Sąd nad Kaczyńskim

Sąd nad Kaczyńskim

776 dni, które nie wstrząsnęły polską gospodarką
776 dni (od wyborów 25 września 2005 r. do wyborów 21 października 2007 r.) będą trwać rządy Prawa i Sprawiedliwości. Gospodarczy bilans tego okresu jest niejednoznaczny. Znakomitej sytuacji gospodarczej towarzyszy bowiem wiele zaniechań. Z kolei wyraźnej poprawie sytuacji materialnej wszystkich grup społecznych, wynikłej także z bardzo ekspansywnej polityki społecznej, towarzyszy wysoki rachunek w postaci wzmożonych wydatków budżetowych, który przyjdzie nam uiścić w przyszłości. Wtedy nasza ocena polityki „sprawiedliwego dzielenia owoców wzrostu" może się okazać bardziej wstrzemięźliwa niż dzisiaj, w okresie narastającej gorączki wyborczej.

Wspaniałe makro
Dane makroekonomiczne dotyczące ośmiu kwartałów rządów PiS są świetne. Średni kwartalny wzrost PKB przekroczył 6 proc., przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej między III kwartałem 2005 r. i II kwartałem 2007 r. wzrosło z 2347 zł do 2644 zł, stopa bezrobocia spadła od 2005 r. z 17,6 proc. do 12,2 proc., a inflacja utrzymała się na niezmienionym poziomie. Jeżeli dodamy do tego, że deficyt budżetu w 2006 r. wyniósł 25 mld zł (5 mld mniej, niż planowano), a w 2007 r. będzie jeszcze niższy (teraz budżet ma nadwyżkę), to obraz, który się z tych danych wyłania, jest bardzo radosny. Szkopuł w tym, że większość danych makroekonomicznych reaguje na zmiany polityki gospodarczej z co najmniej rocznym opóźnieniem (za to pogorszyć sytuację gospodarczą politycy mogą bardzo szybko, z czego płynie wniosek, że przynajmniej niczego nie popsuto).
Trudno z czystym sumieniem wszystkie pozytywne dane ekonomiczne zapisać na konto rządów PiS. Zwłaszcza że cały omawiany okres to czas poprawy koniunktury. Nasza ekonomia została wmontowana w tryby gospodarki europejskiej i w większym stopniu reaguje na bodźce płynące z rynku międzynarodowego niż krajowego. Nawet sytuację budżetu państwa, najbardziej zależną od działań ustawodawczych i polityki fiskalnej, napędzał samoistny mechanizm, ponieważ malejący deficyt był niemal wyłącznie efektem ponadplanowego wzrostu dochodów podatkowych, a nie racjonalizacji wydatków publicznych (nasuwa się komplement minimalistyczny: budżetu nie nadszarpnięto i mimo dużych możliwości wydatki przynajmniej utrzymano w zaplanowanych ryzach). Rysą na tym radosnym obrazie jest zatrzymanie prywatyzacji, co oznacza nie tylko redukcję potencjalnych dochodów budżetu, ale także – jeżeli zgodzimy się, że prywatne podmioty gospodarcze działają efektywniej niż publiczne – zmniejszenie odporności gospodarki na negatywne bodźce w przyszłości.
Wspaniałe wyniki makroekonomiczne zapewne długo będą przedmiotem sporu, w którym zwolennicy PiS całą zasługę przypiszą sobie, a krytycy tej partii uznają je za efekt dobrej koniunktury. Pewną syntezą tych skrajnych stanowisk jest przytaczany już komplement minimalistyczny – niczego trwale nie popsuto. Przynajmniej na poziomie podstawowych mechanizmów gospodarki rynkowej.

