na świąteczne zakupy wybierają się... 8
 • Sawka czatuje 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 12
 • Playback 15 gru 2006, 15:00 Prezydent RP Lech Kaczyński © A. Jagielak 16
 • Poczta 15 gru 2006, 15:00 BALCEROWICZOBÓJSTWO Zprzykrością informuję, że autor artykułu "Balcerowiczobójstwo" (nr 38) przypisuje prezesowi NBP nieprawdziwe motywy postępowania. Prof. Leszek Balcerowicz odmówił stawienia się przed komisją śledczą... 16
 • Ryba po polsku - Obywatelu, wracamy do PRL-u 15 gru 2006, 15:00 Nie po to walczyliśmy z komuną, żeby każdy mógł bezkarnie pisać prawdę 17
 • Z życia koalicji 15 gru 2006, 15:00 NAJWIĘKSZY POLSKI POLITYK twardo domaga się odizolowania trudnej młodzieży w specjalnych szkołach. Pomysł dość kontrowersyjny, ale jako ojcowie przyklaśniemy Giertychowi, pod jednym wszakże warunkiem. Niech do szkół o zaostrzonym... 18
 • Z życia opozycji 15 gru 2006, 15:00 TROCHĘ SIĘ PRZELICZYŁA PLATFORMA OBYWATELSKA i przeszarżowała z raportem o mediach, z którego nie bardzo wie, jak się teraz wycofać. Odcina się od niego Rokita, inni też łapią się za głowę, ale Donald w swym antydziennikarskim... 19
 • Wprost przeciwnie - Bundeswehra amatorów 15 gru 2006, 15:00 Bundeswehrze ciągle jest blisko do tradycji Wehrmachtu 20
 • Fotoplastykon 15 gru 2006, 15:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 21
 • Witamina B 15 gru 2006, 15:00 Lek na sitwokrację zgodził się zaordynować polskim samorządom Trybunał Konstytucyjny 22
 • Partia bez własciwości 15 gru 2006, 15:00 Rok temu Platforma Obywatelska była partią sanacji, teraz jest partią konserwacji 28
 • Wszyscy jesteśmy winni! 15 gru 2006, 15:00 Państwo, bezsilne w ściganiu prawdziwych przestępców, tworzy przepisy zakładające, że wszyscy są przestępcami 30
 • Święto Europy - 9 listopada 15 gru 2006, 15:00 9 listopada - w rocznicę zburzenia muru berlińskiego - świętować powinni wszyscy Europejczycy 32
 • Wydział zabójstw księży 15 gru 2006, 15:00 UOP na początku lat 90. planował inwigilację księży, by wyjaśnić zagadkę śmierci ks. Stanisława Suchowolca 34
 • Giełda 15 gru 2006, 15:00 Hossa Świat American Yahoo!? Yahoo!, najchętniej odwiedzany portal internetowy na świecie, prowadzi rozmowy dotyczące przejęcia AOL, amerykańskiego dostawcy usług internetowych i właściciela portalu AOL.com. Gdyby nie doszło do fuzji,... 38
 • Zabór energetyczny 15 gru 2006, 15:00 Rosja zaciska energetyczne kleszcze 40
 • Rosja kupuje Europę 15 gru 2006, 15:00 Gazprom zastąpił Rosji dywizje, które miały w okresie komunizmu podbić Europę 46
 • Smok brukselski 15 gru 2006, 15:00 Biurokracja pożera Unię Europejską 52
 • Drugi Reagan? 15 gru 2006, 15:00 Bush junior ma rację 58
 • Supersam 15 gru 2006, 15:00   62
 • Dodatki w roli głównej 15 gru 2006, 15:00 Dodatki nie zawsze są uzupełnieniem stroju. Bywa, że to strój staje się tłem dla modnych akcesoriów. W kolekcji domu mody Aryton dodatki nadają wyraz klasycznej garderobie i uatrakcyjniają sylwetkę. Przerzucony przez ramię szal... 62
 • Włoska robota 15 gru 2006, 15:00 Polacy lubią kuchnię włoską. Od dań włoskich bardziej lubimy tylko polskie - wynika z sondażu Instytutu Badania Opinii RMF FM. Miłośników "włoszczyzny" powinien ucieszyć zestaw akcesoriów kuchennych Włoska Robota.... 62
 • Kino czystych barw 15 gru 2006, 15:00 Światło słoneczne padające na ekran to zmora niejednego kinomana. Rozwiązanie tego problemu znalazła firma Panasonic. Nowy projektor kina domowego PT-AX100 został wyposażony w funkcję Light Harmonizer. Dzięki niej wykrywa zmiany... 62
