Niezbędnik inwestora

Niezbędnik inwestora

W ciągu roku można zarobić miliard złotych, a w ciągu jednego dnia stracić sześćset milionów – pokazała historia Ryszarda Krauzego i jego spółek. To cena gry o duże pieniądze. W odpowiednich proporcjach podobne dylematy dotyczą każdego z kilku milionów Polaków, którzy w różny sposób – czy to bezpośrednio na giełdzie, czy za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych lub emerytalnych – inwestują swoje pieniądze.
Pytanie „w co inwestować" zadają sobie ludzie, którzy dysponują wolnym kapitałem i nie chcą patrzeć, jak zablokowany na lokacie bankowej rośnie w żółwim tempie. Dzisiaj, po ostrych załamaniach na giełdach, pytanie to jest zadawane bardziej nerwowo. Sytuacja na rynkach finansowych jest bardzo niepewna. Dow Jones (DIJA), indeks giełdy w Nowym Jorku, w ciągu miesiąca – od 19 lipca do 16 sierpnia 2007 r. – spadł z najwyższego dotychczas poziomu 14 000 pkt do 12 845 pkt, czyli stracił 8,25 proc. I choć od tego momentu odrobił już ponad 500 pkt, to obawy związane z powrotem ogólnoświatowej bessy są dość powszechne.

Polski kułak
Polska jest częścią globalnej wioski i oczywiste jest, że światowe trendy będą wpływać na naszą sytuację. Współczesny polski kułak (już nie rolny, lecz finansowy) ma więc sporo dylematów o charakterze globalnym. Z jednej strony, warszawska giełda w ślad za giełdą nowojorską odnotowała w lipcu i sierpniu spore spadki (podstawowe indeksy zmniejszyły wartość o mniej więcej 17 proc.). Z drugiej strony, fundamenty makroekonomiczne naszej gospodarki są mocne. Utrzymujące się wysokie tempo wzrostu (PKB w drugim kwartale powiększył się o 6,7 proc., a całym półroczu o 6,9 proc.), wzrost popytu krajowego (II kwartał – 9,3 proc.) i utrzymujący się boom budowlano-inwestycyjny powinny sprawić, że będziemy atrakcyjnym miejscem inwestycji międzynarodowego kapitału. Jednocześnie niemal pewny jest lekki wzrost inflacji i związana z nim seria podwyżek stóp banku centralnego (co raczej powinno zniechęcać do zbyt dużych inwestycji w obligacje).
Lekki niepokój może budzić niepewna sytuacja polityczna i trwająca już kampania wyborcza. W tej sytuacji analitycy są bardzo ostrożni w prognozach, choć dominuje przeświadczenie, że sytuacja w krótkim okresie (do końca 2007 r.) nie powinna się pogarszać, a średniookresowo (w skali roku) będzie wykazywać tendencję wzrostową.

Portfel czasu niepewności
W czasach niepewności mocy nabierają stare reguły dotyczące przezorności, a zwłaszcza zasada, że nie warto wkładać wszystkich jajek do jednego koszyka. Czas jest taki, iż owych jajek nie należy gotować na twardo, czyli utrzymywać przez dłuższy czas portfela o niezmiennej strukturze. Na pewno premiowana będzie wzmożona uwaga potrzebna zarówno do wypatrywania i chwytania okazji, jak i do tego, by w porę wysiadać ze zbyt rozpędzonego pociągu, który może nie pokonać kolejnego wzniesienia i stoczyć się w dół.
Doświadczenia ostatniego półrocza pokazują, że w dynamicznie zmieniającej się sytuacji krótkookresowe wyniki funduszy, które miały najwyższą rentowność średniookresową, były kiepskie (wysoka rentowność krótkookresowa oznaczała niską średniookresową). W pewnym sensie sprawdziła się także reguła atrakcyjności tzw. blue chipów (WIG 20 zanotował nieco mniejszy spadek i nieco szybciej odrabia straty niż WIG). Ten sposób inwestowania lepiej jest jednak polecać stosunkowo nielicznej grupie inwestorów stosujących strategię „kup i zapomnij".