Obrona kelnera
Błędy i działania, których negatywne skutki możemy odczuć w przyszłości, są widoczne dopiero po przyjrzeniu się legislacji. A za to, mimo często stosowanej „obrony kelnerskiej" (jeśli stało się coś złego, winni są „koledzy", nie my), odpowiedzialność spada na PiS. Nawet gdy partia ta nie miała większości w Sejmie, dysponowała dużą przewagą w Senacie i poparciem prezydenta, mogła więc skutecznie blokować złe ustawy. Jeżeli PiS tego nie czyniło, uznawało je za zgodne ze swoim politycznym interesem.
Do czasu samorozwiązania do Sejmu wpłynęło 696 projektów ustaw (wydajność godna podziwu – jeden projekt dziennie), z czego uchwalono 452. Kolejnych 26 ustaw przegłosowano na ostatnim posiedzeniu Sejmu. Te ostatnie wprawdzie jeszcze nie stały się prawem, ale ze względu na ich „prospołeczny" charakter trudno przypuszczać, by w czasie kampanii wyborczej Senat je zmodyfikował niezgodnie z intencjami PiS.
Czego podczas rządów PiS zaniechano? Skrócenie kadencji sprawiło, że do kosza pójdzie wiele projektów dobrych i potrzebnych ustaw. Taki los spotka ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (tzw. pakiet Kluski), a także propozycje uproszczeń procesu inwestycyjnego w budownictwie. Nie ujrzy światła dziennego ustawa o sieci szpitali. Co oznacza, że w 2008 r. nie dokona się nawet minimalna, organizacyjna reforma służby zdrowia. Nie zostanie uchwalona „sztandarowa" ustawa wicepremier Zyty Gilowskiej o finansach publicznych, przewidująca konsolidację tego sektora przez likwidację zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych oraz lokalnych funduszy celowych. Nie rozwiązano także kwestii emerytur pomostowych, co zmusiło do kosztownego przedłużenia prawa do wcześniejszych emerytur co najmniej o rok.
Tego, że ważnych ustaw nie uchwalono, nie można zrzucić wyłącznie na karb skrócenia kadencji Sejmu. W większym stopniu jest to rezultat niedoceniania konieczności przeprowadzania reform gospodarczych w okresie dobrej koniunktury, braku jednorodnej koncepcji takich reform, a także obaw przed politycznymi kosztami ich wprowadzenia. PiS unikało jednoznacznego określenia modelu finansów publicznych, skali i zakresu świadczeń społecznych (szczególnie w odniesieniu do rolników), docelowego systemu funkcjonowania służby zdrowia oraz relacji między swobodą gospodarczą a dopuszczalną interwencją państwa. Brak odpowiedzi na te pytania sprawił, że nowe prawo robi wrażenie wewnętrznie sprzecznego (na przykład obniżano koszty pracy, redukując dochody ZUS, a równocześnie zwiększano wydatki urzędu).

Garb z socjalem
Spośród uchwalonych ustaw najbardziej krytykowane są te, które powiększają wydatki budżetu na cele socjalne. Nie chodzi przy tym o samo negowanie możliwości rozbudowy polityki socjalnej, ale o jej skalę i koszty. Funkcjonujemy w okresie doskonałej koniunktury, w której malejące bezrobocie i rosnące wynagrodzenia samoczynnie rozwiązują wiele problemów społecznych, a równocześnie wisi nad nami garb kolosalnego długu publicznego. W tej sytuacji pewne działania w zakresie polityki społecznej można uznać za niekonieczne i zbyt kosztowne (na przykład pomoc socjalna dla 99 proc. rolników).
