2 x 2 = 4 - Światopogląd sojusznika

2 x 2 = 4 - Światopogląd sojusznika

Dodano:   /  Zmieniono: 
Samoobrona nigdy nie miała pozytywnego programu dla państwa jako całości
Koalicjanta ma się takiego, na jakiego się zasługuje. Jeśli mimo bardzo dobrego, niemal znakomitego - zdaniem mojej sympatii prof. Zyty Gilowskiej - stanu gospodarki sądzimy, że musimy nadal mieć 30 mld zł deficytu bud-żetowego, to nie dziwmy się wypowiedziom na ten temat słabszego intelektualnie, ale świadomego swych interesów koalicjanta. Z ust wicepremiera Leppera usłyszeliśmy dopiero co, że będzie dbał o prawidłowy podział nadwyżki budżetowej (sic!), że trzeba zmienić politykę finansową państwa tak, by ludzie mieli coś więcej ze wzrostu gospodarki, że trzeba przeciwdziałać biedzie, w którą wpędziła ich III Rzeczpospolita.
Więcej możesz przeczytać w 26/2007 wydaniu tygodnika Wprost.

Archiwalne wydania tygodnika Wprost dostępne są w specjalnej ofercie WPROST PREMIUM oraz we wszystkich e-kioskach i w aplikacjach mobilnych App StoreGoogle Play.

Spis treści tygodnika Wprost nr 26/2007 (1279)