Dywersyfikacja portfela i aktywne inwestowanie na giełdzie jest formą pomnażania kapitału dostępną dla tych osób, które poza kapitałem do zainwestowania mają także sporo wolnego czasu oraz zamiłowanie do ryzyka. Na akcjach bowiem, także w ostatnim miesiącu, można było bardzo dobrze zarobić (miesięczna stopa zwrotu na akcjach Bytomia – 97,99 proc.), ale i bardzo dużo stracić (wartość akcji DGA spadła o 73,16 proc.).
Większość inwestorów indywidualnych korzystała do tej pory z pośredniej możliwości dywersyfikacji portfela, którą dają fundusze inwestycyjne. I to najprawdopodobniej się nie zmieni. Kapitał ulokowany w funduszach będzie zapewne nadal – choć może nie tak dynamicznie – rósł. Wynika to z prostego faktu szybkiego powiększania płac i dochodów oraz wzrostu oszczędności (rosnących w tempie 10-12 proc. rocznie), które muszą być zagospodarowane. Dodatkowo na korzyść funduszy w dłuższym okresie będzie działać ewolucja archaicznej struktury oszczędności – w Polsce ciągle dominującą formą przechowywania nadwyżek pieniężnych są lokaty bankowe.

Bezpieczne ryzyko
Fundusze w zależności od struktury aktywów dzieli się na ogół na „bezpieczne" i „ryzykowne". Te pierwsze w okresach dekoniunktury powinny przynajmniej zabezpieczać kapitał. W naszym wypadku ta prawidłowość nie do końca się sprawdza. W ciągu ostatniego miesiąca (3 września – 3 sierpnia), charakteryzującego się niestabilnością rynku, okazało się, że aż 31 z 32 funduszy stabilnego wzrostu, 24 z 27 funduszy zrównoważonych i aż 18 z 58 funduszy papierów dłużnych było nierentownych. W tym samym czasie spora część uchodzących za znacznie bardziej ryzykowne funduszy akcji zagranicznych (8 z 20) i funduszy zamkniętych (11 z 20) przyniosła zyski. Nauka płynie z tego taka, że w czasach trudnych sprawdza się nie tylko właściwy wybór rodzaju inwestycji, ale przede wszystkim wybór konkretnego funduszu. Nie trzeba dodawać, że jak zwykle w poradach inwestycyjnych są tu dwie szkoły: pierwsza zaleca wybór funduszy, które sprawdziły się w przeszłości, druga nakazuje ostrożność wobec tych funduszy, bo strategie sprawdzone w przeszłości nie muszą dać takich samych efektów w przyszłości.
Rekomendując poszczególne rodzaje funduszy, warto odnotować, że wśród modnych funduszy zagranicznych w ostatnim półroczu dość dobrze sprawdziły się fundusze chińskie i tzw. nowoeuropejskie. Pięć z nich zajęło w rankingu swojej klasy pięć pierwszych miejsc. Nieźle zniosły one także letnią korektę (tu zyski przyniosły jednak tylko fundusze rynku chińskiego i regionu Pacyfiku, fundusze nowoeuropejskie odnotowały spadek, choć mniejszy niż średni w tej grupie).

Stabilne mieszkanko
Na rynku nieruchomości boom trwał bardzo długo. Zyski, w skali roku ponadstuprocentowe, były tak znaczące, że nawet wspieranie inwestycji kredytami hipotetycznymi i szybka sprzedaż związana z kosztami podatkowymi dawała bardzo dobry zarobek. Latem jednak wzrostowa tendencja cen nieruchomości w największych miastach: Warszawie, Krakowie i Wrocławiu została zatrzymana. Ceny wciąż rosły w Trójmieście, Łodzi i – siłą rozpędu – większości miast o liczbie mieszkańców 200-500 tys. (wyjątkiem tradycyjnie były Katowice i miasta śląskie). Można przypuszczać, że w krótkim i średnim okresie na rynku utrzymają się stabilne ceny. W dłuższym okresie jednak nieruchomości raczej pozostaną inwestycją pewną i rentowną.