Dawanie „wszystkim wszystkiego" – co zrozumiałe – zdecydowanie nasiliło się w okresie przedwyborczym. Ze wspomnianych 26 ustaw uchwalanych w trybie przyspieszonym po samorozwiązaniu Sejmu sześć najbardziej „prospołecznych" tworzy łączny koszt dla przyszłorocznego budżetu w wysokości ponad 20 mld zł (ulga na dzieci w podwyższonej przez posłów kwocie – 6,5 mld zł, wyższa waloryzacja emerytur – 5,7 mld zł, podwyżki pensji w służbie zdrowia – 4,5 mld zł, likwidacja starego portfela emerytalnego – 2,2 mld zł, utrzymanie prawa do wcześniejszych emerytur – 0,9 mld zł, przywrócenie funduszu alimentacyjnego – 0,9 mld zł). Te świadczenia można uznać za potrzebne. Kłopot w tym, że nie ma na świecie państwa tak bogatego, by mogło sfinansować wszystko, co potrzebne. A sztuka polityki socjalnej polega na tym, by z owych potrzeb wybierać te, które są niezbędne i starać się zapłacić za ich zaspokojenie jak najmniej. Tego na finiszu rządów Prawa i Sprawiedliwości nie dopilnowano. Dlatego pojawiły się kłopoty z ustawą, którą na pewno uchwali już następny Sejm, ale której treść właśnie powstaje. Mowa o ustawie budżetowej, której wstępny projekt jest bardzo optymistyczny – zakłada obniżenie planowanego deficytu do 28 mld zł. Ten projekt ma tylko jedną wadę: już dziś wiadomo, że jest nierealny.

SUKCESY I BUBLE

Najlepsze ustawy uchwalone za rządów PiS
 • Ustawa o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw – obniża składkę rentową
 • Ustawa o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn oraz o podatku od czynności cywilnoprawnych – zwalnia od podatku spadki i darowizny uzyskane od najbliższych
 • Ustawa o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej Euro 2012 – może się stać drogowskazem do nowelizacji wielu utrudniających życie ustaw
 • Nowelizacja kodeksu pracy określająca zasady świadczenia telepracy – wprowadza prawne podstawy tej formy zatrudnienia
 • Nowelizacja ustawy o podatku od dochodów osobistych – waloryzuje progi podatkowe i zwalnia z podatku od sprzedaży mieszkań kupionych na własne potrzeby po 12 miesiącach zameldowania
Najgorsze ustawy uchwalone za rządów PiS
 • Ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych – przedłuża o rok prawo do wcześniejszych emerytur
 • Ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych – przyznaje jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia dziecka bez względu na dochód rodziców
 • Ustawa o wielkopowierzchniowych obiektach handlowych – wprowadza zezwolenia na budowę supermarketów
 • Ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych – wprowadza obowiązek finansowania leczenia ofiar wypadków drogowych przez firmy ubezpieczeniowe (tzw. podatek Religi)
 • Nowelizacja ustawy o podatku od dochodów osobistych – ogranicza prawo do samozatrudnienia


Okładka tygodnika WPROST: 38/2007
Więcej możesz przeczytać w 38/2007 wydaniu tygodnika „Wprost”
Zamów w prenumeracie lub w wersji elektronicznej:
 0

Spis treści tygodnika Wprost nr 38/2007 (1291)

 • Na stronie - Donald Rasiak 16 wrz 2007, 22:00 Platforma Obywatelska cały czas gra na wyjeździe 4