 • Klasyk znad Mozeli 15 gru 2006, 15:00 Riesling QbA 2005, mosel-saar-ruwer, St. Urbans-Hof Cena: 39,90 zł; importer: Grand Cru Rodzina Weissów w nadmozelskim Leiwen od trzech pokoleń zajmuje się produkcją znakomitych rieslingów. Szef firmy Nik Weiss, przywódca lokalnego... 62
 • Europa hipermarketów 15 gru 2006, 15:00  W Europie ciągle przybywa centrów handlowych. Według szacunków firmy Cushman & Wakefield, między lipcem 2006 a grudniem 2007 r. ich powierzchnia na całym kontynencie wzrośnie o 13,8 mln m? i będzie łącznie wynosić 107 mln m?.... 62
 • Powrót kobiety 15 gru 2006, 15:00 Polki rzucają pracę i wracają do domu - z własnej woli 64
 • 100 tysięcy ułanów 15 gru 2006, 15:00 Największy w Europie ośrodek jeździecki mieści się w wielkopolskim Jaszkowie 72
 • Globalna samba 15 gru 2006, 15:00 Zachód ulega urokom stylu życia rodem z dalekiej Brazylii 76
 • Pazurem - Setka gorących 15 gru 2006, 15:00 Jeżeli w Polsce występuje jakieś zjawisko publiczne, a nie uczestniczy w nim Doda, to tak, jakby go nie było 79
 • Piłsudski kontra Lenin 15 gru 2006, 15:00 Piłsudski użył socjalizmu do odzyskania niepodległości. Lenin hasła niepodległości użył do realizacji bolszewickiej utopii 80
 • Pomnik antysemityzmu 15 gru 2006, 15:00 Komunistyczną władzę w Polsce najdłużej sprawowała prorosyjska i antyżydowska czerwona endecja 84
 • Dwie twarze Dmowskiego 15 gru 2006, 15:00 Granica zachodnia II RP zawdzięcza Dmowskiemu niewiele mniej niż wschodnia Piłsudskiemu 85
 • Know-how 15 gru 2006, 15:00 Droga do rzeczywistości Stephen Hawking twierdzi, że zaledwie jeden wzór matematyczny w książce popularnonaukowej może zmniejszyć jej sprzedaż nawet o jedną trzecią. Nie przejmuje się tym sir Roger Penrose, emerytowany profesor... 86
 • Mózg w tunelu 15 gru 2006, 15:00 Co trzeci mieszkaniec Zachodu uważa, że ma kontakt z duchami 88
 • Strażnik zdrowia 15 gru 2006, 15:00 Zbadaj z "Wprost" układ limfatyczny: dowiesz się, jakie choroby ci grożą 92
 • Człowiek salamandra 15 gru 2006, 15:00 Uczeni chcą, by ludziom odrastały kończyny! 96
 • Człowiek salamandra 15 gru 2006, 15:00 Uczeni chcą, by ludziom odrastały kończyny! 96
 • Bez granic 15 gru 2006, 15:00 Festiwal milionerów Rosyjscy bogacze tłumnie stawili się na Targach Milionerów. Towarzyszyły im tysiące fleszy, setki reporterów i worki pieniędzy. Bo bogacze z Rosji tym się różnią od innych, że więcej wydają. Wzięciem cieszyły... 98
 • Projekt stulecia 15 gru 2006, 15:00 Euroamerykańska strefa wolnego handlu pomogłaby Zachodowi w rywalizacji z Azją 100
 • Odpływ umysłów 15 gru 2006, 15:00 Hindusi i Chińczycy wracają ze stypendiów do ojczyzny, Europejczycy uciekają za granicę na stałe 104
 • Pociąg do Londynu 15 gru 2006, 15:00 Independence Party - partię pragnącą wyjścia Wielkiej Brytanii z UE - popiera już ponad 15 proc. Brytyjczyków 108
 • Duchy mułły Omara 15 gru 2006, 15:00 Niedostępne góry, zamachowcy samobójcy i zdalnie sterowane bomby - to wszystko czeka Polaków w Afganistanie 110
 • Recenzor 15 gru 2006, 15:00 114
 • Kronika buntownika 15 gru 2006, 15:00 The Byrds byli odpowiedzią Ameryki na dowodzoną przez The Beatles inwazję brytyjską. Szybko nauczyli się od rywali z Liverpoolu, co powinien zrobić zespół rockowy, by ewoluować wraz z burzliwie kształtującą się wrażliwością... 114
 • Pop(rawna) Kasia 15 gru 2006, 15:00 Kasia Stankiewicz przekonała się, że łatwiej zdobyć szczyt, niż na nim pozostać. Dowiodła tego klęska jej debiutanckiego solowego albumu. Drugi album Stankiewicz, choć różni się od pierwszego, to grzeszy podobną przeciętnością.... 114