Potencjalny popyt istotnie przewyższa podaż wynikającą z aktualnych zasobów ziemi i możliwości budownictwa. A popyt ów w miarę napływu pieniędzy przywożonych przez emigrantów zarobkowych powracających z zagranicy będzie się zmieniał z potencjalnego w efektywny. Powinno to sprawić, że długookresowy wzrost cen będzie dotyczyć całego rynku, choć oczywiste jest, że w wypadku nieruchomości i mieszkań o szczególnie atrakcyjnych lokalizacjach będzie realizowana – jak zawsze – swoista renta monopolowa. W takim wypadku opłacalne może być lewarowanie inwestycji kredytem hipotecznym, choć w związku z ryzykiem wzrostu stóp procentowych dotyczy to kredytów niezbyt wysokich i spłacanych w stosunkowo krótkim czasie.

Czas próby
Po okresie, w którym trudno było nie zarobić, nadchodzi czas próby zarówno dla inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Będą oni funkcjonować w sytuacji zwiększonego ryzyka. Wyższe ryzyko nie oznacza jednak, że na rynku finansowym nie będzie można zarobić. Choć sporo jest czarnowidzów przepowiadających „pęknięcie bańki" i „światowy krach finansowy", warto pamiętać, że jest to kolejna prognoza, którą sporządzali w ostatnich latach. Na szczęście gospodarka światowa do czarnych prognoz nie chce się dostosować i – choć w zmiennym tempie – rośnie. I niech tak już zostanie. 


JAK ZAINWESTOWAĆ 50 TYS. ZŁ NA PIĘĆ LAT
Michał Kowalski
dyrektor ds. produktów inwestycyjnych Wealth Solutions
Bardzo trudno stwierdzić, w którym kierunku podążą ceny akcji. Dlatego znaczną część portfela powinny stanowić inwestycje nie związane z sytuacją na parkiecie. Należą do nich tzw. fundusze hedge, które mogą zarabiać na spadkach cen akcji. Niestety, niektóre z i tak nielicznych funduszy tego typu na polskim rynku mają fatalne wyniki. Inną opcją są tzw. lokaty strukturyzowane, czyli produkty inwestycyjne dające możliwość korzystania ze wzrostów cen akcji przy jednoczesnej gwarancji zwrotu wpłaconego kapitału.
Maciej Reluga
główny ekonomista BZ WBK
Kryzys na rynku nieruchomości w USA nie powinien doprowadzić do bessy na warszawskiej giełdzie. W przyszłym roku prognozowany jest w Polsce wzrost PKB o 5,5 proc., co powinno się przełożyć na zyski firm, a co za tym idzie – wzrosty cen ich akcji. Ewentualne korekty na rynku mogą być dobrą okazją do dokupienia akcji albo jednostek funduszy akcyjnych.
Marek Zuber
prezes Dexus Partners
Osoby inwestujące długoterminowo nigdy nie patrzą na to, co się dzieje na giełdzie. Kupują akcje dlatego, że są dobrze zarządzane i regularnie przynoszą zyski, a nie dlatego, że ktoś sprzedaje je taniej czy drożej niż kilka miesięcy wcześniej. Szansa, że uda nam się sprzedać papiery wartościowe przed bessą i kupić przed hossą, jest znikoma. Dlatego najlepiej trzymać akcje bez względu na to, co się dzieje na giełdzie. Odradzałbym zakup funduszy inwestujących w zagraniczne akcje. Zyski z inwestycji mogą zostać „zjedzone" przez straty wynikające
z umacniania się złotówki.
Robert Chojnacki
prezes RedNet Property Consulting
Jako jedyni w 2002 r. przewidzieliśmy hossę na polskim rynku nieruchomości. Nadal uważamy, że mieszkania są bardzo dobrą inwestycją, ale trzeba inwestować mądrze, czyli wybierać nieruchomości w tych miastach, które na razie skorzystały z hossy w niewielkim stopniu. Jeżeli chodzi o cały polski rynek nieruchomości, to nic nie wskazuje na to, by miały na nim nastąpić gwałtowne spadki. To już jednak koniec wzrostów cen. Przewidujemy kosmetyczną korektę, po której nastąpi stabilizacja. Dlaczego ceny mieszkań nie spadną? Na 1000 mieszkańców w Warszawie przypada 414 mieszkań, co jest wskaźnikiem o jedną piątą gorszym niż średnia w UE. Na rynek mieszkaniowy wchodzi pokolenie 20- i 30-latków z wyżu demograficznego końca lat 70. i początku 80., więc popyt nie osłabnie. Ceny mogą być pewną barierą, ale wzrost wynagrodzeń powinien ją zniwelować. Przeciętne wynagrodzenie w Polsce od 2005 r. wzrosło prawie o jedną piątą i ciągle rośnie. 