 • Skaner 16 wrz 2007, 22:00 8
 • Balazs skazany za paserstwo 16 wrz 2007, 22:00 Kandydaci 8
 • ABW sprawdzi Sikorskiego 16 wrz 2007, 22:00 Służby 8
 • Fałszywy Sylwester? 16 wrz 2007, 22:00 Kampania 9
 • PSL Piast tajną bronią PiS 16 wrz 2007, 22:00 WYBORY 9
 • 16 procent Strzyczkowskiego 16 wrz 2007, 22:00 DEBIUTY 9
 • Dossier 16 wrz 2007, 22:00 "Kiedy premier całuje w rękę, to zauważam jakąś niezgrabność tego gestu. Donald zawsze całował bardzo zgrabnie, ale przy okazji chciał mi odgryźć palec"ZYTA GILOWSKA w "Kropce nad i", pytana przez Monikę Olejnik o... 10
 • Rzuca nami jak piłeczką 16 wrz 2007, 22:00 PYTANIA NIEPOLITYCZNE 10
 • Ludzie 16 wrz 2007, 22:00 Karski eleganckiGdy w sierpniu "Wprost" ogłosił, że jestem najgorzej ubranym polskim politykiem, żona powiedziała, że się za mnie weźmie - wyznał nam poseł PiS Karol Karski. Efekty widać. Broda posła jest równo przycięta, a... 11
 • Z telewizji do telewizji 16 wrz 2007, 22:00 TRANSFERY 11
 • Rokita odchodzi, jego ludzie zostają 16 wrz 2007, 22:00 Polityka 12
 • Gwiazdy z Internetu 16 wrz 2007, 22:00 Festiwale 12
 • Gross po wyborach 16 wrz 2007, 22:00 Książki 12
 • Kochanka Verheugena zagrozi koalicji? 16 wrz 2007, 22:00 NIEMCY 14
 • 500 prezentów dr. G. 16 wrz 2007, 22:00 DOWODY 14
 • Infowojna 16 wrz 2007, 22:00 TELEWIZJA 14
 • Sawka czatuje 16 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 14
 • Poczta 16 wrz 2007, 22:00 KAMPANIA NA BOISKUAutorzy notki "Kampania na boisku" (nr 36, Skaner), pisząc o sympatiach sportowych polityków, umieścili posła Waldego Dzikowskiego (zastępca przewodniczącego PO) w gronie fanów klubu Zagłębie Sosnowiec.... 16
 • Playback 16 wrz 2007, 22:00 Były prezydent Aleksander Kwaśniewski i Adam Michnik redaktor naczelny "Gazety Wyborczej"Fot. J.Ostałowski/East News 16
 • Z życia koalicji 16 wrz 2007, 22:00 Broń Panie Boże! - jęknął Zbigniew Religa, gdy rozniosło się, że wstępuje do PiS. Nawet on - weteran wielu formacji - aż takiego obciachu chce sobie oszczędzić. Będzie jednak startował do Sejmu z list PiS. Cena, jakš za to... 18
 • Z życia opozycji 16 wrz 2007, 22:00 Szalenie się wzbogaciła Platforma Obywatelska. Po Antonim Mężydle (nieustanne chapeau bas) do Tuska i kolegów dołączył Radek Sikorski, a to podobno nie wszyscy. Platformersi łażą po ludziach i opowiadają, jaką to bombę maja w... 19
 • Wprost przeciwnie - Modne słowo "naród" 16 wrz 2007, 22:00 Europa budzi się ze snu o szczęśliwej koegzystencji narodów, ras i wyznań 20
 • Fotoplastykon 16 wrz 2007, 22:00 Henryk Sawka (www.przyssawka.pl) 22
 • Komu służy Kwaśniewski 16 wrz 2007, 22:00 Polscy politycy stają się za granicą kamerdynerami obcych interesów 24
 • Granat prasowy 16 wrz 2007, 22:00 Polskie media mają polskie obowiązki 28
 • Taniec z posłami 16 wrz 2007, 22:00 Mamy najciekawszą kampanię wyborczą od 1989 roku 30
 • Dilerzy polityków 16 wrz 2007, 22:00 Pierwszy w Polsce ranking spin doktorów: 1. Bielan i Kamiński, 2. Séguéla, 3. Ciesiołkiewicz 34