 • Ile warta moc Stewarta 15 gru 2006, 15:00 Rod Stewart od lat prowadzi nieźle prosperujący zakład wokalnej kserografii, ale ostatnio jego firma wypuszcza kopie dużo bledsze od oryginałów. Po czterech albumach z kolekcją klezmerskich przebojów Ameryki Pan Chrypka sięgnął po... 114
 • Dwaj panowie z werwą 15 gru 2006, 15:00 Czym dla kobiet jest Toskania, tym dla facetów (zwłaszcza tych bogatych) może być Prowansja. "Dobry rok" to pełen humoru i werwy hymn na cześć południowej Francji jako ziemskiego raju. O dziwo, ta opowiastka pełna banalnych... 114
 • Wieża niezrozumienia 15 gru 2006, 15:00 Alejandro González Iárritu jest niepoprawny. Znowu nakręcił film przesycony pesymizmem i przekonaniem o nieodwracalności wyroków losu. I znowu zastosował wielowątkową strukturę (choć konstrukcja nie jest aż tak złożona jak w "21... 114
 • Odległa piaskownica 15 gru 2006, 15:00 Już wiadomo, dlaczego niedoszły prezydent Stanów Zjednoczonych John Kerry obraził amerykańskich chłopców walczących w Iraku - ani chybi oglądał serial "Odległy front". Bohaterowie tego niby-dramatu to świeże mięso, które... 114
 • Pies z Ystad 15 gru 2006, 15:00 Dwóch nieboszczyków w garniturach dryfuje w pontonie na środku Bałtyku. Kurt Wallander, komisarz z Ystad, nie jest zachwycony znaleziskiem, zwłaszcza że trop prowadzi do republik bałtyckich, które próbują się wyrwać z uścisku... 114
 • Żubrówka i bisurmanie 15 gru 2006, 15:00 Wszystko jest tu egzotyczne: XIX-wieczny Konstantynopol, detektyw eunuch, obyczaje sułtańskiego haremu i receptura tureckich flaczków (tych w zupie i tych wywlekanych z ofiar licznych mordów). Tylko polski ambasador w Turcji to swojska... 114
 • Ciemności kryją ziemię 15 gru 2006, 15:00 Tego jeszcze nie było: Dan Brown spotyka Raymonda Chandlera w wersji islandzkiej. Chandlerowska jest główna bohaterka powieści - prawnik Thora Gudmundsdottir, kobieta atrakcyjna, lecz po przejściach i ze skłonnością do nadużywania... 114
 • Bryk z Dostojewskiego 15 gru 2006, 15:00 "Zbrodnia i kara" Barbary Sass ma z oryginałem wspólny tylko pobieżny zarys akcji - student Raskolnikow, chcąc udowodnić sobie, że jest nowym Napoleonem, stojącym ponad moralnością, zabija, ale tłamszą go wyrzuty sumienia. I... 114
 • Formista w oparach sacrum 15 gru 2006, 15:00 W każdym artyście jest coś z uczonego, a taki był właśnie Leon Chwistek, matematyk-artysta. Logika nie uchroniła go jednak przed ideologiczną aberracją (pod koniec żywota stał się zdeklarowanym stalinistą). Ponad 30 akwarel Chwistka,... 114
 • Mokra robota 15 gru 2006, 15:00 Polski kryminał opowiada o współczesnej Polsce lepiej niż książki uznanych sław literatury 118
 • Mały agent 15 gru 2006, 15:00 Alex Rider, wzorowany na Jamesie Bondzie, to bohater nowych czasów - niedojrzała aspołeczna sierota 122
 • Malarz króla, król malarzy 15 gru 2006, 15:00 Obrazy Velázqueza przeczą opinii, że genialny artysta musi mieć duszę buntownika 124
 • Wencel gordyjski - Dzieci z katalogu 15 gru 2006, 15:00 Ideał wychowania przez miłość i dyscyplinę należy zastąpić układanką genów 127
 • Ueorgan Ludu 15 gru 2006, 15:00 Nr 45 (211) Rok wyd. 5 WARSZAWA, poniedziałek 6 listopada 2006 r. Cena + VAT + ZUS + akcyza Sukces polityki prorodzinnej PIĘCIORACZKI ZE ŚRODY (Poznań, "UeoL") Szczęśliwym rodzicom, mieszkańcom Pławiec koło Środy... 128
 • Wprost Plus 15 gru 2006, 15:00 Alternatywna historia XX wieku według Orłowskiego Jak wyglądałby świat, gdyby w Rosji nie urodził się Lenin, a Hitler zbudowałby bombę atomową? Na te pytania stara się odpowiedzieć prof. Witold Orłowski, publicysta... 129
 • Skibą w mur - Nasz kochany bałagan 15 gru 2006, 15:00 Coraz trudniej o tak potrzebne daltonistom czarno-białe schematy 130