 
Okładka tygodnika WPROST: 38/2007
Więcej możesz przeczytać w 38/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2007 (1291)

 • Na stronie - Donald Rasiak 16 wrz 2007, 22:00 Platforma Obywatelska cały czas gra na wyjeździe 4
 • Skaner 16 wrz 2007, 22:00 8
 • Balazs skazany za paserstwo 16 wrz 2007, 22:00 Kandydaci 8
 • ABW sprawdzi Sikorskiego 16 wrz 2007, 22:00 Służby 8
 • Fałszywy Sylwester? 16 wrz 2007, 22:00 Kampania 9
 • PSL Piast tajną bronią PiS 16 wrz 2007, 22:00 WYBORY 9
 • 16 procent Strzyczkowskiego 16 wrz 2007, 22:00 DEBIUTY 9
 • Dossier 16 wrz 2007, 22:00 "Kiedy premier całuje w rękę, to zauważam jakąś niezgrabność tego gestu. Donald zawsze całował bardzo zgrabnie, ale przy okazji chciał mi odgryźć palec"ZYTA GILOWSKA w "Kropce nad i", pytana przez Monikę Olejnik o... 10
 • Rzuca nami jak piłeczką 16 wrz 2007, 22:00 PYTANIA NIEPOLITYCZNE 10
 • Ludzie 16 wrz 2007, 22:00 Karski eleganckiGdy w sierpniu "Wprost" ogłosił, że jestem najgorzej ubranym polskim politykiem, żona powiedziała, że się za mnie weźmie - wyznał nam poseł PiS Karol Karski. Efekty widać. Broda posła jest równo przycięta, a... 11
 • Z telewizji do telewizji 16 wrz 2007, 22:00 TRANSFERY 11
 • Rokita odchodzi, jego ludzie zostają 16 wrz 2007, 22:00 Polityka 12
 • Gwiazdy z Internetu 16 wrz 2007, 22:00 Festiwale 12
 • Gross po wyborach 16 wrz 2007, 22:00 Książki 12
 • Kochanka Verheugena zagrozi koalicji? 16 wrz 2007, 22:00 NIEMCY 14
 • 500 prezentów dr. G. 16 wrz 2007, 22:00 DOWODY 14
 • Infowojna 16 wrz 2007, 22:00 TELEWIZJA 14
 • Sawka czatuje 16 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 wrz 2007, 22:00 KAMPANIA NA BOISKUAutorzy notki "Kampania na boisku" (nr 36, Skaner), pisząc o sympatiach sportowych polityków, umieścili posła Waldego Dzikowskiego (zastępca przewodniczącego PO) w gronie fanów klubu Zagłębie Sosnowiec.... 16
 • Playback 16 wrz 2007, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i Adam Michnik redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"Fot. J.Ostałowski/East News 16
 • Z życia koalicji 16 wrz 2007, 22:00 Broń Panie Boże! - jęknął Zbigniew Religa, gdy rozniosło się, że wstępuje do PiS. Nawet on - weteran wielu formacji - aż takiego obciachu chce sobie oszczędzić. Będzie jednak startował do Sejmu z list PiS. Cena, jakš za to... 18
 • Z życia opozycji 16 wrz 2007, 22:00 Szalenie się wzbogaciła Platforma Obywatelska. Po Antonim Mężydle (nieustanne chapeau bas) do Tuska i kolegów dołączył Radek Sikorski, a to podobno nie wszyscy. Platformersi łażą po ludziach i opowiadają, jaką to bombę maja w... 19
 • Wprost przeciwnie - Modne słowo "naród" 16 wrz 2007, 22:00 Europa budzi się ze snu o szczęśliwej koegzystencji narodów, ras i wyznań 20
 • Fotoplastykon 16 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 22
 • Komu służy Kwaśniewski 16 wrz 2007, 22:00 Polscy politycy stają się za granicą kamerdynerami obcych interesów 24
 • Granat prasowy 16 wrz 2007, 22:00 Polskie media mają polskie obowiązki 28
 • Taniec z posłami 16 wrz 2007, 22:00 Mamy najciekawszą kampanię wyborczą od 1989 roku 30