 • Zakładnik Kaczmarka 16 wrz 2007, 22:00 Co ukrywa Roman Giertych? 40
 • Profesor Masa 16 wrz 2007, 22:00 Świadkowie koronni będą szkolić policjantów? 42
 • Ryba po polsku - Oligarcha z jabcokami 16 wrz 2007, 22:00 W Polsce każdy większy złodziej, oszust i kombinator może być awansowany na oligarchę 44
 • Dobry, ale nierealny 16 wrz 2007, 22:00 Projekt budżetu na 2008 r. zakłada, że dochody wyniosą 247 mld zł, a wydatki - 275,2 mld zł. Dobre jest to, że deficyt wyniesie 28,2 mld zł, czyli prawie 2 mld zł mniej niż zaplanowano na 2007 r. Zła nowina wiąże się z tempem wzrostu... 46
 • Giełda 16 wrz 2007, 22:00 46
 • Rozrzutny jak Brytyjczyk 16 wrz 2007, 22:00 Zadłużenie Brytyjczyków (1,35 bln funtów) jest większe niż wielkość tegorocznego PKB Wielkiej Brytanii (1,33 bln funtów) - ostrzega firma Grant Thornton. W ciągu ostatniego roku aż 1,7 mln mieszkańców Wysp zgłosiło się Biur Porad... 46
 • Mała krzywda 16 wrz 2007, 22:00 Prawo narusza ponad połowa biur pośrednictwa sprzedaży nieruchomości oraz zarządców nieruchomości skontrolowanych przez Inspekcję Handlową. Na szczęście większość uchybień nie wyrządza szkód klientom. Zdarza się jednak, że... 47
 • Portfel w komórce 16 wrz 2007, 22:00 Abonenci Plusa jako pierwsi w Europie Środkowo-Wschodniej mogą płacić za zakupy, posługując się telefonem komórkowym. Wcześniej muszą się tylko zarejestrować przez infolinię (otrzymają specjalne konto, z którego będą rozliczane... 47
 • Krauze bez komputerów? 16 wrz 2007, 22:00 W ciągu najbliższych czterech miesięcy Ryszard Krauze prawdopodobnie pożegna się z branżą IT. Firma informatyczna Asseco Poland zaproponowała jednemu z najbogatszych Polaków oraz Prokomowi Investment przejęcie za 700 mln zł prawie 24... 47
 • Europejskie G-7 16 wrz 2007, 22:00 „Pozytywną niespodzianką" nazywa Komisja Europejska prognozowany na ten rok wzrost PKB w naszym kraju. Wśród siedmiu największych gospodarek Unii Europejskiej Polska jest zdecydowanym liderem. Nasz wzrost będzie większy od... 47
 • Sąd nad Kaczyńskim 16 wrz 2007, 22:00 776 dni, które nie wstrząsnęły polską gospodarką 48
 • Niezbędnik inwestora 16 wrz 2007, 22:00 W ciągu roku można zarobić miliard złotych, a w ciągu jednego dnia stracić sześćset milionów – pokazała historia Ryszarda Krauzego i jego spółek. To cena gry o duże pieniądze. W odpowiednich proporcjach podobne dylematy... 52
 • Hazard na parkiecie 16 wrz 2007, 22:00 Giełda jest miejscem, gdzie lokuję swoje ciężko zarobione pieniądze po to, aby je pomnożyć. Tak powie każdy giełdowy inwestor. I z jednej strony powie prawdę, a z drugiej – niekoniecznie. Na giełdzie w kilkanaście miesięcy... 60
 • Bawarska cola 16 wrz 2007, 22:00 Bionade to „miś na miarę możliwości” Niemców 64
 • 2x2=4 - Zły boks 16 wrz 2007, 22:00 Nie jest chyba dobrze, gdy z ust premiera słyszymy, że Polsce nie potrzeba miliarderów 66
 • Know - How 16 wrz 2007, 22:00 68
 • Geny na diecie 16 wrz 2007, 22:00 Dieta zmienia genom człowieka – dowiedli uczeni z University of California w Santa Cruz. Prowadząc badania nad enzymem rozkładającym skrobię na cukry proste, zauważyli, że organizmy mieszkańców krajów, w których spożywa się... 68