 • Dilerzy polityków 16 wrz 2007, 22:00 Pierwszy w Polsce ranking spin doktorów: 1. Bielan i Kamiński, 2. Séguéla, 3. Ciesiołkiewicz 34
 • Zakładnik Kaczmarka 16 wrz 2007, 22:00 Co ukrywa Roman Giertych? 40
 • Profesor Masa 16 wrz 2007, 22:00 Świadkowie koronni będą szkolić policjantów? 42
 • Ryba po polsku - Oligarcha z jabcokami 16 wrz 2007, 22:00 W Polsce każdy większy złodziej, oszust i kombinator może być awansowany na oligarchę 44
 • Dobry, ale nierealny 16 wrz 2007, 22:00 Projekt budżetu na 2008 r. zakłada, że dochody wyniosą 247 mld zł, a wydatki - 275,2 mld zł. Dobre jest to, że deficyt wyniesie 28,2 mld zł, czyli prawie 2 mld zł mniej niż zaplanowano na 2007 r. Zła nowina wiąże się z tempem wzrostu... 46
 • Giełda 16 wrz 2007, 22:00 46
 • Rozrzutny jak Brytyjczyk 16 wrz 2007, 22:00 Zadłużenie Brytyjczyków (1,35 bln funtów) jest większe niż wielkość tegorocznego PKB Wielkiej Brytanii (1,33 bln funtów) - ostrzega firma Grant Thornton. W ciągu ostatniego roku aż 1,7 mln mieszkańców Wysp zgłosiło się Biur Porad... 46
 • Mała krzywda 16 wrz 2007, 22:00 Prawo narusza ponad połowa biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości oraz zarządców nieruchomości skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. Na szczęście większość uchybień nie wyrządza szkód klientom. Zdarza się jednak, że... 47
 • Portfel w komórce 16 wrz 2007, 22:00 Abonenci Plusa jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej mogą płacić za zakupy, posługując się telefonem komórkowym. Wcześniej muszą się tylko zarejestrować przez infolinię (otrzymają specjalne konto, z którego będą rozliczane... 47
 • Krauze bez komputerów? 16 wrz 2007, 22:00 W ciągu najbliższych czterech miesięcy Ryszard Krauze prawdopodobnie pożegna się z branżą IT. Firma informatyczna Asseco Poland zaproponowała jednemu z najbogatszych Polaków oraz Prokomowi Investment przejęcie za 700 mln zł prawie 24... 47
 • Europejskie G-7 16 wrz 2007, 22:00 „Pozytywną niespodzianką" nazywa Komisja Europejska prognozowany na ten rok wzrost PKB w naszym kraju. Wśród siedmiu największych gospodarek Unii Europejskiej Polska jest zdecydowanym liderem. Nasz wzrost będzie większy od... 47
 • Sąd nad Kaczyńskim 16 wrz 2007, 22:00 776 dni, które nie wstrząsnęły polską gospodarką 48
 • Niezbędnik inwestora 16 wrz 2007, 22:00 W ciągu roku można zarobić miliard złotych, a w ciągu jednego dnia stracić sześćset milionów – pokazała historia Ryszarda Krauzego i jego spółek. To cena gry o duże pieniądze. W odpowiednich proporcjach podobne dylematy... 52
 • Hazard na parkiecie 16 wrz 2007, 22:00 Giełda jest miejscem, gdzie lokuję swoje ciężko zarobione pieniądze po to, aby je pomnożyć. Tak powie każdy giełdowy inwestor. I z jednej strony powie prawdę, a z drugiej – niekoniecznie. Na giełdzie w kilkanaście miesięcy... 60
 • Bawarska cola 16 wrz 2007, 22:00 Bionade to „miś na miarę możliwości” Niemców 64
 • 2x2=4 - Zły boks 16 wrz 2007, 22:00 Nie jest chyba dobrze, gdy z ust premiera słyszymy, że Polsce nie potrzeba miliarderów 66
 • Know - How 16 wrz 2007, 22:00 68
 • Geny na diecie 16 wrz 2007, 22:00 Dieta zmienia genom człowieka – dowiedli uczeni z University of California w Santa Cruz. Prowadząc badania nad enzymem rozkładającym skrobię na cukry proste, zauważyli, że organizmy mieszkańców krajów, w których spożywa się... 68
 • Ósmy dzień stworzenia 16 wrz 2007, 22:00 Czy nauka jest współczesnym mitem o stworzeniu świata, takim samym jak wypędzenie Adama i Ewy z raju? Tak twierdzą kreacjoniści. Teoria doboru naturalnego Darwina ma według nich taką samą wartość jak starożytne opowieści Sumerów o... 68
 • Wycinanie cukrzycy 16 wrz 2007, 22:00 Usunięcie dwunastnicy może wyleczyć cukrzycę typu 2. Zabieg ten zaczęto wykonywać u osób otyłych. Po wycięciu dwunastnicy żołądek zostaje połączony bezpośrednio z jelitem cienkim. To zmniejsza liczbę kalorii absorbowanych przez... 68
 • Choroba w twarzy 16 wrz 2007, 22:00 . 68
 • Zielone placebo 16 wrz 2007, 22:00 Jedzenie warzyw i owoców daje znacznie mniej, niż sądzono 70
 • Magia imion 16 wrz 2007, 22:00 Dlaczego Anny i Katarzyny robią większe kariery niż Andżeliki i Czesław 76
 • Żywe szybowce 16 wrz 2007, 22:00 Polatuchy, smoki latające, jaszczurki, zanim rzucą się w dół, wchodzą jak najwyżej. Początkowo spadają, nabierając prędkości, a gdy ta jest już odpowiednio duża, zaczynają szybować. Niektóre z tych zwierząt przenoszą się z... 80
 • Pierwszy heretyk świata 16 wrz 2007, 22:00 Odnaleziono mumię faraona Echnatona, twórcy religii monoteistycznej? 84
 • Damy i traktorzystki 16 wrz 2007, 22:00 Kobieta wjechała do PRL-u na traktorze. Jako milicjantka kierowała ruchem na największych skrzyżowaniach. A u schyłku PRL-u sprzedawała już tylko cukier na kartki.„To dzięki Stalinowi Polak z powrotem kocha kwiaty, spokojnie... 88
 • Bez granic 16 wrz 2007, 22:00 92
 • Cytat tygodnia 16 wrz 2007, 22:00 "Mhm..., nie"DONALD RUMSFELDbyły sekretarz obrony, zapytany, czy tęskni za George'em W. Bushem 92
 • Upadek księcia 16 wrz 2007, 22:00 KOMENTARZ 92
 • Prezydent tymczasowy 16 wrz 2007, 22:00 Nowy premier Rosji Wiktor Zubkow ma "przygotować struktury władzy" na wybory prezydenckie. Zubkow nie wyklucza, że sam w nich wystartuje. Nowy premier, przyjaciel Putina z Petersburga, był szefem Federalnej Agencji ds. Monitoringu... 93
 • Kapitulacja Watykanu 16 wrz 2007, 22:00 Rosja przestaje być terenem misyjnym dla katolicyzmu 94
 • Juan przebiegły 16 wrz 2007, 22:00 Sposób funkcjonowania monarchii to czarna dziura naszej demokracji - twierdzą krytycy hiszpańskiej rodziny królewskiej. W odpowiedzi król Hiszpanii Juan Carlos I mianował audytora do zbadania wydatków monarszej rodziny. Od 30 lat... 98
 • Dyplomacja w saunie 16 wrz 2007, 22:00 Pertraktacje za stołem konferencyjnym to już przeszłość. Światowa polityka rozgrywa się teraz w kurortach 102
 • Pasaż 16 wrz 2007, 22:00 104
 • Czas luksusu 16 wrz 2007, 22:00 Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy otwarto w Polsce sklepy Emporio Armani i Cacharel. W planach są Chanel, Louis Vuitton i kolejne butiki Burberry'ego, MaxMary i Zegny. Ich krajowa konkurencja patrzy na to wszystko ze spokojem - z... 104