 • Ósmy dzień stworzenia 16 wrz 2007, 22:00 Czy nauka jest współczesnym mitem o stworzeniu świata, takim samym jak wypędzenie Adama i Ewy z raju? Tak twierdzą kreacjoniści. Teoria doboru naturalnego Darwina ma według nich taką samą wartość jak starożytne opowieści Sumerów o... 68
 • Wycinanie cukrzycy 16 wrz 2007, 22:00 Usunięcie dwunastnicy może wyleczyć cukrzycę typu 2. Zabieg ten zaczęto wykonywać u osób otyłych. Po wycięciu dwunastnicy żołądek zostaje połączony bezpośrednio z jelitem cienkim. To zmniejsza liczbę kalorii absorbowanych przez... 68
 • Choroba w twarzy 16 wrz 2007, 22:00 . 68
 • Zielone placebo 16 wrz 2007, 22:00 Jedzenie warzyw i owoców daje znacznie mniej, niż sądzono 70
 • Magia imion 16 wrz 2007, 22:00 Dlaczego Anny i Katarzyny robią większe kariery niż Andżeliki i Czesław 76
 • Żywe szybowce 16 wrz 2007, 22:00 Polatuchy, smoki latające, jaszczurki, zanim rzucą się w dół, wchodzą jak najwyżej. Początkowo spadają, nabierając prędkości, a gdy ta jest już odpowiednio duża, zaczynają szybować. Niektóre z tych zwierząt przenoszą się z... 80
 • Pierwszy heretyk świata 16 wrz 2007, 22:00 Odnaleziono mumię faraona Echnatona, twórcy religii monoteistycznej? 84
 • Damy i traktorzystki 16 wrz 2007, 22:00 Kobieta wjechała do PRL-u na traktorze. Jako milicjantka kierowała ruchem na największych skrzyżowaniach. A u schyłku PRL-u sprzedawała już tylko cukier na kartki.„To dzięki Stalinowi Polak z powrotem kocha kwiaty, spokojnie... 88
 • Bez granic 16 wrz 2007, 22:00 92
 • Cytat tygodnia 16 wrz 2007, 22:00 "Mhm..., nie"DONALD RUMSFELDbyły sekretarz obrony, zapytany, czy tęskni za George'em W. Bushem 92
 • Upadek księcia 16 wrz 2007, 22:00 KOMENTARZ 92
 • Prezydent tymczasowy 16 wrz 2007, 22:00 Nowy premier Rosji Wiktor Zubkow ma "przygotować struktury władzy" na wybory prezydenckie. Zubkow nie wyklucza, że sam w nich wystartuje. Nowy premier, przyjaciel Putina z Petersburga, był szefem Federalnej Agencji ds. Monitoringu... 93
 • Kapitulacja Watykanu 16 wrz 2007, 22:00 Rosja przestaje być terenem misyjnym dla katolicyzmu 94
 • Juan przebiegły 16 wrz 2007, 22:00 Sposób funkcjonowania monarchii to czarna dziura naszej demokracji - twierdzą krytycy hiszpańskiej rodziny królewskiej. W odpowiedzi król Hiszpanii Juan Carlos I mianował audytora do zbadania wydatków monarszej rodziny. Od 30 lat... 98
 • Dyplomacja w saunie 16 wrz 2007, 22:00 Pertraktacje za stołem konferencyjnym to już przeszłość. Światowa polityka rozgrywa się teraz w kurortach 102
 • Pasaż 16 wrz 2007, 22:00 104
 • Czas luksusu 16 wrz 2007, 22:00 Tylko w ciągu ostatnich dwóch miesięcy otwarto w Polsce sklepy Emporio Armani i Cacharel. W planach są Chanel, Louis Vuitton i kolejne butiki Burberry'ego, MaxMary i Zegny. Ich krajowa konkurencja patrzy na to wszystko ze spokojem - z... 104