 • Kalendarz na 577 lat 16 wrz 2007, 22:00 IWC Portuguese Schaffhausen Perpetual Calendar to zegarek wart 98,7 tys. zł. Nic dziwnego - wystarczy raz nastawić jego kalendarz, by wskazywał poprawną datę przez następne... 577 lat i pół roku. Zamknięty w złotej kopercie czasomierz ma... 104
 • Spa w operze 16 wrz 2007, 22:00 Lexus LS600hL odbierze operze wielu jej sympatyków. W przestronnym wnętrzu, jak w loży honorowej, nawet przy prędkości ponad 200km/h idealnie słychać smyczki z trzeciego rzędu orkiestry. Eksperci przyznają, że to najlepiej wyciszone auto... 104
 • Luksus Rubika 16 wrz 2007, 22:00 Giorgio Armani ubiera Julię Roberts, Beyonce, Toma Cruise'a i Katie Holmes. A w Polsce Piotra Rubika. Kompozytora widziano niedawno na zakupach w salonie Emporio Armani w Warszawie. W stylowych wnętrzach można nabyć m.in. męską kolekcję... 105
 • Eden w Warszawie 16 wrz 2007, 22:00 Cacharel to nie tylko znane perfumy Anais Anais czy Eden, ale także kreacje noszone przez Kate Moss czy Laetitię Castę. Teraz także przez Polki, bo słynny dom mody otworzył swój pierwszy butik w warszawskim centrum handlowym Klif. W... 105
 • Diabelskie buty 16 wrz 2007, 22:00 W jakich butach chodzi diabeł? Skoro ubiera się u Prady, to powinien nosić obuwie marki Church, należącej do tego słynnego domu mody. Ekskluzywne buty tej marki można już kupić w butiku przy warszawskim placu Trzech Krzyży. W salonie... 105
 • Brylanty na zamówienie 16 wrz 2007, 22:00 Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, zwłaszcza gdy są oszlifowane i stanowią element oryginalnej biżuterii. A z takiej właśnie słynie fi rma Fozailoff. Jej pierwszy butik został właśnie otwarty w warszawskim Hiltonie. Można w... 105
 • Beza z brzytwą 16 wrz 2007, 22:00 Złote myśli z taśm polityków biją na głowę powiedzonka z "Misia i "Psów" 108
 • Zew stadionów 16 wrz 2007, 22:00 Polska liga śpiewa głównie o tym, jakie czynności seksualne kibice jednego klubu obiecują uczynić kibicom innych 112
 • Laser 16 wrz 2007, 22:00 114
 • 11 godzinna kulturę 16 wrz 2007, 22:00 Czarnookie fasolkiJeden z najważniejszych koncertów roku. Rzadko odwiedza nas aktualna (czyli o wiele droższa) gwiazda amerykańska. The Black Eyed Peas skolonizowali antenę MTV. Jakby tego było mało, piękna wokalistka Fergie przed rokiem... 114
 • Krzyk Katynia 16 wrz 2007, 22:00 Wajda przestał kręcić filmy. Patrzy tylko, do jakiej wzniosłej sprawy doczepić swoje nazwisko 116
 • Klątwa blokowisk 16 wrz 2007, 22:00 Rodzi się legenda wielkiej płyty 120
 • Wencel gordyjski - Nieszczęścia tańczą parami 16 wrz 2007, 22:00 Pani sobie zapisze numerek: 10. Bosak i Kajak 124
 • Ueorgan Ludu - LEKARZE STRAJKUJĄ – OBYWATELE ROBIĄ, CO MOGĄ 16 wrz 2007, 22:00 Ueorgan Ludu - Układ jeszcze się broni - Dzięki obecności pana premiera, nasza reprezentacja odniosła zwycięski remis nad układem helsińskim. Szkoda, że zabrakło ministra Ziobry. *** W okolicach Jasła nieco wylała rzeka, a PiS zastanawia się, jak zrobić, żeby powódź dotarła do... 125
 • Skibą w mur - Mydło i czekolada 16 wrz 2007, 22:00 Rokita powinien dostać grzechotkę, Olejniczak – pomadkę do ust, a Giertych – wojskowe oficerki 126

ZKDP - Nakład kontrolowany