 • Kalendarz na 577 lat 16 wrz 2007, 22:00 IWC Portuguese Schaffhausen Perpetual Calendar to zegarek wart 98,7 tys. zł. Nic dziwnego - wystarczy raz nastawić jego kalendarz, by wskazywał poprawną datę przez następne... 577 lat i pół roku. Zamknięty w złotej kopercie czasomierz ma... 104
 • Spa w operze 16 wrz 2007, 22:00 Lexus LS600hL odbierze operze wielu jej sympatyków. W przestronnym wnętrzu, jak w loży honorowej, nawet przy prędkości ponad 200km/h idealnie słychać smyczki z trzeciego rzędu orkiestry. Eksperci przyznają, że to najlepiej wyciszone auto... 104
 • Luksus Rubika 16 wrz 2007, 22:00 Giorgio Armani ubiera Julię Roberts, Beyonce, Toma Cruise'a i Katie Holmes. A w Polsce Piotra Rubika. Kompozytora widziano niedawno na zakupach w salonie Emporio Armani w Warszawie. W stylowych wnętrzach można nabyć m.in. męską kolekcję... 105
 • Eden w Warszawie 16 wrz 2007, 22:00 Cacharel to nie tylko znane perfumy Anais Anais czy Eden, ale także kreacje noszone przez Kate Moss czy Laetitię Castę. Teraz także przez Polki, bo słynny dom mody otworzył swój pierwszy butik w warszawskim centrum handlowym Klif. W... 105
 • Diabelskie buty 16 wrz 2007, 22:00 W jakich butach chodzi diabeł? Skoro ubiera się u Prady, to powinien nosić obuwie marki Church, należącej do tego słynnego domu mody. Ekskluzywne buty tej marki można już kupić w butiku przy warszawskim placu Trzech Krzyży. W salonie... 105
 • Brylanty na zamówienie 16 wrz 2007, 22:00 Diamenty są najlepszym przyjacielem kobiety, zwłaszcza gdy są oszlifowane i stanowią element oryginalnej biżuterii. A z takiej właśnie słynie fi rma Fozailoff. Jej pierwszy butik został właśnie otwarty w warszawskim Hiltonie. Można w... 105
 • Beza z brzytwą 16 wrz 2007, 22:00 Złote myśli z taśm polityków biją na głowę powiedzonka z "Misia i "Psów" 108
 • Zew stadionów 16 wrz 2007, 22:00 Polska liga śpiewa głównie o tym, jakie czynności seksualne kibice jednego klubu obiecują uczynić kibicom innych 112
 • Laser 16 wrz 2007, 22:00 114
 • 11 godzinna kulturę 16 wrz 2007, 22:00 Czarnookie fasolkiJeden z najważniejszych koncertów roku. Rzadko odwiedza nas aktualna (czyli o wiele droższa) gwiazda amerykańska. The Black Eyed Peas skolonizowali antenę MTV. Jakby tego było mało, piękna wokalistka Fergie przed rokiem... 114
 • Krzyk Katynia 16 wrz 2007, 22:00 Wajda przestał kręcić filmy. Patrzy tylko, do jakiej wzniosłej sprawy doczepić swoje nazwisko 116
 • Klątwa blokowisk 16 wrz 2007, 22:00 Rodzi się legenda wielkiej płyty 120
 • Wencel gordyjski - Nieszczęścia tańczą parami 16 wrz 2007, 22:00 Pani sobie zapisze numerek: 10. Bosak i Kajak 124
 • Ueorgan Ludu - LEKARZE STRAJKUJĄ – OBYWATELE ROBIĄ, CO MOGĄ 16 wrz 2007, 22:00 Ueorgan Ludu - Układ jeszcze się broni - Dzięki obecności pana premiera, nasza reprezentacja odniosła zwycięski remis nad układem helsińskim. Szkoda, że zabrakło ministra Ziobry. *** W okolicach Jasła nieco wylała rzeka, a PiS zastanawia się, jak zrobić, żeby powódź dotarła do... 125
 • Skibą w mur - Mydło i czekolada 16 wrz 2007, 22:00 Rokita powinien dostać grzechotkę, Olejniczak – pomadkę do ust, a Giertych – wojskowe oficerki 126

ZKDP - Nakład kontrolowany